Prawo Jedności Trzecia gęstość: Długość życia

Ukryj menu

Znaleziono 2 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Trzecia gęstość” ma 8 podkategorii.

Długość życia

20.24 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego dziewięćset lat to optymalna długość życia?

Ra: Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości ma, być może, sto razy intensywniejszy program działania katalitycznego, z którego można wydobywać zniekształcenia i uczyć się/nauczać, niż jakakolwiek inna z gęstości. W ten sposób uczenie się/nauczanie są najbardziej zagmatwane dla kompleksu umysłu/ciała/ducha, który jest, powiedzmy, zalany oceanem doświadczenia.

Podczas pierwszych, powiedzmy, około 150 do 200 waszych lat, wg tego jak mierzycie czas, kompleks umysłu/ciała/ducha przechodzi przez proces duchowego dzieciństwa, a umysł i ciało nie są wystarczająco zdyscyplinowane, aby nadać jasności napływowm duchowym. Zatem pozostały czas jest przeznaczony na optymalizację zrozumienia, które wynika z samego doświadczenia.

20.25 Pytający: Obecnie mogłoby się wydawać, że długość naszego życia jest o wiele za krótka dla tych, którzy są nowicjuszami na lekcjach trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Te istoty, które w jakiś sposób nauczyły się/nauczały odpowiednich zniekształceń dla szybkiego wzrostu, mogą teraz działać w ramach krótszego okresu życia. Jednak duża przewaga waszych istot znajduje się w czymś, co można uznać za wieczne dzieciństwo.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy