Prawo Jedności Trzecia gęstość: Zasłona

Ukryj menu

Znaleziono 21 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Trzecia gęstość” ma 8 podkategorii.

Zasłona

83.15 Pytający: Czy zasłona ma być taką, którą nazwałbym półprzepuszczalną?

Ra: Jestem Ra. Zasłona rzeczywiście taka jest.

83.19 Pytający: Jaki był mechanizm pierwszego procesu zasłaniania? Nie wiem, czy możesz na to odpowiedzieć. Czy spróbujesz jednak na to odpowiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Mechanizm zasłonięcia pomiędzy świadomą i nieświadomą częścią umysłu był deklaracją, że umysł jest kompleksem. To z kolei spowodowało, że ciało i duch stały się kompleksem.

83.20 Pytający: Czy mógłbyś mi podać przykład aktywności kompleksu organizmu, który mamy teraz i jak nie był on kompleksem przed zasłoną?

Ra: Jestem Ra. Przed wielkim eksperymentem umysłu/ciała/ducha był w stanie kontrolować ciśnienie krwi w żyle, bicie organu, który nazywacie sercem, intensywność doznania znanego ci jako ból i wszystkie funkcje, które teraz znane są jako mimowolne lub nieświadome.

83.21 Pytający: Gdy pierwotnie miał miejsce proces zasłaniania, wydaje się, że Logos musiał mieć listę, można by powiedzieć, tych funkcji, które staną się nieświadome i tych, które pozostaną świadomie kontrolowane. Zakładam, że gdy do tego doszło, to był ku temu dobry powód dla tych podziałów. Czy mam rację w tej kwestii?

Ra: Jestem Ra. Nie.

83.22 Pytający: Czy mógłbyś mnie poprawić?

Ra: Jestem Ra. Przeprowadzono wiele eksperymentów, w których różne funkcje lub zniekształcenia kompleksu ciała były przesłonięte, a inne nie. Duża liczba tych eksperymentów skutkowała powstaniem nieżywotnych kompleksów ciała lub tych, które są tylko marginalnie żywotne. Na przykład, nie jest to mechanizm zorientowany na przeżycie by receptory nerwowe, usuwały, nieświadomie, wszelkie zniekształcenia w kierunku bólu.

83.25 Pytający: W naszej obecnej iluzji spojrzelibyśmy na to jako na eliminację pewnej ilości katalizatora, który spowodowałby przyspieszenie w naszej ewolucji. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Stosunek do bólu różni się od kompleksu do kompleksu umysłu/ciała/ducha. Twoja werbalizacja postawy wobec zniekształcenia znanego jako ból jest źródłem pomocnych zniekształceń dotyczących procesu ewolucji.

83.26 Pytający: Próbowałem wskazać, że plan Logosu zasłaniający świadomość przed nieświadomością w taki sposób, aby ból nie mógł być tak łatwo kontrolowany, stworzyłby system katalizatora, który wcześniej nie nadawał się do użytku. Czy to jest generalnie poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

85.9 Pytający: Zakładam, że jeśli nie z innego powodu, to skoro nasz towarzysz z piątej gęstości monitorował nasze komunikacje z Ra, został uświadomiony o procesie zasłaniania, o którym mówiliśmy.

I wydaje mi się, że z intelektualnego punktu widzenia, ta świadoma wiedza i akceptacja faktu, że ten proces zasłaniania był używany do celów, do których został użyty, że trudno byłoby utrzymać wysoką polaryzację negatywną, gdy już zostanie intelektualnie, świadomie zaakceptowane, że ten proces zasłaniania rzeczywiście nastąpił w sposób, który opisałeś. Czy mógłbyś rozjaśnić moje myślenie na ten temat?

Ra: Jestem Ra. Nie jesteśmy pewni co do naszego sukcesu w zmianie Twoich sposobów myślenia. Możemy jednak skomentować. Możemy jednak skomentować.

Proces polaryzacji, gdy wchodzi w czwartą gęstość, zachodzi przy pełnej wiedzy o procesie zasłaniania, który miał miejsce w trzeciej gęstości. Ten proces zasłaniania jest częścią doświadczenia trzeciej gęstości. Wiedza i pamięć o wyniku tego oraz wszystkie części doświadczenia trzeciej gęstości informują spolaryzowaną istotę o wyższej gęstości.

Nie wpływa to jednak na dokonany wybór, który jest podstawą do dalszych prac poza trzecią gęstością w polaryzacji. Ci, którzy wybrali ścieżkę służenia innym* , po prostu wykorzystali proces zasłaniania, aby wzmocnić to, co nie jest. Jest to całkowicie akceptowalna metoda samopoznania Stwórcy przez Stwórcę.

85.17 Pytający: Jakie zmiany funkcji, kontroli, rozumienia itp. umysłów/ciał/duchów były najskuteczniejsze w wywołaniu pożądanej ewolucji ze względu na proces zasłaniania?

Ra: Jestem Ra. Mamy trudności z utrzymaniem czystego kanału za pośrednictwem tego instrumentu. Ma bezpieczny margines przekazywanej energii, ale doświadcza nawrotów bólu. Prosimy o powtórzenie zapytania, ponieważ mamy teraz lepszy kanał.

85.18 Pytający: Po procesie zasłonięcia pewne zasłonięte funkcje lub czynności musiały być istotne w tworzeniu ewolucji w pożądanych spolaryzowanych kierunkach. Zastanawiałem się tylko, które z nich miały największy wpływ na polaryzację?

Ra: Jestem Ra. Najbardziej skuteczną zasłoną była zasłona umysłu.

85.19 Pytający: Chciałbym to kontynuować, aby dowiedzieć się, jakie konkretnie funkcje umysłu były najbardziej efektywne i jakie trzy lub cztery najbardziej efektywne zmiany spowodowały powstanie polaryzacji.

Ra: Jestem Ra. To ciekawe zapytanie. Pierwotna zasłona miała tak duże znaczenie, że może być postrzegana jako analogiczna do płaszcza ziemi znajdującego się nad wszystkimi klejnotami w skorupie ziemskiej; podczas gdy wcześniej wszystkie aspekty Stwórcy były świadomie znane. Po zasłonięciu umysłowi nie były znane prawie żadne aspekty Stwórcy. Prawie wszystko zostało zakopane pod zasłoną.

Gdyby ktoś próbował wymienić te funkcje umysłu, które są najbardziej znaczące, ponieważ mogą być pomocne w polaryzacji, musiałby zacząć od zdolności widzenia, wyobrażania lub dalekowzroczności. Bez zasłony umysł nie był pochłonięty waszym iluzorycznym czasem. Z zasłoną, przestrzeń/czas jest jedyną oczywistą możliwością doświadczenia.

Na liście znaczących, przesłoniętych funkcji umysłu znajduje się również śnienie. Tak zwane śnienie zawiera wiele rzeczy, które, jeśli zostaną udostępnione świadomemu umysłowi i wykorzystane, w znacznym stopniu pomogą mu w polaryzacji.

Trzecią funkcją umysłu, która jest istotna i która została zasłonięta, jest wiedza o ciele. Wiedza i kontrola nad ciałem, które zostały w dużej mierze utracone w procesie zasłaniania, zostają w ten sposób utracone z doświadczenia poszukiwacza. Wiedza o nim przed zasłonięciem na niewiele się zdaje. Wiedza o nim po zasłonięciu i w obliczu tego, co jest teraz gęstą iluzją oddzielenia kompleksu ciała od kompleksu umysłu, jest dość znacząca.

Być może najważniejsza i znacząca funkcja, jaka wystąpiła z powodu zakrycia umysłu przed samym sobą, nie jest sama w sobie funkcją umysłu, ale raczej jest produktem potencjału stworzonego przez tę zasłonę. To jest zdolność woli lub czystego pragnienia.

W tej chwili chcielibyśmy poprosić o krótkie pytania. Mimo że, pozostała jeszcze energia dla tej pracy, niechętnie kontynuujemy ten kontakt, doświadczając ciągłej zmienności z powodu rozbłysków bólu, jak nazywacie to zniekształcenie. Mimo iż nie jesteśmy świadomi żadnych błędnych materiałów, zdajemy sobie sprawę, że w kilku momentach nasz kanał nie był optymalny. Ten instrument jest najwierniejszy, ale nie chcemy go nadużywać. Proszę pytać, jak chcesz.

86.18 Pytający: Być może trochę inaczej zapytam. Mogę zapytać, dlaczego utrata wiedzy i kontroli nad ciałem była pomocna?

Ra: Jestem Ra. Znajomość potencjałów ciała fizycznego przed zakryciem dawała umysłowi/ciału/duchowi wolny zakres wyborów w odniesieniu do czynności i przejawów ciała, ale niewiele wnosiła do rozwoju biegunowości.* Kiedy wiedza o tych potencjałach i funkcjach wehikułu fizycznego jest zasłonięta przed kompleksem świadomego umysłu, kompleks umysłu/ciała/ducha jest często prawie bez wiedzy, jak najlepiej zamanifestować swoją istotę.

Jednakże ten stan braku wiedzy stwarza okazję do pragnienia rozwoju w kompleksie umysłu. To pragnienie jest tym, które stara się poznać możliwości kompleksu ciała. Konsekwencje każdej możliwości i ostatecznie zbudowane w ten sposób uprzedzenia mają w sobie siłę, która może być wygenerowana tylko przez takie pragnienie lub wolę poznania.

86.19 Pytający: Być może mógłbyś podać przykłady użycia ciała przed zasłonięciem i po zasłonięciu w tym samym aspekcie, abyśmy mogli lepiej zrozumieć zmianę w wiedzy i kontroli nad ciałem. Czy mógłbyś to zrobić, proszę?

Ra: Jestem Ra. Moglibyśmy.

86.20 Pytający: Czy możesz to zrobisz?

Ra: Jestem Ra. Tak. Zajmijmy się transferem energii seksualnej. Przed zasłonięciem taki transfer był zawsze możliwy dzięki temu, że nie było cienia na zrozumieniu natury ciała i jego relacji z innymi umysłami/ciałami/duchami w tej konkretnej manifestacji. Przed procesem zasłaniania istniał prawie całkowity brak wykorzystania tego transferu energii seksualnej poza zielonym promieniem.

Wynikało to również z tej samej niezacienionej wiedzy każdego o każdym. W trzeciej gęstości nie widziano wtedy większego sensu w bardziej intensywnych związkach umysłów, ciał i duchów* , które można nazwać procesami parowania się, ponieważ siebie nawzajem postrzegano jako Stwórcę i żadna inna jaźń nie wydawała się być bardziej Stwórcą niż inna.

Po procesie zasłonięcia stało się nieskończenie trudniejsze osiągnięcie transferu energii zielonego promienia ze względu na wielkie obszary tajemnicy i niewiedzy dotyczące kompleksu ciała i jego manifestacji. Jednakże, również ze względu na duże zacienienie przejawów ciała od kompleksu świadomego umysłu, gdy taki transfer energii był doświadczany, było bardziej prawdopodobne, aby dostarczyć katalizatora, który spowodował połączenie siebie z inną jaźnią w odpowiednio spolaryzowanej konfiguracji.

Od tego momentu było o wiele bardziej prawdopodobne, że ta połączona para kompleksów umysłu/ciała/ducha będzie poszukiwać wyższych transferów energii, pozwalając w ten sposób Stwórcy poznać Siebie z wielkim pięknem, powagą i podziwem. Osiągnąwszy inteligentną nieskończoność przez sakramentalne użycie tej funkcji ciała, każdy kompleks umysłu/ciała/ducha skojarzonej pary znacznie zyskał na polaryzacji i zdolności do służenia.

86.21 Pytający: Czy któryś z pozostałych aspektów utraty wiedzy lub kontroli nad ciałem zbliżył się, w jakimkolwiek stopniu efektywnością, do tego, co właśnie opisałeś?

Ra: Jestem Ra. Każda funkcja kompleksu ciała ma pewien potencjał po zaopatrzeniu się w pomocny katalizator. Wybraliśmy przykład transferu energii seksualnej ze względu na jego centralne miejsce w funkcjonalnych możliwościach kompleksu ciała, które stały się bardziej użyteczne dzięki procesowi zasłaniania.

Ten instrument ma nieco niski poziom energii. Wolelibyśmy zachować maksymalną część zarezerwowanej energii, na którą ten instrument zezwolił. W związku z tym poprosilibyśmy o jeszcze jedno pełne zapytanie podczas tej pracy.

86.22 Pytający: Założę, że zasłonięcie aspektu seksualnego było bardzo skuteczne, ponieważ jest to aspekt, który ma całkowicie związek z relacjami z inną jaźnią. Wydawałoby się, że zasłony cielesne związane z interakcjami z innymi osobami byłyby najbardziej efektywne, a te związane tylko z jaźnią miałyby mniejszą skuteczność w wytwarzaniu pozytywnej lub negatywnej polaryzacji. Czy mam rację w tym założeniu?

Ra: Jestem Ra. W dużym stopniu masz rację. Chyba najbardziej zauważalnym wyjątkiem jest postawa, kogoś już silnie spolaryzowanego negatywnie, wobec wyglądu kompleksu ciała. Na negatywnej ścieżce są te istoty, które bardzo dbają o zachowanie zniekształcenia, które wasi ludzie postrzegają jako piękno/brzydotę. To piękno formy jest oczywiście wykorzystywane do manipulowania innymi jaźniami.

Czy możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania?

87.18 Pytający: Dziękuję. Wprowadzimy poprawki. Podczas ostatniej sesji powiedziałeś, że przed zasłoną zawsze możliwy był transfer energii seksualnej. Chciałabym wiedzieć, co miałeś na myśli przez „zawsze było możliwe” i dlaczego nie zawsze było to możliwe po zasłonięciu, tylko po to by wyjaśnić ten punkt?

Ra: Jestem Ra. Wierzymy, że rozumiemy Twoje zapytanie i zastosujemy analogię do baterii w waszej kulturze, która zapala żarówkę latarki. Dwie pracujące baterie umieszczone szeregowo zawsze oferują potencjał oświetlenia żarówki. Po zasłonięciu, kontynuując tę zgrubną analogię, dwie baterie umieszczone nie szeregowo nie dałyby wtedy żadnego możliwego oświetlenia żarówki. Wiele kompleksów umysłu/ciała/ducha po zasłonięciu, poprzez blokady, dokonało ekwiwalentu odwrócenia baterii.

87.19 Pytający: Jakie było główne źródło blokad, które spowodowały analogię odwrócenia baterii?

Ra: Jestem Ra. Proszę zapytać bardziej szczegółowo o kompleksy umysłu/ciała/ducha lub umysły/ciała/duchy, dla których prosisz o informacje.

87.20 Pytający: Przed zasłoną była, powiedzmy, znajomość techniki oświetlenia żarówkami. Po zasłonie kilka eksperymentów stworzyło światło żarówki; niektóre skutkowały brakiem światła żarówek. Poza faktem, że nie były dostępne informacje o sposobach zapalenia żarówki, czy istniała jakaś podstawowa przyczyna eksperymentów, które zakończyły się brakiem świecenia żarówki?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

87.21 Pytający: Jaka była ta podstawowa przyczyna?

Ra: Jestem Ra. Podstawową przyczyną blokady jest brak zdolności postrzegania drugiego ja jako Stwórcy lub mówiąc inaczej, braku miłości.

94.10 Pytający: Na poprzedniej sesji padło stwierdzenie, że wiele jest przesłonięte dla nawet pozornie wyraźnej obserwacji. Czy Ra rozwinąłby to, co oznaczało to stwierdzenie? Zakładam, że oznacza to zasłonięcie tego wszystkiego, co znajduje się poza granicami tego, co nazywamy naszą fizyczną percepcją, mającą związek ze spektrum światła itp., ale wyczuwam też, że jest coś więcej niż to co ukryte. Czy Ra rozwinąłby tę koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy w swoich przypuszczeniach. Rzeczywiście, nie mieliśmy na myśli żadnych sugestii, że fizyczny aparat waszej obecnej iluzji był ograniczony w ramach procesu zasłaniania. Wasze fizyczne ograniczenia są takie, jakie są.

Jednakże, ze względu na wyjątkowe uprzedzenia każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha, czasami zdarzają się całkiem proste przypadki zniekształcenia, gdy nie ma wyraźnej przyczyny takiego zniekształcenia. Posłużmy się przykładem męskiego i niedojrzałego mężczyzny, który spotyka się i rozmawia otwarcie z młodą kobietą, której fizyczna forma ma odpowiednią konfigurację, by wywołać u tej męskiej istoty aktywację podniecenia seksualnego czerwonego promienia.

Wypowiadane słowa mogą dotyczyć prostego tematu, takiego jak nazewnictwo, informacje dotyczące zawodu i różne inne popularne wymiany dźwiękowego kompleksu wibracyjnego. Męska istota jednak wykorzystuje prawie całą dostępną świadomość, jaką posiada, aby rejestrować pożądanie kobiety. Może to dotyczyć również kobiety.

W ten sposób cała wymiana informacji może być bez znaczenia, ponieważ faktycznym katalizatorem jest ciało. Jest to nieświadomie kontrolowane i nie jest świadomą decyzją. Ten przykład jest uproszczony.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy