Prawo Jedności Trzecia gęstość

Ukryj menu

Wyniki od 101 do 105 z 105

⇐ Poprzednie 100

⇐ Category list

Kategoria “Trzecia gęstość” ma 8 podkategorii.

Zasłona

87.18 Pytający: Dziękuję. Wprowadzimy poprawki. Podczas ostatniej sesji powiedziałeś, że przed zasłoną zawsze możliwy był transfer energii seksualnej. Chciałabym wiedzieć, co miałeś na myśli przez „zawsze było możliwe” i dlaczego nie zawsze było to możliwe po zasłonięciu, tylko po to by wyjaśnić ten punkt?

Ra: Jestem Ra. Wierzymy, że rozumiemy Twoje zapytanie i zastosujemy analogię do baterii w waszej kulturze, która zapala żarówkę latarki. Dwie pracujące baterie umieszczone szeregowo zawsze oferują potencjał oświetlenia żarówki. Po zasłonięciu, kontynuując tę zgrubną analogię, dwie baterie umieszczone nie szeregowo nie dałyby wtedy żadnego możliwego oświetlenia żarówki. Wiele kompleksów umysłu/ciała/ducha po zasłonięciu, poprzez blokady, dokonało ekwiwalentu odwrócenia baterii.

87.19 Pytający: Jakie było główne źródło blokad, które spowodowały analogię odwrócenia baterii?

Ra: Jestem Ra. Proszę zapytać bardziej szczegółowo o kompleksy umysłu/ciała/ducha lub umysły/ciała/duchy, dla których prosisz o informacje.

87.20 Pytający: Przed zasłoną była, powiedzmy, znajomość techniki oświetlenia żarówkami. Po zasłonie kilka eksperymentów stworzyło światło żarówki; niektóre skutkowały brakiem światła żarówek. Poza faktem, że nie były dostępne informacje o sposobach zapalenia żarówki, czy istniała jakaś podstawowa przyczyna eksperymentów, które zakończyły się brakiem świecenia żarówki?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

87.21 Pytający: Jaka była ta podstawowa przyczyna?

Ra: Jestem Ra. Podstawową przyczyną blokady jest brak zdolności postrzegania drugiego ja jako Stwórcy lub mówiąc inaczej, braku miłości.

94.10 Pytający: Na poprzedniej sesji padło stwierdzenie, że wiele jest przesłonięte dla nawet pozornie wyraźnej obserwacji. Czy Ra rozwinąłby to, co oznaczało to stwierdzenie? Zakładam, że oznacza to zasłonięcie tego wszystkiego, co znajduje się poza granicami tego, co nazywamy naszą fizyczną percepcją, mającą związek ze spektrum światła itp., ale wyczuwam też, że jest coś więcej niż to co ukryte. Czy Ra rozwinąłby tę koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy w swoich przypuszczeniach. Rzeczywiście, nie mieliśmy na myśli żadnych sugestii, że fizyczny aparat waszej obecnej iluzji był ograniczony w ramach procesu zasłaniania. Wasze fizyczne ograniczenia są takie, jakie są.

Jednakże, ze względu na wyjątkowe uprzedzenia każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha, czasami zdarzają się całkiem proste przypadki zniekształcenia, gdy nie ma wyraźnej przyczyny takiego zniekształcenia. Posłużmy się przykładem męskiego i niedojrzałego mężczyzny, który spotyka się i rozmawia otwarcie z młodą kobietą, której fizyczna forma ma odpowiednią konfigurację, by wywołać u tej męskiej istoty aktywację podniecenia seksualnego czerwonego promienia.

Wypowiadane słowa mogą dotyczyć prostego tematu, takiego jak nazewnictwo, informacje dotyczące zawodu i różne inne popularne wymiany dźwiękowego kompleksu wibracyjnego. Męska istota jednak wykorzystuje prawie całą dostępną świadomość, jaką posiada, aby rejestrować pożądanie kobiety. Może to dotyczyć również kobiety.

W ten sposób cała wymiana informacji może być bez znaczenia, ponieważ faktycznym katalizatorem jest ciało. Jest to nieświadomie kontrolowane i nie jest świadomą decyzją. Ten przykład jest uproszczony.

⇐ Poprzednie 100

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy