Prawo Jedności Sesja 71: Pytanie 13

Pokaż menu

Znaleziono 1 wynik.

Wyświetl inne losowe pytanie/odpowiedź

71.13 Pytający: Wtedy każda istota jest na ścieżce, która prowadzi do jednego celu. To jest tak jak wiele, wiele dróg, które przechodzą przez wiele, wiele miejsc, ale ostatecznie łączą się w jedno duże centrum. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne, ale wymaga trochę pogłębionego opisu. Bardziej odpowiednia byłaby myśl, że każda istota zawiera w sobie wszystkie gęstości i sub-gęstości oktawy, tak że w każdej istocie, bez względu na to, dokąd prowadzą jej wybory, jej wielki wewnętrzny wzorzec jest jednym ze wszystkimi innymi. W ten sposób jego doświadczenia wpadną we wzorce podróży powrotnej do pierwotnego Logosu. Odbywa się to dzięki wolnej woli, ale materiały, z których można dokonywać wyborów, są jednym planem.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy