Prawo Jedności Trzecia gęstość

Ukryj menu

Znaleziono 60 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Trzecia gęstość” ma 5 podkategorii.

Ogólne

6.15 Pytający: Jaka jest obecnie długość jednego z tych cykli w naszych latach?

Ra: Jeden główny cykl to około dwadzieścia pięć tysięcy [25 000] waszych lat. Istnieją trzy cykle tego rodzaju, podczas których ci, którzy osiągnęli postęp, mogą zostać zebrani. Pod koniec trzech wielkich cykli - czyli w przybliżeniu od siedemdziesięciu pięciu do siedemdziesięciu sześciu tysięcy [75–76 000] waszych lat - wszyscy są zbierani niezależnie od ich postępu, ponieważ w tym czasie ich własna planeta przeszła przez użyteczną część tego wymiaru i przestaje być użyteczna dla niższych podpoziomów wibracji w tej gęstości.

11.17 Pytający: Na jakim etapie planeta osiąga pamięć społeczną?

Ra: Jestem Ra. Kompleks społeczny umysłu/ciała/ducha staje się kompleksem pamięci społecznej, gdy cała grupa istot ma jedną orientację lub poszukiwanie. Pamięć grupowa utracona przez jednostki w korzeniach drzewa umysłu staje się wtedy znana kompleksowi społecznemu, tworząc w ten sposób kompleks pamięci społecznej. Zaletami tego kompleksu jest względny brak zniekształceń w rozumieniu bytu społecznego i względny brak zniekształceń w kierunku poszukiwania, ponieważ wszelkie zniekształcenia zrozumienia są dostępne dla istot społeczeństwa.

16.39 Pytający: Zakładam, że nie jest konieczne, aby jednostka rozumiała Prawo Jedności, aby przejść z trzeciej do czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest absolutnie konieczne, aby istota świadomie zdała sobie sprawę, że nie rozumie, aby można ją było zebrać. Zrozumienie nie jest tej gęstości.

17.35 Pytający: Ile mamy teraz poziomów w trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Trzecia gęstość ma nieskończoną liczbę poziomów.

17.36 Pytający: Słyszałem, że istnieje siedem podstawowych poziomów astralnych i siedem dewakanicznych. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Mówisz o niektórych z większych różnic poziomów w twoich wewnętrznych planach. To się zgadza.

17.37 Pytający: Zatem, kto zamieszkuje sfery astralne, a kto plany dewakaniczne?

Ra: Jestem Ra. Istoty zamieszkują różne płaszczyzny ze względu na ich wibracyjną naturę. Płaszczyzna astralna jest zróżnicowana od form myślowych w jej dolnych granicach do oświeconych istot, które poświęcają się nauczaniu/uczeniu się na wyższych planach astralnych

Na płaszczyznach dewakanicznych, jak je nazywasz, znajdują się ci, których wibracje są jeszcze bardziej zbliżone do pierwotnych zniekształceń miłości/światła

Poza tymi planami są inne.

17.38 Pytający: A zatem, czy każdy... czy... to jest trudne. Nasz plan fizyczny - czy istnieje siedem płaszczyzn podrzędnych tego, co nazywamy tutaj naszym planem fizycznym?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Trudno to zrozumieć

Istnieje nieskończona liczba płaszczyzn. W waszym szczególnym zniekształceniu kontinuum przestrzeni/czasu istnieje siedem subpłaszczyzn kompleksów umysłu/ciała/ducha. Odkryjesz wibracyjną naturę tych siedmiu płaszczyzn, przechodząc przez swoje empiryczne zniekształcenia, spotykając inne ja na różnych poziomach, które odpowiadają centrom napływu energii fizycznego pojazdu

Niewidzialne lub wewnętrzne, płaszczyzny trzeciej gęstości są zamieszkane przez tych, którzy nie mają kopleksów natury cielesnej, takich jak wasze; to znaczy, nie tworzą ciała chemicznego dla swoich kompleksów ducha/umysłu. Niemniej jednak istoty te są podzielone na różne poziomy w czymś, co możesz nazwać sztucznym snem we śnie. Na wyższych poziomach pragnienie przekazywania wiedzy z powrotem na zewnętrzne płaszczyzny egzystencji staje się mniejsze, z powodu intensywnej nauki/nauczania, które ma miejsce na tych poziomach.

18.7 Pytający: Gdy istota w tej gęstości wyrasta z dzieciństwa, staje się coraz bardziej świadoma swoich obowiązków. Czy istnieje wiek, poniżej którego istota nie jest odpowiedzialna za swoje czyny, czy też jest odpowiedzialna od urodzenia?

Ra: Jestem Ra. Istota inkarnująca się na płaszczyźnie ziemskiej staje się świadoma siebie w różnym punkcie postępu swojego kontinuum czasu/przestrzeni. Może to mieć średnią, powiedzmy, około piętnastu waszych miesięcy. Niektóre istoty stają się świadome siebie w okresie bliższym inkarnacji, inne w okresie dalej od tego wydarzenia. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność działa wstecz od tego momentu w kontinuum, tak aby zniekształcenia zostały zrozumiane przez istotę i zniknęły, gdy jednostka się ich nauczy.

18.8 Pytający: Wtedy istota, powiedzmy, czteroletnia byłaby całkowicie odpowiedzialna za wszelkie działania, które byłyby sprzeczne lub niezgodne z Prawem Jedności. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Można zauważyć, że zostało zaaranżowane przez wasze struktury kompleksu społecznego to, że nowsze istoty które inkarnują mają otrzymać przewodników fizycznego kompleksu umysłu/ciała/ducha, dzięki czemu są w stanie szybko dowiedzieć się, co jest zgodne z Prawem Jedności.

18.9 Pytający: Kim są ci przewodnicy?

Ra: Jestem Ra. Tymi przewodnikami są rodzice, nauczyciele i przyjaciele.

19.4 Pytający: A zatem, po przejściu do trzeciej gęstości, mam rację, zakładając, że te istoty będą wtedy w… Weźmiemy Ziemię jako przykład. Czy więc istoty wyglądałyby jak my? Będą w ludzkiej postaci? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To prawda, biorąc za przykład waszą sferę planetarną.

19.11 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób ten nowy kompleks cielesny był przystosowany do lekcji trzeciej gęstości i jakie to były lekcje?

Ra: Jestem Ra. Istnieje jedna konieczność dla trzeciej gęstości. Tą koniecznością jest samoświadomość. Aby być do tego zdolnym, ten chemiczny kompleks ciała musi być zdolny do abstrakcyjnej myśli. Zatem podstawową koniecznością jest połączenie racjonalnego i intuicyjnego myślenia. Było to przejściowe w formach drugiej gęstości, działając w dużej mierze na intuicji, co poprzez praktykę udowodniło, że przynosi rezultaty

Umysł trzeciej gęstości był zdolny do przetwarzania informacji w taki sposób, aby myśleć abstrakcyjnie i w taki sposób, który można nazwać „bezużytecznym”, w sensie przetrwania. To jest podstawowy wymóg

Są też inne ważne składniki: konieczność słabszego fizycznego nośnika zachęcającego do używania umysłu, rozwój już istniejącej świadomości kompleksu społecznego. Te również są konieczne: dalszy rozwój sprawności fizycznej w sensie ręki, jak nazywasz tę część kompleksu ciała.

19.13 Pytający: Wygłoszę zatem stwierdzenie dotyczące mojego zrozumienia i zapytam, czy mam rację. Istnieje coś, co nazwałbym, fizycznym katalizatorem działającym przez cały czas na istoty w trzeciej gęstości. Zakładam, że działało to mniej więcej w ten sam sposób w drugiej gęstości. To katalizator, który działa poprzez to, co nazywamy bólem i emocjami

Czy głównym powodem osłabienia ciała fizycznego i eliminacji owłosienia, itp., jest to, aby ten katalizator działał silniej na umysł, a tym samym tworzył proces ewolucyjny?

Ra: Jestem Ra. Nie jest to całkowicie poprawne, chociaż jest ściśle związane ze zniekształceniami naszego rozumienia

Rozważ, jeśli możesz, na przykład drzewo. Jest samowystarczalne. Rozważ, jeśli chcesz, istotę trzeciej gęstości. Jest samowystarczalna jedynie przez trudności i niedostatek. Trudno jest się uczyć samemu, ponieważ istnieje wbudowana ułomność, jednocześnie wielka zaleta jak i wielkie utrudnienie trzeciej gęstości. To jest umysł racjonalny/intuicyjny

Zatem osłabienie fizycznego pojazdu, jak to nazywasz, miało na celu zniekształcenie istot w kierunku predyspozycji do wchodzenia w interakcję ze sobą. W ten sposób można rozpocząć lekcje, które zbliżają do poznania miłości

Ten katalizator jest następnie współdzielony przez ludzi jako ważna część rozwoju każdej jaźni, jak również doświadczenie siebie w samotności oraz synteza wszystkich doświadczeń poprzez medytację. Najszybszym sposobem uczenia się jest radzenie sobie z innymi jaźniami. Jest to znacznie większy katalizator niż radzenie sobie z własną jaźnią. Radzenie sobie z własną jaźnią bez innych jaźni jest podobne do życia bez tego, co nazwalibyście lustrami. Tak więc jaźń nie może zobaczyć owoców swojej istoty. W ten sposób każdy może pomóc każdemu poprzez odbicie. Jest to również główny powód osłabienia fizycznego pojazdu, jak nazywasz fizyczny kompleks.

19.14 Pytający: Następnie mamy istoty drugiej gęstości, które mają przede wszystkim motywację do służby sobie i być może odrobinę służenia innym w odniesieniu do ich najbliższych rodzin, przechodząc do trzeciej gęstości i niosąc ze sobą tę stronniczość, ale będąc teraz w pozycji, w której to nastawienie będzie powoli zmieniało się na takie, które jest ukierunkowane na kompleks społeczny, a ostatecznie na zjednoczenie ze wszystkim. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

20.27 Pytający: Przyjmę zatem takie założenie: gdyby w ciągu 25 000 lat osiągnięto maksymalną wydajność, jednostki spolaryzowałyby się albo w kierunku służenia sobie, albo służenia innym, jednemu lub drugiemu. To sprawiłoby, że pod koniec tego 25-tysięcznego okresu można by było je zbierać do służby sobie lub innym w czwartej gęstości, w którym to przypadku musieliby przenieść się na inną planetę, ponieważ ta zostałaby w trzeciej gęstości przez kolejne pięćdziesiąt tysięcy lat. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Pozwól nam rozwikłać twoje założenie, które jest złożone i po części poprawne

Pierwotnym pragnieniem jest, aby istoty poszukiwały i stawały się jednością. Jeśli jednostki mogą to zrobić za chwilę, mogą za chwilę pójść naprzód; a zatem gdyby miało to nastąpić w głównym cyklu, rzeczywiście planeta trzeciej gęstości zostałaby opróżniona pod koniec tego cyklu

Jednakże bardziej zbliża się to do mediany, czy raczej średniej, jak można powiedzieć, rozwoju trzeciej gęstości w całym jednym nieskończonym wszechświecie, że po pierwszym cyklu nastąpują małe zbiory; pozostała część była znacznie spolaryzowana, przy czym drugi cykl ma znacznie większe zbiory; pozostała część jest jeszcze bardziej spolaryzowana, trzeci cykl kończy proces i zakańcza zbiory.

21.9 Pytający: Teraz, gdy rozpoczął się cykl 75 000 lat, średnia długość życia wynosiła około dziewięćset lat. Jaki był proces i harmonogram... mechanizm, że tak powiem, reinkarnacji w tamtym czasie, i jak czas pomiędzy inkarnacjami w fizyczność trzeciej gęstości miał zastosowanie do wzrostu kompleksu umysłu/ciała/ducha?

Ra: Jestem Ra. To zapytanie jest bardziej złożone niż większość. Zacznijmy. Wzorzec inkarnacji początkującego kompleksu umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości zaczyna się w ciemności, ponieważ możesz myśleć lub rozważać swoją gęstość jako jedną z, jak możesz powiedzieć, snu i zapomnienia. To jedyna płaszczyzna zapomnienia. Istota trzeciej gęstości musi zapomnieć, aby mechanizmy pomieszania lub wolnej woli mogły działać na nowo zindywidualizowany kompleks świadomości

Tak więc istota początkująca jest w całej swojej niewinności zorientowana na zwierzęce zachowania używając innych jaźni tylko jako przedłużenie siebie dla zachowania wszystkich jaźni. Istota powoli staje się świadoma, że ma potrzeby, powiedzmy, które nie są zwierzęce; to znaczy, że są bezużyteczne do przetrwania. Do tych potrzeb należą: potrzeba towarzystwa, potrzeba śmiechu, potrzeba piękna, potrzeba poznania tego wszechświata. To są początkowe potrzeby

Gdy inkarnacje zaczynają się gromadzić, odkrywane są dalsze potrzeby: potrzeba handlu, potrzeba miłości, potrzeba bycia kochanym, potrzeba wyniesienia zachowań zwierzęcych do bardziej uniwersalnej perspektywy

Podczas pierwszej części cykli trzeciej gęstości inkarnacje są automatyczne i następują szybko po ustaniu kompleksu energetycznego wehikułu fizycznego. Istnieje niewielka potrzeba przeglądu lub uzdrowienia doświadczeń wcielenia. Ponieważ, jak byście nazwali, centra energetyczne zaczynają być aktywowane w większym stopniu, więcej treści doświadczenia podczas wcielenia dotyczy lekcji miłości

W ten sposób, jak możesz to rozumieć, czas między wcieleniami zostaje wydłużony, aby zwrócić odpowiednią uwagę na przegląd i uzdrowienie doświadczeń z poprzedniego wcielenia. W pewnym momencie w trzeciej gęstości, centrum energii zielonego promienia zostaje aktywowane i w tym momencie inkarnacja przestaje być automatyczna.

38.6 Pytający: Czy możliwe jest, aby planeta trzeciej gęstości utworzyła kompleks pamięci społecznej, który funkcjonuje w trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest to możliwe tylko w tej ostatniej, siódmej części takiej gęstości, kiedy istoty harmonijnie przygotowują się do przejścia.

40.7 Pytający: Jak długo trwał na tej planecie czas przejścia między drugą a trzecią gęstością? Wydaje mi się, że półtora pokolenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się, czas mierzony w waszych latach to około tysiąc trzysta pięćdziesiąt [1350].

47.10 Pytający: Zatem ciało żółtego promienia we wzmocnieniu jest używane do stworzenia chemicznego układu, który mam teraz jako ciało fizyczne. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to niepoprawne tylko w tym, że w twojej obecnej inkarnacji ciało żółtego promienia nie jest wzmocnione, ale jest aktywowane, będąc tym ciałem, które się manifestuje.

Powrót do góry

Katalizator

33.8 Pytający: Dziękuję. Następnie wyciągnąłbym z tego przypuszczenie, że tak powiem, że orientacja w umyśle istoty jest jedyną rzeczą, która ma jakiekolwiek konsekwencje. Fizyczny katalizator, którego doświadcza, niezależnie od tego, co się z nią dzieje, będzie funkcją ściśle zgodną z jej orientacją. Posłużę się jako przykładem [przykład usunięty], będący stwierdzeniem orientacji w umyśle rządzącej katalizatorem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Wolimy nie używać żadnych dobrze znanych przykładów, powiedzeń ani porzekadeł w naszej komunikacji z wami ze względu na ogromne zniekształcenia, którym uległo każde znane powiedzenie. Dlatego możemy odpowiedzieć na pierwszą część zapytania, prosząc o usunięcie przykładu. Jest całkowicie prawdą, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że orientacja lub polaryzacja kompleksu umysłu/ciała/ducha jest przyczyną percepcji generowanej przez każdą istotę

W ten sposób może być zaobserwowana scena w waszym sklepie spożywczym. Istota stojąca przed kimś może nie mieć wystarczających środków. Jedna istota może wtedy skorzystać z okazji, aby ukraść. Inna może skorzystać z okazji i poczuć się nieudacznikiem. Inna może beztrosko usunąć najmniej potrzebne przedmioty, zapłacić za to, co może i zająć się swoimi sprawami. Osoba stojąca za kimś, obserwując to, może odczuwać współczucie, może poczuć się urażona stojąc obok osoby ubogiej, może odczuwać hojność, może odczuwać obojętność

Czy widzisz teraz analogie w bardziej odpowiedni sposób?

33.14 Pytający: OK. Chciałbym, abyś wymienił wszystkie główne mechanizmy zaprojektowane w celu zapewnienia katalitycznego doświadczenia, które nie obejmuje interakcji z innymi jaźniami. To pierwsza część pytania, które zadam.

Ra: Jestem Ra. Rozumiemy na podstawie tego pytania, że zdajesz sobie sprawę, że głównym mechanizmem katalitycznego doświadczenia w trzeciej gęstości jest inna jaźń. Lista innych katalitycznych wpływów: po pierwsze, wszechświat Stwórcy; po drugie, jaźń.

33.15 Pytający: Czy potrafisz wymienić wszystkie podpodziały jaźni, które mogłyby ... lub sposoby katalitycznego oddziaływania na jaźń w celu wytworzenia doświadczenia?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, niezamanifestowane ja. Po drugie, jaźń w relacji do społecznej jaźni stworzonej przez siebie i inne ja. Po trzecie, interakcja między sobą a gadżetami, zabawkami i rozrywkami własnej inwencji. Po czwarte, związek z sobą z tymi atrybutami, które można nazwać wojną i pogłoskami o wojnie.

33.16 Pytający: Myślałem bardziej o katalizatorze bólu fizycznego. Jak to... Czy to podchodzi pod ten podział?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne, to podchodzi pod kategorię niezamanifestowanego ja; to znaczy jaźń, która nie potrzebuje innej jaźni, aby się zamanifestować lub działać.

33.17 Pytający: Czy zostało nam wystarczająco dużo czasu, aby zadać drugą część tego pytania, czyli wymienić wszystkie główne mechanizmy zaprojektowane w celu zapewnienia katalizatora, który obejmuje działanie z innym ja? Czy mamy na to wystarczająco dużo czasu?

Ra: Jestem Ra. Masz na to dużo czasu, ponieważ możemy wyrazić tę listę na jeden z dwóch sposobów. Moglibyśmy mówić w nieskończoność lub moglibyśmy po prostu stwierdzić, że jakakolwiek interakcja między sobą a innym ja ma jakikolwiek potencjał katalizatora, jaki istnieje w potencjalnej różnicy między sobą a innym ja, jest to moderowane i podparte stałym faktem Stwórcy jako ja i jako inna jaźń. Możesz zadać dalsze pytanie, jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje.

34.6 Pytający: Dziękuję. Czy możesz podać przykłady działania katalitycznego w celu wytworzenia uczenia się pod każdym z poniższych podziałów z ostatniej sesji, którą mieliśmy ... Czy możesz mi podać przykład własnego niezamanifestowanego katalizatora uczenia się?

Ra: Jestem Ra. Zaobserwowaliśmy, że interesujesz się katalizatorem bólu. To doświadczenie jest najbardziej powszechne wśród waszych istot. Ból może mieć podłoże fizyczne. Częściej ma podłoże w kompleksie psychicznym i emocjonalnym. W kilku przypadkach ból ma charakter duchowy. Stwarza to potencjał do nauki. Lekcje, których należy się nauczyć, są różne. Niemal zawsze te lekcje obejmują cierpliwość, tolerancję i umiejętność bycia pogodnym

Bardzo często katalizator bólu emocjonalnego, czy to śmierć fizycznego kompleksu drugiego ja, który jest kochany, czy jakaś inna pozorna strata, będzie po prostu skutkować czymś przeciwnym: goryczą, zniecierpliwieniem, zgorzknieniem. To jest katalizator, który się nie udał. W takich przypadkach zapewniony zostanie dodatkowy katalizator, który zaoferuje niezamanifestowanemu ja dalsze możliwości odkrycia siebie jako samowystarczalnego Stwórcy zawierającego wszystko co istnieje oraz pełnego radości.

34.7 Pytający: Czy to, co nazywamy chorobami zakaźnymi, odgrywa jakąkolwiek rolę w tym procesie w odniesieniu do niezamanifestowanego ja?

Ra: Jestem Ra. Te tak zwane choroby zakaźne to te istoty drugiej gęstości, które dają szansę na tego typu katalizator. Jeśli ten katalizator jest niepotrzebny, wtedy te stworzenia drugiej gęstości, jak byście je nazwali, nie mają żadnego efektu. W każdym z tych uogólnień możesz zauważyć, że istnieją anomalie, tak że nie możemy mówić o wszystkich okolicznościach, a jedynie o ogólnym przebiegu lub sposobie rzeczy, tak jak ich doświadczacie.

34.14 Pytający: Czy możesz podać mi ten sam rodzaj informacji, nad którymi pracowaliśmy teraz w odniesieniu do relacji jaźni a wojną i plotkami o wojnie?

Ra: Jestem Ra. Możesz to zobaczyć w odniesieniu do waszych gadżetów. Ta relacja między wojną a jaźnią jest fundamentalną percepcją dojrzewającej istoty. Jest duża szansa na przyspieszenie w dowolnym pożądanym kierunku. Ktoś może spolaryzować się negatywnie, przyjmując postawy wojownicze z jakiegokolwiek powodu. Ktoś może znaleźć się w sytuacji wojny i nieco polaryzować się w kierunku pozytywnym, aktywizując pomarańczowy, żółty, a potem zielony [promień] przez heroiczne, jeśli można je tak nazwać, działania mające na celu zachowanie kompleksów umysłu/ciała/ducha innych ja

Wreszcie trzeci promień* można bardzo mocno spolaryzować, wyrażając zasadę uniwersalnej miłości kosztem zniekształcenia w kierunku zaangażowania w działania wojownicze. W ten sposób istota może stać się świadomą istotą w bardzo krótkim czasie/przestrzeni. Może to być postrzegane jako traumatyczny postęp. Należy zauważyć, że wśród waszych istot duży procent całego postępu za katalizator ma traumę

34.15 Pytający: Właśnie użyłeś terminu trzeci promień w tym stwierdzeniu. Czy to był termin, którego chciałeś użyć?

Ra: Jestem Ra. Mieliśmy na myśli zielony promień. Nasza trudność polega na tym, że postrzegamy czerwone i fioletowe promienie jako stałe; tak więc promienie wewnętrzne to te, które są zmienne i należy je obserwować jako oznaki starszeństwa w próbach uformowania zbioru.

54.17 Pytający: Chciałbym zatem prześledzić ewolucję katalizatora w kompleksach umysłu/ciała/ducha oraz sposób, w jaki jest on używany i jest w pełni wykorzystywany do stworzenia tego strojenia. Zakładam, że sub-Logos, który uformował naszą maleńką część stworzenia, używając inteligencji Logosu, którego jest częścią, dostarcza, że tak powiem, podstawowego katalizatora, który będzie działał na kompleksy umysłu/ciała jak i kompleksy umysłu/ciała/ducha, zanim osiągną stan rozwoju, w którym mogą rozpocząć programowanie własnego katalizatora. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo poprawne. Sub-Logos oferuje katalizator na niższych poziomach energii, w pierwszej triadzie; mają one związek z przetrwaniem kompleksu fizycznego. Wyższe centra uzyskują katalizator z inklinacji samego kompleksu umysłu/ciała/ducha w odpowiedzi na wszystkie przypadkowe i ukierunkowane doświadczenia

Zatem mniej rozwinięta istota będzie postrzegać katalizator wokół siebie w kategoriach przetrwania kompleksu fizycznego z preferowanymi zniekształceniami. Bardziej świadoma istota, będąc świadoma procesu katalitycznego, zacznie przekształcać katalizator oferowany przez sub-Logos w katalizator, który może działać na wyższe węzły energii

Zatem sub-Logos może zaoferować, powiedzmy, tylko podstawowy szkielet katalizatora. Mięśnie i ciało - mające do czynienia, powiedzmy, z przetrwaniem mądrości, miłości, współczucia i służby - powstają przez działanie kompleksu umysłu/ciała/ducha na podstawowym katalizatorze, tak aby stworzyć bardziej złożony katalizator, który z kolei może być użyty do tworzenia zniekształceń w tych wyższych centrach energii

Im bardziej zaawansowana istota, tym słabsze połączenie między sub-Logosem a postrzeganym katalizatorem, aż w końcu cały katalizator zostanie wybrany, wygenerowany i wyprodukowany przez jaźń dla jaźni.

54.18 Pytający: Które istoty inkarnowane w tym czasie na tej planecie należałyby do tej kategorii, wytwarzające cały swój katalizator?

Ra: Jestem Ra. Uważamy, że twoje zapytanie jest nieokreślone, ale możemy odpowiedzieć, że liczba tych, którzy całkowicie opanowali zewnętrzny katalizator, jest dość mała

Większość z tych, których można zebrać w tym węźle przestrzeni/czasu, ma częściową kontrolę nad zewnętrzną iluzją i używają zewnętrznego katalizatora do pracy nad pewnymi zniekształceniami, które nie są jeszcze w równowadze.

54.20 Pytający: Miałem na myśli - rozumiem, w jaki sposób pozytywnie zorientowana istota zaprogramowałaby katalizator taki jak ten, który powodowałby fizyczny ból, gdyby... Zakładam, że istota mogłaby zaprogramować coś, co dałoby jej doznanie fizycznego bólu, gdyby nie podążała ścieżką, którą wybrała. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Proszę powtórzyć zapytanie.

54.21 Pytający: Pozytywnie zorientowana istota może wybrać pewną wąską ścieżkę myślenia i działań podczas inkarnacji i zaprogramować warunki, które powodowałyby fizyczny ból, gdyby nie podążano tą ścieżką. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

54.23 Pytający: Wydaje się zatem, że przed inkarnacją, w każdym wcieleniu, jako istota staje się bardziej świadoma procesu ewolucji i wybrała ścieżkę, czy to pozytywną, czy negatywną, w pewnym momencie jednostka staje się świadoma tego, co chce zrobić w odniesieniu do odblokowania i równoważenia ośrodków energetycznych. Wtedy jest w stanie zaprogramować dla doświadczenia życiowego te katalityczne doświadczenia, które pomogą jej w procesie odblokowywania i równoważenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne.

54.24 Pytający: Zatem, widziany z okresu poprzedzającego inkarnację, cel tego, co nazywamy wcielonym stanem fizycznym, wydaje się całkowicie lub prawie całkowicie polegać na doświadczaniu w tym momencie zaprogramowanego katalizatora, a następnie ewolucji jako funkcja tego katalizatora. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Dla jasności powtórzymy. Celem wcielonej egzystencji jest ewolucja umysłu, ciała i ducha. Aby to zrobić, nie jest konieczne posiadanie katalizatora. Jednakże bez katalizatora pragnienie ewolucji i wiara w proces nie przejawiają się normalnie, a zatem ewolucja nie występuje

Dlatego katalizator jest programowany, a program jest zaprojektowany dla kompleksu umysłu/ciała/ducha ze względu na jego wyjątkowe wymagania. Dlatego pożądanym jest, aby kompleks umysłu/ciała/ducha był świadomy i słuchał głosu swojego empirycznego katalizatora, zbierając z niego to co jest do zebrania podczas wcielenia.

Powrót do góry

Śmierć

30.3 Pytający: Po naszej fizycznej śmierci, jak to nazywamy, z tej szczególnej gęstości i tego szczególnego doświadczenia inkarnacyjnego tracimy to ciało chemiczne. Czy bezpośrednio po utracie tego chemicznego ciała zachowujemy inny typ ciała? Czy w tym momencie nadal istnieje kompleks umysł/ciało/duch?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne. Kompleks umysł/ciało/duch jest całkiem nienaruszony; kompleks ciała fizycznego, który teraz kojarzysz z terminem „ciało”, jest jedynie przejawem bardziej gęstego, inteligentne poinformowanego i potężniejszego kompleksu ciała.

30.4 Pytający: Czy po tej przemianie, którą nazywamy śmiercią, nastąpiła jakakolwiek strata dla umysłu lub ducha, lub jakiekolwiek osłabienie któregokolwiek z nich z powodu utraty tego ciała chemicznego, które teraz mamy?

Ra: Jestem Ra. W waszych warunkach, zachodzi wielka utrata kompleksu umysłu ze względu na fakt, że znaczna część aktywności natury mentalnej, której jesteś świadomy podczas doświadczenia tego kontinuum przestrzeni/czasu, jest tak samo powierzchowną iluzją, jak kompleks ciała

W innym przypadku, nic ważnego nie jest stracone; charakter lub, powiedzmy, czysta destylacja emocji i uprzedzeń lub zniekształceń i mądrości, jeśli wolicie, stając się oczywistym po raz pierwszy, jeśli można tak powiedzieć; te czyste emocje, mądrości i zniekształcenia uprzedzeń są w większości ignorowane lub niedoceniane podczas fizycznego doświadczenia życiowego

Jeśli chodzi o duchowość, kanał ten jest wtedy znacznie otwarty z powodu braku konieczności zapominania, charakterystycznego dla trzeciej gęstości.

47.9 Pytający: Jakie ciała mamy zaraz po fizycznej śmierci tego ciała żółtego promienia, w którym teraz zamieszkuję?

Ra: Jestem Ra. Masz wszystkie ciała we wzmocnieniu.

47.11 Pytający: Następnie, po śmierci w tej inkarnacji, nadal mamy ciało żółtego promienia w wzmocnieniu, ale być może, powiedzmy, w ogólnym przypadku naszej populacji planetarnej po śmierci, czy wtedy normalnie mieliby zamanifestowane ciało zielonego promienia?

Ra: Jestem Ra. Nie od razu. Pierwszym ciałem, które uaktywnia się po śmierci, jest „twórca formy”, czyli ciało promienia indygo. To ciało pozostaje - nazwaliście je „ka” - dopóki etherea nie zostaną przeniknięte i zrozumienie nie zostanie osiągnięte przez całość umysłu/ciała/ducha. Kiedy to zostanie osiągnięte, jeśli właściwe ciało, które ma zostać aktywowane, jest zielonego promienia, to wtedy to nastąpi.

47.12 Pytający: Pozwól, że wygłoszę stwierdzenie i zobaczę, czy mam rację. Zatem po śmierci, jeśli istota jest nieświadoma, może stać się tak zwanym duchem przywiązanym do ziemi, dopóki nie będzie w stanie osiągnąć świadomości wymaganej do aktywacji jednego z ciał. I wtedy byłoby możliwe aktywowanie któregokolwiek z ciał - czy to działałoby od czerwieni do fioletu?

Ra: Jestem Ra. Biorąc pod uwagę odpowiedni bodziec, jest to poprawne.

47.13 Pytający: Jaki bodziec stworzyłby coś, co nazywamy duchem przywiązanym do ziemi lub uporczywym duchem?

Ra: Jestem Ra. Bodźcem do tego jest zdolność woli. Jeśli wola [kompleksu] umysłu/ciała/ducha żółtego promienia jest tym, co jest silniejsze niż postępujący impuls fizycznej śmierci w kierunku urzeczywistnienia tego, co nadchodzi - to znaczy, jeśli wola jest wystarczająco skoncentrowana na poprzednim doświadczeniu - powłoka istoty z żółtego promienia, chociaż nie jest już aktywowana, nie może zostać całkowicie dezaktywowana i dopóki nie zostanie uwolniona wola, kompleks umysł/ciało/duch zostaje uwięziony. Zdarza się to często, jak wiecie, w przypadku nagłej śmierci, a także w przypadku skrajnego zaniepokojenia czymś lub innym sobą.

47.14 Pytający: Czy zatem aktywacja pomarańczowego promienia po śmierci występuje bardzo często na tej planecie?

Ra: Jestem Ra. Dość rzadko, ze względu na fakt, że ta konkretna manifestacja jest bez woli. Czasami inna jaźń będzie tak bardzo żądać formy osoby przechodzącej przez fizyczną śmierć, że pozostaną jakieś pozory tej istoty. To jest promień pomarańczowy. Jest to rzadkie, ponieważ normalnie, jeśli jedna istota wystarczająco pragnie innej istoty, by ją wzywać, to istota będzie miała odpowiednie pragnienie, by być wzywaną. Zatem manifestacja byłaby powłoką żółtego promienia.

47.15 Pytający: Co aktywuje duży procent populacji Ziemi, gdy odchodzą z fizyczności?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy

Normalna procedura, po harmonijnym przejściu od manifestacji cielesnej żółtego promienia, polega na tym, że kompleks umysłu i ducha spoczywa w ciele eterycznym, czyli indygo, aż do czasu, gdy istota rozpocznie przygotowania do doświadczenia miejsca wcielenia, które ma manifestację utworzoną przez energię eteryczną, formującą ją w aktywację i manifestację. To ciało koloru indygo, będąc inteligentną energią, jest w stanie zaoferować świeżo zmarłej, jak byście to określili, duszy perspektywę i miejsce, z którego można spojrzeć na ostatnio manifestowane doświadczenie

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy teraz odpowiedzieć?

51.6 Pytający: Nie jestem pewien, czy zapewni to linię zadawania pytań, czy też nie, która będzie owocna. Zadam jednak to pytanie, ponieważ wydawało mi się, że jest tu prawdopodobnie związek

Na odwrocie książki, Sekrety Wielkiej Piramidy, znajduje się kilka reprodukcji rysunków lub prac egipskich, niektóre przedstawiające ptaki przelatujące nad bytami poziomymi. Czy możesz mi powiedzieć, co to jest i czy ma to jakiś związek z Ra?

Ra: Jestem Ra. Te rysunki, o których mówisz, są jednymi z wielu, które zniekształcają nauczanie naszego postrzegania śmierci jako bramy do dalszego doświadczenia. Zniekształcenia dotyczą rozważań o specyficznym charakterze procesów tzw. „martwego” kompleksu umysłu/ciała/ducha. W waszej filozofii można to nazwać zniekształceniem Gnostycyzmu: to znaczy przekonaniem, że można osiągnąć wiedzę i właściwą pozycję za pomocą starannie dostrzeżonych i zaakcentowanych ruchów, pojęć i symboli

W rzeczywistości proces fizycznej śmierci jest taki, jak opisaliśmy wcześniej: taki, w którym dostępna jest pomoc, a jedyną potrzebą w chwili śmierci jest uwolnienie tej istoty z jej ciała przez osoby wokół niej i chwalenie tego procesu przez tych, którzy się smucą. W ten sposób można wspomóc umysł/ciało/ducha, który doświadczył fizycznej śmierci, a nie przez różne sposoby postrzegania ostrożnych i powtarzanych rytuałów.

Powrót do góry

Długość życia

20.24 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego dziewięćset lat to optymalna długość życia?

Ra: Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości ma być może sto razy intensywniejszy program działania katalitycznego, z którego można wydobywać zniekształcenia i uczyć się/nauczać, niż jakakolwiek inna z gęstości.< W ten sposób nauka/nauki są najbardziej zagmatwane dla kompleksu umysłu/ciała/ducha, który jest, powiedzmy, zalany oceanem doświadczenia

Podczas pierwszych, powiedzmy, około 150 do 200 twoich lat, jak mierzycie czas, kompleks umysłu/ciała/ducha przechodzi przez proces duchowego dzieciństwa, a umysł i ciało nie są wystarczająco zdyscyplinowane, aby nadać jasności napływowm duchowym. Zatem pozostały czas jest przeznaczony na optymalizację zrozumienia, które wynika z samego doświadczenia.

20.25 Pytający: Obecnie mogłoby się wydawać, że długość naszego życia jest o wiele za krótka dla tych, którzy są nowicjuszami na lekcjach trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Te istoty, które w jakiś sposób nauczyły się/nauczyły odpowiednich zniekształceń dla szybkiego wzrostu, mogą teraz działać w ramach krótszego okresu życia. Jednak duża przewaga waszych istot znajduje się w czymś, co można uznać za wieczne dzieciństwo.

Powrót do góry

Programowanie

21.10 Pytający: Kiedy inkarnacja przestaje stawać się automatyczna, zakładam, że istota może zdecydować, kiedy musi się reinkarnować dla korzyści własnej nauki. Czy on też wybiera swoich rodziców?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

21.11 Pytający: W tym momencie naszego cyklu, pod jego koniec, jaki procent istot w przybliżeniu inkarnuje dokonując własnych wyborów?

Ra: Jestem Ra. Przybliżony odsetek to pięć, cztery, pięćdziesiąt cztery [54] procent.

33.6 Pytający: Dziękuję. Zastanawiałem się, czy istnieje programowanie doświadczeń, które powoduje, że jednostka otrzymuje pewien katalizator w swoim codziennym życiu. Na przykład, gdy przechodzimy przez nasze codzienne życie, jest wiele rzeczy, których możemy doświadczyć. Patrzymy na te doświadczenia jako występujące przez czysty przypadek lub przez nasz świadomy zamiar, taki jak umawianie spotkań lub odwiedzanie miejsc. Zastanawiałem się tylko, czy istnieje zakulisowe, nazwałbym to, programowanie katalizatora w celu stworzenia doświadczeń niezbędnych do szybszego wzrostu w przypadku niektórych istot. Czy to... czy to się zdarza?

Ra: Jestem Ra. Uważamy, że rozumiemy sedno Twojego zapytania. Proszę poprosić o dalsze informacje, jeśli się mylimy

Inkarnująca istota, która stała się świadoma procesu inkarnacji i w ten sposób programuje swoje własne doświadczenie, może wybrać ilość katalizatora lub, mówiąc inaczej, liczbę lekcji, których podejmie się, aby doświadczyć i uczyć się z nich podczas jednego wcielenia. Nie oznacza to, że wszystko jest predestynowane, ale raczej, że istnieją niewidzialne wytyczne kształtujące wydarzenia, które będą funkcjonować zgodnie z tym programowaniem. Tak więc, jeśli jedna szansa zostanie zmarnowana, pojawi się inna, dopóki, powiedzmy, uczeń doświadczenia życiowego nie zrozumie, że lekcja jest oferowana i nie podejmie się jej nauczenia.

33.7 Pytający: Następnie te lekcje zostałyby przeprogramowane, można by powiedzieć, w miarę kontynuowania doświadczenia życiowego. Powiedzmy, że istota rozwija uprzedzenia, których tak naprawdę nie zdecydowała się rozwinąć przed wcieleniem. Możliwe jest wtedy zaprogramowanie doświadczeń tak, aby miała ona możliwość złagodzenia tego uprzedzenia poprzez równoważenie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Dokładnie tak jest.

33.9 Pytający: Tak, widzę. Następnie na tej podstawie dokonam ekstrapolacji koncepcji, która jest nieco trudniejsza, ponieważ, jak już wcześniej wyjaśniłeś, nawet pozytyw z czwartej gęstości posiada koncepcję działania obronnego, ale powyżej czwartej gęstości koncepcja działania obronnego nie jest używana. Koncepcja akcji obronnej i [chichot] akcji ofensywnej są często używane w tym naszym obecnym doświadczeniu

Zakładam, że jeśli istota jest wystarczająco silnie spolaryzowana w swoich myślach w pozytywnym sensie, działanie obronne nie będzie dla niej konieczne, ponieważ możliwość zastosowania działania obronnego nigdy się dla niej nie pojawi. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoznawalne. Jak już powiedzieliśmy, w każdym przypadku istota zdolna do programowania doświadczeń może wybrać liczbę i intensywność lekcji, których ma się nauczyć

Jest możliwym, że niezwykle pozytywnie zorientowana istota mogłaby zaprogramować dla siebie sytuacje testujące zdolność siebie do powstrzymania się od działań obronnych, nawet do punktu fizycznej śmierci siebie lub innej jaźni. To jest intensywna lekcja i nie wiadomo, powiedzmy, jakie istoty zaprogramowała. Możemy, jeśli chcemy, odczytać ten program. Jest to jednak naruszenie i postanawiamy tego nie robić.

34.5 Pytający: Jeśli istota rozwinie to, co nazywa się karmą we wcieleniu, to czy istnieje takie programowanie, które czasami występuje, aby doświadczyć katalizatora, który umożliwi jej osiągnięcie punktu przebaczenia, łagodząc w ten sposób karmę?

Ra: Jestem Ra. Ogólnie jest to poprawne. Jednakże zarówno ja, jak i każda zaangażowana inna jaźń mogą w dowolnym momencie, poprzez proces zrozumienia, akceptacji i przebaczenia, poprawić te wzorce

Jest to prawdziwe w każdym momencie wcielenia. Zatem ten, kto wprawił w ruch działanie, może wybaczyć sobie i nigdy więcej nie popełnić tego błędu. To również hamuje lub zatrzymuje to, co nazywacie karmą.

34.8 Pytający: Jaką rolę odgrywa w tym procesie to, co nazywamy wadami wrodzonymi?

Ra: Jestem Ra. Jest to część programowania całości kompleksu umysłu/ciała, która przejawia się w umyśle/ciele/duchu trzeciej gęstości. Te wady są planowane jako ograniczenia, które są częścią kompleksowego doświadczenia zamierzonego przez jednostkę. Obejmuje to predyspozycje genetyczne, jak można je nazwać.

36.2 Pytający: Czy zatem całość kompleksu umysłu/ciała/ducha byłaby odpowiedzialna za programowanie zmian w katalizatorze podczas, powiedzmy, doświadczenia kompleksu umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości, tak aby właściwy katalizator był dodany, powiedzmy, gdy warunki tego kompleksu zmieniły się podczas doświadczenia trzeciej gęstości? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Wyższa jaźń, jak ją nazywasz - to znaczy ta jaźń, która istnieje z pełnym zrozumieniem nagromadzenia doświadczeń istoty - pomaga istocie w osiągnięciu uzdrowienia doświadczeń, których nie nauczył się właściwie i pomaga, jak wskazałeś, w dalszym programowaniu doświadczeń życiowych, jak można to nazwać

Całość kompleksu umysłu/ciała/ducha jest tym, co może być przywołane przez aspekt wyższego ja, tak jak kompleks umysłu/ciała/ducha wzywa wyższe ja. W jednym przypadku masz ustrukturyzowaną sytuację w obrębie kontinuum przestrzeni/czasu, w której wyższe ja ma dostęp do całości doświadczeń, które zostały zebrane przez istotę i bardzo mocne zrozumienie lekcji do nauczenia się w tej gęstości

Całość kompleksu umysłu/ciała/ducha jest jak ruchome piaski i jest po części zbiorem równoległych rozwojów tej samej istoty. Informacje te są udostępniane aspektowi wyższego ja. Aspekt ten może następnie wykorzystać te prognozowane wiry prawdopodobieństwa/możliwości, aby lepiej pomóc w tym, co nazwalibyście programowaniem przyszłego życia.

36.6 Pytający: Wtedy wyższa jaźń działa z przyszłości, tak jak rozumiemy rzeczy. Innymi słowy, moje wyższe ja działałoby z tego, co uważam za swoją przyszłość? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Z punktu widzenia waszej przestrzeni/czasu jest to poprawne.

36.7 Pytający: W takim przypadku moje wyższe ja miałoby, powiedzmy, bardzo dużą przewagę, wiedząc dokładnie, co jest potrzebne, ponieważ wiedziałoby, co ... jeżeli dobrze rozumiem, co się wydarzy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to niepoprawne, ponieważ oznaczałoby to uchylenie wolnej woli. Aspekt wyższego ja jest świadomy lekcji wyniesionych z szóstej gęstości. Stopień postępu jest dość dobrze zrozumiany. Wybory, których należy dokonać, aby osiągnąć wyższą jaźń taką jaką jest, dotyczą samego kompleksu umysłu/ciała/ducha

Zatem wyższa jaźń jest jak mapa, na której znane jest miejsce docelowe; drogi są bardzo dobrze znane, są one projektowane przez inteligentną nieskończoność działającą dzięki inteligentnej energii. Jednakże aspekt wyższego ja może programować tylko lekcje i pewne predysponujące ograniczenia, jeśli sobie tego życzy. Reszta to całkowicie wolny wybór każdej istoty. Istnieje idealna równowaga między znanym i nieznanym.

36.10 Pytający: Cóż, pozwól mi być pewnym, że to rozumiem. Mówiliśmy o pewnych konkretnych osobach. Na przykład mówiliśmy o George'u Pattonie w poprzedniej komunikacji. Zatem jego wyższe ja w czasie jego inkarnacji tutaj jako George Patton, około czterdzieści lat temu, jego wyższe ja było w tym czasie w szóstej gęstości? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Chcemy zauważyć, że każda istota ma kilka istot, które może wzywać do wewnętrznego wsparcia. Każda z nich może być uznana przez istotę za całość kompleksu umysłu/ciała/ducha. Jednak tak nie jest

Całość kompleksu umysłu/ciała/ducha jest mglistym zbiorem wszystkiego, co może się zdarzyć, utrzymywanym w zrozumieniu - samo wyższe ja jest projekcją lub manifestacją całości kompleksu umysłu/ciała/ducha - które następnie może komunikować się z umysłem/ciałem/duchem podczas bezcielesnej części cyklu odrodzenia lub podczas inkarnacji może komunikować się, jeśli zostaną otwarte właściwe ścieżki lub kanały prowadzące przez korzenie umysłu.

48.8 Pytający: Kto, powiedzmy, nadzoruje określenie dalszych potrzeb wcielenia i ustala listę starszeństwa, powiedzmy, dla inkarnacji?

Ra: Jestem Ra. To jest zapytanie z dwiema odpowiedziami

Po pierwsze, są ci, którzy bezpośrednio podlegają Strażnikom, którzy są odpowiedzialni za wzorce inkarnacji tych, którzy wcielają się automatycznie - to znaczy bez samoświadomości procesu duchowej ewolucji. Jeśli wolisz, możesz nazywać te istoty anielskimi. Są one, powiedzmy, lokalne lub należą do waszej sfery planetarnej

Starszeństwo wibracji należy porównać do umieszczania różnych rodzajów płynów w tej samej szklance. Niektóre wypłyną na wierzch; inne opadną na dno. Powstanie wiele warstw istot. Gdy zbliżają się zbiory, ci, którzy są najbardziej wypełnieni światłem i miłością, naturalnie i bez nadzoru staną w kolejce, powiedzmy, do doświadczenia inkarnacji

Kiedy istota staje się świadoma mechanizmu duchowej ewolucji w całości swojego kompleksu umysłu/ciała/ducha sama zaaranżuje i umieści te lekcje i istoty niezbędne do maksymalnego wzrostu i wyrażenia polaryzacji w doświadczeniu inkarnacyjnym, zanim nastąpi proces zapominania. Jedyną wadą tej całkowitej wolnej woli tych starszych istot, które wybierają sposób doświadczeń inkarnacyjnych, jest to, że niektóre istoty próbują nauczyć się tak wiele podczas jednego doświadczenia wcielenia, że intensywność katalizatora dezorganizuje spolaryzowaną istotę, a zatem doświadczenie nie jest maksymalnie użyteczne zgodnie z zamierzeniami.

48.9 Pytający: Analogią do tego byłby student rozpoczynający naukę w college'u i zapisujący się na więcej kursów, niż byłby w stanie przyswoić w owym czasie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

50.4 Pytający: Czy mógłbyś podać przykład, w jaki sposób istota ustanawia warunek przyciągania określonego katalizatora empirycznego i w jaki sposób ten katalizator jest następnie dostarczany lub wyuczany.

Ra: Jestem Ra. Można podać taki przykład.

50.5 Pytający: Czy możesz go podać?

Ra: Jestem Ra. Zatrzymaliśmy się, aby zeskanować świadomość tego instrumentu w celu uzyskania pozwolenia na użycie jego empirycznego katalizatora jako przykładu. Możemy kontynuować

To jest jeden przykład i można dokonać ekstrapolacji na inne istoty, które są świadome procesu ewolucji. Ta istota wybrała, przed wcieleniem, środki, dzięki którym katalizator miał duże prawdopodobieństwo bycia pozyskanym. Ta istota pragnęła wyrażenia miłości i światła nie oczekując niczego w zamian. Ten instrument zaprogramowano również do podejmowania wysiłków duchowych i pocieszania się towarzystwem w wykonywaniu tej pracy

Umowy zostały zawarte przed wcieleniem; pierwsza, z tzw. rodzicami i rodzeństwem tej istoty. Stanowiło to empiryczny katalizator dla sytuacji oferowania blasku istnienia bez oczekiwania niczego w zamian. Drugi program obejmował porozumienia z kilkoma istotami. Umowy te zapewniły i zapewnią w waszym kontinuum czasu/przestrzeni i przestrzeni/czasu możliwości empirycznego katalizatora pracy i koleżeństwa

Są wydarzenia, które były częścią programu tej istoty tylko w tym sensie, że były wirami możliwości/prawdopodobieństwa związanymi z waszą kulturą społeczną. Te wydarzenia obejmują naturę życia lub poziom życia; rodzaj relacji zawartych w waszych ramach prawnych; oraz klimat społeczny podczas wcielenia. Przyjęto, że wcielenie nastąpi podczas zbiorów

Powiedzmy, że te dary odnoszą się do milionów waszych ludzi: tych, którzy są świadomi ewolucji i skrajnie pragną osiągnięcia serca miłości i blasku, który daje zrozumienie. Bez względu na to, jakie lekcje są zaprogramowane, mają one do czynienia z innymi jaźniami a nie z wydarzeniami. Mają do czynienia z dawaniem, a nie otrzymywaniem; ponieważ lekcje miłości mają ten charakter zarówno dla pozytywu jak i negatywu. Ci, którzy są gotowi do negatywnego zbioru w tym czasie, będą starać się dzielić swoją miłością do siebie

Są tacy, których lekcje są bardziej przypadkowe ze względu na ich obecną niezdolność do zrozumienia natury i mechanizmu ewolucji umysłu, ciała i ducha. W ich przypadku możemy powiedzieć, że procesu strzegą ci, którzy nigdy nie przestają uważnie oczekiwać by móc służyć. Nie ma istoty bez pomocy, ani poprzez samoświadomość jedności stworzenia, ani przez strażników jaźni, którzy chronią mniej wyrafinowany umysł/ciało/ducha przed jakimkolwiek permanentnym oddzieleniem od jedności, podczas gdy lekcje waszej gęstości trwają.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy