65 ⇒

⇐ 63

Prawo Jedności Sesja 64

Ukryj menu

26 lipca 1981

64.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

64.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw powiedzieć mi o stanie tego instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Jest tak, jak wcześniej stwierdzono, z wyjątkiem przejściowego zniekształcenia zmniejszającego swobodny przepływ energii witalnej.

64.2 Pytający: Czy możesz powiedzieć, co to jest to przejściowe zniekształcenie?

Ra: Jestem Ra. To marginalna informacja.

64.3 Pytający: Więc nie będziemy o to pytać.

Chciałbym najpierw zapytać o błąd, który, jak sądzę, mogłem popełnić na ostatniej sesji* na temat liczby wędrowców na Ziemi dzisiaj. Czy popełniłem błąd?

Ra: Jestem Ra. Ty i Ra popełniliście błąd. Odpowiednia liczba waszych zer jest o jeden mniejsza niż wcześniej podano.*

64.4 Pytający: Dziękuję. Czy mógłbyś wyjaśnić podstawowe zasady rytuału, który wykonujemy, aby zainicjować kontakt i to, co nazwałabym podstawowymi rytuałami białej magii - zasadami ochrony i innymi zasadami? Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Z powodu twojego pytania, dostrzegamy stosowność włączenia przyczyny przejściowego zniekształcenia energii witalnej tego instrumentu. Przyczyną jest tendencja do pragnienia wyrażenia oddania Jedynemu Stwórcy podczas grupowego uwielbienia.*

Ta istota tęskniła za tą ochroną zarówno świadomie, w tym sensie że reaguje na elementy tej formuły, rytuału, kolorów i ich znaczenie nadane przez system zniekształceń tego, co nazywacie kościołem, pieśnią uwielbienia i połączone modlitwy dziękczynne, a przede wszystkim to, co może być postrzegane jako najbardziej centralnie magiczne: przyjmowanie pokarmu, który nie jest z tego wymiaru, ale został przekształcony w metafizyczny pokarm w tym, co to zniekształcenie ekspresji nazywa Komunią Świętą.

Podświadomym powodem, który był silniejszy dla tej tęsknoty, była świadomość, że taka ekspresja - gdy jest doceniana przez istotę jako transmutacja w obecność Jednego Stwórcy - jest wielką ochroną dla tej istoty, gdy porusza się na ścieżce służby innym.

Zasadą stojącą za każdym rytuałem o naturze białej magii jest takie skonfigurowanie bodźców, które docierają do pnia umysłu, aby ten układ powodował wytworzenie zdyscyplinowanej i oczyszczonej emocji lub miłości, która może być zarówno ochroną, jak i kluczem do bramy do inteligentnej nieskończoności.

64.5 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego drobny błąd popełniony w rytuale rozpoczynającym tę komunikację dwie sesje temu pozwolił na wtargnięcie tej istoty związanej z Orionem?

Ra: Jestem Ra. Ten kontakt jest wąskopasmowy, a jego warunki wstępne są precyzyjne. Ta inna jaźń oferująca swoją służbę na ścieżce negatywnej również posiada umiejętności szermierza. Masz do czynienia z, powiedzmy, siłami o wielkiej intensywności wlanymi do naczynia tak delikatnego jak płatek śniegu i tak krystalicznego.

Najmniejsze przerwy mogą zakłócić regularność tego wzorca energii, który tworzy kanał dla tych transmisji.

Możemy zauważyć, dla waszej informacji, że nasza przerwa była spowodowana koniecznością upewnienia się, że kompleks umysłu/ciała/ducha instrumentu był bezpieczny we właściwej konfiguracji światła lub gęstości, zanim uporaliśmy się z sytuacją. O wiele lepiej byłoby pozwolić, aby skorupa stała się martwa niż pozwolić, aby kompleks umysłu/ciała/ducha znalazł się, powiedzmy, w niewłaściwym miejscu.

64.6 Pytający: Czy mógłbyś opisać lub opowiedzieć mi o rytuałach lub technikach używanych przez Ra w poszukiwaniu kierunku służby?

Ra: Jestem Ra. Mówienie o tym, w czym działają kompleksy pamięci społecznej szóstej gęstości, aby się rozwijać, jest w najlepszym przypadku niewłaściwością w zwykłej komunikacji, ponieważ wiele traci się w przekazywaniu koncepcji od gęstości do gęstości, a dyskusja o szóstej gęstości jest nieuchronnie znacznie zniekształcona.*

Postaramy się jednak odpowiedzieć na Twoje pytanie, ponieważ jest ono pomocne, ponieważ pozwala nam raz jeszcze wyrazić całkowitą jedność stworzenia. Poszukujemy Stwórcy na poziomie wspólnego doświadczenia, do którego nie jesteście wtajemniczeni i zamiast otaczać się światłem, staliśmy się światłem. Rozumiemy, że nie ma innego materiału poza światłem. Nasze rytuały, jak możesz je nazwać, są nieskończenie subtelną kontynuacją procesów równoważenia, których teraz zaczynacie doświadczać.

Szukamy teraz już bez polaryzacji. W ten sposób nie wzywamy żadnej mocy z zewnątrz, ponieważ nasze poszukiwania zostały zinternalizowane, gdy staliśmy się światłem/miłością i miłością/światłem. Oto balans, którego szukamy, równowaga między współczuciem a mądrością, która coraz bardziej pozwala nam zrozumieć doświadczenie, abyśmy mogli zbliżyć się do jedności z Jedynym Stwórcą, którego tak radośnie szukamy.

Wasze rytuały na waszym poziomie postępu zawierają koncepcję polaryzacji, która jest najbardziej centralna w waszej konkretnej przestrzeni/czasie.

Jeśli masz konkretne pytania, możemy odpowiedzieć dalej.

64.7 Pytający: Czy byłoby pomocne, gdyby Ra opisał techniki użyte w czasie, gdy Ra był w trzeciej gęstości, aby ewoluować w umyśle, ciele i duchu?

Ra: Jestem Ra. To pytanie wykracza poza Prawo Pomieszania.

64.8 Pytający: A co z doświadczeniem Ra w czwartej gęstości? Czy to również wykracza poza Prawo Pomieszania?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Pozwólcie, że wyrazimy pewną myśl. Ra nie jest elitą. Mówienie o naszych specyficznych doświadczeniach do grupy, która nas szanuje, jest prowadzeniem do punktu konkretnego doradztwa. Nasza praca była pracą waszych ludzi, doświadczaniem katalizatora radości i smutków. Nasze okoliczności były nieco bardziej harmonijne.

Można powiedzieć, że każda jednostka lub grupa może stworzyć najwspanialszą harmonię w każdej zewnętrznej atmosferze. Doświadczenia Ra nie są większe niż wasze własne. Waszym jest taniec w tej przestrzeni/czasie w zbiorach trzeciej gęstości.

64.9 Pytający: Pojawiło się niedawno pytanie w związku z możliwymi zapisami pozostawionymi w pobliżu lub pod Wielką Piramidą w Gizie. Nie mam pojęcia, czy byłoby to korzystne. Zapytam tylko, czy badanie w tej dziedzinie przyniesie jakieś korzyści?

Ra: Jestem Ra. Przepraszamy za tak skromne informacje. Niemniej jednak jakiekolwiek słowa na ten temat stwarzają możliwość naruszenia wolnej woli.

64.10 Pytający: W poprzedniej sesji* wspomniałeś o bramie magii dla adepta występującej w cyklach osiemnastodniowych. Czy mógłbyś rozwinąć te informacje?

Ra: Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/ducha rodzi się pod szeregiem wpływów, zarówno księżycowych, planetarnych, kosmicznych, jak i w niektórych przypadkach karmicznych. Moment narodzin w tej iluzji rozpoczyna wspomniane cykle.

Cykl duchowy, czyli cykl adepta, jest cyklem osiemnastodniowym i operuje właściwościami fali sinusoidalnej. Tak więc jest kilka doskonałych dni po pozytywnej stronie krzywej, czyli pierwszych dziewięciu dni cyklu - dokładnie w czwartym, piątym i szóstym - kiedy prace są najbardziej odpowiednie, biorąc pod uwagę, że istota wciąż jest bez całkowitej świadomej kontroli jej zniekształcenia/rzeczywistości umysłu/ciała/ducha.

Najbardziej interesującą częścią tej informacji, podobnie jak w przypadku każdego cyklu, jest odnotowanie punktu krytycznego, w którym, przechodząc od dziewiątego do dziesiątego i od osiemnastego do pierwszych dni, adept będzie miał pewne trudności, zwłaszcza gdy występuje przejście zachodzące w innym cyklu w tym samym czasie.

W najniższym punkcie każdego cyklu adept będzie najmniej potężny, ale nie będzie podatny na trudności w takim stopniu, w jakim doświadcza w krytycznych momentach.

64.11 Pytający: Zatem, aby znaleźć cykle, bierzemy moment narodzin i wyłonienie się niemowlęcia z matki do tej gęstości i rozpoczynamy cykl w tamtej chwili i kontynuujemy go przez całe życie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. W większości jest to poprawne. Nie ma potrzeby określania momentu narodzin. Cykl dobowy, w którym następuje to zdarzenie, jest wystarczający dla wszystkich z wyjątkiem najdoskonalszych prac.

64.12 Pytający: Czy mam rację zakładając, że jakakolwiek magia, którą zastosowałby adept, byłaby bardziej skuteczna lub, powiedzmy, bardziej odpowiadająca jego projektowi, niż ta wykonywana w mniej dogodnych momentach cyklu?

Ra: Jestem Ra. Ten cykl jest pomocnym narzędziem dla adepta, ale, jak powiedzieliśmy, w miarę jak adept staje się bardziej zrównoważony, projektowane działania będą coraz mniej zależne od tych cykli okazji, a coraz bardziej i bardziej równe pod względem ich skuteczności.

64.13 Pytający: Nie potrafię ocenić, w jakim punkcie, na jakim poziomie umiejętności adept osiągnie ten punkt bycia, powiedzmy, niezależnym od działań cyklicznych. Czy możesz mi wskazać, jaki poziom „biegłości” byłby niezbędny, aby być tak niezależnym?

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy zniechęceni do mówienia konkretnie z powodu pracy tej grupy, ponieważ mówienie wydaje się być osądzaniem. Możemy jednak powiedzieć, że możesz rozpatrywać ten cykl w tym samym świetle, co tak zwane astrologiczne równowagi w waszej grupie; to znaczy są interesujące, ale nie krytyczne.

64.14 Pytający: Dziękuję. Czytałem, że ostatnie badania wykazały, że normalny cykl snu istot na tej planecie występuje godzinę później w każdym okresie dobowym, tak że mamy cykl 25-godzinny zamiast 24-godzinnego. Czy to prawda, a jeśli tak, to dlaczego?

Ra: Jestem Ra. W niektórych przypadkach jest to poprawne. Wpływy planetarne, które działają na tych z pamięcią doświadczenia Marsa, mają pewien wpływ na te fizyczne kompleksy cielesne trzeciej gęstości. Ta rasa przekazała swój materiał genetyczny wielu ciałom na waszej płaszczyźnie.

64.15 Pytający: Dziękuję. Ra wspomniał o Stuartcie i Douglasie podczas ostatniej sesji.* Są to przedstawiciele tego, co nazywamy naszym zawodem medycznym. Jaka jest ogólna wartość, że tak powiem, nowoczesnych technik medycznych w łagodzeniu zniekształceń ciała w odniesieniu do celu tych zniekształceń i tego, co moglibyśmy nazwać karmą i innymi skutkami?

Ra: Jestem Ra. To zapytanie jest zagmatwane. Jednakże, zamiast próby jednej spójnej odpowiedzi, poczynimy pewne spostrzeżenia, ponieważ to, co jest alopatyczne wśród waszych praktyk uzdrawiania, jest w pewnym sensie dwustronne.

Po pierwsze, musisz dostrzec możliwość/prawdopodobieństwo, że każdy alopatyczny uzdrowiciel jest w rzeczywistości uzdrowicielem. W ramach waszego związku kulturowego ten trening jest uważany za właściwy sposób doskonalenia zdolności uzdrawiania.

W najbardziej podstawowym sensie, każdy alopatyczny uzdrowiciel może być postrzegany jako ten, którego pragnieniem jest służenie innym w łagodzeniu zniekształceń kompleksu cielesnego i psychicznego/emocjonalnego, tak że uzdrawiana istota może doświadczać dalszego katalizatora przez dłuższy okres tego, co nazywasz życiem. Jest to wielka służba innym, gdy jest to stosowne, ze względu na gromadzenie zniekształceń w kierunku mądrości i miłości, które można stworzyć poprzez wykorzystanie kontinuum przestrzeni/czasu waszej iluzji.

Obserwując alopatyczną koncepcję kompleksu ciała jako maszyny, możemy zauważyć symptomologię kompleksu społecznego pozornie poświęconego najbardziej nieprzejednanemu pragnieniu w kierunku zniekształceń rozproszenia uwagi, anonimowości i snu.* Jest to wynik, a nie przyczyna, społecznego myślenia na waszej płaszczyźnie.

Z kolei owa mechaniczna koncepcja kompleksu ciała stworzyła ciągłą proliferację zniekształceń prowadzących do tego, co nazwalibyście złym stanem zdrowia, spowodowanym silnymi chemikaliami używanymi do kontrolowania i ukrywania zniekształceń cielesnych. Wielu waszych ludzi zdaje sobie sprawę, że istnieją skuteczniejsze systemy uzdrawiania, nie wykluczające alopatyczne, ale także obejmujące wiele innych dróg uzdrawiania.

64.16 Pytający: Załóżmy, że cielesne zniekształcenie zachodzi w obrębie określonej istoty, która następnie ma wybór szukania alopatycznej pomocy lub doświadczania katalizatora zniekształcenia i nieszukania korekty zniekształcenia. Czy możesz skomentować dwie możliwości tej istoty i jego analizę każdej ścieżki?

Ra: Jestem Ra. Jeśli istota jest spolaryzowana w kierunku służenia innym, analiza przebiega właściwie zgodnie z wytycznymi, która ścieżka daje największe możliwości służenia innym.

Dla istoty o negatywnej polaryzacji jest to antyteza.

W przypadku istoty niespolaryzowanej rozważania są przypadkowe i najprawdopodobniej w kierunku zniekształcenia w kierunku komfortu.

64.17 Pytający: Dr Monroe,* jak rozumiem, przyniósł tu niedawno odlew czteropalczastej Wielkiej Stopy. Czy możesz mi powiedzieć, której formy Wielkiej Stopy był ten odlew?

Ra: Jestem Ra. Możemy.

64.18 Pytający: Wiem, że to zupełnie nieważne, ale jako przysługa dla doktora Monroe pomyślałem, że powinienem o to zapytać.

Ra: Jestem Ra. Ta istota była jedną z niewielkiej grupy form myślowych.

64.19 Pytający: Zapytał również (i wiem, że to nieistotne), dlaczego nie znaleziono żadnych szczątków Wielkiej Stopy, to znaczy po tym, jak istoty Wielkiej Stopy umarły na naszej powierzchni. Zapytał, dlaczego nigdy nie znaleziono żadnych pozostałości po tych istotach. Czy możesz mu na to odpowiedzieć? To nie ma znaczenia, ale proszę o to jako przysługę dla niego.

Ra: Jestem Ra. Możesz zasugerować, że eksploracja jaskiń, które leżą pod niektórymi zachodnimi, przybrzeżnymi regionami górskimi waszego kontynentu, pewnego dnia dostarczy takich pozostałości. Ogólnie rzecz biorąc, nie zostaną one zrozumiane, jeśli ta kultura przetrwa w swojej obecnej formie wystarczająco długo, w waszym pomiarze czasu, aby ten wir prawdopodobieństwa/możliwości wystąpił.

W tej chwili jest wystarczająco dużo energii na jeszcze jedno pełne zapytanie.

64.20 Pytający: Kiedy w ćwiczeniach uzdrawiających mówisz „badaj doznania ciała”, masz na myśli te odczucia dostępne dla ciała poprzez pięć zmysłów? Czy też w odniesieniu do naturalnych funkcji ciała, takich jak dotykanie, kochanie, współżycie seksualne i towarzystwo? A może mówisz o czymś zupełnie innym?

Ra: Jestem Ra. Pytający może w tej chwili dostrzec kompleks swojego ciała. Doświadcza wrażeń. Większość z tych wrażeń, a w tym przypadku prawie wszystkie, jest ulotna i nieinteresująca. Niemniej jednak ciało jest wytworem umysłu. Pewne wrażenia mają znaczenie ze względu na ładunek lub moc odczuwaną przez umysł po doświadczeniu tego doznania.

Na przykład w tym węźle przestrzeni/czasu jedno odczucie niesie potężny ładunek i można je zbadać. Jest to odczucie, które nazywasz zniekształceniem w kierunku dyskomfortu z powodu ciasnej pozycji kompleksu ciała podczas tej pracy. Równoważąc się, zbadałbyś to uczucie. Dlaczego to uczucie jest potężne? Ponieważ zostało wybrane, aby istota mogła służyć innym w ożywianiu tego kontaktu.

Każde doznanie, które pozostawia w umyśle posmak znaczenia, pozostawia smak w pamięci, powinno być zbadane. To są wrażenia, o których mówimy.

Czy możemy odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

64.21 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Kontynuujcie zwracanie uwagi na ustawienia. Jesteście sumienni i świadomi sposobów dbania o instrument w jego obecnych zniekształceniach związanych z nadgarstkami i dłońmi. Jak zawsze, największą ochroną jest miłość.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, we wspaniałej miłości i radosnym świetle Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

65 ⇒

⇐ 63

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy