62 ⇒

⇐ 60

Prawo Jedności Sesja 61

Ukryj menu

8 lipca 1981

61.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was, przyjaciele, w miłości i w świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

61.1 Pytający: Czy mógłbyś mi podać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Poprawia się energia życiowa tego instrumentu. Zniekształcenia kompleksu fizycznego są dość wyraźne w tej przestrzeni/czasie i następuje spadek energii w kompleksie fizycznym.

61.2 Pytający: Czy jest coś szczególnego, co instrument mógłby zrobić, aby poprawić kondycję fizyczną?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument ma dwa czynniki wpływające na zniekształcenia ciała. Jest to wspólne dla wszystkich, którzy dzięki starszeństwu wibracji osiągnęli poziom wibracyjny kompleksów świadomości na poziomie zielonego promienia.

Pierwszym z nich są napływy, które zmieniają się w przewidywalny sposób z cyklu na cykl. W tej konkretnej istocie cykliczne kompleksy w tym węźle przestrzeni/czasu nie sprzyjają fizycznym poziomom energii.

Drugą konsekwencją tego warunku jest to, co moglibyśmy nazwać stopniem sprawności umysłowej w używaniu katalizatora, w szczególności do uczenia się zaprogramowanych lekcji, a ogólniej, lekcji miłości.

Ten instrument, w przeciwieństwie do niektórych istot, ma pewne dalsze zniekształcenia z powodu zastosowania warunków przedinkarnacyjnych.

61.3 Pytający: Czy możesz rozwinąć, co masz na myśli mówiąc o „cyklicznych napływach energii?”

Ra: Jestem Ra. Istnieją cztery rodzaje cykli, które są podane w momencie wejścia we wcielenie. Ponadto istnieją bardziej kosmiczne i mniej uregulowane napływy, które od czasu do czasu wpływają na uwrażliwiony kompleks umysłu/ciała/ducha. Cztery rytmy są do pewnego stopnia znane waszym ludziom i nazywane są biorytmami.

Istnieje czwarty cykl, który możemy nazwać cyklem bramy magii adepta lub ducha. Jest to cykl, który zamyka się w około osiemnastu cyklach dobowych.

Wzorce kosmiczne są również funkcją momentu inkarnacyjnego wejścia i mają związek z satelitą, którego nazywasz Księżycem, planetami tej galaktyki, galaktycznym słońcem, a w niektórych przypadkach napływami z głównych galaktycznych punktów przepływu energii.*

61.4 Pytający: Czy pomocne byłoby wykreślenie cykli dla instrumentu i próba umieszczenia tych sesji w najbardziej korzystnych punktach w odniesieniu do cyklu?

Ra: Jestem Ra. Na to konkretne zapytanie nie mamy odpowiedzi.

Można zauważyć, że trójka w tej triadzie wnosi do tego wzorca energii, którym jest Ra. Zatem każdy wkład energetyczny triady jest godny uwagi.

Możemy powiedzieć, że chociaż te systemy informacyjne są interesujące, to wpływają one tylko na tyle, na ile zaangażowana istota lub istoty nie wykorzystały całkowicie efektywnie katalizatora i dlatego, zamiast przyjąć, powiedzmy, negatywne lub wsteczne momenty lub okresy bez zbędnej uwagi, mają zniekształcenia w kierunku zatrzymania tych zniekształceń, aby przepracować niewykorzystany katalizator.

Należy zauważyć, że psychiczny atak na tę istotę trwa nadal, chociaż w tym momencie jest skuteczny tylko w fizycznych zniekształceniach prowadzących do dyskomfortu.

Możemy zasugerować, że zawsze warto obserwować mapę drogową, zarówno cykli, jak i wpływów planetarnych i innych wpływów kosmicznych, ponieważ można zobaczyć pewne szerokie drogi lub możliwości. Przypominamy jednak, że ta grupa jest zespołem.

61.5 Pytający: Czy jest jakiś sposób, w jaki moglibyśmy jako zespół, zrobić coś, co zmniejszy wpływ psychicznego ataku na instrument i zoptymalizuje możliwości komunikacyjne?

Ra: Jestem Ra. Daliśmy wam informacje dotyczące tego, co pomaga temu konkretnemu kompleksowi umysłu/ciała/ducha. Nie możemy dalej mówić. Jest to nasza opinia, którą pokornie oferujemy, że każdy jest w niezwykłej harmonii z każdym dla tej szczególnej iluzji trzeciej gęstości w tym węźle przestrzeni/czasu.

61.6 Pytający: Chcę zadać kilka pytań, które Jim miał tutaj na temat ćwiczeń uzdrawiania. Po pierwsze, w ćwiczeniu uzdrawiania dotyczącym ciała, co masz na myśli mówiąc, że dyscyplina ciała ma do czynienia z równowagą między miłością a mądrością w używaniu ciała w jego naturalnych funkcjach?

Ra: Jestem Ra. Będziemy mówić krócej niż zwykle, ze względu na wykorzystanie przekazanej energii przez ten instrument. Dlatego prosimy o dalsze pytania, jeśli nasza odpowiedź nie jest wystarczająca.

Kompleks ciała ma naturalne funkcje. Wiele z nich ma związek z niezamanifestowaną jaźnią i zwykle nie wymaga balansowania.

Istnieją naturalne funkcje, które mają związek z inną jaźnią. Wśród nich są dotykanie, kochanie, życie seksualne oraz chwile, kiedy towarzystwo drugiej osoby jest pożądane by zwalczyć rodzaj samotności, która jest naturalną funkcją ciała, w przeciwieństwie do tych typów samotności, które są związane z kompleksem umysłu/emocji lub duchowym.

Kiedy te naturalne funkcje można zaobserwować w życiu codziennym, można je zbadać, aby można było zaobserwować miłość do siebie i do innych jaźni w porównaniu z mądrością dotyczącą korzystania z funkcji naturalnych. Jest wiele fantazji i zbłąkanych myśli, które można rozpoznać u większości waszych ludzi w tym procesie równoważenia.

Równie zrównoważone jest wycofanie się z potrzeby tych naturalnych funkcji w stosunku do innych jaźni. Z jednej strony jest nadmiar miłości. Należy ustalić, czy jest to miłość do siebie, czy do innej jaźni, czy też i jedno i drugie. Z drugiej strony istnieje przewaga w kierunku mądrości.

Dobrze jest znać kompleks ciała, aby był sprzymierzeńcem, zrównoważonym i gotowym do wyraźnego użycia jako narzędzia; dla każdej funkcji, ciała mogą być używane w coraz wyższych, jeśli wolisz, kompleksach energii z inną jaźnią.

Bez względu na zachowanie, ważnym balansowaniem jest zrozumienie każdej interakcji na tym poziomie z innymi jaźniami, tak więc czy równowaga może być miłością/mądrością czy mądrością/miłością, inna jaźń jest postrzegana przez ja w zrównoważonej konfiguracji, a jaźń jest w ten sposób wolna do dalszej pracy.

61.7 Pytający: Drugie pytanie: czy mógłbyś podać przykład, jak uczucia wpływają na części ciała i doznania ciała?

Ra: Jestem Ra. Mówienie ogólnie o tych mechanizmach jest prawie niemożliwe, ponieważ każda istota o odpowiednim stażu ma swoje własne programowanie. W przypadku mniej świadomych istot możemy powiedzieć, że połączenie będzie często wydawać się przypadkowe, ponieważ wyższa jaźń kontynuuje wytwarzanie katalizatora, dopóki występuje skrzywienie. W każdym zaprogramowanym człowieku wrażliwość jest znacznie bardziej aktywna i, jak powiedzieliśmy, ten katalizator, który nie jest w pełni używany przez umysł i ducha, jest przekazywany ciału.

W ten sposób możecie zobaczyć w tej istocie drętwienie ramion i dłoni, co oznacza, brak poddania się przez tę istotę utracie kontroli nad życiem. Tak więc ten dramat rozgrywa się w kompleksie zniekształceń fizycznych.

W pytającym możemy zobaczyć pragnienie, aby nie niosła obciążenia, które niesie, a które objawia się jako fizyczna manifestacja bólu mięśni używanych do noszenia. To, co naprawdę trzeba nieść, to odpowiedzialność przedinkarnacyjną, która wydaje się wysoce niewygodna.

W przypadku skryby widzimy znużenie i odrętwienie uczuć wynikające z braku zastosowania katalizatora, który ma uwrażliwić tę istotę na dość znaczące napływy nieznanych mu kompleksów zniekształceń na poziomie psychiczno-emocjonalnym i duchowym. Gdy odrętwienie usuwa się samo z wyższych lub bardziej wrażliwych kompleksów, zniekształcenia w kompleksie ciała znikną. Dotyczy to również innych przykładów.

Zauważylibyśmy w tym czasie, że całkowicie efektywne wykorzystanie katalizatora na waszej płaszczyźnie jest niezwykle rzadkie.

61.8 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, czy jesteś w stanie nam przekazać takie informacje w odniesieniu do Pierwszego Zniekształcenia lub Prawa Pomieszania?

Ra: Jestem Ra. Każdy z nich jest już świadomy tej informacji.

Każdy inny czytelnik może wydobyć sedno znaczenia z tej dyskusji bez zainteresowania źródłami przykładów. Gdyby każdy z nich nie był w pełni świadomy tych odpowiedzi, nie moglibyśmy mówić.

Interesujące jest to, że w wielu swoich zapytaniach prosisz o potwierdzenie, a nie o informacje. To jest dla nas do przyjęcia.

61.9 Pytający: Wydaje mi się, że to podkreśla cel fizycznej inkarnacji. Chodzi o to, aby poprzez własne procesy myślowe dojść do przekonania o rozwiązaniu problemów i zrozumienia w całkowicie bezstronnej lub całkowicie wolnej sytuacji bez żadnego dowodu lub czegokolwiek, co uważalibyście za dowód - dowód to bardzo kiepskie słowo samo w sobie. Czy możesz rozwinąć moją koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Twoja opinia jest wymowna, choć nieco zagmatwana w powiazaniach między wolnością wyrażaną przez subiektywną wiedzę a wolnością wyrażaną przez subiektywną akceptację. Istnieje między nimi znacząca różnica.

Nie jest to wymiar poznania, nawet subiektywnego, z powodu braku przeglądu kosmicznych i innych wpływów, które wpływają na każdą sytuację, która wytwarza katalizator. Subiektywna akceptacja tego, co jest w danej chwili i odnalezienie miłości w tej chwili jest większą wolnością.

To, co znane jest jako subiektywna wiedza bez dowodu, jest w pewnym stopniu kiepskim przyjacielem, ponieważ będą istnieć anomalie bez względu na to, ile informacji zostanie zebranych z powodu zniekształceń, które tworzą trzecią gęstość.

61.10 Pytający: OK. Trzecie pytanie, które mam tutaj, brzmi: czy mógłbyś podać przykłady biegunowości ciała?

Ra: Jestem Ra. W ciele istnieje wiele biegunów, które odnoszą się do równoważenia centrów energetycznych różnych ciał niezamanifestowanej istoty. Dobrze jest zbadać te polaryzacje, aby pracować nad uzdrawianiem.

Każda istota jest oczywiście potencjalną spolaryzowaną częścią innej jaźni.

61.11 Pytający: Mówi się tutaj, że wydaje się, że właściwym ćwiczeniem równoważącym dla wszystkich doznań ciała byłaby jakaś forma bezczynności, taka jak medytacja lub kontemplacja. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to w dużej mierze błędne. Równoważenie wymaga stanu medytacji, aby praca mogła zostać wykonana. Jednakże równoważenie doznania wiąże się z analizą doznania, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich zachwiań równowagi między miłością a mądrością lub pozytywem i negatywem. Wtedy to, czego brakuje w zrównoważonym doznaniu, jest, tak jak w przypadku każdego równoważenia, dopuszczone, aby zaistnieć po tym, jak doznanie zostanie zapamiętane i przywołane z taką szczegółowością, że przytłoczy zmysły.

61.12 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego tak ważne jest, aby przybory i inne rzeczy były tak starannie ustawione w stosunku do instrumentu i dlaczego tylko niewielkie zagięcie na prześcieradle przy instrumencie powoduje problem z odbiorem Ra?

Ra: Jestem Ra. Możemy spróbować wyjaśnić. Ten kontakt jest wąskopasmowy. Instrument jest bardzo czuły. Dzięki temu mamy dobre wejście w niego i możemy z niego korzystać na coraz bardziej satysfakcjonującym poziomie.

Jednakże stan transu nie jest, powiedzmy, stanem, który nie pozostawia śladów na tym instrumencie. Dlatego obszar powyżej wejścia do fizycznego kompleksu tego instrumentu musi być utrzymany w porządku, aby uniknąć dyskomfortu dla instrumentu, zwłaszcza gdy ponownie wchodzi on do kompleksu ciała.

Przybory dostarczają instrumentowi bodźców sensorycznych i wizualizacji umysłowej, które pomagają w rozpoczęciu transu. Staranne ich ułożenie jest ważne dla grupy energetyzującej, ponieważ jest przypomnieniem tej grupie wsparcia, że nadszedł czas na pracę.

Zachowania rytualne są wyzwalaczami wielu energii grupy wsparcia. Być może zauważyliście, że w działaniach zużywa się więcej energii, ponieważ liczba ta wzrosła z powodu długotrwałego, powiedzmy, efektu takich rytualnych działań.

To nie pomogłoby innej grupie, ponieważ zostało zaprojektowane dla tego konkretnego systemu kompleksów umysłu/ciała/ducha, a zwłaszcza dla tego instrumentu.

Przekazana energia jest wystarczająca na jeszcze jedno długie zapytanie. Nie chcemy wyczerpać tego instrumentu.

61.13 Pytający: OK, to spytam o to. Czy możesz nam powiedzieć, jaki jest cel przednich płatów mózgu i jakie są warunki niezbędne do ich aktywacji?

Ra: Jestem Ra. Powiedzmy, że płaty czołowe mózgu będą miały znacznie większe zastosowanie w czwartej gęstości.

Podstawowym stanem psychicznym/emocjonalnym tego dużego obszaru tak zwanego mózgu jest radość lub miłość w jej twórczym sensie. Zatem energie, które omówiliśmy w odniesieniu do piramid - całe leczenie, nauka, budowanie i energetyzowanie - znajdują się w tym obszarze. Jest to obszar, do którego sięga adept. Jest to obszar, który działając poprzez pień i korzeń umysłu, nawiązuje kontakt z inteligentną energią i poprzez tę bramę z inteligentną nieskończonością.

Czy są jakieś pytania, zanim opuścimy ten instrument?

61.14 Pytający: Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument jest nieco zniekształcony, ale każdy ma się dobrze. Jesteście sumienni. Dziękujemy za dalsze obserwowanie ustawienia [przyborów] i prosimy, abyście na każdym poziomie nadal byli tak wymagający, ponieważ to podtrzyma kontakt.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie, moi przyjaciele, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

62 ⇒

⇐ 60

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy