22 ⇒

⇐ 20

Prawo Jedności Sesja 21

Ukryj menu

10 lutego 1981

21.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

21.1 Pytający: Mam kilka pytań, których nie chciałbym zapomnieć zadać w tym czasie. Zadam je najpierw

Pierwsze pytanie brzmi: czy przyszła treść tej książki zostanie w jakikolwiek sposób zmieniona, jeśli instrument odczyta materiał, który już uzyskaliśmy?

Ra: Jestem Ra. Przyszła, jak mierzysz w czasie/przestrzeni, komunikacja, którą oferujemy za pośrednictwem tego instrumentu, nie ma związku z kompleksem umysłu tego instrumentu. Wynika to z dwóch rzeczy

Po pierwsze, z wierności instrumentu w oddaniu swojej woli służbie Nieskończonemu Stwórcy

Po drugie, ze zniekształcenia/zrozumienia naszego kompleksu pamięci społecznej wynika, że najbardziej efektywnym sposobem przekazywania materiału z jak najmniejszymi zniekształceniami, biorąc pod uwagę konieczność użycia kompleksów wibracyjnych dźwięku, jest usunięcie kompleksu świadomego umysłu z kompleksu ducha/umysłu/ciała, abyśmy mogli komunikować się bez nawiązywania do jakiejkolwiek orientacji instrumentu.

21.2 Pytający: Małe uzupełnienie do tego: Czy używasz swojego słownictwa czy słownictwa instrumentu, aby komunikować się z nami?

Ra: Jestem Ra. Używamy słownictwa języka, który znasz. To nie jest słownictwo instrumentu. Jednak ten szczególny kompleks umysłu/ciała/ducha używa wystarczająco dużej liczby kompleksów wibracyjnych dźwięku, że rozróżnienie to jest często bez znaczenia.

21.3 Pytający: Andrija Puharich odwiedzi nas w dalszej części miesiąca. Czy może przeczytać niepublikowany materiał o leczeniu?

Ra: Jestem Ra. Istota, o której mówisz, posiada wiedzę o tym materiale w swojej świadomej pamięci w nieco zmienionej formie. Dlatego pozwolenie tej istocie na zapoznanie się z tym materiałem jest nieszkodliwe. Jednakże prosimy aby kompleks umysłu/ciała/ducha Henry był dostatecznie przygotowany poprzez medytację, kontemplację lub modlitwę przed przystąpieniem do tych prac. Obecnie, jak powiedzieliśmy wcześniej, ten kompleks umysłu/ciała/ducha nie ma właściwego zniekształcenia wibracyjnego.

21.4 Pytający: Zdecydowałem się już wykluczyć go z tych prac. Postanowiłem tylko pozwolić mu przeczytać materiał. Jedyną rzeczą jest to, że zauważyłem, że w materiale, który istnieje teraz, jest pewne stwierdzenie, które pozwoli mu zrozumieć, kim, moim zdaniem, naprawdę był Spectra. Wydaje mi się, że moim obowiązkiem jest usunięcie tego z jego wiedzy, aby zachować tę samą wolną wolę, którą próbowałeś zachować, nie określając pochodzenia Spectry, jego kontaktu w Izraelu. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. To kwestia twojego uznania.

21.5 Pytający: Tak myślałem, że to powiesz

Cóż, teraz wrócimy do bieżącej sprawy - tworzenia książki. Chciałbym, skoro obejmujemy tę wczesną część cyklu 75 000 lat, chciałbym... Chciałbym cofnąć się trochę, być może dość daleko, do czasu sprzed 75 000 lat, i jeszcze raz przyjrzeć się transferowi istot z Maldeku, aby wyjaśnić tę kwestię. Chciałbym sprawdzić daty, które nam podałeś, ponieważ mieliśmy pewne zniekształcenia w liczbach na początku i obawiam się, że może to być zniekształcone. Te istoty z Maldeka zostały przeniesione ile lat temu?

Ra: Jestem Ra. Istoty, o których mówisz, przeszły kilka przemian, z których pierwsze wystąpiły mniej więcej pięć zero zero tysięcy [500 000] lat w waszej przeszłości według tego jak mierzycie czas. W tym czasie istoty te zostały przekształcone w węzeł. Trwało to przez tak zwane eony waszego czasu. Ci, którzy im pomagali, wielokrotnie nie byli w stanie do nich dotrzeć

W okresie około dwa zero zero tysięcy [200 000] lat w waszej przeszłości, według tego jak mierzycie czas, istota Konfederacji była w stanie rozluźnić ten węzeł, z którego nikt nie uciekł podczas unicestwienia planety. Istoty te zostały następnie ponownie przekształcone w wewnętrzne lub czasowo-przestrzenne wymiary i przeszły długi proces leczenia. Kiedy to zostało osiągnięte, istoty te były następnie w stanie określić odpowiedni ruch, powiedzmy, w celu stworzenia warunków dla złagodzenia konsekwencji swoich działań

W czasie cztery sześć zero zero zero, czterdzieści sześć tysięcy [46 000] lat w waszej przeszłości, jak mierzycie czas, w przybliżeniu, istoty te wybrały inkarnację wewnątrz sfery planetarnej.*

21.6 Pytający: Rozumiem. Wtedy żadne wcielenie nie nastąpiło przed tym wielkim cyklem istot z Maldeka, trwającym 75 000 lat. Zgadza się?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne w sensie inkarnacji w czasie/przestrzeni trzeciej gęstości.*

21.7 Pytający: Czy któraś z tych istot inkarnowała w drugiej gęstości przed tym cyklem 75 000 lat?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Te konkretne istoty inkarnowały się w czasie/przestrzeni trzeciej gęstości, czyli tzw. płaszczyznach wewnętrznych, przechodząc proces uzdrawiania i zbliżając się do realizacji swojego działania.

21.8 Pytający: Nie mam zamiaru zajmować się tematem, który już omówiliśmy, ale są pewne punkty, w których mamy problem z pełnym zrozumieniem i czasami muszę zadać pytanie w inny sposób aby w pełni to zrozumieć. Dziękuję

Tak więc na początku tego 75 000-letniego cyklu wiemy, że została ustanowiona kwarantanna. Zakładam więc, że Strażnicy byli świadomi naruszeń wolnej woli, które miałyby miejsce, gdyby nie wprowadzili jej w tym czasie i dlatego to zrobili. To… Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo błędne. Niepoprawność jest następująca: te istoty, których doświadczenia trzeciej gęstości na waszej Czerwonej Planecie zostały przedwcześnie zakończone, otrzymały wsparcie genetyczne podczas przenoszenia do tej trzeciej gęstości. Chociaż czyniono to z chęci pomocy, postrzegano to jako naruszenie wolnej woli. Lekka kwarantanna, na którą składają się Strażnicy lub ogrodnicy, jak można ich nazwać, która była już wprowadzona, została zintensyfikowana.

21.9 Pytający: Teraz, gdy rozpoczął się cykl 75 000 lat, średnia długość życia wynosiła około dziewięćset lat. Jaki był proces i harmonogram... mechanizm, że tak powiem, reinkarnacji w tamtym czasie, i jak czas pomiędzy inkarnacjami w fizyczność trzeciej gęstości miał zastosowanie do wzrostu kompleksu umysłu/ciała/ducha?

Ra: Jestem Ra. To zapytanie jest bardziej złożone niż większość. Zacznijmy. Wzorzec inkarnacji początkującego kompleksu umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości zaczyna się w ciemności, ponieważ możesz myśleć lub rozważać swoją gęstość jako jedną z, jak możesz powiedzieć, snu i zapomnienia. To jedyna płaszczyzna zapomnienia. Istota trzeciej gęstości musi zapomnieć, aby mechanizmy pomieszania lub wolnej woli mogły działać na nowo zindywidualizowany kompleks świadomości

Tak więc istota początkująca jest w całej swojej niewinności zorientowana na zwierzęce zachowania używając innych jaźni tylko jako przedłużenie siebie dla zachowania wszystkich jaźni. Istota powoli staje się świadoma, że ma potrzeby, powiedzmy, które nie są zwierzęce; to znaczy, że są bezużyteczne do przetrwania. Do tych potrzeb należą: potrzeba towarzystwa, potrzeba śmiechu, potrzeba piękna, potrzeba poznania tego wszechświata. To są początkowe potrzeby

Gdy inkarnacje zaczynają się gromadzić, odkrywane są dalsze potrzeby: potrzeba handlu, potrzeba miłości, potrzeba bycia kochanym, potrzeba wyniesienia zachowań zwierzęcych do bardziej uniwersalnej perspektywy

Podczas pierwszej części cykli trzeciej gęstości inkarnacje są automatyczne i następują szybko po ustaniu kompleksu energetycznego wehikułu fizycznego. Istnieje niewielka potrzeba przeglądu lub uzdrowienia doświadczeń wcielenia. Ponieważ, jak byście nazwali, centra energetyczne zaczynają być aktywowane w większym stopniu, więcej treści doświadczenia podczas wcielenia dotyczy lekcji miłości

W ten sposób, jak możesz to rozumieć, czas między wcieleniami zostaje wydłużony, aby zwrócić odpowiednią uwagę na przegląd i uzdrowienie doświadczeń z poprzedniego wcielenia. W pewnym momencie w trzeciej gęstości, centrum energii zielonego promienia zostaje aktywowane i w tym momencie inkarnacja przestaje być automatyczna.

21.10 Pytający: Kiedy inkarnacja przestaje stawać się automatyczna, zakładam, że istota może zdecydować, kiedy musi się reinkarnować dla korzyści własnej nauki. Czy on też wybiera swoich rodziców?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

21.11 Pytający: W tym momencie naszego cyklu, pod jego koniec, jaki procent istot w przybliżeniu inkarnuje dokonując własnych wyborów?

Ra: Jestem Ra. Przybliżony odsetek to pięć, cztery, pięćdziesiąt cztery [54] procent.

21.12 Pytający: Dziękuję. Czy podczas tego pierwszego cyklu 25 000 lat w ogóle nastąpił rozwój przemysłu? Czy w tym okresie były dostępne dla ludzi jakieś maszyny?

Ra: Jestem Ra. Używając terminu „maszyna” do znaczenia, które przypisujesz, odpowiedź brzmi: nie. Były jednak, powiedzmy, różne narzędzia drewniane i kamienne, których używano do zdobywania pożywienia i do użycia w agresji.

21.13 Pytający: Czy pod koniec tego pierwszego 25 000-letniego cyklu nastąpiła jakakolwiek fizyczna zmiana, która nastąpiła gwałtownie, jak ta, która zachodzi w cyklu 75 000 lat, czy też jest to tylko czas indeksowania okresu zbiorów?

Ra: Jestem Ra. Nie było żadnej zmiany, z wyjątkiem tego, co zgodnie z inteligentną energią lub tym, co można nazwać ewolucją fizyczną, dostosowywało kompleksy fizyczne do ich środowiska - to jest np. kolor skóry ze względu na obszar planety, na której żyły istoty, stopniowy wzrost liczby ludności dzięki lepszemu spożyciu żywności.

21.14 Pytający: Następnie mamy stan, w którym pod koniec pierwszego 25 000-letniego okresu powiedziałbym - zgaduję, że Strażnicy odkryli, że nie było zbioru ani pozytywnie, ani negatywnie nastawionych istot. Powiedz mi więc, co się stało? Jakie działania podjęto itp.?

Ra: Jestem Ra. Nie podjęto żadnych działań poza pozostaniem świadomym możliwości wezwania pomocy lub zrozumienia wśród istot tej gęstości. Konfederacja troszczy się o zachowanie warunków sprzyjających nauce. W większości dotyczy to pierwotnego zniekształcenia wolnej woli.

21.15 Pytający: Zatem zakładam, że ogrodnicy z Konfederacji nic nie zrobili, dopóki niektóre rośliny w ich ogrodzie, powiedzmy, nie wezwały ich po pomoc. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

21.16 Pytający: Kiedy doszło do pierwszego wezwania i jak to się stało?

Ra: Pierwsze wezwanie miało miejsce około cztery sześć tysięcy czterdzieści sześć tysięcy [46 000] lat temu. To wezwanie należało do tych z Maldeka. Istoty te były świadome swojej potrzeby naprawienia konsekwencji swojego działania i znajdowały się w pewnym pomieszaniu w stanie wcielenia co do okoliczności ich wcielenia: nieświadome było świadome, świadome było dość zdezorientowane. To stworzyło wołanie. Konfederacja wysłała tym istotom miłość i światło.

21.17 Pytający: W jaki sposób Konfederacja wysłała tę miłość i światło? Co dokładnie zrobili?

Ra: Jestem Ra. Mieszkają tam planetarne byty Konfederacji, które ze swoich planetarnych sfer nie robią nic, tylko wysyłają miłość i światło jako czyste strumienie do tych, którzy wzywają. To nie jest w formie myśli konceptualnej, ale czystej i niezróżnicowanej miłości.

21.18 Pytający: Czy pierwsze zniekształcenie Prawa Jedności wymagało więc, że taki sam czas, powiedzmy, został przeznaczony dla grupy zorientowanej na służbę sobie?

Ra: Jestem Ra. W tym przypadku nie było to konieczne przez pewien czas ze względu na orientację istot.

21.19 Pytający: Jaka była ich orientacja?

Ra: Orientacja tych podmiotów była taka, że pomoc Konfederacji nie była dostrzegana.

21.20 Pytający: Ponieważ nie było to dostrzegane, nie było potrzeby równoważenia tego. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Aby móc równoważyć, potrzebne są możliwości. Kiedy jest ignorancja, nie ma możliwości. Gdy istnieje potencjał, wtedy każda szansa powinna być zrównoważona, a równowaga ta jest spowodowana nie tylko pozytywnymi i negatywnymi nastawieniami osób oferujących pomoc, ale także orientacją tych, którzy proszą o pomoc.

21.21 Pytający: Rozumiem. W takim razie chcę wyjaśnić pewien punkt. Kiedy miał miejsce pierwszy kontakt grupy Oriona? W latach?

Ra: Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy, grupa Oriona próbowała skontaktować się z około sześć zero tysięcy [60 000] lat w przeszłości, tak jak mierzycie czas.

21.22 Pytający: Przepraszam, miałem na myśli pierwszą próbę w drugim głównym cyklu. Teraz pracuję w drugich 25 000 lat. Ile lat temu grupa Oriona podejmowała próby w tym cyklu?

Ra: Jestem Ra. Grupa Oriona następnie podjęła próbę zdobycia bardziej żyznego terytorium, mniej więcej trzy sześć zero zero [3600] waszych lat w przeszłości, jak mierzycie czas.

21.23 Pytający: Innymi słowy, 46 000 lat temu grupa Oriona nie próbowała nawiązać kontaktu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

21.24 Pytający: Kiedy przechodzimy do drugiego 25 000-letniego cyklu, czy… Czy w tym czasie, w tym okresie, był to okres Lemurii?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Jednakże ci, którzy uniknęli zniszczenia Lemurii przez klęskę żywiołową, a zatem mieli pochodzenie lemuryjskie, kontynuowali naukę/nauczanie w lokalizacjach sięgających od waszej Ameryki Południowej poprzez Ameryki, jakie znacie, i kontynuowali przec coś, co było w tamtym czasie mostem, którego już nie ma. Byli tacy w czymś, co nazwalibyście Rosją... [koniec taśmy]

21.25 Pytający: Żeby szybko odświeżyć sobie głowę: ile lat temu Lemuria przeżyła swoją katastrofę?

Ra: Jestem Ra. To było około pięćdziesiąt tysięcy [50 000] lat temu. Początki to około pięć, trzy, pięćdziesiąt trzy tysiące [53 000] lat temu, a zniszczenia zostały zakończone w ostatnim małym cyklu pierwszego wielkiego cyklu.

21.26 Pytający: Czy chodziło Ci o wielki cykl czy główny?

Ra: Jestem Ra. Odpowiedni kompleks wibracji dźwiękowych to cykl główny.

21.27 Pytający: Dziękuję. Czy zatem zakończenie tego pierwszego głównego cyklu miało coś wspólnego ze zniszczeniem Lemurii, czy też to zniszczenie nastąpiło właśnie pod koniec tego cyklu?

Ra: Jestem Ra. Na końcu głównego cyklu następuje zbieg energii. To zachęciło do czegoś, co i tak już było nieuniknioną korektą ruchu powierzchni waszej sfery planetarnej.

21.28 Pytający: Dziękuję bardzo. Przepraszam za taką głupotę w zadawaniu pytań, ale to mi ładnie wyjaśniło sprawę. Dziękuję

Czy w drugim głównym cyklu 25 000 lat rozwinęła się jakaś wielka cywilizacja?

Ra: Jestem Ra. W sensie wielkości technologii w tym cyklu nie było wielkich społeczeństw. Nastąpił pewien postęp wśród tych z Deneb, którzy zdecydowali się wcielić w ciało w czymś, co nazwalibyście Chinami

Były powizięte odpowiednio pozytywne kroki w aktywacji kompleksu energii zielonego promienia w wielu częściach waszej sfery planetarnej, w tym Ameryki, na kontynencie, który nazywacie Afryką, na wyspie, którą nazywacie Australią i w tym, co znacie jako Indie, a także wsród różnych rozproszonych ludów.

Żadne z nich nie stało się tym, co nazwalibyście wspaniałymi, ponieważ wielkość Lemurii lub Atlantydy jest wam znana z powodu tworzenia się silnych kompleksów społecznych, a w przypadku Atlantydy, bardzo wielkiego zrozumienia technologicznego

Jednak w południowoamerykańskim obszarze waszej sfery planetarnej, jak wiecie, doszło do wielkiego wibracyjnego zniekształcenia w kierunku miłości. Te istoty były możliwe do zebrania pod koniec drugiego głównego cyklu bez tworzenia silnych kompleksów społecznych lub technologicznych

To będzie ostatnie pytanie na zakończenie tej sesji. Czy jest pytanie, na które możemy szybko odpowiedzieć, zanim zamkniemy pracę, ponieważ ten instrument jest nieco wyczerpany?

21.29 Pytający: Chciałem tylko przeprosić za odrobinę zamieszania z mojej strony w kontynuowaniu tych drugich 25 000 lat

Chciałbym tylko zapytać, czy jest coś, co mógłbym zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo? Mamy nadzieję, że druga sesja odbędzie się później.

Ra: Jestem Ra. Możesz zaobserwować niewielkie przesunięcie między książką, świecą i prostopadłością kadzielnicy. Nie jest to istotne, ale jak już powiedzieliśmy, skumulowane skutki dla tego instrumentu nie są dobre. Jesteście sumienni. Dobrze jest mieć drugą sesję, biorąc pod uwagę odpowiednie ćwiczenia i manipulację fizycznym kompleksem tego instrumentu

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jedynego Stwórcy. Adonai.

22 ⇒

⇐ 20

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2021 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy