Prawo Jedności Wyniki wyszukiwania dla ‘ding an sich’

Ukryj menu

Znaleziono 1 wynik.

Typ wyszukiwania: każdy / wszystko / wyrażenie.

88.17 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie co do mojego rozumienia niektórych archetypów i pozwolę Ci poprawić to stwierdzenie. Wydaje mi się, że w każdym z nich Katalizator oddziałuje na Sygnifikator Umysłu, Ciała i Ducha. To wytwarza Doświadczenie, które następnie prowadzi do Transformacji i wytwarza Wielką Drogę. To jest ten sam proces dla umysłu, ciała i ducha. Archetypy są po prostu powtarzane, ale działają w inny sposób jako katalizator ze względu na różnice w umyśle, ciele i duchu.

Tworzą dla każdego inny rodzaj Doświadczenia z powodu różnic w tych trzech. Transformacja jest nieco inna. Wielka Droga jest nieco inna, ale archetypy zasadniczo robią to samo. Po prostu działają na trzy różne części kompleksu umysłu/ciała/ducha, abyśmy mogli skondensować cały archetypowy umysł w taki sposób, by powiedzieć, że czyniąc z Sygnifikatora kompleks, zasadniczo zapewniliśmy Katalizatorowi wydajniejszy sposób na stworzenie Transformacji. Czy mógłbyś poprawić moje stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. W twoim stwierdzeniu poprawność jest tak spleciona z mackami najbardziej podstawowego nieporozumienia, że korekta twojego stwierdzenia jest trudna. Będziemy robić komentarze, a na podstawie tych komentarzy prosimy o umożliwienie ewentualnej zmiany konceptualizacji.

Umysł archetypowy jest wielką i fundamentalną częścią kompleksu umysłu, jednym z jego najbardziej podstawowych elementów i jednym z najbogatszych źródeł informacji dla poszukiwacza Jednego Nieskończonego Stwórcy. Próba skondensowania archetypów jest błędną próbą. Każdy archetyp jest znaczącym ding an sich* , czyli rzeczą samą w sobie, z własnym kompleksem pojęć.

Chociaż badanie relacji między jednym archetypem a drugim jest pouczające, można powiedzieć, że ten kierunek dociekania jest drugorzędny w stosunku do odkrycia najczystszej postaci, wizji lub melodii, jaką każdy archetyp oznacza zarówno dla umysłu intelektualnego, jak i intuicyjnego.

Kompleksy Sygnifikatorów Umysłu, Ciała i Ducha są złożone same w sobie; a archetypy Katalizatora, Doświadczenia, Transformacji i Wielkiej Drogi są najbardziej owocnie postrzegane jako niezależne kompleksy, które mają własne melodie, którymi mogą informować umysł o ich naturze.

Prosimy, abyś rozważył, że archetypowy umysł przekazuje te myśli, które mogą mieć wpływ na umysł, ciało lub ducha. Archetypy nie mają bezpośredniego związku z ciałem ani duchem. Wszystko musi być poprowadzone przez wyższe poziomy podświadomości do świadomości, a stamtąd mogą zbiec tam, gdzie zostały wezwane. Gdy są używane w kontrolowany sposób wtedy są najbardziej pomocne.

Zamiast wychodzić poza granice Twojego wcześniejszego stwierdzenia, bylibyśmy wdzięczni za możliwość ponownego zadawania pytań w tym momencie, abyśmy mogli odpowiedzieć Ci bardziej precyzyjnie.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy