54 ⇒

⇐ 52

Prawo Jedności Sesja 53

Ukryj menu

25 maja 1981

53.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

53.1 Pytający: Najpierw chciałbym poznać stan instrumentu i zadać w jej imieniu dwa pytania. Chciałaby wiedzieć, czy może wykonywać jednogodzinne ćwiczenie dziennie i czy ból, który odczuwa przed sesją, jest spowodowany atakiem Oriona?

Ra: Jestem Ra. Stan instrumentu jest taki, jak podano wcześniej.

Odpowiadając na pytanie o ćwiczenia, teraz, gdy intensywny okres się skończył, instrument ten może, jeśli tak zdecyduje, wykonywać jeden okres zamiast dwóch. Skanując zniekształcenia kompleksu fizycznego tego instrumentu, znajdujemy bieżący okres ćwiczeń na granicy wytrzymałości tego instrumentu. Na dłuższą metę jest to dobre ze względu na kumulację energii życiowej. Na krótką metę to męczy ten byt. Dlatego sugerujemy, by istota była świadoma naszych wcześniejszych napomnień dotyczących innych środków pomagających w odpowiednich zniekształceniach ciała.

Odpowiadając na drugie pytanie, możemy powiedzieć, że trudności kompleksu fizycznego przed kontaktem z naszym kompleksem pamięci społecznej wynikają z działania podświadomej woli instrumentu. Ta wola jest niezwykle silna i wymaga od kompleksu umysłu/ciała/ducha, aby zarezerwować całą dostępną energię fizyczną i witalną dla kontaktu. Tak więc dyskomfort jest odczuwany z powodu dramatycznego zniekształcenia w kierunku fizycznej słabości, podczas gdy ta energia jest przekierowywana. Istota jest, jak można zauważyć, również pod wpływem psychicznego ataku, a to zintensyfikuje istniejące wcześniej warunki i jest odpowiedzialne za skurcze i zawroty głowy, a także zniekształcenia kompleksu umysłu.

53.2 Pytający: Dziękuję. Chciałbym wiedzieć, czy [imię] może uczestniczyć w jednej z tych sesji w najbliższej przyszłości?

Ra: Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/ducha, [imię], należy do tej grupy duchem i jest mile widziany. Możesz poprosić o odłożenie specjalnych okresów medytacyjnych, dopóki istota nie usiądzie do tej pracy. Moglibyśmy zasugerować wysłanie fotografii tego znanego jako James Allen* do tej istoty z jego pismem wskazującym na miłość i światło. Odbywa się to podczas medytacji, wprowadzając istotę w pokojową harmonię z każdym z was, tak aby nie było zbędnego marnowania energii podczas wymiany pozdrowień między dwiema istotami, z których obie mają zniekształcenie w kierunku samotności i nieśmiałości, jak to nazywacie. To samo można zrobić ze zdjęciem istoty, [imię], dla osoby znanej jako James Allen.

53.3 Pytający: Dziękuję. Podczas mojej podróży do Laramie pewne rzeczy stały się dla mnie oczywiste, jeśli chodzi o rozpowszechnianie pierwszej książki The Law of One wśród tych, którzy mieli doświadczenia z UFO oraz innymi wędrowcami i będę musiał zadać treraz kilka pytań, które być może będę musiał uwzględnić w Księdze I, aby wyeliminować nieporozumienie, które postrzegam jako możliwość w Księdze I.* Dlatego te pytania, choć w większości nieistotne, mają na celu wyeliminowanie pewnych zniekształceń zrozumienia materiału w Księdze I. Mam nadzieję, że przyjmuję tutaj właściwe podejście. W niektórych przypadkach możesz nie być w stanie odpowiedzieć, ale to w porządku. Przejdziemy wtedy do innych, jeśli nie możesz odpowiedzieć na te, o które pytam.

Najpierw zapytam, czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie są powiązania istot, które skontaktowały się z Betty Andreasson.

Ra: Jestem Ra. To zapytanie jest małej wagi. Uczynimy ustępstwa w stosunku do informacji z pewną utratą biegunowości w wyniku naruszenia wolnej woli. Prosimy, aby pytania tego rodzaju były ograniczone do minimum.

Istoty w tym jak i w kilku innych żywo zapamiętanych przypadkach to ci, którzy czując potrzebę zaszczepienia wyobrażeń Konfederacji w taki sposób, aby nie naruszać wolnej woli, używają symboli śmierci, zmartwychwstania, miłości i pokoju jako środków tworzenia, na poziomie myśli, iluzji czasu/przestrzeni będących systematycznym ciągiem wydarzeń, które przekazują przesłanie miłości i nadziei. Ten rodzaj kontaktu jest wybierany poprzez staranne rozważenie członków Konfederacji, którzy kontaktują się z istotą o podobnej wibracji, że tak można powiedzieć. Projekt ten trafia następnie przed Radę Saturna i jeśli zostanie zatwierdzony, zostaje ukończony. Cechą charakterystyczną tego typu kontaktu jest bezbolesna natura doświadczanych myśli oraz treści przekazu, która nie mówi o zagładzie, ale o świcie nowej ery.

53.4 Pytający: Nie jest konieczne, abym zawarł w książce informacje, które właśnie podałeś, aby osiągnąć swój cel. Aby zachować waszą polaryzację, że tak powiem, mogę zachować to jako materiał prywatny, jeśli chcesz. Czy życzysz sobie, żebym nie publikował tego?

Ra: Jestem Ra. To, co wam oferujemy, jest dobrowolne i podlega wyłącznie waszej decyzji.

53.5 Pytający: Tak myślałem, że to powiesz. W takim razie czy możesz mi powiedzieć cokolwiek o „niebieskiej książce”, o której wspominała Betty Andreasson w tym przypadku?

Ra: Jestem Ra. Nie.

53.6 Pytający: Dziękuję. Czy możesz mi opowiedzieć o różnych technikach używanych w służbie innym lub pozytywnie zorientowanych kontaktach Konfederacji z mieszkańcami tej planety, o różnych formach i technikach nawiązywania przez nich kontaktu?

Ra: Jestem Ra. Moglibyśmy.

53.7 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Najbardziej efektywnym sposobem kontaktu jest ten, którego doświadczasz w tej przestrzeni/czasie. Naruszenie wolnej woli jest wysoce niepożądane. Dlatego te istoty, które są wędrowcami na waszym planie iluzji, będą jedynymi podmiotami projekcji myślowych, które składają się na tak zwane „bliskie spotkania” i spotkania pozytywnie zorientowanych kompleksów pamięci społecznej z wędrowcami.

53.8 Pytający: Czy mógłbyś podać przykład jednego z tych spotkań wędrowca z kompleksem pamięci społecznej, czego doświadczyłby wędrowiec?

Ra: Jestem Ra. Jednym z takich przykładów, które znasz, jest ten znany jako Morris.* W tym przypadku poprzedni kontakt, którego doświadczyły inne istoty z kręgu przyjaciół tej istoty, był zorientowany negatywnie. Jednakże pamiętacie, że ta istota, Morris, była odporna na ten kontakt i nie mogła zobaczyć tego kontaktu fizycznym aparatem optycznym.

Niemniej jednak wewnętrzny głos zaalarmował osobę znaną jako Morris, aby udała się sama w inne miejsce, a tam istota o kształcie formy myślowej i wyglądzie innego kontaktu pojawiła się i spojrzała na tę istotę, budząc w ten sposób w nim pragnienie poszukiwania prawdy tego wydarzenia i ogólnie doświadczeń związanych z jego wcieleniem.

Celem tego rodzaju kontaktu jest poczucie przebudzenia lub aktywacji. Czas trwania i użyte obrazy różnią się w zależności od podświadomych oczekiwań wędrowca, który doświadcza tej okazji do aktywacji.

53.9 Pytający: W „bliskim spotkaniu” statku Konfederacji zakładam, że to „bliskie spotkanie” dotyczy statku typu forma myślowa. Czy wędrowcy w ciągu ostatnich kilku lat mieli „bliskie spotkania” z wylądowanym statkiem typu forma myślowa?

Ra: Jestem Ra. Zdarzyło się to, chociaż jest znacznie mniej powszechne niż w przypadku tak zwanego „bliskiego spotkania” typu Oriona. Możemy zauważyć, że we wszechświecie niekończącej się jedności koncepcja „bliskiego spotkania” jest zabawna, ponieważ czyż nie wszystkie spotkania mają charakter spotkań jaźni z jaźnią? Tak więc jak, jakiekolwiek spotkanie może być mniej niż bardzo, bardzo bliskie?

53.10 Pytający: Zatem, mówiąc o tego typu spotkaniu siebie z samym sobą, czy jacyś wędrowcy z pozytywną polaryzacją kiedykolwiek napotykają na tak zwane „bliskie spotkanie” z Orionem lub negatywnie zorientowaną polaryzacją?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. …

53.11 Pytający: [Przerywa] Dlaczego tak się dzieje?

Ra: Jestem Ra. Kiedy to występuje, jest to dość rzadkie i występuje albo z powodu braku postrzegania przez byty Oriona głębi pozytywności, które mają być napotkane, albo z powodu chęci bytów Oriona do, powiedzmy, próby usunięcia tej pozytywności z tej płaszczyzny istnienia. Taktyki Oriona to zwykle takie, które wybierają proste zniekształcenia umysłu, które wskazują na mniejszą aktywność kompleksu mentalnego i duchowego.

53.12 Pytający: Uświadomiłem sobie bardzo duże zróżnicowanie w kontaktach z jednostkami. Zakładam, że Konfederacja używa formy kontaktu, aby obudzić, jak mówisz, wędrowców a czy możesz podać mi ogólne przykłady metod stosowanych przez Konfederację do obudzenia lub częściowego przebudzenia wędrowców, z którymi się kontaktują?

Ra: Jestem Ra. Metody budzenia wędrowców są zróżnicowane. Centrum każdego podejścia to wejście w świadomość i podświadomość w taki sposób, aby uniknąć wywoływania strachu i zmaksymalizować potencjał zrozumiałego subiektywnego doświadczenia, które ma znaczenie dla istoty. Wiele z nich ma miejsce podczas snu, inne podczas wykonywania wielu czynności na jawie. Podejście jest elastyczne i niekoniecznie obejmuje syndrom „bliskiego spotkania”, o czym wiesz.

53.13 Pytający: A co z zespołem badania fizykalnego. Jak to się ma do wędrowców i kontaktów Konfederacji i Oriona?

Ra: Jestem Ra. Podświadome oczekiwania istot determinują naturę i szczegółowość doświadczeń form myślowych oferowanych przez istoty form myślowych Konfederacji. Tak więc, jeśli wędrowiec oczekuje badania fizykalnego, będzie z konieczności doświadczany z tak niewielkim zniekształceniem w kierunku niepokoju lub dyskomfortu, na ile jest to dopuszczalne z natury oczekiwań podświadomych zniekształceń wędrowca.

53.14 Pytający: A zatem, czy ci, którzy zostali zabrani na statek Konfederacji i Oriona, przechodzą pozorne badanie fizykalne?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie wskazuje na nieprawidłowe myślenie. Grupa Oriona wykorzystuje badanie fizykalne jako sposób na przerażenie jednostki i spowodowanie, by poczuła uczucia zaawansowanej istoty drugiej gęstości, takiej jak zwierzę laboratoryjne. Doświadczenia seksualne niektórych są podtypem tego doświadczenia. Celem jest zademonstrowanie kontroli istot Oriona nad terrańskim mieszkańcem.

Doświadczenia form myślowych są subiektywne i przeważnie nie występują w tej gęstości.

53.15 Pytający: Zatem dochodzi do kontaktów zarówno Konfederacji, jak i Oriona, a „bliskie spotkania” mają podwójną naturę, jak to rozumiem. Mogą należeć do typu kontaktu Konfederacji lub Oriona. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To prawda, chociaż większość kontaktów jest orientacji Oriona.

53.16 Pytający: No cóż, mamy na Ziemi szerokie spektrum istot, jeśli chodzi o zdolność do zbiorów, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych. Czy Orion celowałby w końce tego spektrum, zarówno zorientowanych pozytywnie, jak i negatywnie, do kontaktu. . . z istotami Ziemi, mam na myśli?

Ra: Jestem Ra. Trudno jest dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Niemniej jednak postaramy się to zrobić.

Najbardziej typowym podejściem istot Oriona jest wybranie tego, co możesz nazwać istotą o słabszym umyśle, ponieważ może to sugerować rozpowszechnienie większej ilości filozofii Oriona.

Niektóre istoty Oriona są przyzywane przez silniej spolaryzowane negatywne istoty waszego węzła przestrzeni/czasu. W takim przypadku dzielą się informacjami, tak jak my teraz to robimy. Jest to jednak ryzyko dla istot Oriona ze względu na częstotliwość, z jaką możliwe do zebrania negatywne istoty planetarne następnie próbują rozkazywać i wydawać polecenia kontaktowi z Oriona, tak jak te istoty rozkazują negatywnym kontaktom planetarnym. Wynikająca z tego walka o panowanie, jeśli zostanie przegrana, niszczy polaryzację grupy Oriona.

Podobnie, omyłkowy kontakt Oriona z wysoce spolaryzowanymi pozytywnymi istotami może siać spustoszenie wśród żołnierzy Oriona, chyba że ci krzyżowcy są w stanie zdepolaryzować istotę, z którą się błędnie skontaktowano. To zdarzenie jest prawie niespotykane. Dlatego też grupa Oriona woli kontaktować się fizycznie tylko z istotami o słabszych umysłach.

53.17 Pytający: A zatem, ogólnie rzecz biorąc, mógłbym powiedzieć, że jeśli dana osoba ma „bliskie spotkanie” z UFO lub jakimkolwiek innym rodzajem doświadczenia, które wydaje się być związane z UFO, musi spojrzeć prosto w serce spotkania i wpływu, jaki na niego wywarł, aby ustalić, czy był to kontakt Oriona, czy Konfederacji. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jeśli jest tam strach i zagłada, kontakt miał raczej negatywny charakter. Jeśli rezultatem jest nadzieja, przyjazne uczucia i przebudzenie pozytywnego poczucia celowej służby innym, oznaki kontaktu z Konfederacją są ewidentne.

53.18 Pytający: Dziękuję. Nie chciałem robić złego wrażenia materiałem, który zawarliśmy w Księdze I i uznałem za konieczne dodanie części tego materiału. Wiem, że jest to nieistotne, ale, wierzę, że jest to konieczne do pełnego zrozumienia lub, powinienem powiedzieć, do poprawnego podejścia do materiału.

Zadam tutaj kilka pytań. Jeśli nie chcesz na nie odpowiadać, pominiemy je. Chciałbym jednak zapytać, czy mógłbyś mi powiedzieć, jak w większości - lub większa część istot Konfederacji - jak one wyglądają?

Ra: Jestem Ra. Istota Konfederacji czwartej gęstości wygląda różnie, w zależności od, powiedzmy, pochodzenia jej fizycznego pojazdu.

53.19 Pytający: Czy niektórzy z nich wyglądają tak jak my? Czy mogliby uchodzić za ludzi na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Te [istoty] o takiej naturze należą najczęściej do piątej gęstości.

53.20 Pytający: Zakładam, że ta sama odpowiedź dotyczyłaby grupy Oriona. Czy to jest poprawne? Jeśli chodzi o czwartą i piątą gęstość?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

53.21 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego [imię] miał na sobie tyle srebrnych plamek?

Ra: Jestem Ra. To jest naruszenie. Nie.

53.22 Pytający: Dziękuję. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego źle się poczułem podczas przemówienia Carla Raschkego?

Ra: Jestem Ra. Skanujemy twoje myśli. Są poprawne i dlatego nie naruszamy [wolnej woli] potwierdzając je. Przestrzeń/czas, w którym przydzielono ci przemówienie, zbliżały się i zostałeś zaatakowany przez Oriona z powodu wielkiego pragnienia niektórych pozytywnie zorientowanych istot, aby zdać sobie sprawę z Prawa Jedności. Można się tego spodziewać, zwłaszcza gdy nie jesteście w grupie użyczających siły sobie nawzajem.

53.23 Pytający: Dziękuję. Czy możesz skomentować moje i instrumentu, jeśli się zgadza, tak zwane doświadczenie piorunu kulistego z dzieciństwa?*

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie zapytanie tej pracy.

Byliście odwiedzani przez waszych ludzi, aby życzyć wam powodzenia.

Czy jest jakieś inne krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć?

53.24 Pytający: Nie. Przepraszam, że podczas tej sesji zadałem wiele nieistotnych pytań. Mam nadzieję, że nie sprawiliśmy wam żadnego problemu, zwłaszcza jeśli chodzi o utratę polaryzacji i to jedno pytanie, ale uznałem za konieczne zawarcie części tego materiału, aby ci wędrowcy i inni czytający pierwszą książkę Prawa Jedności nie odebrali złego wrażenia w odniesieniu do ich doświadczeń w kontaktach. Przepraszam za wszelkie problemy, które mogłem spowodować.

Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by poprawić kontakt lub wspomóc instrument?

Ra: Jestem Ra. Z instrumentem jest w porządku. Proszę uważnie strzec waszych ustawień [przyborów]. Zostawiamy was teraz, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie dalej, radując się mocą i pokojem Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

54 ⇒

⇐ 52

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy