33 ⇒

⇐ 31

Prawo Jedności Sesja 32

Ukryj menu

27 lutego 1981

32.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

32.1 Pytający: Mam małe pytanie od Jima, które zadam w tym miejscu. Przeczytam je.

„Kompleks fizyczny instrumentu jest obecnie w trakcie regeneracji po zażyciu substancji chemicznej. Nie wiedziała o otwarciu, które tworzyła. W jaki sposób każde z nas trojga obecnych może być bardziej świadome tego, jak takie otwory mogą powstać poprzez nasze działania i myśli? Czy to możliwe, że moglibyśmy niewinnie dokonać takich otworów, podczas zadawania pytań w niektórych obszarach podczas tych sesji? A zatem, co możemy zrobić, aby ogólnie uchronić się przed zniekształcającymi wpływami? Czy jest jakiś rytuał lub medytacja, z których moglibyśmy skorzystać?”

Ra: Jestem Ra. Chociaż współczujemy wielkiemu pragnieniu służenia, którego przykładem jest to pytanie, nasza odpowiedź jest ograniczona przez zniekształcenie wynikające z Drogi Pomieszania. Powiemy kilka ogólnych rzeczy, które mogą być przydatne w tej dziedzinie.

Po pierwsze, kiedy ten instrument zniekształcił swój kompleks cielesny w kierunku niskiej energii witalnej z powodu tego zdarzenia, była to rozpoznawalna substancja, która to spowodowała. Nie była to, powiedzmy, naturalna substancja, ani też kompleks umysłu/ciała/ducha nie był dostatecznie świadomy swojego zniekształcenia w kierunku fizycznej słabości. Naturalne sposoby, powiedzmy, codziennego życia, w których istota bez zniekształceń spowodowanych spożyciem silnie działających chemikaliów, mogą być postrzegane jako zawsze właściwe. Nie ma błędów, włączając w to działania tego instrumentu.

Po drugie, środki ochrony przed jakimkolwiek negatywnym lub osłabiającym wpływem na tych, którzy znajdują się na pozytywnej ścieżce, zostały zademonstrowane w bardzo dużym stopniu przez ten instrument. Weź pod uwagę, jeśli chcesz, potencjalne negatywne wpływy tego konkretnego zdarzenia na instrument. Ten instrument w samotności myślał o Stwórcy i działaniach z innymi jaźniami, nieustannie chwalił i dziękował Stwórcy za przeżycia, jakie miał.

To z kolei pozwoliło tej konkretnej istocie na promieniowanie do innej jaźni energii, które stały się katalizatorem otwarcia i wzmocnienia zdolności innej jaźni do funkcjonowania w bardziej pozytywnie spolaryzowanym stanie. Zatem ochrona jest bardzo prosta. Dziękujcie za każdą chwilę. Postrzegaj siebie i innych jako Stwórcę. Otwórz serce. Zawsze rozpoznawaj światło i wychwalaj je. To cała niezbędna ochrona.

32.2 Pytający: Dziękuję bardzo. Będę teraz kontynuował materiał z przedwczoraj. Nasz temat dotyczy tego, jak biegunowość seksualna działa jako katalizator ewolucji i jak najlepiej wykorzystać ten katalizator. Wracając do tego materiału, uzupełnię kilka luk, których prawdopodobnie nie rozumiemy w tym momencie zbyt dobrze.

Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między aktywacją pomarańczowego i żółtego promienia? Mam zamiar przejść od czerwonego promienia do fioletowego a do tej pory omówiliśmy czerwony promień, więc jaka jest różnica między aktywacją pomarańczowego i żółtego promienia?

Ra: Jestem Ra. Pomarańczowy promień to ten wpływ lub wzór wibracji, w którym umysłu/ciała/ducha wyraża swoją moc na indywidualnych zasadach. Zatem władza nad jednostkami może być postrzegana jako pomarańczowy promień. Ten promień był dość intensywny wśród waszych ludzi na poziomie jednostki. Możesz zobaczyć w tym promieniu traktowanie innych ja jako nie-istot, niewolników lub ruchomości, co nie daje innym jaźniom żadnego statusu.

Żółty promień jest ogniskowym i bardzo silnym promieniem i dotyczy istoty w odniesieniu do, powiedzmy, grup, społeczeństw lub dużej liczby kompleksów umysłu/ciała/ducha. Ta pomarańczowa - poprawiamy się - ta wibracja żółtego promienia jest sercem działań wojowniczych, w których jedna grupa istot czuje konieczność i prawo dominowania nad innymi grupami istot i naginania ich woli do woli panów.

Negatywna ścieżka, jak byście to nazwali, wykorzystuje kombinację żółtego promienia i pomarańczowego promienia w swoich wzorcach polaryzacji. Te promienie, użyte w dedykowany sposób, spowodują kontakt z inteligentną nieskończonością. Typowa natura interakcji seksualnych, jeśli ktoś jest żółty lub pomarańczowy w podstawowych wzorcach wibracji, to blokada, a następnie nienasycony głód z powodu blokady. Kiedy w tym obszarze wibrują dwie jaźnie, zaczyna się potencjał do polaryzacji poprzez interakcję seksualną, jedna istota doświadcza przyjemności upokorzenia i niewolnictwa lub zniewolenia, druga doświadcza przyjemności panowania i kontroli nad inną istotą. W ten sposób doświadczany jest transfer energii seksualnej o negatywnej biegunowości.

32.3 Pytający: Z materiału, który przesłałeś 17 lutego, stwierdziłeś: „W trzecim promieniu są dwie możliwości. Po pierwsze, jeśli oboje wibrują w trzecim promieniu, nastąpi wzajemnie wzmacniający się transfer energii”. Jakiego koloru jest trzeci promień w tym materiale?

Ra: Jestem Ra. Promień, o którym mówiliśmy w tym materiale, powinien być właściwie zielonym lub czwartym promieniem.

32.4 Pytający: Więc powinienem zmienić ten trzeci na czwarty?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.* Kontynuuj, proszę, skanowanie pod kątem błędów związanych z numeracją, jak to nazywacie, ponieważ ta koncepcja jest nam obca i musimy sobie przetłumaczyć, jeśli można tak powiedzieć, gdy używamy liczb. To jest utrzymująca się słabość tego kontaktu ze względu na różnicę między naszymi a waszymi metodami. Twoja pomoc jest doceniana.

32.5 Pytający: OK. Dziękuję Ci. Uważam, że na ten moment obficie omówiliśmy zielony promień, więc mam zamiar pominąć zielony promień i przejść do niebieskiego promienia.

Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między zielonym i niebieskim, z naciskiem na niebieski promień?

Ra: Jestem Ra. Dzięki transferowi energii zielonego promienia dochodzicie teraz do wielkiego punktu zwrotnego, zarówno seksualnego, jak i innych typów doświadczeń. Zielony promień w takim przypadku może zostać skierowany na zewnątrz, a istota wtedy raczej daje niż otrzymuje. Pierwszym dawaniem wychodzącym poza zielony promień jest dawanie akceptacji lub wolności, w ten sposób pozwalając odbiorcy transferu energii niebieskiego promienia na okazję do poczucia bycia akceptowanym, uwalniając w ten sposób tę drugą jaźń do wyrażenia siebie w kierunku dawcy tego promienia.

Należy zauważyć, że po osiągnięciu transferu energii zielonego promienia przez dwa umysły/ciała/duchy podczas łączenia się w pary, dalsze promienie są dostępne bez konieczności dokonywania takiego samego postępu przez obie istoty. Tak więc istota wibrująca w niebieskim promieniu lub istota wibrująca w promieniu indygo, której wibracje w pozostałych promieniach są czyste, może dzielić tę energię z inną jaźnią zielonego promienia, działając w ten sposób jako katalizator dla ciągłego uczenia się/nauczania innej jaźni. Dopóki inna jaźń nie osiągnie zielonego promienia, takie przekazywanie energii przez promienie nie jest możliwe.

32.6 Pytający: Moje następne pytanie dotyczy promienia indygo. Czy jest jakaś różnica między transferem energii promienia indygo i niebieskiego promienia?

Ra: Jestem Ra. Promień indygo jest, powiedzmy, promieniem świadomości Stwórcy jako jaźni; tak więc ten, którego wibracje promienia indygo zostały aktywowane, może zaoferować transfer energii od Stwórcy do Stwórcy. To jest początek sakramentalnej natury tego, co nazywasz swoim biseksualnym aktem reprodukcyjnym. Jest wyjątkowy w niesieniu całości, jedności w ofiarowaniu siebie innemu ja.

32.7 Pytający: I na koniec fioletowy promień. Jaka jest różnica między fioletowym promieniem a pozostałymi?

Ra: Jestem Ra. Promień fioletowy, podobnie jak promień czerwony, jest stały w doświadczeniu seksualnym. Jego doświadczenie przez inną jaźń może zostać zniekształcone lub całkowicie zignorowane lub nie zostać uchwycone przez inną jaźń. Jednakże promień fioletowy, będący sumą i substancją kompleksu umysłu/ciała/ducha, otacza i informuje o każdym działaniu kompleksu umysłu/ciała/ducha.

32.8 Pytający: Czy transfery energii tego rodzaju występują w czwartej, piątej, szóstej i siódmej gęstości? To znaczy ze wszystkich promieni?

Ra: Jestem Ra. Promienie, jak je rozumiesz, mają tak różne znaczenie w następnej gęstości, i kolejnej i tak dalej, że musimy odpowiedzieć przecząco na twoje pytanie. Transfer energii ma miejsce tylko w czwartej, piątej i szóstej gęstości. Posiadają wciąż coś, co mógłbys nazwać spolaryzowaną naturą. Jednak ze względu na zdolność tych gęstości do dostrzegania harmonii między jednostkami, istoty te wybierają tych partnerów, którzy są harmonijni, umożliwiając w ten sposób stały transfer energii i propagację kompleksów ciała, których używa każda gęstość.

Proces ten przebiega inaczej w piątej i szóstej gęstości, niż możesz to zrozumieć. Jednak w tych przypadkach jest to nadal oparte na biegunowości. W siódmej gęstości nie ma tej szczególnej wymiany energii, ponieważ nie jest konieczny recykling kompleksów ciała.

32.9 Pytający: Zakładam na podstawie tego, na co patrzyliśmy wcześniej... mamy dzisiaj na Ziemi i mieliśmy w przeszłości wędrowców z czwartej, piątej i szóstej gęstości. Kiedy wchodzą w fizyczną inkarnację tej gęstości na jakiś okres jako wędrowcy, jakie typy polaryzacji w odniesieniu do tych różnych promieni wpływają na nich? Możesz mi to powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Myślę, że rozumiem sedno twojego zapytania. Proszę pytać dalej, jeśli ta odpowiedź nie będzie wystarczająca.

Wędrowcy czwartej gęstości, których nie ma wielu, będą mieli tendencję do wybierania tych istot, które wydają się być pełne miłości lub jej potrzebują. Istnieje duża możliwość/prawdopodobieństwo, że istoty popełnią błędy w ocenie ze względu na współczucie, z jakim patrzą na innych.

Wędrowiec piątej gęstości to ktoś, kto nie będzie w zbyt dużym stopniu dotknięty bodźcami różnych promieni innej jaźni i na swój sposób ofiarowuje się, gdy widzi potrzebę. Takie istoty raczej nie będą angażować się w, powiedzmy, zwyczaj waszych ludów zwany małżeństwem i bardzo prawdopodobne jest, że będą odczuwać niechęć do rodzenia i wychowywania dzieci ze względu na świadomość nieprawidłowości wibracji planety w stosunku do wibracji harmonijnych gęstości światła.

Szósta gęstość, której sposób rozmnażania się można porównać do tego, co nazywacie fuzją, prawdopodobnie w dużym stopniu powstrzyma się od biseksualnego programu reprodukcyjnego kompleksu cielesnego i zamiast tego będzie szukać tych, z którymi transfer energi seksualnej ma naturę całkowitej fuzji, o ile możliwa jest jej manifestacja w trzeciej gęstości.

32.10 Pytający: Czy możesz trochę rozszerzyć, co masz na myśli mówiąc o „naturze całkowitej fuzji”?

Ra: Jestem Ra. Całe stworzenie jest od Jednego Stwórcy. Tak więc podział aktywności seksualnej w prosty sposób jako część kompleksu cielesnego jest podziałem sztucznym, w związku z czym wszystkie rzeczy są postrzegane równorzędnie jako seksualne - umysł, ciało i duch - z których wszystkie są częścią polarności istoty. W ten sposób połączenie seksualne może być postrzegane, z lub bez tego, co możecie nazwać stosunkiem seksualnym, jako całkowite połączenie umysłu, ciała i ducha w tym, co wydaje się być ciągłym orgazmem, powiedzmy, radości i zachwytu każdej z nich w istnieniu drugiej.

32.11 Pytający: Czy zatem wielu wędrowców o wyższych gęstościach miałoby poważne problemy z inkarnacją w trzeciej gęstości z powodu tej innej orientacji?

Ra: Jestem Ra. Możliwość/prawdopodobieństwo wystąpienia takich problemów, jak je nazywasz, z powodu inkarnacji szóstej gęstości w trzeciej, jest raczej duże. Niekoniecznie jest to problemem, gdybyś tak to nazwał. Zależy to od unikalnej orientacji każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha, mającego taką sytuację lub umieszczenie wibracyjnych względności.

32.12 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jak różne kolory... to trudne pytanie. Prawie nie mam słów.

Chodzi mi o to, jak różne kolory, powiedziałbym, powstają jako funkcje... lub jako esencja, można powiedzieć, pochodzenia tych kolorów jako funkcji dla tych różnych wyrażeń w świadomości. Nie wiem, czy to pytanie jest wystarczające.

Ra: Jestem Ra. To pytanie jest wystarczająco jasne, abyśmy spróbowali wyjaśnić, co, jak zauważyłeś, nie jest łatwym do zrozumienia materiałem dla intelektualnego umysłu. Charakter wibracji jest taki, że można go postrzegać jako mający matematycznie proste lub wąskie stopnie. Te kroki mogą być postrzegane jako mające granice. W obrębie każdej granicy istnieje nieskończona gradacja wibracji lub koloru.

Jednakże w miarę zbliżania się do granicy należy dołożyć starań, aby ją przekroczyć. Te kolory są uproszczonym sposobem wyrażania podziałów granicznych waszej gęstości. Istnieje również analogia czasu/przestrzeni, którą można postrzegać jako sam kolor w zmodyfikowanym aspekcie.

32.13 Pytający: Dziękuję. Czy jest możliwe, aby istota znajdująca się w stanie fizycznym trzeciej gęstości znacznie się różniła w całym paśmie kolorów, czy też istota jest dość dobrze zorientowana na jeden kolor?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. Proszę powtórzyć dla jasności.

32.14 Pytający: Miałem na myśli to, czy jest możliwe, powiedzmy, dla zielonego promienia... kiedy mówimy o aktywacji zielonego promienia i transferach energii, czy jest możliwe, aby osoba zielonego promienia, która jest głównie aktywacją zielonego promienia, różniła się po obu stronach zielonego promienia o dużą lub małą ilość w aktywacji energii, czy pozostaje przede wszystkim zielonym promieniem?

Ra: Jestem Ra. Rozumiemy nowość żądanego przez Ciebie materiału. Było to niejasne, ponieważ myśleliśmy, że omówiliśmy ten materiał. Omawiany fragment jest następujący: aktywacja zielonego promienia jest zawsze podatna na żółty lub pomarańczowy promień posiadania, w większości jest to żółty promień, ale często przechodzący w pomarańczowy promień. Strach przed posiadaniem, pragnienie posiadania, strach przed byciem posiadanym, pragnienie bycia posiadanym: to zniekształcenia, które spowodują dezaktywację transferu energii zielonego promienia.

Nowy materiał jest następujący: po osiągnięciu zielonego promienia zdolność istoty do wejścia w niebieski promień jest natychmiastowa i oczekuje tylko na wysiłki jednostki. Promień indygo otwiera się tylko dzięki znacznej dyscyplinie i praktyce, w dużej mierze związanej z akceptacją siebie, nie tylko jako spolaryzowanej i zrównoważonej jaźni, ale jako Stwórcy, jako istoty o nieskończonej wartości. To rozpocznie aktywację promienia indygo.

32.15 Pytający: Dziękuję.

Ra: Jestem Ra. Czy masz jakieś krótkie pytania przed zamknięciem?

32.16 Pytający: Myślę, że każde [pytanie] byłoby za długie. Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby uczynić by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by polepszyć kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest w porządku. Przestrzegamy nie tylko ten instrument, ale każdego, aby dobrze przyglądać się energiom witalnym niezbędnym do niewyczerpania się instrumentu i poziomu kontaktu. Jesteście bardzo sumienni, przyjaciele. Będziemy z wami.

Zostawiam was teraz w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

33 ⇒

⇐ 31

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy