103 ⇒

⇐ 101

Prawo Jedności Sesja 102

Ukryj menu

22 marca 1983

102.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

102.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Fizyczny deficyt energii tej istoty jest najbardziej znaczący z jakim się spotkaliśmy. Mentalne i mentalne/emocjonalne zniekształcenia są bliskie równowagi, a energia życiowa instrumentu jako całości jest zniekształcona w kierunku zdrowia lub siły/słabości z powodu woli instrumentu.

102.2 Pytający: Czy Ra może nam powiedzieć, co spowodowało ból i skurcze w żołądku instrumentu i co można zrobić, aby to wyleczyć?

Ra: Aby zaobserwować przyczynę fizycznych zniekształceń w kierunku choroby, należy spojrzeć na zablokowane centrum energetyczne. W tej sytuacji, gdy blokada jest żółtego promienia, doznanie ma cechy charakterystyczne dla tego obszaru ciała chemicznego. Tak zwana luka w pisanej przez wiatr zbroi światła i miłości została zamknięta i nie tylko naprawiona, ale znacznie poprawiona.

Jednakże, zniekształcenia wzbudzone podczas tego chwilowego przerwania przepływu swobodnej energii są poważne i będą kontynuowane we wszystkich wirach możliwości/prawdopodobieństw, w części waszej przestrzeni/czasu, ponieważ została pobudzona predyspozycja do spastyczności w okrężnicy poprzecznej.

Istnieje również wcześniejsze osłabienie funkcji trzustki, zwłaszcza związanej z podwzgórzem. Istnieje również wcześniejsze uszkodzenie części wątroby.

Te braki lub zniekształcenia objawiają się w tej części systemu bezpośrednio wychodzącej z jelita czczego. Ponadto, bliżej dwunastnicy występuje pewne podrażnienie, które powoduje, że instrument nie przyswaja żywności. Jest to podrażnienie wywołane alopatycznie.

Dieta ma kluczowe znaczenie. Nie możemy posunąć się dalej w obserwowaniu systemu istoty jako pełnej dyskusji o tych zniekształceniach w kierunku różnych słabości/sił, które przyczyniają się do obecnej trudności, zaczynając od ust, a kończąc na odbycie.

Możemy zauważyć, że instrument pozostał skoncentrowany na Stwórcy w procentach przekraczających dziewięćdziesiąt. To jest klucz. Trwaj w dziękczynieniu i wdzięczności za wszystkie rzeczy.

Istnieją silniejsze leki przeciwskurczowe, którymi może pomóc ten, który nie jest znany temu instrumentowi, ale znany jako Arthur. Zalecenie, aby to zrobić - ponieważ jest to coś, co nie zachowuje ani nie usuwa życia, a ponadto odbiera instrumentowi możliwości studiowania w tej sytuacji - musi zostać wstrzymane. Nie jesteśmy w stanie zalecić leczenia w tej przestrzeni/czasie poza obserwowaniem rodzajów spożywanych pokarmów.

102.3 Pytający: Nie jestem pewien, czy zrozumiałem wszystko, co powiedziałeś. Czy możesz podać mi nazwisko tego Arthura i gdzie się on znajduje?

Ra: Jestem Ra. Możemy.

102.4 Pytający: Czy możesz to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Istota, wibracji dźwiękowej Arthur, ma nazwisko Schoen i pochodzi z waszej miejscowości.

102.5 Pytający: Jakie pokarmy instrument powinien wyeliminować z diety, aby złagodzić te bolesne ataki?

Ra: Jestem Ra. Informacje uzyskane od osoby znanej jako Bob są zalecane.

Ponadto wszystkie produkty spożywcze należy gotować tak, aby spożywane rzeczy były miękkie i łatwe do maceracji.

Istnieje kompleks uzależnienia od cukrów, spowodowany długotrwałymi nawykami żywieniowymi. Dlatego zaleca się, aby ten cukier był podawany w bardziej skoncentrowanej postaci późnym popołudniem waszego czasu, jak to nazywacie, podczas spożywania słodzonego napoju około jednej do dwóch godzin po wieczornym posiłku.

Ponadto sugeruje się, że ponieważ ten instrument wykorzystuje cukry zamiast węglowodanów, mała ilość węglowodanów o niskiej zawartości cukru powinna być spożywana około jednej do dwóch godzin przed okresem snu.

102.6 Pytający: Jak rozumiem, z tego co mówisz, instrument nie powinien jeść cukru aż do późnego popołudnia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie.

102.7 Pytający: Nie do końca zrozumiałem, o co Ci chodziło, kiedy powinna dostać cukier. Czy mógłbyś to wyjaśnić, proszę?

Ra: Jestem Ra. Skoncentrowany cukier; to znaczy deser, lody, ciastko powinny być w tym czasie spożyte. Niewielkie ilości fruktozy, syropu klonowego lub surowego miodu mogą być okresowo spożywane, ponieważ, jak powiedzieliśmy, chemia tego ciała żółtego promienia jest taka, że cukier jest wykorzystywany przez enzymy krwi, podobnie jak węglowodany w mniej zniekształconym fizycznym pojeździe żółtego promienia.

102.8 Pytający: Przepraszam, że tak wolno pojmuję o co nam tu chodzi, ale chcę mieć pewność, że to dobrze rozumiem, więc prawdopodobnie zadam jeszcze kilka głupich pytań. Czy skurcz, który spowodował skrajny ból, był skurczem jelita krętego?

Ra: Jestem Ra. Po części. Poprzeczna okrężnica również uległa skurczowi, podobnie jak przewody prowadzące do wątroby w jej dolnej części. Wystąpiły również skurcze mięśni od oskrzeli przez miednicę i od łopatek do bioder. Te współczulne skurcze są objawem wyczerpania fizycznego pojazdu istoty.

102.9 Pytający: Więc te skurcze, oczywiście, były pierwotnie— Otwarcie zostało wykonane przez blokadę żółtego promienia, ale te skurcze są następnie wywołane, jak zakładam, przez żywność, która ma związek ze spożyciem cukru, jak rozumiem. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Masz częściowo rację.

102.10 Pytający: Co jeszcze powoduje skurcz?

Ra: Jestem Ra. Mówimy o dwóch rodzajach przyczyn:

Pierwszą lub najbliższą przyczyną był posiłek ze zbyt dużą ilością oleju i zbyt dużym obciążeniem niedogotowanego materiału roślinnego. Cukier z deseru i kilka łyków mieszanki kawy również nie były pomocne.

Drugą przyczyną – i należy to jasno powiedzieć – jest pobudzanie wszelkich wcześniej istniejących warunków w celu powstrzymania tej grupy przed funkcjonowaniem poprzez usunięcie instrumentu z szeregów tych, którzy są w stanie pracować z tymi z Ra.

102.11 Pytający: A zatem, czy jest – Te dwa obszary, na które instrument może zwrócić uwagę, aby rozwiązać ten problem... Rozumiem, że problem blokady żółtego promienia został całkowicie naprawiony, że tak powiem. Jeśli to nieprawda, czy mógłbyś coś zasugerować?

Ra: Jestem Ra. Każda istota, aby całkowicie odblokować żółty promień, musi kochać wszystko co jest z nią w relacji, z nadzieją jedynie na radość, pokój i komfort innych.

102.12 Pytający: Drugą rzeczą, jaką instrument musi zrobić, aby to lekarstwo zadziałało, to uważać na dietę, która zawiera wszystko to, co właśnie powiedział Ra i co Bob zaleca ze swoich odczytów.

Wydaje się, że istnieje tak wiele różnych rzeczy, które mogą powodować ten skurcz. Zastanawiałem się tylko, czy istnieje ogólne podejście do żywności. Czy Ra mógłby polecić, powiedzmy, te pokarmy, które instrument mógłby spożywać, a które nie miałyby szans na wywołanie problemu, który spowodował skurcz. Czy Ra mógłby to zrobić, proszę?

Ra: Jestem Ra. Nie.

102.13 Pytający: Czy to z powodu Pierwszego Zniekształcenia?

Ra: Jestem Ra. Nie.

102.14 Pytający: Dlaczego Ra nie może tego zrobić?

Ra: Jestem Ra. Nie ma pokarmów, które ten instrument może przyjąć z całkowitą pewnością, że nie wystąpi skurcz. Spazmujące części pojazdu zostały uwrażliwione przez wielkie zniekształcenia na to, co nazywacie bólem.

102.15 Pytający: Czy istnieje grupa pokarmów, które najprawdopodobniej nie powodują stanu spazmowego lub jakiekolwiek pokarmy, o których Ra mógłby wspomnieć, a które z dużym prawdopodobieństwem nie powodują skurczu?

Ra: Jestem Ra. Tak.

102.16 Pytający: Czy Ra może wspomnieć proszę, które pokarmy z dużym prawdopodobieństwem nie powodują skurczów w układzie pokarmowym instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Płyny niezawierające nasycenia dwutlenkiem węgla, dobrze ugotowane warzywo, które jest najlżejsze i najbardziej miękkie, dobrze ugotowane zboża, odtłuszczone mięso, takie jak ryba. Możesz zauważyć, że niektóre zalecane produkty spożywcze nakładają się na alergie i wrażliwość ze względu na zniekształcenia młodzieńczo-reumatoidalno-artretyczne. Co więcej, chociaż cukier, taki jak w waszych słodzonych deserach, stanowi potencjał, możemy zasugerować, aby został on włączony w tym okresie z wyżej wymienionych powodów.

102.17 Pytający: Czy Ra mógłby oszacować proszę, długość czasu w naszych przedziałach czasowych dla prawdopodobieństwa wystąpienia tego problemu, jeśli zastosujemy te środki lecznicze, dla prawdopodobieństwa tego, że problem będzie się utrzymywał w jakimkolwiek ekstremalnym stopniu?

Ra: Jestem Ra. Jedno z okrążeń waszego księżyca ma dobry wir możliwości/prawdopodobieństwa zaobserwowania albo pogorszenia stanu spastycznego, aby wskazana była operacja, albo poprawy sytuacji, tak by dieta była nadal obserwowana, ale skurcze zostały usunięte. Miejsce działania znajduje się w obrębie infekcji w dwunastnicy, żołądku, jelicie czczym, jelicie krętym, okrężnicy poprzecznej i częściach wątroby. Będzie to nieco trudne do usunięcia i stanowi prawdopodobnie najbardziej wydajne działanie do tej pory.

Możemy ponownie zasugerować, że ten znany jako Bob może być pomocny. Ten znany jako Stuart mógłby, gdyby chciał, odkryć infekcję, która jest tylko marginalnie wykrywalna, ale może nie chcieć tego robić. W takim przypadku dobrze byłoby poprosić o pomoc fizyczną specjalistę alopatycznego, takiego jak ten, o którym wspomniano.

102.18 Pytający: Masz na myśli Arthura Schoena?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

102.19 Pytający: Wspomniałeś o możliwości operacji. Jaka konkretnie byłaby operacja do wykonania?

Ra: Jestem Ra. Ciało nie może długo znosić skrajnego zakwaszenia, które jest środowiskiem takich spazmów i doprowadzi to do powstania dziur lub owrzodzeń, które następnie pojawiają się w badaniach alopatycznych i podpowiadają chirurgowi, co należy wyciąć.

102.20 Pytający: Innymi słowy usuwanie wrzodów. Czy byłby to wrzód dwunastniczy? Czy byłby to rodzaj operacji, którą wykonałbyś w przypadku wrzodów dwunastnicy?

Ra: Jestem Ra. Jeśli owrzodzenie występuje, powinno znajdować się poza jelitem czczym i najprawdopodobniej obejmować jelito kręte i górną część okrężnicy poprzecznej.

Czy możemy prosić o jeszcze jedno zapytanie o normalnej długości, ponieważ ta istota, chociaż wypełniona wystarczającą ilością transferowanej energii, ma bardzo kruche ramy, przez które możemy czanelingować to i nasze energie.

102.21 Pytający: Oczywiście bardzo nie chcielibyśmy dojść do momentu operacji, a jedyną inną alternatywą, która przychodzi mi do głowy – poza dietą i osobistą pracą umysłową instrumentu – jest uzdrowienie przez uzdrowiciela. I chciałbym otrzymać zalecenia Ra w odniesieniu do niealopatycznego uzdrowiciela i wszelkie zalecenia, jakie Ra może wystosować, abyśmy Jim lub ja działali w tym charakterze lub ktokolwiek inny kogo Ra mógłby polecić, abyśmy nie musieli przechodzić przez tę operację chirurgiczną, jeśli będzie wydawać się to konieczne. A gdybyśmy mogli od razu zacząć pracować nad jednym z tych innych podejść, myślę, że byłoby to wysoce zalecane.

Czy Ra mógłby to skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Oddajemy honor otwarciu obwodu współczucia w pytającym, ale zauważmy, że to, czego doświadcza ta grupa, jest doświadczane w uzdrawiającej atmosferze. Uzdrawiające dłonie każdego z was mają ograniczone zastosowanie, gdy zniekształcenie ma tak wiele metafizycznych warstw i mieszanek.

Dlatego nie patrzcie na uzdrowienie, ale na radość z towarzystwa, bo każdy jest silny i stawia nogi na drodze. Księżyc rzuca swoje cienie. Co zobaczycie? Połączcie ręce i idźcie w kierunku słońca. W tym przypadku to jest największe uzdrowienie. W przypadku fizycznego pojazdu możemy zasugerować znacznie mniej niż się spodziewałeś.

102.22 Pytający: Pytam więc tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Znajdźcie razem miłość i dziękczynienie, a każdy będzie wspierał każdego. Ustawienia są sumienne.

Jesteśmy znani wam jako Ra. Zostawiamy was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc wesoło i radośnie w Jego mocy i pokoju. Adonai.

103 ⇒

⇐ 101

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy