19 ⇒

⇐ 17

Prawo Jedności Sesja 18

Ukryj menu

4 lutego 1981

18.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

18.1 Pytający: Zeszłej nocy myślałem, że gdybym był w tym czasie na miejscu Ra, pierwsze zniekształcenie Prawa Jedności mogłoby mnie skłonić do pomieszania niektórych błędnych danych z prawdziwymi informacjami, które przekazałem tej grupie. Czy ty to robisz?

Ra: Jestem Ra. Nie robimy tego celowo. Jednakże nastąpi zamieszanie. Błędy, które wystąpiły, wynikały ze sporadycznych zmian kompleksu wibracyjnego tego instrumentu w wyniku spożycia substancji chemicznej. W tym konkretnym projekcie naszym zamiarem nie jest tworzenie błędnych informacji, ale wyrażenie w ograniczającej atmosferze waszego systemu językowego uczucia nieskończonej tajemnicy Jednego Stworzenia w jego nieskończonej i inteligentnej jedności.

18.2 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaka substancja chemiczna została spożyta? Powoduje słaby kontakt?

Ra: Jestem Ra. To nie jest jasne pytanie. Czy mógłbyś powtórzyć?

18.3 Pytający: Przed chwilą stwierdziłeś, że masz problemy z instrumentem z powodu spożycia przez instrument jakiejś substancji chemicznej. Czy możesz mi powiedzieć, jaka to była substancja?

Ra: Jestem Ra. Substancja, o której mówimy, nazywana jest kompleksem wibracyjnym dźwięku LSD. Nie daje słabego kontaktu, jeśli jest używana w połączeniu z kontaktem. Trudność tej konkretnej substancji polega na tym, jeśli można tak powiedzieć, że następuje bardzo dramatyczny spadek działania tej substancji. W każdym przypadku ten instrument rozpoczynał sesję od zniekształcenia w kierunku ekstremalnej energii witalnej, którą wytwarza ta substancja.

Jednakże ta istota podczas sesji znajdowała się w punkcie, w którym ta substancja nie miała już wystarczającej siły, aby wzmocnić zdolności istoty do wyrażania energii witalnej. Tak więc, najpierw zjawisko, powiedzmy, przerywanego kontaktu, a następnie, gdy instrument ponownie opiera się na własnych wibracyjnych kompleksach energii witalnej, przy czym energia witalna była w tym przypadku bardzo niska, konieczne stało się nagłe przerwanie komunikacji w celu ochrony i pielęgnowania instrumentu. Ta konkretna substancja chemiczna jest zarówno pomocna, jak i nieprzydatna w tych kontaktach z podanych przyczyn.

18.4 Pytający: Czy jest jakaś żywność, która jest pomocna lub szkodliwa, którą może zjeść instrument?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument ma zniekształcenie kompleksu ciała w kierunku złego stanu zdrowia w kierunku zniekształcenia, które najlepiej koryguje się przez spożycie żywności zawierającej zboża i warzywa, jak je nazywacie. Jest to jednak niezwykle nieistotne, gdy traktuje się je jako pomoc na równi z innymi środkami pomocniczymi, takimi jak nastawienie, którego ten instrument ma pod dostatkiem. Jednakże to wspomaga energię życiową tego instrumentu, z mniejszym zniekształceniem prowadzącym do złego stanu zdrowia, w spożywaniu żywności w powyższy sposób z okazjonalnym spożywaniem tego, co nazywasz mięsem, ze względu na potrzebę zmniejszenia zniekształcenia w kierunku niskiej energii witalnej.

18.5 Pytający: Dziękuję. Mam tutaj pytanie od Jima, które przeczytam dosłownie:

„Wiele mistycznych tradycji poszukiwań na Ziemi głosi, że indywidualna jaźń musi zostać wymazana lub zniszczona, a świat materialny zignorowany, aby istota osiągnęła „nirwanę”, jak jest to nazywane, czyli oświecenie. Jaka jest właściwa rola indywidualnej jaźni i jej doczesnych działań w pomaganiu istotcie we wzrastaniu w Prawie Jedności?”

Ra: Jestem Ra. Właściwą rolą istoty w tej gęstości jest doświadczenie wszystkich rzeczy, których pragnie, a następnie przeanalizowanie, zrozumienie i zaakceptowanie tych doświadczeń, oddestylowując z nich miłość/światło zawarte w nich. Nic nie powinno być przezwyciężane. To, co nie jest potrzebne, odpada.

Orientacja rozwija się dzięki analizie pragnienia. Te pragnienia stają się coraz bardziej zniekształcone w kierunku świadomego stosowania miłości/światła, gdy istota dostarcza sobie destylowanego doświadczenia.

Przekonaliśmy się, że skrajnie niewłaściwym jest zachęcanie do przezwyciężania jakichkolwiek pragnień, z wyjątkiem sugerowania raczej wyobraźni niż spełniania na planie fizycznym, jak to nazywacie, tych pragnień, które nie są zgodne z Prawem Jedności - to zachowanie pierwotnego zniekształcenia Wolnej Woli.

Powodem, dla którego przezwyciężanie jest nierozsądne, jest to, że przezwyciężanie jest działaniem niezrównoważonym, stwarzającym trudności w równoważeniu kontinuum czasu/przestrzeni. Przezwyciężenie stwarza zatem dalsze środowisko do trzymania się tego, co pozornie zostało przezwyciężone.

Wszystkie rzeczy są dopuszczalne we właściwym czasie dla każdej istoty, i w doświadczaniu, w zrozumieniu, w akceptowaniu, a następnie w dzieleniu się z innymi jaźniami, właściwym opisem będzie odchodzenie od zniekształceń jednego rodzaju do zniekształceń innego rodzaju, które mogą być bardziej zgodne z Prawem Jedności.

Jest to, powiedzmy, skrót pozwalający po prostu zignorować lub przezwyciężyć jakiekolwiek pragnienie. Zamiast tego należy je zrozumieć i zaakceptować. Wymaga to cierpliwości i doświadczenia, które można analizować z uwagą, ze współczuciem dla siebie i dla innych.

18.6 Pytający: Zasadniczo powiedziałbym, że naruszenie wolnej woli innej jaźni lub innej istoty byłoby podstawową rzeczą, której nigdy nie należy robić zgodnie z Prawem Jedności. Czy możesz przytoczyć inne naruszenia Prawa Jedności niż ta podstawowa zasada?

Ra: Jestem Ra. Przechodząc od pierwotnego zniekształcenia Wolnej Woli, przechodzimy do zrozumienia centralnych punktów inteligentnej energii, które stworzyły inteligencje lub drogi określonego kompleksu umysłu/ciała/ducha w jego środowisku, w obu przypadkach to, co nazwalibyście naturalnym i to, co nazwalibyście stworzonym przez człowieka.

Zatem zniekształcenia, których należy unikać, to te, które nie uwzględniają zniekształceń skupienia energii miłości/światła lub, powiedzmy, Logosu tej konkretnej sfery lub gęstości. Należą do nich brak zrozumienia potrzeb środowiska naturalnego, potrzeb kompleksów umysłu/ciała/ducha innych jaźni. Jest ich wiele z powodu różnych zniekształceń kompleksów stworzonych przez człowieka, w których inteligencja i świadomość samych istot wybrały sposób wykorzystania dostępnych energii.

Zatem to, co byłoby niewłaściwym zniekształceniem w przypadku jednej istoty, jest właściwe dla innej. Możemy zasugerować próbę uświadomienia sobie drugiej jaźni jako siebie, a tym samym wykonania tego działania, które jest potrzebne innej jaźni, rozumiejąc inteligencję i świadomość drugiej jaźni. W wielu przypadkach nie wiąże się to z rozbiciem zniekształcenia Wolnej Woli na zniekształcenie lub fragmentację, zwaną naruszeniem. Jednakże służenie jest delikatną sprawą, a współczucie, wrażliwość i umiejętność empatii są pomocne w unikaniu zniekształceń inteligencji i świadomości stworzonych przez człowieka.

Obszar lub arena, zwana kompleksem społecznym, jest areną, na której nie ma szczególnej potrzeby bycia ostrożnym, ponieważ prerogatywnym zaszczytem/obowiązkiem osób na danej planecie jest działanie zgodnie z własną wolną wolą w próbach pomocy kompleksowi społecznemu.

Zatem masz dwie proste dyrektywy: świadomość inteligentnej energii wyrażonej w naturze; świadomość inteligentnej energii wyrażonej w sobie, którą, gdy wydaje się to stosowne, istota dzieli się z kompleksem społecznym i masz jeden nieskończenie subtelny i różnorodny zestaw zniekształceń, których możesz być świadomy; to znaczy zniekształcenia w odniesieniu do siebie i innych jaźni, które nie dotyczą wolnej woli, ale harmonijnych relacji i służby innym, w taki sposób, aby inne jaźnie mogłyby jak najbardziej na tym skorzystać.

18.7 Pytający: Kiedy istota wyrasta z dzieciństwa w tej gęstości, staje się coraz bardziej świadoma swoich obowiązków. Czy istnieje wiek, poniżej którego istota nie jest odpowiedzialna za swoje czyny, czy też jest odpowiedzialna od urodzenia?

Ra: Jestem Ra. Istota inkarnująca się na płaszczyźnie ziemskiej staje się świadoma siebie w różnym punkcie postępu swojego kontinuum czasu/przestrzeni. Może to mieć średnią, powiedzmy, około piętnastu waszych miesięcy. Niektóre istoty stają się świadome siebie w okresie bliższym inkarnacji, inne w okresie dalej od tego wydarzenia. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność działa wstecz od tego momentu w kontinuum, tak aby zniekształcenia zostały zrozumiane przez istotę i zniknęły, gdy jednostka się ich nauczy.

18.8 Pytający: Wtedy istota, powiedzmy, czteroletnia byłaby całkowicie odpowiedzialna za wszelkie działania, które byłyby sprzeczne lub niezgodne z Prawem Jedności. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Można zauważyć, że zostało zaaranżowane przez wasze struktury kompleksu społecznego to, że nowsze istoty, które inkarnują mają otrzymać przewodników fizycznego kompleksu umysłu/ciała/ducha, dzięki czemu są w stanie szybko dowiedzieć się, co jest zgodne z Prawem Jedności.

18.9 Pytający: Kim są ci przewodnicy?

Ra: Jestem Ra. Tymi przewodnikami są rodzice, nauczyciele i przyjaciele.

18.10 Pytający: Rozumiem. Istota Aleister Crowley napisała: „Czyń, co chcesz, jest całym prawem”. Oczywiście do pewnego stopnia rozumiał Prawo Jedności. Gdzie jest teraz ta istota?

Ra: Jestem Ra. Ta istota jest w waszych wewnętrznych planach. Ta istota jest w procesie leczenia.

18.11 Pytający: Czy zatem ta istota, mimo że intelektualnie rozumiała Prawo Jedności, nadużyła go i dlatego musi przejść przez ten proces uzdrawiania?

Ra: Jestem Ra. Istota ta stała się, pozwólcie że użyjemy kompleksu wibracyjnego dźwięku, nadmiernie stymulowaną przez prawdziwą naturę rzeczy. Ta nadmierna stymulacja skutkowała zachowaniem, które było poza świadomą kontrolą istoty. W ten sposób istota - w wielu próbach przejścia przez proces równoważenia, jak opisaliśmy różne centra energetyczne zaczynając od czerwonego promienia i poruszając się w górę - była pod zbyt dużym wrażeniem lub za bardzo pochłonięta tym procesen i odizolowała się od innych jaźni.

Ta istota była pozytywna. Jednakże jej podróż była trudna ze względu na niezdolność do wykorzystania, syntezowania i zharmonizowania rozumienia własnych pragnień, tak aby mogła dzielić się, w pełnym współczuciu, z innymi jaźniami. W ten sposób istota ta stała się bardzo niezdrowa, jak można to nazwać, w sensie kompleksu duchowego i konieczne jest, aby osoby z tego typu zniekształceniem wewnętrznego bólu były pielęgnowane na planach wewnętrznych, dopóki taka istota nie będzie w stanie spojrzeć na doświadczenia znowu z brakiem zniekształcenia w kierunku bólu.

18.12 Pytający: Wczoraj stwierdziłeś, że przebaczenie jest środkiem eliminującym karmę. Zakładam, że zbalansowane przebaczenie dla całkowitego wyeliminowania karmy wymagałoby wybaczenia nie tylko innym jaźniom, ale także sobie. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Krótko omówimy to rozumienie, aby je wyjaśnić.

Przebaczenie innej jaźni jest przebaczeniem sobie. Zrozumienie tego wymaga pełnego przebaczenia na świadomym poziomie jaźni i innej jaźni, ponieważ są one jednym. Zatem pełne przebaczenie jest niemożliwe bez włączenia w to siebie.

18.13 Pytający: Dziękuję. Najważniejszy punkt w moim sposobie myślenia.

Wspomniałeś, że jest wiele Konfederacji. Czy wszystkie służą Nieskończonemu Stwórcy w zasadzie w ten sam sposób, czy też niektórzy specjalizują się w określonych typach służby?

Ra: Jestem Ra. Wszyscy służą Jednemu Stwórcy. Nie ma nic innego, czemu można by służyć, bo Stwórca jest wszystkim, co istnieje. Nie można nie służyć Stwórcy. Istnieją po prostu różne zniekształcenia tej służby.

Podobnie jak w Konfederacji, która współpracuje z waszymi narodami, każda Konfederacja jest grupą wyspecjalizowanych, indywidualnych kompleksów pamięci społecznej, z których każda robi to, co wyraża, aby stało się to rzeczywistością.

18.14 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób Jahwe komunikował się z ludźmi na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. To dość złożone pytanie.

Pierwsza komunikacja była tak zwana genetyczna. Drugą komunikacją było chodzenie między waszymi ludźmi w celu wywołania dalszych genetycznych zmian w świadomości. Trzecią była seria dialogów z wybranymi kanałami.

18.15 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jakie były te zmiany genetyczne i jak zostały wywołane?

Ra: Jestem Ra. Niektóre z tych zmian genetycznych miały postać podobną do tego, co nazywacie procesem klonowania. W ten sposób istoty inkarnowały się na podobieństwo istot Jahwe. Drugim był kontakt natury, którą znacie jako seksualną, zmieniający kompleks umysłu/ciała/ducha za pomocą naturalnych środków wzorców reprodukcji opracowanych przez inteligentną energię waszego fizycznego kompleksu.

18.16 Pytający: Czy możesz mi dokładnie powiedzieć, co zrobili w tej sprawie?

Ra: Jestem Ra. Odpowiedzieliśmy na to pytanie. Proszę powtórzyć, aby uzyskać dalsze informacje.

18.17 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między... programowaniem seksualnym, powiedzmy, przed interwencją Jahwe i po interwencji?

Ra: Jestem Ra. Jest to pytanie, na które możemy odpowiedzieć jedynie stwierdzając, że interwencja za pomocą środków genetycznych jest taka sama, niezależnie od źródła tej zmiany.

18.18 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaki był cel Jahwe w dokonywaniu seksualnych zmian genetycznych?

Ra: Jestem Ra. Celem zmian, siedem pięć zero zero zero [75 000] lat temu, wg tego jak mierzycie czas, które nastąpiły po tym czasie, miały tylko jeden cel: wyrażać w kompleksie umysł/ciało te cechy, które prowadziłyby do dalszego i szybszego rozwoju kompleksu duchowego.

18.19 Pytający: W jaki sposób te cechy prowadziły do bardziej duchowego rozwoju?

Ra: Jestem Ra. Cechy, które były wspierane, to wrażliwość wszystkich zmysłów fizycznych, aby wyostrzyć doświadczenia i wzmocnienie kompleksu umysłu w celu promowania zdolności do analizowania tych doświadczeń.

18.20 Pytający: Kiedy Jahwe podjął działania, aby dokonać zmian genetycznych, których Jahwe dokonał?

Ra: Jestem Ra. Grupa Jahwe współpracowała z tymi z planety, którą nazywacie Marsem, siedem pięć, siedemdziesiąt pięć tysięcy [75 000] lat temu, w ramach tego, co nazwalibyście procesem klonowania. Istnieją różnice, ale leżą one w przyszłości waszego kontinuum czasu/przestrzeni i nie możemy złamać wolnej woli Prawa Pomieszania.

W przybliżeniu dwa sześć zero zero [2600], czasu temu był po raz drugi —poprawiamy się — mniej więcej trzy sześć zero zero [3600] temu, czas prób podejmowanych przez grupę Oriona podczas tego kulturowego kompleksu. To była seria spotkań, w których te zwane Anak zostały zapłodnione nowym kodem genetycznym za pomocą sposobów waszych kompleksów fizycznych, aby organizmy były większe i silniejsze.

18.21 Pytający: Dlaczego chcieli większych i silniejszych organizmów?

Ra: Jahwe próbowali zrozumieć Prawo Jedności, tworząc kompleksy umysłu/ciała zdolne do uchwycenia Prawa Jedności. Eksperyment okazał się zdecydowaną porażką z punktu widzenia pożądanych zniekształceń ze względu na fakt, że zamiast przyswajać sobie Prawo Jedności, wielką pokusą było uznanie tak zwanego kompleksu społecznego lub subkompleksu jako elitarnego lub innego i lepszego niż inne jaźnie, jest to jedna z technik służenia sobie.

18.22 Pytający: Następnie grupa Oriona... nie jestem pewien, czy to rozumiem. Czy masz na myśli, że grupa Oriona stworzyła ten większy kompleks ciała, aby stworzyć elitę, aby Prawo Jedności mogło być stosowane w tym, co nazywamy negatywnym sensem?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Istoty Jahwe były odpowiedzialne za tę procedurę w pojedynczych przypadkach jako eksperymenty w walce z grupą Oriona.

Jednakże grupa Oriona była w stanie wykorzystać to zniekształcenie kompleksu umysłu/ciała aby zaszczepić myśli elity zamiast koncentracje na uczenie się/nauczanie jedności.

18.23 Pytający: Cóż, czy Jahwe był wtedy członkiem Konfederacji?

Ra: Jestem Ra. Jahwe należał do Konfederacji, ale mylił się, próbując pomóc.

18.24 Pytający: Zatem komunikacja Jahwe nie pomogła lub nie stworzyła tego, co Jahwe chciał dla nich stworzyć. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Wyniki tej interakcji były dość zróżnicowane. Tam, gdzie istoty charakteryzowały się sumą wibracyjną, która obejmowała jedność, manipulacje Jahwe były bardzo przydatne. Tam, gdzie istoty wolnej woli wybrały mniej pozytywnie zorientowaną konfigurację sumarycznego kompleksu wibracyjnego, ci z grupy Oriona po raz pierwszy byli w stanie poważnie wkroczyć w świadomość kompleksu planetarnego.

18.25 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć konkretnie, co pozwoliło grupie Oriona na dokonanie najpoważniejszej z tych inwazji?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie.

W szczególności ci, którzy są silni, inteligentni itd., mają pokusę, by czuć się innymi niż ci, którzy są mniej inteligentni i mniej silni. Jest to zniekształcona percepcja jedności z innymi jaźniami. Pozwoliło to grupie Oriona stworzyć koncepcję świętej wojny, jak można to nazwać. To jest poważnie zniekształcona percepcja. Było wiele takich wojen o niszczycielskim charakterze.

18.26 Pytający: Dziękuję bardzo. Uważam, że jest to bardzo ważny punkt w zrozumieniu całości działania Prawa Jedności. To będzie pomocne. Jak zapewne wiesz, muszę pracować przez następne trzy dni, więc prawdopodobnie będziemy mieć kolejną sesję wieczorem, jeśli uznasz, że to możliwe. Następna sesja miała nastąpić dopiero za cztery dni. Czy uważasz, że kolejna sesja dziś wieczorem jest możliwa?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument jest nieco słaby. Jest to zniekształcenie spowodowane brakiem energii życiowej. Tak więc pielęgnowanie instrumentu w zakresie fizycznego równoważenia pozwoli na kolejną sesję. Czy rozumiesz?

18.27 Pytający: Niezupełnie. Co konkretnie powinniśmy zrobić dla równowagi fizycznej?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze: zadbajcie o żywność. Po drugie: manipulujcie kompleksem fizycznym, aby złagodzić zniekształcenie w kierunku kompleksu fizycznego bólu. Po trzecie: zachęcajcie do wykonywania pewnych ilości tego co nazwalibyście ćwiczeniami Ostatnia wskazówka: aby podczas tej drugiej sesji zwrócić szczególną uwagę na ustawienie, tak aby istota mogła uzyskać jak największą pomoc ze strony obecnych symboli. Zalecamy jak najdokładniejsze sprawdzenie tych symboli. Ta istota jest nieco przesunięta w stosunku do prawidłowej konfiguracji. W tej chwili nieważne. Ważniejsze, gdy planowana jest druga sesja.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

19 ⇒

⇐ 17

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy