Prawo Jedności Wyniki wyszukiwania dla ‘in esse’

Ukryj menu

Znaleziono 1 wynik.

Typ wyszukiwania: każdy / wszystko / wyrażenie.

103.8 Pytający: Nie miałem zamiaru omawiać wcześniej omówionego materiału. Chciałem dodać cokolwiek z tego, aby skupić się konkretnie w tej chwili, na najlepszej możliwej rzeczy, którą my lub instrument moglibyśmy zrobić, aby poprawić te energie, najistotniejszą aktywność.

Ra: Jestem Ra. Zanim odpowiemy, prosimy o czujność podczas nawrotów bólu, ponieważ kanał jest akceptowalny, ale jest okresowo zniekształcany przez poważne fizyczne zniekształcenia żółtego, chemicznego ciała instrumentu.

Te najistotniejsze elementy dla grupy wsparcia to uwielbienie i dziękczynienie w harmonii. Grupa osiągnęła je z takim stopniem akceptacji, że nie możemy niepotrzebnie kwestionować harmonii grupy.

Jeśli chodzi o instrument, droga od wartości w działaniu do wartości in esse jest żmudna.* Istota zaprzeczyła samej sobie, aby się uwolnić od tego co nazywa uzależnieniem.* Ten rodzaj męczeństwa – a tu mówimy o małej, ale symbolicznie wielkiej ofierze ubrania – powoduje, że istota obramowuje osobowość w ubóstwie, które karmi niegodność, chyba że ubóstwo jest postrzegane jako prawdziwe bogactwo.

Innymi słowy, dobre uczynki ze złych powodów powodują zamieszanie i zniekształcenie.Zachęcamy instrument do docenienia samego siebie i dostrzeżenia, że jego prawdziwe wymagania są cenione przez jaźń. Sugerujemy kontemplację prawdziwego bogactwa bytu.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy