78 ⇒

⇐ 76

Prawo Jedności Sesja 77

Ukryj menu

10 lutego 1982

Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

Pytający: Czy mógłbyś najpierw opisać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono.

Pytający: Czy instrument był atakowany tuż przed tą sesją?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Pytający: Czy jest coś, co moglibyśmy zrobić, aby pomóc chronić instrument przed tymi atakami przed sesją?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Pytający: Co moglibyśmy zrobić?

Ra: Jestem Ra. Twoja grupa może powstrzymać się od kontynuowania tego kontaktu.

Pytający: Czy to jedyne, co możemy zrobić?

Ra: Jestem Ra. To jedyna rzecz, którą możesz zrobić, a której jeszcze nie próbujesz robić całym sercem.

Pytający: Mam trzy pytania, o które poprosił mnie instrument, aby mieć je z głowy zadam je na początku. Chce wiedzieć, czy przygotowanie do jej doświadczenia w szpitalu mogłoby być ulepszone w przypadku kolejnego doświadczenia.

Ra: Jestem Ra. Wszystko zostało zrobione dobrze, z jednym wyjątkiem. Instrument został poinstruowany, aby spędzał przestrzeń/czas kontemplując siebie jako Stwórcę. To, zrobione w bardziej zdecydowany sposób, byłoby korzystne w czasach, gdy kompleks umysłu jest osłabiony przez silne ataki na zniekształcenia kompleksu ciała w kierunku bólu. Nie ma potrzeby negatywnych form myślowych, niezależnie od zniekształceń bólu.

Eliminacja ich stwarza brak możliwości używania tych form myślowych do tworzenia pogorszenia odchylenia kompleksu umysłu od normalnych zniekształceń radości/niepokoju przez negatywne żywiołaki i inne negatywne istoty.

Pytający: Instrument chciałby również wiedzieć, czy to, co nazywamy strojeniem tej komunikacji można poprawić w czasie, gdy nie komunikujemy się z Ra.

Ra: Jestem Ra. To, co zostało powiedziane w odniesieniu do tego ostatniego pytania, wystarczy, aby wskazać kierunek niniejszego zapytania.

Pytający: Na koniec chciałaby wiedzieć, dlaczego kilka dni temu jej tętno wzrosło do 115 na minutę, a potem poczuła silny ból brzucha. „Czy to było pozdrowienie Oriona?” tu jest napisane.*

Ra: Jestem Ra. Chociaż to doświadczenie zostało pobudzone przez grupę Oriona, wspomniane wydarzenia, jak również inne poważniejsze, były w przybliżeniu spowodowane spożyciem pewnych produktów spożywczych w formie, którą nazywacie tabletką.

Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jakie konkretnie były to tabletki?

Ra: Jestem Ra. Badamy to pytanie pod kątem Prawa Pomieszania i znajdujemy się blisko granicy, ale do przyjęcia.

Substancja, która wywołała reakcję organizmu w postaci bicia serca, została nazwana prze tych, którzy ją wytwarzają, Pituitone. Tym, co powodowało trudność, która zdawała się być skurczem dolnych mięśni brzucha, a w rzeczywistości miała charakter bardziej organiczny, była substancja o nazwie Spleentone.

Instrument ten posiada kompleks ciała fizycznego o skomplikowanych równowagach, które umożliwiają mu fizyczne istnienie. Gdyby przyjęto pogląd, że w tym zdrowym, jak to nazywacie, kompleksie ciała brakuje pewnych funkcji i substancji chemicznych, a zatem po prostu trzeba je uzupełnić, spożycie wielu substancji, które zapoczątkował ten instrument, byłoby właściwe. Jednakże ten konkretny fizyczny pojazd przez około dwadzieścia pięć waszych lat był żywotny z powodu ducha, umysłu i woli, które harmonijnie oddały się wypełnianiu służby, którą wybrał.

Dlatego techniki uzdrawiania fizycznego są nieodpowiednie, podczas gdy techniki uzdrawiania psychicznego i duchowego są korzystne.

Pytający: Czy jest jakaś technika, którą moglibyśmy wykonać, a której nie zrobiliśmy, która byłaby korzystna dla instrumentu w tym przypadku?

Ra: Jestem Ra. Możemy zaproponować, bez żartobliwości, dwie. Po pierwsze, niech instrument usunie możliwość dalszego spożywania tej grupy produktów spożywczych.

Po drugie, każdy z grupy może w większym stopniu uświadomić sobie wolę. Nie możemy dawać instrukcji w tej sprawie, a jedynie wskazać, tak jak wcześniej* , że jest to niezbędny klucz do ewolucji kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Pytający: Dziękuję. Chciałbym wrócić do planu tego Logosu dla Jego stworzenia i zbadać podstawę filozoficzną, która jest podstawą tego, co powstało w tym lokalnym stworzeniu oraz filozofię planu doświadczenia. Zakładam, że mam rację stwierdzając, że podstawą tego, jak już wielokrotnie stwierdzaliśmy, jest Pierwsze Zniekształcenie. A po tym, jaki był plan w sensie filozoficznym?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy odpowiedzieć, ponieważ potrzebna część zapytania została pominięta; to znaczy, czy mówimy o tym konkretnym Logosie?

Pytający: Zgadza się. Pytam w odniesieniu do tego szczególnego sub-Logosu, naszego Słońca, w tworzeniu doświadczenia jego układu planetarnego i jego sub-Logosów.

Ra: Jestem Ra. To zapytanie ma sens. Zaczniemy od obserwacji szeregu kompleksów pojęć, które znacie jako tarot.

Filozofia polegała na stworzeniu fundamentu, najpierw umysłu, potem ciała, a potem kompleksu duchowego. Te kompleksy pojęć, które nazywacie tarotem, mieszczą się w trzech grupach po siedem: cykl umysłu, od jeden do siedem; cykl kompleksu fizycznego, od osiem do czternaście; cykl kompleksu duchowego, od piętnaście do dwadzieścia jeden. Ostatni kompleks konceptu można najlepiej nazwać Wyborem.

Na fundamencie transformacji każdego kompleksu, z wolną wolą kierowaną podstawowymi koncepcjami oferowanymi w tych cyklach, Logos zaoferował tej gęstości podstawową architekturę budowania oraz konstruowania i syntezowania danych, których kulminacją jest Wybór.

Pytający: Zatem, aby skondensować twoje stwierdzenie, widzę, że to znaczy, że istnieje siedem podstawowych fundamentów filozoficznych dla doświadczenia umysłowego, siedem dla cielesnych, siedem dla duchowych i że wytwarzają one polaryzację, której doświadczamy przez jakiś czas podczas cyklu trzeciej gęstości. Możliwe, że nie wyraziłem się jasno. Czy jestem bliski poprawności?

Ra: Jestem Ra. Masz rację w tym, że dostrzegasz z poprawnością treść naszego wcześniejszego oświadczenia. Mylisz się w tym, że nie wspominasz, powiedzmy, lokalizacji wszystkich tych kompleksów koncepcyjnych; to znaczy istnieją w korzeniach umysłu i to z tego zasobu można wyśledzić ich przewodni wpływ i lejtmotywy.* Można ponadto zauważyć, że każdy fundament jest sam w sobie, nie pojedynczym, ale zespołem pojęć.

Ponadto istnieją zależności między umysłem, ciałem i duchem w tym samym miejscu w oktawie – na przykład jeden, osiem, piętnaście – oraz zależności w każdej oktawie, które są pomocne w dążeniu do Wyboru przez kompleks umysłu/ciała/ducha.

Logos, pod którym leżą te fundamenty, jest logosem wolnej woli. W ten sposób fundamenty mogą być postrzegane jako posiadające unikalne aspekty i relacje dla każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Tylko dwudziesty drugi, Wybór, jest względnie stały i pojedynczy.

Pytający: Prawdopodobnie mam problem z pojęciem czasu, ponieważ wygląda na to, że Logos był świadomy wyboru polaryzacji. Wydaje się, że ten wybór polaryzacji na końcu trzeciej gęstości jest ważnym planem filozoficznym dla doświadczenia poza trzecią gęstością. Czy mam rację zakładając, że ten proces jest procesem tworzenia właściwego lub pożądanego doświadczenia, które będzie miało miejsce w stworzeniu po zakończeniu trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Te fundamenty filozoficzne są fundamentami trzeciej gęstości. Ponad tą gęstością pozostaje rozpoznanie architektury Logosu, ale bez zasłon, które są integralną częścią procesu dokonywania wyboru w trzeciej gęstości.

Pytający: Konkretnym pytaniem, które miałem, było to, że wydaje mi się, że wybór był zaplanowany, aby stworzyć intensywną polaryzację poza trzecią gęstością, aby doświadczenie było intensywne po trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Biorąc pod uwagę, że nasza interpretacja kompleksów wibracji dźwięku jest właściwa, jest to niepoprawne. Intensywność czwartej gęstości jest intensywnością rafinowania grubo ciosanej rzeźby. Jest to rzeczywiście na swój sposób dość intensywne, powodując, że kompleks umysłu/ciała/ducha porusza się coraz bardziej do wewnątrz i naprzód w poszukiwaniu pełniejszego wyrazu.

Jednakże w trzeciej gęstości posąg wykuwany jest w ogniu. Jest to rodzaj intensywności, który nie jest własnością czwartej, piątej, szóstej czy siódmej gęstości.

Pytający: Co tak naprawdę staram się zrozumieć, skoro wszystkie te dwadzieścia jeden podstaw filozoficznych skutkują dwudziestym drugim, czyli Wyborem, to dlaczego ten wybór jest tak ważny; dlaczego Logos, jak się wydaje, kładzie tak duży nacisk na ten wybór; i jaką dokładnie funkcję pełni ten wybór biegunowości w ewolucji lub doświadczaniu tego, co jest stworzone przez Logos?

Ra: Jestem Ra. Polaryzacja lub wybór każdego umysłu/ciała/ducha jest niezbędny do zebrania w trzeciej gęstości. Wyższe gęstości wykonują swoją pracę ze względu na polaryzację uzyskaną w tym wyborze.

Pytający: Czy byłoby możliwe, aby ta praca w naszej gęstości była wykonywana, gdyby wszystkie sub-Logosy wybrały tę samą biegunowość w jakimkolwiek szczególnym wyrażeniu lub ewolucji Logosu? Załóżmy, że nasze Słońce nie stworzyło niczego, ale przez Pierwsze Zniekształcenie nie było produktu poza pozytywną biegunowością. Czy praca byłaby wtedy wykonywana w czwartej gęstości i wyższej jako funkcja tylko tej pozytywnej polaryzacji, która wyewoluowała z naszego pierwotnego stworzenia sub-Logosów?

Ra: Jestem Ra. Elementy tego zapytania ilustrują powód, dla którego nie byłem w stanie odpowiedzieć na twoje poprzednie pytanie bez wiedzy o zaangażowanym Logosie.

Odnosząc się do twojego pytania, były Logosy, które postanowiły ustalić plan aktywacji kompleksów umysłu/ciała/ducha przez każde ciało prawdziwego koloru bez uciekania się do uprzedniego zastosowania wolnej woli. Zgodnie z naszą wiedzą, warunki, o których mówisz, zachodzą tylko w przypadku braku wolnej woli. W takiej procesji gęstości znajdujesz niezwykle długą, jak mierzycie czas, trzecią gęstość; podobnie czwartą gęstość. Następnie, gdy istoty zaczynają widzieć Stwórcę, następuje bardzo szybka, wg tego jak mierzycie czas, procesja w kierunku ósmej gęstości. Wynika to z faktu, że ten, kto nie wie, nie dba o to.

Zilustrujmy to obserwując względną harmonię i niezmienną jakość egzystencji w jednym z waszych, jak to nazywacie, prymitywnych plemion. Istoty posiadają pojęcia legalności i tabu, ale prawo jest nieubłagane i wszystkie zdarzenia zachodzą zgodnie z przeznaczeniem. Nie ma pojęcia słuszności i błędu, dobra lub zła. To kultura w monochromie. W tym kontekście możesz postrzegać tego, którego nazywasz Lucyferem, jako prawdziwego nosiciela światła, ponieważ wiedza o dobru i złu zarówno wytrąciła umysłu/ciała/duchaa tego Logosu z edenicznych warunków ciągłego zadowolenia, ale także dała impuls do ruszenia się, pracy i nauki.

Te Logosy, których wytwory zostały stworzone bez wolnej woli, w odczuciu tych Logosów nie dali Stwórcy takiej jakości i różnorodności doświadczenia Siebie, jak to mają Logosy, które przyjęły wolną wolę jako nadrzędną. W ten sposób znajdujecie te Logosy poruszające się przez ponadczasowe stany w czymś, co moglibyście zobaczyć jako późniejszą przestrzeń/czas, aby wybrać charakter wolnej woli podczas wyjaśniania podstaw każdego Logosu.

Pytający: Wydaje mi się, że pod Pierwszym Zniekształceniem była wolna wola Logosu, by wybrać ewolucję bez wolnej woli. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Pytający: Czy Logosy, które wybierają ten rodzaj ewolucji, wybierają zarówno ścieżkę służenia sobie, jak i służenia innym dla różnych Logosów, czy też wybierają tylko jedną ze ścieżek?

Ra: Jestem Ra. Te, jak byście to nazwali, wczesne Logosy, które wybrały podstawy bez wolnej woli, we wszystkich zakresach bez wyjątków ufundowały Logosy na ścieżce służenia innym. Powiedzmy, że saga polaryzacji, jej konsekwencje i ograniczenia, były niewyobrażalne, dopóki nie zostały doświadczone.

Pytający: Innymi słowy, mówisz, że pierwotnie Logosy, które nie wybrały tej ścieżki wolnej woli, nie wybrały jej po prostu dlatego, że jej nie wymyśliły. A później Logosy, rozszerzając Pierwsze Zniekształcenie dalej w dół swojej ewolucji, doświadczyły tego jako wyłonienie lub wzrost z tego rozszerzenia Pierwszego Zniekształcenia. Czy mam rację mówiąc to?

Ra: Jestem Ra. Tak.

Pytający: Czy zatem ten konkretny Logos, którego doświadczamy, planował tę biegunowość i wiedział o niej wszystko przed swoim planem? Podejrzewam, że tak się stało.

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne.

Pytający: W takim przypadku jako Logos miałbyś tę przewagę, że wybrałbyś formę przyspieszenia, można powiedzieć, ewolucji duchowej, planując coś, co nazywamy głównymi archetypicznymi filozoficznymi założeniami i planowanie ich jako funkcji biegunowości, która zostałaby osiągnięta w trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest znakomicie poprawne.

Pytający: W takim przypadku wydaje się, że dogłębna znajomość dokładnej natury tych podstaw filozoficznych miałaby pierwszorzędne znaczenie dla badania ewolucji umysłu, ciała i ducha, i chciałbym ostrożnie przejść przez każdy z podstawowych dwudziestu jeden, zaczynając od umysłu, jeśli jest to w zgodzie z Ra.

Ra: Jestem Ra. Jest to zgodne z dwoma prośbami, które musimy złożyć.

Po pierwsze, należy podjąć próbę określenia, w jaki sposób uczeń rozumie każdy archetyp. Możemy wtedy skomentować. Nie możemy nauczać/uczyć się w zakresie uczenia się/nauczania.

Po drugie, prosimy o to, aby stale mieć w głowie, jak świecę przed okiem, że każdy kompleks umysłu/ciała/ducha powinien, a nawet musi postrzegać każdy archetyp, jeśli użyjecie tego wygodnego terminu, we własnym zakresie.

Dlatego możecie zauważyć, że precyzja nie jest celem; chodzi raczej o jakość ogólnej percepcji kompleksu koncepcji.

Pytający: Jest kilka ogólnych pojęć, dla których chciałbym mieć pewność, że są one jasne przed przystąpieniem do tego procesu i z pewnością zastosuję się do przedstawionych przez Ciebie próśb.

Kiedy nasz Logos zaprojektował tę szczególną ewolucję doświadczenia, zdecydował się użyć systemu, o którym mówiliśmy, tworząc lub pozwalając na polaryzację poprzez całkowitą wolną wolę. Czym to się różni od Logosu, który tego nie robi? Widzę, że Logos stwarza możliwość wzrostu wibracji poprzez gęstości.

Pozwól, że najpierw zapytam: w jaki sposób gęstości są zapewniane i ustawiane przez Logos, jeśli możesz odpowiedzieć na to pytanie?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Psychiczny atak na ten instrument pozostawił, powiedzmy, blizny, które naszym zdaniem należy pielęgnować, aby utrzymać instrument.

Przyjrzyjmy się waszej drugiej gęstości. Wiele [istot] szybciej osiąga trzecią gęstość niż inne nie z powodu wrodzonej wydajności katalizy, ale z powodu niezwykłych możliwości oblekania świadomością. W taki właśnie sposób ci z czwartej gęstości mogą inwestować w trzecią, ci z piątej gęstości mogą inwestować w czwartą.

Kiedy piąta gęstość została osiągnięta, proces nabiera rozpędu opartego na cechach mądrości, gdy zostanie zastosowany do okoliczności.Sam Logos w takich przypadkach zapewnia zatem możliwości oblekania świadomością, jeśli chcesz użyć tego terminu.

Czy możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania w tej przestrzeni/czasie?

Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić po tym kontakcie, aby zwiększyć komfort instrumentu w związku z atakiem psychicznym, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt w tej obecnej sytuacji?

Ra: Jestem Ra. Można wykorzystać zdolności uzdrawiania, które każdy zaczął energetyzować. Istota może być zachęcana do pozostawania w bezruchu przez pewien czas. Ponieważ nie doceni tego, proponujemy właściwą dyskusję.

Fizyczna aparatura zwana kadzielnicą była tylko o stopień przesunięta, co nie miało większego znaczenia. Prosimy, z powodów związanych z fizycznym komfortem instrumentu, abyście kontynuowali starania w ustawianiu. Jesteście sumienni. Wszystko jest dobrze.

Zostawiamy was, moi przyjaciele, w chwalebnej miłości i świetle Jednego Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Jestem Ra. Adonai.

78 ⇒

⇐ 76

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy