77 ⇒

⇐ 75

Prawo Jedności Sesja 76

Pokaż menu

3 lutego 1982

76.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

76.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw opisać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument jest w stanie bankructwa kompleksu fizycznego, które istniało przez pewną część pomiaru, którego nazywacie czasem. Energie witalne są normalne z silnym odpowiednikiem kompleksu duchowego i użyczają substancji poziomom energii kompleksu umysłu/ciała/ducha.

76.2 Pytający: Czy nasza ciągła komunikacja z Ra będzie szkodliwa dla fizycznych energii instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Możemy odpowiedzieć na dwa sposoby. Po pierwsze, gdyby instrument był w ten sposób oddany dla tego celu bez transferu energii o naturze kompleksu fizycznego, zacząłby odwoływać się do samej energii witalnej, a to, zrobione w jakiejkolwiek istotnej mierze, jest aktywnie szkodliwe dla kompleksu umysłu/ciała/ducha, jeśli ten kompleks pragnie dalszego doświadczenia w iluzji, którą teraz zniekształca.

Po drugie, jeśli zadba się, po pierwsze, o monitorowanie zewnętrznych parametrów instrumentu, następnie przeniesie się energię fizyczną poprzez transfer seksualny, przez magiczną ochronę, a na koniec poprzez energetyczne przemieszczenia form myślowych energetyzujących instrument podczas kontaktu, to wtedy nie ma w tym trudności, nie ma pogorszenia zniekształceń siły/słabości kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Należy zauważyć, że instrument, poświęcając się tej służbie, przyciąga pozdrowienia, których jesteście świadomi. Są one niewygodne, ale przy zachowaniu ostrożności nie muszą być trwale szkodliwe ani dla instrumentu, ani dla kontaktu.

76.3 Pytający: Z trzech wymienionych przez Ciebie rzeczy, które moglibyśmy zrobić dla dobra instrumentu, czy zechciałbyś doprecyzować tę ostatnią? Nie do końca to zrozumiałem.

Ra: Jestem Ra. Tak jak istota, którą jesteś, pozwala swojemu bytowi wczuć się w inną istotę, może wtedy zdecydować się na dzielenie się z drugą jaźnią tymi energiami, które mogą być zdrowe dla tej innej jaźni. Mechanizmem tych transferów energii jest myśl, a dokładniej forma myślowa, ponieważ każda myśl jest formą, symbolem lub rzeczą, która jest obiektem widzianym w odniesieniu do czasu/przestrzeni.

76.4 Pytający: Czy użycie przez nas Rytuału Wypędzającego Mniejszego Pentagramu miało jakąkolwiek wartość i jaki jest jego efekt?

Ra: Jestem Ra. Stosowanie przez tę grupę Rytuału Wypędzającego Mniejszego Pentagramu jest coraz bardziej skuteczne. Jego efektem jest oczyszczenie i ochrona miejsca pracy.

Skuteczność tego rytuału dopiero zaczyna być, powiedzmy, w dolnych granicach prawdziwie magicznego. Wykonując tę pracę, osoby aspirujące do biegłości osiągnęły ekwiwalent rozpoczęcia nauki szkolnej wiele klas naprzód.

Inteligentnego ucznia nie powinno to zniechęcać; raczej zachęcać do pracy domowej, czytania, pisania, arytmetyki, jak można by metaforycznie nazwać te elementarne kroki w kierunku studiowania istoty.

To istota informuje działanie, a nie działanie informuje istotę. Dlatego możemy zostawić was z pracą, którą rozpoczęliście.

76.5 Pytający: Czy przydałoby się nam częściej odprawiać rytuał wypędzania w tym pomieszczeniu?

Ra: Jestem Ra. Warto w tym miejscu regularnie pracować.

76.6 Pytający: Przepraszam, że mieliśmy tak duże opóźnienie między ostatnią a tą sesją. Chyba nie można było na to poradzić. Czy mógłbyś mi powiedzieć, skąd pochodzi tarot?

Ra: Jestem Ra. Pochodzenie tego systemu studiów i wróżbiarstwa jest dwojakie: po pierwsze, jest to wpływ, który pochodzi w zniekształcony sposób od tych, którzy byli kapłanami usiłującymi nauczać Prawa Jedności w Egipcie, nadali kształt zrozumieniu, jeśli wybaczysz tę błędną nazwę, które otrzymali. Formy te stały się następnie regularną częścią uczenia się/nauczania wtajemniczonego.

Drugim wpływem są te istoty na ziemiach, które nazywacie Ur, Chaldeą i Mezopotamią, które od dawna otrzymywały, powiedzmy, dane, o których mówili, że mają do czynienia z niebiosami.

W ten sposób widzimy, że dwie metody wróżenia stapiają się w jedną z nierównymi wynikami; ta, jak to nazywacie, astrologia i forma są połączone, aby zasugerować to, co możecie nazwać odpowiednikami, które są typowe dla zniekształceń, które możecie postrzegać jako próby zobaczenia archetypów.

76.7 Pytający: Czy słusznie przypuszczam, że kapłani w Egipcie, próbując zamienić wiedzę, którą otrzymali początkowo od Ra na zrozumiałą symbolikę, skonstruowali i zainicjowali koncepcję tarota? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne z dodatkiem wpływów sumeryjskich.

76.8 Pytający: Czy nauki Ra skupiały się na archetypach dla tego Logosu i metodach osiągania bardzo bliskiego przybliżenia się do archetypowej konfiguracji? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne, nie będąc prawdą. My z Ra jesteśmy pokornymi posłańcami Prawa Jedności. Staramy się nauczać/uczyć się tego jednego prawa.

Podczas przestrzeni/czasu egipskiego nauczania/uczenia się pracowaliśmy nad wprowadzeniem kompleksu umysłu, kompleksu ciała i kompleksu ducha do stanu wtajemniczenia, w którym istota mogła kontaktować się z inteligentną energią i w ten sposób sama stać się nauczycielem/uczniem, tak aby uzdrowienie i owoce studiów można było ofiarować wszystkim.

Badanie korzeni umysłu jest częścią ożywienia kompleksu umysłu i, jak zauważyliśmy, dokładne badanie części korzeni umysłu zwanych archetypicznymi jest interesującą i niezbędną częścią całego procesu.

76.9 Pytający: Czy, zdaniem Ra, istnieje jakaś współczesna wartość ponownego użycia tarota jako pomocy w procesie ewolucyjnym?

Ra: Jestem Ra. Powtórzymy informację.* Właściwym jest dogłębne przestudiowanie jednej formy skonstruowanego i zorganizowanego zniekształcenia archetypowego umysłu, aby dojść do pozycji, w której jest się zdolnym do stawania się i doświadczania archetypów do woli. Macie trzy podstawowe wybory:

Możecie wybrać astrologię — dwanaście znaków, jak nazywacie te części sieci energetycznej waszej planety, oraz to, co nazwano dziesięcioma planetami.

Możecie wybrać tarota z jego dwudziestoma dwoma tak zwanymi Wielkimi Arkanami.

Możecie wybrać badanie tak zwanego Drzewa Życia z jego dziesięcioma Sefirotami i dwudziestoma dwoma relacjami między stacjami.

Dobrze jest badać każdą dyscyplinę nie jako dyletant, ale jako ten, kto szuka probierza, kto chce poczuć przyciąganie magnesu. Jedno z tych badań będzie bardziej atrakcyjne dla poszukującego. Niech więc poszukiwacz zbada archetypowy umysł, używając jednej z tych trzech dyscyplin.

Po okresie studiów, [z] dyscypliną opanowaną w wystarczającym stopniu, poszukiwacz może następnie wykonać ważniejszy krok: to znaczy wykroczyć poza to, co napisane, aby w unikalny sposób wyrazić jego rozumienie, jeśli jeszcze raz wybaczysz rzeczownik, archetypowego umysłu.

76.10 Pytający: Czy miałbym rację mówiąc, że nasz lokalny Logos, działając jako współ-Stwórca, zniekształcił do pewnego stopnia, dla celów doświadczenia, to, czego tu doświadczamy? I że archetypy tego konkretnego Logosu są nieco wyjątkowe w stosunku do reszty stworzenia – ale są oczywiście powiązane ze wszystkim, ponieważ są jego częścią, ale są, mogę tylko powiedzieć, unikalną częścią – i że systemy studiów, o których właśnie mówiliśmy, nie przełożą się szybko ani łatwo na inne części stworzenia. To bardzo trudne pytanie do sformułowania. Czy możesz mi to wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. Możemy zaczerpnąć z kłębowiska oświadczenia, które oferujesz w pytaniu, które naszym zdaniem zadajesz. Prosimy o ponowne pytanie, jeśli pomyliliśmy się w Twoim zapytaniu.

Umysł archetypowy jest umysłem charakterystycznym dla Logosu, pod wpływem którego jesteście w tej przestrzeni/czasie, który zniekształca wasze doświadczenia. Nie ma innego Logosu, którego archetypowy umysł byłby taki sam, podobnie jak gwiazdy z innej planety w innej galaktyce nie wyglądałyby na takie same. Można poprawnie wywnioskować, że bliższe Logosy są rzeczywiście bliższe w archetypach.

76.11 Pytający: Zatem, ponieważ Ra wyewoluował początkowo na Wenus, Ra ma takie samo archetypowe pochodzenie jak to, którego doświadczamy tutaj. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

76.12 Pytający: Ale zakładam, że pojęcia tarota i magiczne pojęcia Drzewa Życia itp. nie były używane przez Ra. Podejrzewam, że być może jakaś forma astrologii była wcześniejszą koncepcją Ra. To tylko przypuszczenie. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Wyrażenie przez Ra metod badania archetypowego umysłu w systemie zniekształceń, który nam się podobał, oznaczałoby wypaczenie waszego własnego osądu tego, co jest właściwe dla systemu zniekształceń tworzących warunki, w których się uczycie/nauczacie. Dlatego musimy powołać się na Prawo Pomieszania.

76.13 Pytający: Zamierzam teraz zadać kilka pytań, które mogą być trochę poza centrum tego, co staramy się zrobić. Nie jestem pewien, ponieważ za pomocą tych pytań staram się rozszyfrować coś, co uważam za bardzo podstawowe w tym, co robimy. Proszę wybaczyć mój brak umiejętności zadawania pytań, ponieważ jest to dla mnie trudna koncepcja.

Czy możesz dać mi wyobrażenie o długości pierwszej i drugiej gęstości, które wystąpiły na tej planecie?

Ra: Jestem Ra. Nie ma metody szacowania czasu/przestrzeni zanim bezczasowość ustąpiła w waszej pierwszej gęstości. Do początków waszych czasów miara byłaby ogromna, jednakowoż ten bezmiar jest bez znaczenia. Po wejściu do skonstruowanej przestrzeni/czasu wasza pierwsza gęstość obejmowała most przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni, być może dwóch miliardów waszych lat.

Druga gęstość jest łatwiejsza do oszacowania i reprezentuje waszą najdłuższą gęstość pod względem rozpiętości przestrzeni/czasu. Możemy oszacować ten czas na około 4,6 miliarda lat. Te przybliżenia są niezmiernie zgrubne z powodu nieco nierównomiernego rozwoju, który jest charakterystyczny dla kreacji zbudowanych na kamieniu węgielnym Wolnej Woli.

76.14 Pytający: Czy stwierdziłeś, że druga gęstość to 4,6 miliarda? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

76.15 Pytający: Następnie mamy trzecią gęstość, która jest, porównywalnie mówiąc, mrugnięciem oka, pstryknięciem palca w czasie w porównaniu z innymi. Dlaczego trzecia gęstość trwa tak ekstremalnie krótko w porównaniu z pierwszą i drugą?

Ra: Jestem Ra. Trzecia gęstość to wybór.

76.16 Pytający: Wydaje się zatem, że trzecia gęstość, w porównaniu z pozostałymi gęstościami – wszystkimi – jest niczym innym, jak wyjątkowo krótkim okresem tego, co uważamy za czas i służy to celowi tego wyboru.

Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne. Preludium do wyboru musi obejmować położenie fundamentu, ustanowienie iluzji i wykonalność tego, co można uczynić duchowo żywotnym. Reszta gęstości to ciągłe udoskonalanie wyboru. To również jest znacznie wydłużone, jakbyś użył tego terminu.

Wybór jest, jak to ująłeś, dziełem chwili, ale jest osią, wokół której obraca się stworzenie.

76.17 Pytający: Czy ten wybór trzeciej gęstości jest taki sam w całej kreacji, której jesteś świadomy?

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy świadomi kreacji, w których trzecia gęstość jest dłuższa i więcej przestrzeni/czasu jest przeznaczone do wyboru. Jednakże proporcje pozostają takie same, wszystkie wymiary są nieco osłabiane przez Logos, aby mieć wariantowe doświadczenie Stwórcy. To stworzenie jest przez nas postrzegane jako dość żywe.

76.18 Pytający: Nie zrozumiałem, co miałeś na myśli mówiąc „postrzegane przez was jako dość żywe”. Co masz na myśli?

Ra: Jestem Ra. Ta kreacja jest nieco bardziej skondensowana przez jej Logos, niż to co niektóre inne Logosy wybrały. Tak więc każde doświadczenie Stwórcy przez Stwórcę w tym systemie zniekształceń jest, relatywnie rzecz biorąc, jaśniejsze lub, jak powiedzieliśmy, żywsze.

76.19 Pytający: Zakładam, że wchodząc w trzecią gęstość, tej planety, choroba nie istniała w żadnej formie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne.

76.20 Pytający: Jaka była postać choroby i dlaczego istniała na początku trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, to, o czym mówisz jako o chorobie, jest funkcjonalną częścią kompleksu ciała, która oferuje kompleksowi ciała możliwość zaprzestania żywotności. Jest to pożądana funkcja kompleksu organizmu.

Druga część odpowiedzi dotyczy innych jaźni drugiej gęstości o mikroskopijnym, jak to byście nazwali, rozmiarze, które w niektórych formach istnieją od dawna i pełnią swoją służbę, pomagając kompleksowi ciała fizycznego w jego funkcji utraty żywotności w odpowiedniej przestrzeni/czasie.

76.21 Pytający: To, co próbuję zrozumieć, to różnica między planem Logosu dla tych istot drugiej gęstości a generowaniem czegoś, co, jak sądzę, jest mniej lub bardziej niekontrolowanym zbiorem informacji zwrotnych by stworzyć różne fizyczne problemy, które działają jak katalizator w naszym obecnym stanie trzeciej gęstości. Czy mógłbyś mi to wskazać; czy moje myślenie jest w tej kwestii bliskie?

Ra: Jestem Ra. Kompleks ciała fizycznego tego instrumentu staje się coraz bardziej zniekształcony w kierunku bólu. Dlatego porozmawiamy na ten temat jako nasze ostatnie pełne zapytanie w tej pracy.

Twoje zapytanie zawiera pewne wewnętrzne zamieszanie, które powoduje, że odpowiedź jest być może bardziej ogólna niż pożądana. Zapraszamy do doprecyzowania zapytania.

Logos planował, aby istoty kompleksu umysłu/ciała/ducha zdobywały doświadczenie, aż dopóki ilość doświadczenia nie będzie wystarczająca na inkarnację. Różniło się to tylko nieznacznie od istot drugiej gęstości, których kompleksy umysłu/ciała istniały w celu doświadczania rozwoju i poszukiwania świadomości.

W miarę postępu trzeciej gęstości na waszej planecie, jak to zostało omówione, potrzeba zakończenia kompleksu ciała fizycznego coraz bardziej zbliżała się z powodu zintensyfikowanego i szybciej uzyskanego katalizatora. Katalizator ten nie był odpowiednio przyswajany. Dlatego, powiedzmy, wcielenia musiały być krótsze, aby nauka mogła nadal odbywać się z odpowiednim rytmem i przyrostem. W ten sposób, wraz z postępem waszej gęstości, oferowano coraz więcej możliwości dla choroby.

Czy możemy zapytać, czy są dalsze krótkie pytania przed zamknięciem?

76.22 Pytający: Miałem jedno, które jest całkowicie, być może, bezwartościowe. Nie musisz tego rozszerzać, ale istnieje kryształowa czaszka w posiadaniu kobiety w pobliżu Toronto, która może mieć pewną wartość w badaniu tej komunikacji z Ra, ponieważ myślę, że prawdopodobnie pochodzi ona od Ra. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć?

I wreszcie, czy jest coś, co możemy zrobić, by poprawić kontakt lub by instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Chociaż Twoje zapytanie jest takie, które ujawnia interesujący materiał, nie możemy odpowiedzieć ze względu na potencjalną odpowiedź, która może mieć wpływ na Twoje działania.

Przyrządy są starannie rozmieszczone i zachowywano niezbędną staranność. Jesteśmy wdzięczni. Wszystko jest dobrze.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie zatem naprzód, chlubiąc się i radując mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

77 ⇒

⇐ 75

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy