64 ⇒

⇐ 62

Prawo Jedności Sesja 63

Ukryj menu

18 lipca 1981

63.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

63.1 Pytający: Czy mógłbyś mi wskazać stan tego instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Energie życiowe tego instrumentu są w zniekształceniu, które jest normalne dla tego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Kompleks ciała jest zniekształcony z powodu ataku psychicznego w okolicy nerek i dróg moczowych. Istnieje również zniekształcenie trwające z powodu zniekształcenia zwanego zapaleniem stawów.

Możecie oczekiwać, że ten psychiczny atak będzie stały, ponieważ instrument ten był obserwowany przez negatywnie zorientowaną siłę przez pewien czas.

63.2 Pytający: Czy pierwotny problem z nerkami około 25 lat temu był spowodowany atakiem psychicznym?*

Ra: Jestem Ra. To jest tylko częściowo poprawne. W przestrzeni/czasie śmierci tego ciała istniały elementy ataku psychicznego. Jednakże przewodnim kompleksem wibracyjnym w tamtym przypadku była wola instrumentu. Ten instrument chciał opuścić ten poziom egzystencji, ponieważ uważał, że nie może się przydać.

63.3 Pytający: Mówisz, że wtedy sam instrument spowodował problem z nerkami?

Ra: Jestem Ra. Pragnienie instrumentu, aby opuścić tę gęstość, obniżyło obronę już predysponowanego słabego kompleksu ciała, a reakcja alergiczna była tak zintensyfikowana, że spowodowała komplikacje, które zniekształcały kompleks ciała w kierunku niezdolności do życia.

Wola instrumentu, kiedy odkrył, że rzeczywiście jest praca do wykonania w służbie, była ponownie czynnikiem prowadzącym lub kompleksem wzorców wibracyjnych, które powstrzymywały kompleks ciała przed poddaniem się i zerwaniem więzów, które powodują witalność życia.

63.4 Pytający: Czy z powodu ataku psychicznego konieczne jest kilkukrotne chodzenie instrumentu do łazienki przed sesją?

Ra: Jestem Ra. Ogólnie jest to niepoprawne. Instrument eliminuje z kompleksu ciała pozostałości zniekształceń materiału, którego używamy do kontaktu. Dzieje się to w różny sposób, czasami zaczyna się przed kontaktem, inne działania mają miejsce po kontakcie.

W tej konkretnej pracy istota ta przeżywa wspomniane trudności powodujące nasilenie się tego konkretnego zniekształcenia/stanu.

63.5 Pytający: Wiem, że już odpowiedziałeś na to pytanie, ale czuję, że moim obowiązkiem jest zadawać je za każdym razem na wypadek, gdyby pojawił się jakiś nowy rozwój, czyli czy jest coś, co możemy zrobić, czego nie robimy, aby zmniejszyć skuteczność psychicznego ataku na instrument?

Ra: Jestem Ra. Trwajcie w miłości, chwale i dziękczynieniu Stwórcy. Sprawdź poprzedni materiał. Miłość jest wielkim obrońcą.

63.6 Pytający: Czy mógłbyś podać definicję energii witalnej?

Ra: Jestem Ra. Energia witalna to kompleks poziomów energetycznych umysłu, ciała i ducha. W przeciwieństwie do energii fizycznej wymaga, aby zintegrowane kompleksy wibrowały w użyteczny sposób.

Zdolność woli może w różnym stopniu zastąpić brakującą energię witalną, a to miało miejsce w poprzednich działaniach, jak mierzycie czas, w tym instrumencie. Nie jest to zalecane. Jednakże w tym czasie energie życiowe są dobrze odżywione w umyśle i duchu, chociaż fizyczny poziom energii jest sam w sobie niski w tym czasie.

63.7 Pytający: Czy miałbym rację zgadując, że energia witalna jest funkcją świadomości lub uprzedzeń istoty w odniesieniu do jej biegunowości lub ogólnej jedności ze Stwórcą lub stworzeniem?

Ra: Jestem Ra. W nieokreślonym sensie możemy potwierdzić poprawność twojego stwierdzenia. Energia witalna może być postrzegana jako głęboka miłość do życia lub doświadczeń życiowych, takich jak piękno stworzenia i docenienie innych jaźni oraz zniekształceń stworzenia waszych Współtwórców, które są piękne.

Bez tej witalnej energii najmniej zniekształcony kompleks fizyczny zawiedzie i zginie. Z tą miłością, energią witalną lub élanem, istota może trwać pomimo znacznego zniekształcenia kompleksu fizycznego.

63.8 Pytający: Z ostatniej sesji chciałbym kontynuować kilka pytań dotyczących faktu, że w czwartej gęstości zostaną aktywowane energie czerwona, pomarańczowa i zielona; żółta, niebieska itd., będące w fazie wzmocnienia. Teraz mówisz, że aktywowaliśmy zielone energie. Są aktywowane przez ostatnie 45 lat. Zastanawiam się nad przejściem przez ten okres, aby zielony był całkowicie aktywowany, a żółty był wzmocniony. Co stracimy, gdy kolor żółty przejdzie od aktywacji do wzmocnienia, a co zyskamy, gdy zielony przejdzie do całkowitej aktywacji i na czym polega ten proces?

Ra: Jestem Ra. Mylące jest mówienie o zyskach i stratach, gdy zajmujemy się tematem zakończenia cyklu i rozpoczynającego się na waszej sferze cyklu zielonego promienia. Na czele zdolności inteligencji należy stawiać to, że istnieje Jedno Stworzenie, w którym nie ma strat. Istnieją progresywne cykle do empirycznego wykorzystania przez istoty. Możemy teraz odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Gdy cykl zielonego promienia lub gęstość miłości i zrozumienia zacznie nabierać kształtu, płaszczyzna żółtego promienia lub Ziemia, którą teraz cieszycie się w swoim tańcu, przestanie być zamieszkiwana na pewien okres waszej przestrzeni/czasu jako potrzebna przestrzeń/czas istotom z czwartej gęstości, aby mogły nauczyć się zdolności chronienia swojej gęstości przed trzecią gęstością. Po tym okresie nadejdzie czas, kiedy trzecia gęstość będzie mogła ponownie odbywać cykle na sferze żółtego promienia.

W międzyczasie tworzy się inna sfera, w dużym stopniu zgodna z żółtym promieniem. Ta sfera czwartej gęstości współistnieje z pierwszą, drugą i trzecią. Ma gęstszą naturę ze względu na rotacyjne rdzeniowe aspekty atomowe jej materiału. Omówiliśmy już z wami ten temat.*

Istoty czwartej gęstości, które inkarnują w tej przestrzeni/czasie, są z punktu widzenia doświadczenia czwartą gęstością, ale inkarnują w mniej gęstych pojazdach z powodu pragnienia doświadczenia i pomocy w narodzinach czwartej gęstości na tej płaszczyźnie.

Możesz zauważyć, że istoty czwartej gęstości mają wielką obfitość współczucia.

63.9 Pytający: Obecnie mamy, we wcieleniu trzeciej gęstości na tej płaszczyźnie, te istoty trzeciej gęstości planety Ziemia, które były tutaj przez pewną liczbę inkarnacji, które ukończą naukę poprzez podział na trzy drogi: pozytywna polaryzacja pozostająca dla doświadczenia czwartej gęstości na tej płaszczyźnie; albo negatywna polaryzacja, którą można zebrać na inną planetę; oraz reszta, niemożliwa do zebrania trzecia gęstość, udająca się na inną planetę trzeciej gęstości. Oprócz tych istot zakładam, że mamy już tutaj pewne istoty, które pochodzą z innych planet trzeciej gęstości i można je zebrać, a które przybyły tutaj i inkarnowały w formie trzeciej gęstości, aby dokonać przejścia z tą planetą do czwartej gęstości, oraz dodatkowo wędrowców.

Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne, z wyjątkiem małej kwestii. Pozytywnie zorientowane, zebrane istoty pozostaną pod wpływem planetarnym, ale nie na tej płaszczyźnie.

63.10 Pytający: Teraz mamy, jak wierzę, jeśli dobrze pamiętam - myślę, że powiedziałeś, że było około 600 milionów wędrowców. Czy dobrze pamiętam?

Ra: Jestem Ra. To jest w przybliżeniu poprawne. Istnieje pewna nadwyżka w tej liczbie.*

63.11 Pytający: Czy ta liczba obejmuje trzecią gęstość, którą można zebrać, którzy przybywają na tę planetę w celu doświadczenia czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Nie.

63.12 Pytający: W przybliżeniu ilu jest tutaj teraz, którzy przybyli z innych planet, których można zebrać w trzeciej gęstości w celu doświadczenia czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest to, powiedzmy, zjawisko niedawne, a liczba ta nie przekracza jeszcze 35 000 istot.

63.13 Pytający: Teraz te istoty inkarnują się w wibracyjnym ciele trzeciej gęstości. Próbuję zrozumieć, jak zachodzi to przejście z trzeciej do czwartej gęstości. Podam przykład jednej z tych istot, o których mówimy, która jest teraz w ciele trzeciej gęstości. Będzie się starzał, a wtedy będzie konieczne, aby umarł w ciele fizycznym trzeciej gęstości i reinkarnował się w ciele czwartej gęstości dla tego przejścia?

Ra: Jestem Ra. Te istoty to te, które inkarnują się z czymś, co można nazwać aktywowanym ciałem podwójnym. Należy zauważyć, że istoty rodzące te byty czwartej gęstości doświadczają wielkiego uczucia, powiedzmy, połączenia i używania energii duchowych podczas ciąży. Wynika to z konieczności manifestacji podwójnego ciała.

To ciało przejściowe będzie, powiedzmy, zdolne do docenienia kompleksów wibracyjnych czwartej gęstości, w miarę wzrostu napływów, bez towarzyszącego mu zakłócenia ciała trzeciej gęstości. Gdyby istota trzeciej gęstości była, powiedzmy, elektrycznie świadoma w pełni czwartej gęstości, pola elektryczne trzeciej gęstości zawiodłyby z powodu niekompatybilności.

Odpowiadając na twoje pytanie dotyczące śmierci, istoty te umrą zgodnie z potrzebami trzeciej gęstości.

63.14 Pytający: Mówisz więc, że przejście z trzeciej do czwartej gęstości jednej z istot z podwójnie aktywowanymi ciałami, aby dokonać przejścia, ciało trzeciej gęstości przejdzie przez proces tego, co nazywamy śmiercią. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Kombinacja ciał trzeciej i czwartej gęstości umrze zgodnie z koniecznością zniekształceń kompleksu umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości.

Możemy odpowiedzieć na sedno twojego pytania, zauważając, że celem takiej połączonej aktywacji kompleksów umysłu/ciała/ducha jest to, że takie istoty do pewnego stopnia świadome są tych zrozumień czwartej gęstości, których trzecia gęstość nie jest w stanie zapamiętać z powodu zapomnienia. Zatem doświadczenie czwartej gęstości można rozpocząć od dodatkowego przyciągania istoty zorientowanej na służbę innym, przebywania w niespokojnym środowisku trzeciej gęstości i oferowania swojej miłości i współczucia.

63.15 Pytający: Czy celem przejścia na Ziemię przed całkowitym przeobrażeniem byłoby zatem zdobycie doświadczenia podczas procesu zbiorów?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Te istoty nie są wędrowcami w tym sensie, że ta sfera planetarna jest ich planetą macierzystą w czwartej gęstości. Jednakże doświadczenie tej służby jest zdobywane tylko przez te istoty z trzeciej gęstości, które wykazały dużą orientację w służbie innym. To przywilej być dopuszczonym do tak wczesnej inkarnacji, ponieważ podczas tego zbioru istnieje wiele empirycznego katalizatora służącego innym jaźniom.

63.16 Pytający: Obecnie jest wiele dzieci, które wykazują zdolność do mentalnego zginania metalu, co jest zjawiskiem czwartej gęstości. Czy zatem większość z tych dzieci byłaby tego typu istotami, o których mówimy?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

63.17 Pytający: Czy powodem, że mogą to zrobić, a wędrowcy piątej i szóstej gęstości, którzy tu są, nie mogą tego zrobić, jest fakt, że mają ciało czwartej gęstości w fazie aktywacji?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Wędrowcy są aktywowani w umyśle/ciele/duchu trzeciej gęstości i podlegają zapomnieniu, które można przeniknąć jedynie poprzez zdyscyplinowaną medytację i pracę.

63.18 Pytający: Zakładam, że powodem tego jest to, że po pierwsze, skoro istoty z trzeciej gęstości, które przybyły tu bardzo niedawno, przybywają tu wystarczająco późno, aby nie wpływały na, że tak powiem, polaryzację poprzez ich nauki. Nie naruszają Pierwszego Zniekształcenia, ponieważ są teraz dziećmi i nie będą na tyle dorośli, aby naprawdę wpłynąć na jakąkolwiek polaryzację, dopóki przejście nie będzie daleko w fazie przechodzenia.

Jednakże wędrowcy - którzy przybyli tutaj, są starsi i mają większą zdolność wpływania na polaryzację - muszą to robić w zależności od ich zdolności do penetracji procesu zapominania, aby znaleźć się w ramach Pierwszego Zniekształcenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne.

63.19 Pytający: Wydaje mi się, że niektóre istoty trzeciej gęstości, które można zebrać, są jednak stosunkowo stare, ponieważ znam osoby, które potrafią zginać metal w wieku powyżej 50 lat, a niektóre powyżej 30 lat. Czy istnieją inne istoty, które mogą zginać metal z innych powodów niż posiadanie podwójnie aktywowanych ciał?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Każda istota, przez przypadek lub poprzez staranny plan przenika przez bramę inteligentnej energii, może korzystać z kształtujących mocy tej energii.

63.20 Pytający: OK. Teraz, gdy to przejście jest kontynuowane do aktywacji czwartej gęstości, aby móc zamieszkać w tej sferze czwartej gęstości, wszystkie ciała fizyczne trzeciej gęstości będą musiały przejść przez proces, który nazywamy śmiercią. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

63.21 Pytający: Czy w tym czasie są jacyś mieszkańcy tej sfery czwartej gęstości, którzy przeszli już przez ten proces? Czy jest ona teraz zaludniana?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne tylko w bardzo, powiedzmy, niedawnej przeszłości.

63.22 Pytający: Zakładam, że ta populacja pochodzi z innych planet, ponieważ na tej planecie jeszcze nie doszło do zbiorów. Pochodzi z planet, na których już nastąpiły zbiory. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

63.23 Pytający: Czy zatem te istoty są dla nas widoczne? Czy mógłbym zobaczyć jedną z nich? Czy będzie chodziła po naszej powierzchni?

Ra: Jestem Ra. Omówiliśmy to. Te istoty są w tej chwili w podwójnych ciałach.

63.24 Pytający: Przepraszam, że jestem taki głupi, ale ta konkretna koncepcja jest dla mnie bardzo trudna do zrozumienia. Obawiam się, że jest to coś, co wymaga raczej głupich pytań z mojej strony, aby w pełni to zrozumieć. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek w pełni to zrozumiał, ale [niesłyszalne] choć trochę to pojąć.

Następnie, gdy sfera czwartej gęstości jest aktywowana, generowana jest energia cieplna. Zakładam, że ta energia cieplna jest wytwarzana tylko w sferze trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. Doświadczalne zniekształcenia każdego wymiaru są odrębne.

63.25 Pytający: Zatem, w pewnym momencie w przyszłości, sfera czwartej gęstości zostanie w pełni aktywowana. Jaka jest różnica między pełną aktywacją a częściową aktywacją tej sfery?

Ra: Jestem Ra. W tym czasie kosmiczne napływy sprzyjają formowaniu się cząstek w prawdziwym kolorze zielonego rdzenia i formowaniu się w ten sposób materiału tego rodzaju. Jednakże w tym czasie istnieje mieszanina środowisk żółtego i zielonego promienia, co powoduje konieczność narodzin przejściowych typów zniekształceń energetycznych kompleksów umysłu/ciała/ducha.

Przy pełnej aktywacji gęstości miłości prawdziwego zielonego koloru, sfera planetarna będzie ciałem stałym i zamieszkiwalna na samej sobie, a narodziny, które mają miejsce, zostaną przekształcone w procesie czasu w, powiedzmy, odpowiedni typ pojazdu, aby w pełni docenić środowisko planetarne czwartej gęstości. W tym węźle środowisko zielonego promienia istnieje w znacznie większym stopniu w czasie/przestrzeni niż w przestrzeni/czasie.

63.26 Pytający: Czy mógłbyś opisać różnicę, o której mówisz w odniesieniu do czasu/przestrzeni i przestrzeni/czasu?

Ra: Jestem Ra. Dla dobra waszego zrozumienia będziemy używać roboczej definicji wewnętrznych płaszczyzn. W tym kompleksie wibracji dźwiękowych jest wiele subtelności, ale sam w sobie być może spełni waszą obecną potrzebę.

63.27 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie, a ty mnie popraw. To co mamy to to, że w miarę jak nasza planeta jest poruszana spiralnie przez spiralne działanie całej wielkiej galaktyki, gdy wielkie koło na niebie obraca się, a nasz układ planetarny przechodzi spiralnie do nowej pozycji, wibracje czwartej gęstości stają się coraz bardziej wyraźne. Te wibracje jądra atomowego zaczynają tworzyć coraz pełniej zieleń… To znaczy, wibracje zielonego rdzenia uzupełniają coraz dokładniej sferę czwartej gęstości i kompleksy cielesne czwartej gęstości, by móc zamieszkać w tej sferze. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Należy poprawić koncepcję tworzenia cielesnych kompleksów o gęstości zielonego promienia.To tworzenie będzie stopniowe i będzie miało miejsce począwszy od waszego pojazdu fizycznego typu trzeciej gęstości i poprzez środki reprodukcji biseksualnej stanie się, dzięki procesom ewolucyjnym, kompleksami cielesnymi czwartej gęstości.

63.28 Pytający: Czy zatem te istoty, o których mówiliśmy, te, które można zebrać w trzeciej gęstości, które zostały przeniesione, czy są one tymi, które następnie, poprzez reprodukcję biseksualną, stworzą niezbędne kompleksy czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Napływ kompleksów prawdziwej zielonej energii w coraz większym stopniu będzie tworzył warunki, w których struktura atomowa komórek kompleksów cielesnych jest gęstością miłości. Kompleksy umysłu/ciała/ducha zamieszkujące te fizyczne pojazdy będą i do pewnego stopnia są tymi, o których mówiłeś, a po zakończeniu zbiorów będą zebranymi istotami tego planetarnego wpływu.

63.29 Pytający: Czy istnieje tarcza podobna do zegara, powiedzmy, związana z całą główną galaktyką wielu miliardów gwiazd, tak że obracając się, przenosi ona wszystkie te gwiazdy i układy planetarne przez przejścia od gęstości do gęstości? Czy tak to działa?

Ra: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy. Możesz zobaczyć trójwymiarową tarczę zegara lub spiralę nieskończoności, którą Logos zaplanował w tym celu.

63.30 Pytający: Rozumiem, że Logos nie planował efektu ogrzewania, który pojawia się podczas naszego przejścia z trzeciej do czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, z wyjątkiem warunku wolnej woli, który jest oczywiście planowany przez Logos, ponieważ sam jest stworzeniem wolnej woli. W tym klimacie może wystąpić nieskończona liczba wydarzeń lub warunków. Nie można powiedzieć, że zostały zaplanowane przez Logos, ale można powiedzieć, że były swobodnie dozwolone.

63.31 Pytający: Wydaje mi się, że efekt ogrzewania, który ma miejsce na planecie, jest analogiczny do choroby ciała i miałby jako przyczynę tę samą lub analogiczną konfigurację psychiczną. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, z wyjątkiem tego, że za te zniekształcenia kompleksu ciała waszej sfery planetarnej odpowiada duchowa konfiguracja, jak również mentalne skrzywienia waszych ludzi.

[Pomiędzy końcem tej odpowiedzi a początkiem następnego pytania jest 39-sekundowa przerwa.]

63.32 Pytający: Kiedy trzecia gęstość wyjdzie z aktywacji i wejdzie we wzmocnienie, pozostawi nam planetę, która jest pierwszą, drugą i czwartą gęstością. W tym czasie na tej planecie nie będzie aktywowanych wibracji trzeciej gęstości. Czy mam rację, zakładając, że wszystkie wibracje trzeciej gęstości na tej planecie są teraz wibracjami, które składają się na cielesne kompleksy istot takich jak my i że jest to suma wszystkich wibracji trzeciej gęstości na tej planecie w tym czasie?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Ten instrument ma energię z powodu transferu, ale jest pewien dyskomfort. Nie chcemy wyczerpać tego instrumentu. Można powiedzieć, że mimo ataku ten instrument wydaje się być w lepszej konfiguracji niż podczas poprzednich prac.

Odpowiadając na twoje pytanie, jest to niepoprawne tylko dlatego, że oprócz kompleksów umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości istnieją artefakty, formy myślowe i uczucia, które stworzyli ci Współtwórcy. To jest trzecia gęstość.

Czy możemy odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania, podczas gdy opuszczamy ten instrument?

63.33 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Jesteście sumienni. Wszystko jest dobrze.

Zostawiamy was teraz, moi przyjaciele, w chwale miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

64 ⇒

⇐ 62

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy