Prawo Jedności Sesje 77: Pytanie 15

Ukryj menu

Znaleziono 2 wyniki.

Wyświetl inne losowe pytanie/odpowiedź

71.15 Pytający: Czy mógłbyś skomentować prawdziwość tego stwierdzenia? Będę mówić ogólnie o pojęciu magii i najpierw zdefiniuję ją jako zdolność do tworzenia zmian w świadomości zgodnie z wolą. Czy to dopuszczalna definicja?

Ra: Jestem Ra. Ta definicja jest akceptowalna, ponieważ nakłada na adepta ciężar, jaki ma ponieść. Można to lepiej zrozumieć, odwołując się do wcześniejszego zapytania, w waszym pomiarze, w ramach pracy, która ma związek z niezamanifestowaną jaźnią. W magii pracuje się z niezamanifestowaną jaźnią w ciele, umyśle i duchu; mieszanina w zależności od charakteru pracy.

Te działania są ułatwione przez wzmocnienie aktywacji centrum energii promienia indygo. Centrum energetyczne promienia indygo jest zasilane, jak wszystkie centra energetyczne, przez doświadczenie, ale o wiele bardziej niż inne zasilane jest przez to, co nazwaliśmy dyscyplinami osobowości.

77.15 Pytający: Konkretnym pytaniem, które miałem, było to, że wydaje mi się, że wybór był zaplanowany, aby stworzyć intensywną polaryzację poza trzecią gęstością, aby doświadczenie było intensywne po trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Biorąc pod uwagę, że nasza interpretacja kompleksów wibracji dźwięku jest właściwa, jest to niepoprawne. Intensywność czwartej gęstości jest intensywnością rafinowania grubo ciosanej rzeźby. Jest to rzeczywiście na swój sposób dość intensywne, powodując, że kompleks umysłu/ciała/ducha porusza się coraz bardziej do wewnątrz i naprzód w poszukiwaniu pełniejszego wyrazu.

Jednakże w trzeciej gęstości posąg wykuwany jest w ogniu. Jest to rodzaj intensywności, który nie jest własnością czwartej, piątej, szóstej czy siódmej gęstości.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy