Prawo Jedności Sesje 63: Pytanie 6

Ukryj menu

Znaleziono 2 wyniki.

Wyświetl inne losowe pytanie/odpowiedź

63.6 Pytający: Czy mógłbyś podać definicję energii witalnej?

Ra: Jestem Ra. Energia witalna to kompleks poziomów energetycznych umysłu, ciała i ducha. W przeciwieństwie do energii fizycznej wymaga, aby zintegrowane kompleksy wibrowały w użyteczny sposób.

Zdolność woli może w różnym stopniu zastąpić brakującą energię witalną, a to miało miejsce w poprzednich działaniach, jak mierzycie czas, w tym instrumencie. Nie jest to zalecane. Jednakże w tym czasie energie życiowe są dobrze odżywione w umyśle i duchu, chociaż fizyczny poziom energii jest sam w sobie niski w tym czasie.

71.6 Pytający: Gdy istota przechodzi przez proces śmierci w trzeciej gęstości i znajduje się w czasie/przestrzeni, znajduje się w innym zestawie okoliczności. Czy mógłbyś opisać właściwości lub okoliczności czasu/przestrzeni, a następnie proces uzdrawiania inkarnacyjnych doświadczeń, z jakimi spotykają się niektóre istoty?

Ra: Jestem Ra. Chociaż na to pytanie trudno jest odpowiedzieć adekwatnie ze względu na ograniczenia waszych kompleksów wibracji dźwięku przestrzeni/czasu, odpowiemy najlepiej jak potrafimy.

Cechą charakterystyczną czasu/przestrzeni jest nierówność między czasem a przestrzenią. W waszej przestrzeni/czasie przestrzenna orientacja materiału tworzy namacalne ramy dla iluzji. W czasie/przestrzeni nierówność spoczywa na barkach tej właściwości znanej wam jako czas. Ta właściwość sprawia, że istoty i doświadczenia są niematerialne w sensie względnym. W waszej strukturze każda cząsteczka lub rdzenna wibracja, porusza się z prędkością zbliżoną do tego, co nazywasz prędkością światła z kierunku prędkości nadświetlnej.

Doświadczenie czasu/przestrzeni lub metafizyczne, jest więc tym, co jest bardzo precyzyjnie dostrojone i choć jest analogiem przestrzeni/czasu, pozbawione jest namacalnych cech. Na tych metafizycznych płaszczyznach jest dużo tego, co nazywacie czasem, który jest używany do przeglądu i ponownego przeglądu uprzedzeń i wcześniejszego uczenia się/nauczania, jak nazwalibyście inkarnację w przestrzeni/czasie.

Ekstremalna płynność tych obszarów umożliwia penetrację wielu rzeczy, które muszą zostać wchłonięte, zanim proces uzdrawiania jednostki może zostać zakończony. Każda istota znajduje się w nieco nieruchomym stanie, podobnie jak ty znajdujesz się w przestrzeni/czasie w nieco nieruchomym stanie w czasie. W tej nieruchomej przestrzeni istota została umieszczona przez twórcę formy i wyższą jaźń, aby mogła być w odpowiedniej konfiguracji do uczenia się/nauczania tego, co otrzymała we wcieleniu w przestrzeni/czasie.

W zależności od tego miejsca w czasie/przestrzeni będą pewni pomocnicy, którzy asystują w tym procesie uzdrawiania.Proces ten obejmuje pełne widzenie doświadczenia, widzenie go na tle całościowego doświadczenia kompleksu umysłu/ciała/ducha, wybaczenie sobie wszystkich błędów w odniesieniu do pominiętych drogowskazów podczas wcielenia i wreszcie staranną ocenę kolejnych potrzeb do nauki. Dokonuje tego całkowicie wyższe ja, dopóki istota nie stanie się świadoma w przestrzeni/czasie procesu i środków ewolucji duchowej, w którym to czasie istota będzie świadomie uczestniczyć we wszystkich decyzjach.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy