24 ⇒

⇐ 22

Prawo Jedności Sesja 23

Ukryj menu

11 lutego 1981

23.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

23.1 Pytający: Mówiłeś wczoraj o pierwszym kontakcie Konfederacji, który miał miejsce podczas naszego trzeciego głównego cyklu. Powiedziałeś, że pojawiliście się na niebie nad Egiptem w mniej więcej tym samym czasie, gdy pomoc została po raz pierwszy udzielona Atlantydzie. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego udaliście się do Egiptu i jakie było wasze, powiedzmy, nastawienie i sposób myślenia, kiedy po raz pierwszy przybyliście do Egiptu?

Ra: Jestem Ra. W czasie, o którym mówisz, byli tacy, którzy zdecydowali się oddawać cześć bogu słońca o jastrzębiej głowie, którego znacie jako kompleks wibracyjny dźwięku „Horus”. Ten kompleks wibracyjny dźwięku przejął inne kompleksy wibracyjne dźwięku, a obiektem kultu był dysk słoneczny przedstawiony w pewnym zniekształceniu.

Przyciągnęło nas, aby spędzić trochę czasu, jakbyście to nazwali, na studiowaniu ludzi w celu znalezienia poważnego zainteresowania poszukiwaniem, w którym moglibyśmy pomóc bez naruszania prawa. Odkryliśmy, że w tamtym czasie kompleks społeczny był dość wewnętrznie sprzeczny w swoich tak zwanych wierzeniach religijnych i dlatego nie było odpowiedniego wezwania dla naszej wibracji. Tak więc w tym czasie, który znacie jako około osiemnaście tysięcy [18 000] lat w waszej przeszłości, odeszliśmy bez podjęcia działań.

23.2 Pytający: Powiedziałeś wczoraj, że pojawiliście się wówczas na niebie nad Egiptem. Czy egipskie istoty były w stanie zobaczyć was na swoim niebie?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

23.3 Pytający: Co zobaczyli i jak to wpłynęło na ich postawy?

Ra: Jestem Ra. Widzieli coś, co można by nazwać statkiem w kształcie dzwonu o napędzie kryształowym.

Nie miało to na nich wpływu, ponieważ byli głęboko przekonani, że wiele cudownych rzeczy dzieje się jako normalna część świata, jak byście to nazwali, w którym wiele, wiele bóstw miało potężną kontrolę nad wydarzeniami nadprzyrodzonymi.

23.4 Pytający: Czy mieliście powód, by być dla nich bardziej widoczni niż niewidzialni?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

23.5 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego byliście dla nich widoczni?

Ra: Jestem Ra. Pozwoliliśmy na widoczność, ponieważ nie robiło to żadnej różnicy.

23.6 Pytający: Rozumiem. Wtedy w tamtym czasie nie skontaktowaliście się z nimi. Czy możesz mi odpowiedzieć tak samo... odpowiedzieć na te same pytania, które właśnie zadałem w odniesieniu do waszej kolejnej próby skontaktowania się z Egipcjanami?

Ra: Jestem Ra. Następna próba została przedłużona. Miała miejsce przez pewien okres czasu. Osią naszych wysiłków była decyzja z naszej strony, że istnieje wystarczające wezwanie, by próbować kroczyć wśród waszych ludzi jak bracia.

Przedstawiliśmy ten plan Radzie Saturna, ofiarując się jako wędrowcy zorientowani na służbę, którzy lądują bezpośrednio na płaszczyznach wewnętrznych bez procesów inkarnacyjnych. W ten sposób wyłoniliśmy się lub zmaterializowaliśmy w kompleksach fizyko-chemicznych reprezentujących jak najbliżej naszą naturę, a wysiłek ten polegał na tym, aby wyglądać jak bracia i spędzać ograniczoną ilość czasu jako nauczyciele Prawa Jedności, ponieważ zainteresowanie ciałem słonecznym było coraz większe, a to wibruje zgodnie z naszymi szczególnymi zniekształceniami.

Odkryliśmy, że na każde słowo, które mogliśmy wypowiedzieć, przypadało trzydzieści wrażeń, które wywieraliśmy samym naszym istnieniem, co zdezorientowało istoty, którym przyszliśmy służyć. Po krótkim czasie odsunęliśmy się od tych istot i spędziliśmy dużo czasu próbując zrozumieć, jak najlepiej służyć tym, którym ofiarowaliśmy się w miłości/świetle.

Ci, którzy mieli kontakt z tym geograficznym bytem, który znacie jako Atlantyda, wyobrazili sobie potencjały uzdrawiania przy użyciu bytów w kształcie piramid. Rozważając to i dokonując korekt ze względu na różnice w kompleksach zniekształceń dwóch kultur geograficznych, jak je nazywacie, ponownie stanęliśmy przed Radą, oferując Radzie ten plan jako pomoc w uzdrowieniu i w długowieczności tych, którzy żyli na obszarze znanym jako Egipt. W ten sposób mieliśmy nadzieję ułatwić proces uczenia się, a także zaoferować filozofię wyrażającą Prawo Jedności. Rada ponownie wydała zgodę.

Około jedenaście tysięcy [11 000] waszych lat temu weszliśmy poprzez formę myślową do waszego - poprawiamy ten instrument. Czasami mamy trudności z powodu niskiej witalności. Około osiem pięć zero zero [8500] lat temu, uważnie rozważając te koncepcje, wróciliśmy, nigdy nie opuszczając w myślach, do obszarów myślokształtu waszego wibracyjnego kompleksu planetarnego i rozważaliśmy przez kilka waszych lat, wg tego jak mierzycie czas, jak właściwie zbudować te konstrukcje.

Pierwsza, Wielka Piramida, powstała około sześciu tysięcy [6000] waszych lat temu. Następnie, po kolei, po wykonaniu przy pomocy myśli budowli lub architektury Wielkiej Piramidy, używaliśmy więcej, powiedzmy, materiału lokalnego lub ziemskiego, a nie materiału myślowego, do budowy pozostałych konstrukcji piramidalnych. Trwało to przez około tysiąc pięćset [1500] waszych lat.

W międzyczasie przekazywano informacje dotyczące inicjacji i uzdrawiania kryształami. Ten znany jako „Echnaton” był w stanie dostrzec tę informację bez znaczących zniekształceń i przez pewien czas poruszał, powiedzmy, niebo i ziemię, aby wprowadzić Prawo Jedności i uporządkować kapłaństwo tych struktur zgodnie ze zniekształceniami inicjacji i prawdziwego współczującego uzdrawiania. To nie miało być długotrwałe.

W momencie fizycznego rozpadu tej istoty na waszym planie fizycznym trzeciej gęstości, jak powiedzieliśmy wcześniej, nasze nauki zostały szybko wypaczone, a nasze struktury ponownie powróciły do użytku przez tak zwaną „arystokrację”, czyli tych ze zniekształceniami w kierunku władzy.

23.7 Pytający: Kiedy mówiłeś o leczeniu przy pomocy piramidy, zakładam, że pierwotne uzdrowienie dotyczyło umysłu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Uzdrowienie, jeśli ma być dokonane, musi być kanałem bez znaczącego zniekształcenia napływów przez duchowy kompleks do drzewa umysłu. Są części tego umysłu, które blokują energię napływającą do kompleksu ciała. W każdym przypadku, w każdej istocie, blokada może się różnić.

Najpierw jednak konieczne jest aktywowanie poczucia duchowego kanału lub przekaźnika. Wtedy, bez względu na to, czy blokada jest z duchowej na psychiczną, z mentalnej na fizyczną, czy też może być po prostu przypadkową i czysto fizyczną traumą, można przeprowadzić uzdrowienie.

23.8 Pytający: Kiedy zaczeliście budować piramidę w Gizie za pomocą myśli, czy mieliście wtedy kontakt z wcielonymi Egipcjanami i czy oni obserwowali tą budowę?

Ra: Jestem Ra. W tym czasie nie byliśmy w bliskim kontakcie z wcielonymi istotami na waszej płaszczyźnie. Odpowiadaliśmy na ogólne wezwanie wystarczającej ilości energii w tym konkretnym miejscu, zasługujące na działanie. Wysłaliśmy myśli do wszystkich, którzy szukali naszych informacji.

Pojawienie się piramidy było ogromnym zaskoczeniem. Została jednak starannie zaprojektowana, aby zbiegać się z wcieleniem tego znanego jako wielki architekt. Ta istota została później przekształcona w bóstwo, częściowo z powodu tego zdarzenia.

23.9 Pytający: Jakie imię nadali temu bóstwu?

Ra: Jestem Ra. To bóstwo miało kompleks wibracji dźwiękowych Imhotep.

23.10 Pytający: Dziękuję. Zatem, jako ogólny sukces, co w ogóle możesz powiedzieć o względnym sukcesie piramidy? Rozumiem, że to było... piramidy w tym celu były w zasadzie nieskuteczne, ponieważ nie spowodowały wzrostu świadomości, na który mieliście nadzieję, ale musiał być jakiś sukces. Możesz mi o tym powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Prosimy was, abyście pamiętali, że należymy do Braci i Sióstr od Smutku. Kiedy ktoś został uratowany od tego smutku do wizji Jednego Stwórcy, wtedy nie ma pojęcia porażki.

Naszą trudnością był zaszczyt/odpowiedzialność za naprawienie zniekształceń Prawa Jedności, które wystąpiły podczas naszych prób pomocy tym istotom. Zniekształcenia są postrzegane raczej jako odpowiedzialność niż porażki; ci nieliczni, którzy zostali zainspirowani do poszukiwania, to jedyny powód dla którego podjęliśmy tę próbę.

W ten sposób znaleźlibyśmy się w pozycji paradoksu, ponieważ widząc oświecenie odczuwaliśmy sukces, a gdy inni stawali się bardziej smutni i zdezorientowani, odczuwaliśmy porażkę. To są wasze określenia. Nieustannie staramy się służyć.

23.11 Pytający: Prawdopodobnie nie możesz odpowiedzieć na to pytanie, ale zadam je teraz, ponieważ jesteśmy w obszarze, w którym myślę, że to się wydarzyło. Czuję, że mam pewien obowiązek zadać to pytanie, ponieważ Henry Puharich odwiedzi mnie pod koniec tego miesiąca. Czy ta istota była zaangażowana w którykolwiek z tych czasów, o których właśnie wspomniałeś?

Ra: Jestem Ra. Masz rację w swoim założeniu, że nie możemy w żaden sposób mówić o istocie Henry. Jeśli weźmiesz pod uwagę zniekształcenia tej istoty w odniesieniu do tego, co nazywasz „dowodem”, zrozumiesz/pojmiesz naszą sytuację.

23.12 Pytający: Zanim zadałem pytanie, założyłem, że taka będzie odpowiedź. Zadałem je tylko dla jego dobra, ponieważ on by sobie tego życzył.

Czy możesz mi powiedzieć, co stało się z Echnatonem po jego fizycznej śmierci?

Ra: Jestem Ra. Istota ta została następnie poddana serii uzdrawiania i przeglądu doświadczenia inkarnacyjnego, które jest odpowiednie dla doświadczenia trzeciej gęstości. Ta istota była nieco zniekształcona w kierunku władzy, było to złagodzone przez wielkie oddanie Prawu Jedności. W ten sposób istota ta zdecydowała się wejść w serię inkarnacji, w których nie miała żadnych zniekształceń w kierunku władzy.

23.13 Pytający: Dziękuję. Czy możesz mi powiedzieć, jaka była średnia długość życia Egipcjan w czasach Echnatona?

Ra: Jestem Ra. Średnia długość życia tych ludzi wynosiła około trzydziestu pięciu do pięćdziesięciu waszych lat. Było wiele, jak byście to nazwali, chorób natury kompleksu fizycznego.

23.14 Pytający: Czy możesz mi podać przyczyny choroby? Myślę, że już wiem, ale sądzę, że byłoby dobrze, gdyby książka o tym teraz powiedziała.

Ra: Jestem Ra. Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie jest to szczególnie pouczające w odniesieniu do Prawa Jedności. Jednakże ziemia, którą znacie jako Egipt, w tamtych czasach była wysoce barbarzyńska w warunkach życia, jak byście je nazwali. Rzece, którą nazywacie Nilem, pozwalano wylewać i cofać się, zapewniając w ten sposób żyzne podłoże dla rozmnażania się chorób przenoszonych przez owady. Również przygotowywanie żywności umożliwiło rozwój chorób. Ponadto w wielu przypadkach występowały trudności ze źródłami wody, a woda, która była pobierana, powodowała choroby z powodu znajdujących się w niej organizmów.

23.15 Pytający: Tak naprawdę pytałem o bardziej podstawową przyczynę choroby niż o mechanizm jej przenoszenia. Chciałem dotrzeć do źródła lub myśli, która stworzyła możliwość wystąpienia tej choroby. Czy mógłbyś mi krótko powiedzieć, czy mam rację, zakładając, że ogólna redukcja myśli na Ziemi przez długi czas w odniesieniu do zrozumienia Prawa Jedności stworzyła warunki, w których to co nazywamy chorobą może się rozwinąć? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne i spostrzegawcze. Ty, jako pytający, zaczynasz teraz wnikać w zewnętrzne nauki.

Podstawową przyczyną w tym konkretnym społeczeństwie była nie tyle walka - chociaż były, powiedzmy, tendencje - ale raczej powstanie systemu pieniężnego i bardzo aktywny handel i rozwój tych tendencji w kierunku chciwości i władzy; co za tym idzie zniewolenie istot przez inne istoty i błędne zrozumienie Stwórcy w każdej istocie.

23.16 Pytający: Dziękuję. Rozumiem, jeśli mam rację, że nawiązano również kontakt z Ameryką Południową. Czy możesz mi opowiedzieć o... mniej więcej to samo pytanie, które zadałem w sprawie waszego kontaktu, w odniesieniu do postawy lub... o kontakcie i jego konsekwencjach oraz planie kontaktu i dlaczego skontaktowano się z ludźmi w Ameryce Południowej?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. Istoty, które chadzały pośród tych na waszym kontynencie południowoamerykańskim, zostały wezwane przez podobne pragnienie ze strony istot tam znajdujących się, aby dowiedzieć się o przejawach słońca. Czcili to źródło światła i życia.

Tak więc istoty te były odwiedzane przez istoty świetlne, podobne do nas. Dano instrukcje, które były bardziej akceptowane i mniej zniekształcone niż nasze. Same istoty zaczęły budować szereg podziemnych i ukrytych miast, w tym struktury piramid.

Te piramidy nieco różniły się od projektu, który szerzyliśmy. Jednakże pierwotne pomysły były takie same, z dodatkiem pragnienia lub intencji stworzenia miejsc medytacji i odpoczynku, poczucia obecności Jednego Stwórcy; te piramidy były wówczas dla wszystkich ludzi, nie tylko dla wtajemniczonych i tych, którzy mają być uzdrowieni.

Opuścili tę gęstość, kiedy odkryto, że ich plany były stale w ruchu i faktycznie zostały zapisane. W ciągu następnych około trzech tysięcy pięćset [3500] lat plany te, choć nieco zniekształcone, w wielu aspektach były bliskie ukończenia.

Dlatego, tak jak w przypadku wszystkich przerw w kwarantannie, istota, która pomagała południowoamerykańskim istotom wzdłuż południowoamerykańskich dróg, które po części nazywacie, Amazonką, wystąpiła przed Radę Saturna, aby poprosić o drugą próbę skorygowania osobiście zniekształceń, które wystąpiły w ich planach. Otrzymawszy to, istota ta lub kompleks pamięci społecznej powrócił, a istota wybrana na posłańca ponownie przybyła do tych ludów, aby naprawić błędy.

Ponownie wszystko zostało zapisane a istota ponownie dołączyła do swojego kompleksu pamięci społeczenej i opuściła wasze niebo.

Tak jak w naszym doświadczeniu, nauki te zostały w większości bardzo rażąco wypaczone do tego stopnia, że w późniejszych czasach składano prawdziwe ofiary z ludzi, zamiast ludzi uzdrawiać. W ten sposób ten kompleks pamięci społecznej ma również zaszczyt/obowiązek pozostać, dopóki te zniekształcenia nie zostaną usunięte z kompleksów zniekształceń waszych ludzi.

Czy możemy zapytać, czy przed zakończeniem są jakieś krótkie pytania?

23.17 Pytający: Jedyne pytanie jakie mam to, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo, a skoro powiedziałeś, że wydaje się mieć mało energii, czy w ogóle jest możliwe odbycie kolejnej sesji później dzisiaj?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest w porządku z wyrównaniem. Niemniej jednak, ten instrument skorzystałby na odpoczynku od stanu transu przez ten dobowy okres.

23.18 Pytający: Dziękuję.

Ra: Czy jest jeszcze jakieś krótkie pytanie?

23.19 Pytający: To głupie pytanie, ale był film zatytułowany “Bitwa wśród gwiazd”. Nie wiem, czy go znasz, czy nie. Zgaduję, że znasz. Wyglądało na to, że scenariusz zawiera to, o czym nam mówisz. Czy to jest poprawne? Czy wiesz coś o tym?

Ra: Jestem Ra. Ten szczególny twór waszych istot miał pewne zniekształcenia Prawa Jedności i jego scenariusza na waszej fizycznej płaszczyźnie. Zgadza się.

Jestem Ra. Opuszczam teraz ten instrument. Zostawiam każdego z was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

24 ⇒

⇐ 22

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy