56 ⇒

⇐ 54

Prawo Jedności Sesja 55

Ukryj menu

5 czerwca 1981

55.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

55.1 Pytający: Chciałbym najpierw zapytać o stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Instrument ten doświadcza fizycznych zniekształceń w kierunku osłabienia kompleksu cielesnego, które występuje z powodu ataku psychicznego. Jednakże energia witalna tego instrumentu nie została naruszona z powodu pomocy osób obecnych w pracy uzdrawiania. Instrument ten będzie najwyraźniej podlegał takim zniekształceniom związanym z osłabieniem w wyniku procesów inkarnacyjnych, które predysponują kompleks ciała do zniekształceń osłabienia.

55.2 Pytający: Czy jest jakaś konkretna rzecz, którą możemy zrobić, o której już nam powiedziałeś? Albo w inny sposób złagodzić ten psychiczny atak lub jak najbardziej pomóc instrumentowi?

Ra: Jestem Ra. Skanujemy ten instrument i znajdujemy jego zniekształcenie w kierunku docenienia każdej istoty i troski każdej istoty, jak można to nazwać. Możemy powiedzieć, że ta atmosfera w największym stopniu kontrastuje z dyskomfortem takich ataków psychicznych, jako wzajemność, to znaczy atmosfera wsparcia psychicznego.

Każdy z was robi to jako podświadomą funkcję prawdziwych zniekształceń nastawienia, mentalnych, emocjonalnych i duchowych zniekształceń w stosunku do tego instrumentu. Nie ma większej magii niż uczciwe zniekształcenie w kierunku miłości.

55.3 Pytający: Dziękuję. Chcę zadać kilka pytań dotyczących poprzedniego materiału, którego nie zrozumiałem. Mam nadzieję, że to nieco wyjaśni moje rozumienie w odniesieniu do mentalnych konfiguracji, z którymi mieliśmy do czynienia.

W poprzedniej sesji powiedziałeś: „Jest to jednak ryzyko dla istot Oriona ze względu na częstotliwość, z jaką możliwe do zebrania negatywne istoty planetarne następnie próbują rozkazywać i wydawać polecenia kontaktowi z Oriona, tak jak te istoty rozkazują negatywnym kontaktom planetarnym.” Czy możesz wyjaśnić mechanizmy, które wpływają na polaryzację świadomości w odniesieniu do tego stwierdzenia?

Ra: Jestem Ra. Negatywna polaryzacja jest w dużym stopniu wspomagana przez podporządkowanie lub zniewolenie innych jaźni. Potencjał między dwoma negatywnie spolaryzowanymi istotami jest taki, że istota, która zniewala drugą osobę lub rozkazuje jej zyskuje w ujemnej polaryzacji.

Istota w taki sposób zniewolona lub której wydawane są rozkazy, służąc innej jaźni, z konieczności straci negatywną polaryzację, chociaż zyska na pragnieniu dalszej negatywnej polaryzacji. To pragnienie będzie następnie tworzyło możliwości odzyskania negatywnej polaryzacji.

55.4 Pytający: Czy mam zatem rozumieć - sam fakt, że istota trzeciej gęstości na tej planecie... sam fakt, że wzywa lub rozkazuje krzyżowcowi Oriona jest polaryzacyjnym typem działania, które wpływa na oba byty?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Mechanizm wzywania nie jest w najmniejszym stopniu zgodny z mechanizmem wydawania rozkazów. W wezwaniu, istota, która wzywa jest uległym neofitą proszącym o pomoc w negatywnym zrozumieniu, jeśli możesz wybaczyć to błędne określenie. Odpowiedź Oriona zwiększa swoją negatywną polaryzację, ponieważ rozpowszechnia negatywną filozofię, tym samym zniewalając lub rozkazując istocie wzywającej.

Są jednak przypadki, kiedy kontakt staje się rywalizacją, która jest prototypem negatywności. W tej rywalizacji wzywający będzie próbował nie prosić o pomoc, ale żądać wyników. Ponieważ negatywnie zorientowana istota trzeciej gęstości ma do swojej dyspozycji inkarnacyjny węzeł empiryczny, a ponieważ krzyżowcy Oriona są w dużej mierze ograniczeni Pierwszym Zniekształceniem, aby się rozwijać, istota Oriona jest podatna na takie rozkazy, jeśli zostały wykonane prawidłowo.

W tym przypadku istota trzeciej gęstości staje się panem, a Krzyżowiec Oriona zostaje uwięziony i może podlegać rozkazom. Jest to rzadkie. Jednakże, gdy to nastąpiło, istota Oriona lub zaangażowany kompleks pamięci społecznej doświadczył utraty ujemnej polaryzacji proporcjonalnie do siły rozkazującej istoty trzeciej gęstości.

55.5 Pytający: Wspomniałeś, że to zadziała, gdy rozkazy zostaną przeprowadzone prawidłowo. Co miałeś na myśli, mówiąc „gdy rozkazy zostaną przeprowadzone prawidłowo?”

Ra: Jestem Ra. Właściwie rozkazywać to być właściwie negatywnym. Odsetek myśli i zachowań związanych ze służbą sobie musi zbliżać się do 99%, aby negatywny podmiot trzeciej gęstości mógł być odpowiednio skonfigurowany do takiej rywalizacji w wydawaniu rozkazów.

55.6 Pytający: Jakiej metody komunikacji z istotą Oriona użyłby tego typu negatywny rozkazujący?

Ra: Jestem Ra. Dwa najbardziej powszechne typy wydawania rozkazów to: po pierwsze, użycie perwersji magii seksualnej; po drugie, użycie perwersji magii rytualnej. W każdym przypadku kluczem do sukcesu jest czystość woli wydającego rozkazy. Koncentracja na zwycięstwie nad sługą musi być prawie doskonała.

55.7 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jeśli chodzi o polaryzację w świadomości, czy istnieje jakakolwiek analogia w odniesieniu do tego, co właśnie powiedziałeś w tego typu kontakcie w odniesieniu do tego, co robimy teraz, komunikując się z Ra?

Ra: Jestem Ra. Nie ma związku między tego typu kontaktem a procesem wydawania rozkazów. Ten kontakt może być scharakteryzowany jako typowy dla Braci i Sióstr od Smutku, gdzie osoby otrzymujące kontakt próbowały przygotować się do takiego kontaktu poprzez poświęcenie obcych, zorientowanych na siebie zniekształceń, aby móc służyć.

Kompleks pamięci społecznej Ra oferuje siebie także jako funkcję jego chęci służenia. Zarówno wzywający, jak i kontakt są przepełnieni wdzięcznością za możliwość służenia innym.

Możemy zauważyć, że w żaden sposób nie zakłada to, że wzywający lub osoby z naszej grupy w jakikolwiek sposób zbliżają się do doskonałości lub czystości, jak opisano w procesie wydawania rozkazów. Grupa wzywająca może mieć wiele zniekształceń i działać z dużym katalizatorem, podobnie jak grupa Ra. Nadrzędna chęć służenia innym, związana z wyjątkowymi harmoniami kompleksów wibracyjnych tej grupy, daje nam możliwość służenia jako jeden kanał dla Jednego Nieskończonego Stwórcy.

Rzeczy nie przychodzą do osób pozytywnie nastawionych, ale poprzez takie istoty.

55.8 Pytający: Dziękuję. Powiedziałeś wcześniej, że „dopóki transfery energii wszystkich typów nie zostaną doświadczone i opanowane w znacznym stopniu to wystąpią blokady w promieniowaniu niebieskim i indygo”. Czy mógłbyś to dokładniej wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. W obecnej przestrzeni/czasie nie omówiliśmy odpowiedniego materiału pośredniego. Zadaj pytanie ponownie w bardziej odpowiednim węźle przestrzeni/czasu.

55.9 Pytający: OK. W pewnym sensie poluję wokół tego, aby uzyskać dostęp do pewnych informacji. Może nie szukam w produktywnym obszarze.

Ale powiedziałeś, że „my (czyli Ra) byliśmy wspomagani przez kształty takie jak piramida, abyśmy mogli pomóc waszym ludziom kształem takim jak piramida”. Te kształty były wspominane wiele, wiele razy, a ty stwierdziłeś również, że same kształty nie mają większego znaczenia. Widzę związek między tymi kształtami a energiami, które badaliśmy w odniesieniu do ciała i chciałbym zadać kilka pytań na temat piramidy, aby zobaczyć, czy mógłbym uzyskać wgląd w to zrozumienie.

Powiedziałeś: „Zobaczysz, że punkt przecięcia trójkąta, który znajduje się na pierwszym poziomie na każdym z czterech boków, tworzy romb w płaszczyźnie poziomej”. Czy możesz mi powiedzieć, co miałeś na myśli mówiąc o punkcie przecięcia?

Ra: Jestem Ra. Wasza matematyka i arytmetyka mają niedostatek konfiguracyjnych opisów, których moglibyśmy użyć. Nie zamierzając być niejasnym, możemy zauważyć, że celem kształtów jest praca z czasowo/przestrzennymi częściami kompleksu umysłu/ciała/ducha. Dlatego przecięcie jest zorientowane zarówno na przestrzeń/czas, jak i czas/przestrzeń, a zatem jest wyrażone w trójwymiarowej geometrii przez dwa przecięcia, które rzutowane zarówno w czasie/przestrzeni, jak i przestrzeni/czasie, tworzą jeden punkt.

55.10 Pytający: Obliczyłem ten punkt jako jedną szóstą wysokości trójkąta, który tworzy bok piramidy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Twoje obliczenia są zasadniczo poprawne i cieszymy się z twojej przenikliwości.*

55.11 Pytający: To by mi wskazywało, że w Wielkiej Piramidzie w Gizie Komnata Królowej, jak się ją nazywa, byłaby komnatą inicjacji. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Ponownie wnikasz w zewnętrzną naukę.

Komora Królowej nie byłaby odpowiednia ani przydatna do uzdrawiania, ponieważ praca ta wymaga raczej użycia energii w konfiguracji bardziej synergicznej niż konfiguracji istoty wyśrodkowanej.*

55.12 Pytający: Czy zatem praca uzdrawiająca miałaby odbywać się w Komnacie Króla?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Chcemy zauważyć, że taka terminologia nie jest naszą własną.

55.13 Pytający: Tak, rozumiem to. To tylko potoczne nazwy tych dwóch komór Wielkiej Piramidy. Nie wiem, czy ta linia pytań doprowadzi mnie do lepszego zrozumienia energii, ale dopóki nie zbadam tych koncepcji, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zadać kilka pytań.

Poniżej najniższego poziomu piramidy, poniżej poziomu gruntu, znajduje się komnata, która wydaje się być mniej więcej w jednej linii z Komnatą Króla. Co to za komnata?

Ra: Jestem Ra. Możemy powiedzieć, że z tej linii pytań można uzyskać informacje.

Komora, o której chcesz być poinformowany, to komora rezonansowa. Dno takiej konstrukcji, aby spowodować odpowiednie zniekształcenia katalizatora leczenia, powinno być otwarte.

55.14 Pytający: W książce, „Life Force in the Great Pyramid”, powiązali oni kształt ankh z rezonansem w piramidzie. Czy to poprawna analiza?

Ra: Jestem Ra. Przeanalizowaliśmy twój umysł i znaleźliśmy frazę „praca z kredkami”. To miałoby zastosowanie. Te kształty, takie jak crux ansata, mają tylko jedno znaczenie; to jest umieszczanie w zakodowanej formie matematycznych zależności.

55.15 Pytający: Czy kąt 76° 18′ na wierzchołku piramidy jest kątem krytycznym?

Ra: Jestem Ra. Jeżeli chodzi o pracę uzdrawiania, ten kąt jest odpowiedni.

55.16 Pytający: Dlaczego Komnata Króla ma nad nią różne małe komnaty?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Musimy odpowiedzieć na to zapytanie bardziej ogólnie, aby wyjaśnić twoje konkretne pytanie. Pozycja uzdrawianej istoty jest taka, że powiedzmy, energie życiowe mogą zostać na krótko przerwane lub przecięte przez światło.

To światło może następnie, poprzez katalizator uzdrowiciela z kryształem, manipulować siłami aury, jak możesz nazywać różne centra energii, w taki sposób, że jeśli uzdrawiana istota będzie tego chciała, mogą nastąpić korekty. Wtedy istota jest ponownie chroniona przez swoje własne, mniej zniekształcone pole energetyczne i jest w stanie iść swoją drogą.

Proces, w którym to się robi, polega na doprowadzeniu do równowagi istoty, która ma być uzdrowiona. Dotyczy to temperatury, ciśnienia barometrycznego i naładowanej elektrycznie atmosfery. Pierwsze dwa wymagania są kontrolowane przez system kominów.

55.17 Pytający: Czy to uzdrawianie działa poprzez oddziaływanie na centra energetyczne w taki sposób, że zostają one odblokowane, aby udoskonalić siedem ciał, które generują, a tym samym doprowadzić uzdrawianą istotę do właściwej równowagi?

Ra: Jestem Ra. Ta istota się męczy. Musimy krótko odpowiedzieć i stwierdzić po prostu, że zniekształcona konfiguracja centrów energii ma zostać tymczasowo przerwana, a następnie osoba, która ma być uzdrowiona, ma okazję chwycić pałeczkę, obrać zrównoważoną trasę i wyjść stamtąd ze zniekształceniami prowadzącymi do choroby umysłu, ciała i ducha znacznie zmniejszonymi.

Katalityczny efekt naładowanej atmosfery i kryształu kierowanego przez uzdrowiciela musi być brany pod uwagę jako integralna część tego procesu, ponieważ przywrócenie istoty z powrotem do konfiguracji świadomości nie nastąpiłoby po zaoferowaniu możliwości reorganizacji bez obecności uzdrowiciela i jego ukierunkowanej woli.

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

55.18 Pytający: Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Jesteście sumienni. Opuszczam w tym momencie tą pracę.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

56 ⇒

⇐ 54

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy