85 ⇒

⇐ 83

Prawo Jedności Sesja 84

Ukryj menu

14 kwietnia 1982

84.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

84.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Poziom energii kompleksu fizycznego instrumentu jest w znacznym deficycie. Energie witalne mają się dobrze.

84.2 Pytający: Na ostatniej sesji wspomniałeś „najmniej zniekształcone białko złożone” i że kompleks ciała instrumentu był w stanie znacznie zwiększyć zniekształcenie. Czy określiłbyś białko, o którym mówiłeś? I chcielibyśmy wiedzieć: zwiększone zniekształcenie, w którym kierunku, w kierunku zdrowia czy choroby?

Ra: Jestem Ra. W oświadczeniu ostrzegawczym dotyczącym białka złożonego odnosiliśmy się do zniekształceń białka zwierzęcego, które zostało zabite i dodano do niego konserwanty, aby utrzymać akceptowalność tego nieżyjącego, fizycznego materiału dla waszych ludzi. Dobrze jest próbować znaleźć te produkty, które są świeże i najlepszej możliwej jakości, aby uniknąć zwiększania zniekształceń tej konkretnej istoty, które można luźno nazwać alergią.

Mówiliśmy o zniekształceniu w kierunku choroby, które jest potencjalne w tej przestrzeni/czasie.

84.3 Pytający: O jakiej konkretnie chorobie mówiłeś i jaka byłaby jej przyczyna?

Ra: Jestem Ra. Jedną z chorób, jak nazywacie to zniekształcenie, jest zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty. Przyczyną tego zespołu zniekształceń są w gruncie rzeczy [założenia] przedinkarnacyjne. Powstrzymujemy się od określenia innego potencjału zniekształcenia w tej przestrzeni/czasie ze względu na nasze pragnienie utrzymania wolnej woli tej grupy. Afirmacje mogą jednak sprawić, że ta trudność sama się rozwiąże.

Dlatego po prostu zachęcamy do ogólnej pielęgnacji dietą z instrukcjami o alergii, jak nazywacie to dość złożone zniekształcenie kompleksów umysłu i ciała.

84.4 Pytający: Instrument zadał następujące pytanie: „Ra sugerował, że instrument jest na drodze męczeństwa, ale skoro wszyscy umierają, czyż nie wszyscy jesteśmy męczennikami? Kiedy, jeśli w ogóle, męczeństwo jest częścią mądrości?”

Ra: Jestem Ra. To jest przemyślane zapytanie. Posłużmy się przykładem tego, który jest znany jako Jehoszua. Ta istota wcieliła się z planem męczeństwa. W tym planie nie ma mądrości, a raczej zrozumienie i współczucie rozszerzone do najpełniejszej perfekcji.

Ten znany jako Jehoszua nie byłby w stanie w pełni zrozumieć jego przebiegu, gdyby wybrał podążanie za własną wolą w dowolnej przestrzeni/czasie podczas swoich nauk. Kilka razy, jak nazywacie ten pomiar, istota ta miała możliwość przemieszczania się w kierunku miejsca męczeństwa, którym dla tego męczennika była Jerozolima. Jednakże podczas medytacji istota ta wielokrotnie powtarzała: „Jeszcze nie nadeszła godzina”.

Istota mogła również, gdy nadeszła godzina, pójść inną ścieżką. Jej inkarnacja byłaby wówczas przedłużona, ale ścieżka, na której się inkarnowała, byłaby nieco pogmatwana. W ten sposób można zaobserwować największą ilość zrozumienia, do jakiego istota ta była rzeczywiście zdolna, zachodzącą, gdy istota w medytacji czuła i wiedziała, że nadeszła godzina spełnienia tego, co było jej wcieleniem.

Rzeczywiście jest tak, że wszystkie kompleksy umysłu/ciała/ducha umrą z powodu iluzji trzeciej gęstości; to znaczy, że każdy kompleks fizyczny ciała żółtego promienia powinien przestać być zdolny do życia. Błędem jest nazywanie każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha męczennikiem, tylko z tego powodu, ponieważ termin ten jest zarezerwowany dla tych, którzy poświęcają swoje życie dla służby jaką mogą świadczyć innym.

Możemy zachęcać do medytacji nad funkcjami woli.

84.5 Pytający: Czy możesz coś zasugerować na temat stóp instrumentu lub tego, jak to się stało, że są w takim złym stanie w jakim są? I czy zmiana obuwia pomogłaby?

Ra: Jestem Ra. Wspomniane powyżej zniekształcenie, czyli zespół młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów i tocznia rumieniowatego, działa w taki sposób, że powoduje zniekształcenie różnych części kompleksu ciała w taki sposób, w jaki zniekształcone są teraz przydatki nożne instrumentu.

Możemy zasugerować dbałość o wznowienie ćwiczeń, ale też determinację. Zmiana obuwia okaże się skuteczna. Ubiór na stopy, który nazywacie opaską, powinien być z bardziej miękkiego i delikatniejszego materiału niż jest obecnie używany i powinien, jeśli to możliwe, bardziej odpowiadać obrysowi wyrostków, na których jest umieszczony. Powinno to zapewnić bardziej skuteczną pomoc w amortyzacji tych przydatków.

Możemy dalej zasugerować, że to samo zanurzenie w wodzie, które jest pomocne w ogólnym zniekształceniu, jest ogólnie pomocne również w tym konkretnym zniekształceniu. Jednak uraz doznany w okolicy śródstopia prawego wyrostka nożnego powinien być dalej leczony przez pewien okres waszej przestrzeni/czasu przez rozważne przykładanie lodu do łuku prawej stopy przez krótkie okresy, po których zawsze następuje zanurzenie w ciepłej wodzie.

84.6 Pytający: Dziękuję. Instrument pyta, czy zastrzeżone, niepublikowalne informacje o leczeniu, które zostały podane w pierwszej księdze, zostaną włączone do Księgi IV* , ponieważ czytelnicy, którzy dotarli tak daleko, są w pewnym stopniu zdeterminowani?

Ra: Jestem Ra. Ta publikacja materiału z czasem, powiedzmy, będzie odpowiednia. Istnieje materiał, który musimy omówić.

84.7 Pytający: Dziękuję. Jestem pewien, że wchodzimy w obszar problematyczny z Pierwszym Zniekształceniem, a także z trudnością związaną z nieistotnym materiałem, ale mam dwa pytania od ludzi, które zadam, chociaż uważam zwłaszcza pierwsze, że nie ma trwałej wartości. Andrija Puharich pyta o nadchodzące zmiany fizyczne, szczególnie tego lata. Czy jest coś, co moglibyśmy mu o tym przekazać?

Ra: Jestem Ra. Możemy potwierdzić dobrą intencję źródła zagadek tej istoty i zasugerować, że jest to wielki wybór, którego każdy może dokonać, aby, poprzez pragnienie, zebrać szczegóły dnia lub poprzez pragnienie, szukać kluczy do niewiedzy.

84.8 Pytający: Jestem zainteresowany... nie mogę się powstrzymać od zainteresowania faktem, że zaraportował, że został zabrany na pokład statku. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć?**

Ra: Jestem Ra. Natura kontaktu jest taka, że — aby dotknięta głęboka część pnia drzewa umysłu była w stanie zaakceptować kontakt — pewna symbolika, która może wznieść się do świadomego umysłu, jest konieczna jako podstawa wyjaśnienia owoców kontaktu. W takich przypadkach własne oczekiwania istoty kształtują opowieść, która będzie najbardziej akceptowalna dla tej istoty; a w stanie snu lub transu, w którym mogą powstawać wizje, ta pozorna pamięć jest zasilana na wyższych poziomach tak zwanej podświadomości i niższych poziomach świadomości. Od tego momentu historia może pojawić się jako jakiekolwiek wspomnienie i spowodować, że instrument będzie funkcjonował bez utraty równowagi i zdrowego rozsądku.

84.9 Pytający: Dziękuję. Wracając do poprzedniej sesji, stwierdzono, że każda aktywność seksualna była transferem przed zasłoną. Wychodzę z tego, że masz na myśli to, że przy każdej aktywności seksualnej był transfer energii przed zasłoną, co wskazuje mi, że transfer nie ma miejsca za każdym razem. Rozpatrując sprawę przed zasłoną, czy mógłbyś prześledzić przepływ przesyłanej energii i powiedzieć mi, czy to było zaplanowane działanie, czy też zaplanowany transfer przez projektujący Logos?

Ra: Jestem Ra. Ścieżka transferu energii przed zakryciem podczas stosunku płciowego przebiegała przez dwie istoty posiadające zdolność zielonego promienia. Świadomość wszystkich jako Stwórcy jest tym, co otwiera centrum zielonej energii. W ten sposób nie było możliwości zablokowania z powodu pewnej wiedzy każdego, że każdy jest Stwórcą. Transfery były słabe ze względu na łatwość, z jaką takie transfery mogły odbywać się między dowolnymi dwiema spolaryzowanymi istotami podczas stosunku płciowego.

84.10 Pytający: Dokładniej chodziło mi o to, że ścieżka transferu energii — Kiedy zamykamy obwód elektryczny, łatwo jest podążać ścieżką energii. Idzie przez przewodnik. Próbuję ustalić, czy ten transfer zachodzi między czakrami serca każdej istoty. Próbuję prześledzić fizyczny przepływ energii, aby spróbować wyobrazić sobie blokady po zasłonie. Mogę zejść tutaj na złą ścieżkę. Jeśli się mylę, po prostu to odrzucimy. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Na takim rysunku lub schematycznym przedstawieniu obwodu dwóch umysłów/ciała/duchów lub kompleksów umysłu/ciała/ducha, w przekazywaniu energii seksualnej lub innej, obwód otwiera się zawsze w czerwonym lub podstawowym centrum i porusza się w miarę możliwości przez pośrednie centra energetyczne. Jeśli zostanie zbita z tropu, zatrzyma się na pomarańczowym. Jeśli nie, przejdzie do żółtego. Jeśli nadal nie jest wytrącona, przejdzie do zielonego.

Dobrze jest pamiętać w przypadku umysłu/ciała/ducha, że czakry lub centra energetyczne mogą funkcjonować bez krystalizacji.

84.11 Pytający: Innymi słowy, działałyby, ale byłoby to równoważne w obwodach elektrycznych z posiadaniem, powiedzmy, dużej rezystancji. Chociaż obwód byłby kompletny, od czerwonego do zielonego, całkowita ilość przesyłanej energii byłaby mniejsza. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Możemy najściślej powiązać Twoje zapytanie z pojęciem napięcia. Nieskrystalizowane niższe centra nie mogą dostarczyć wyższego napięcia. Skrystalizowane centra mogą stać się dość niezwykłe w charakterystyce wysokiego napięcia transferu energii, gdy dotrze ona do zielonego promienia. I rzeczywiście, gdy zielony promień jest krystalizowany, dotyczy to również wyższych ośrodków energetycznych, dopóki takie transfery energii nie staną się honoracją dla Stwórcy.*

84.12 Pytający: Czy mógłbyś zatem poprawić to stwierdzenie? Domyślam się, że dzieje się tak, że kiedy ma miejsce transfer, energia jest tą energią światła, która wchodzi przez stopy istoty i rozpoczyna… Różnica napięć lub potencjałów zaczyna się od czerwonego centrum energetycznego i w przypadku transferu zielonego promienia kończy się w centrum zielonej energii, a następnie musi przeskoczyć lub płynąć z centrum zielonej energii jednej istoty do zieleni drugiej i wtedy coś się z nim dzieje. Czy mógłbyś rozjaśnić moje myślenie na ten temat?

Ra: Jestem Ra. Tak.

84.13 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Transfer energii następuje w jednym uwolnieniu różnicy potencjałów. To nie przeskakuje między zielonymi centrami energii, ale jest dzieleniem się energiami każdej z nich, od czerwonego promienia w górę. W tym kontekście może być postrzegane jako najskuteczniejsze, gdy obie istoty mają orgazm jednocześnie.

Niemniej jednak, działa to jako transfer, jeśli którekolwiek z nich ma orgazm. I rzeczywiście, w przypadku fizycznie wyrażonej miłości pomiędzy parą, w której nie dochodzi do konkluzji, którą nazywacie orgazmem, mimo to dochodzi do transferu znacznej ilości energii z powodu powstałej różnicy potencjałów, tak długo, jak obie istoty są świadome tego potencjału i uwalniają jego siłę sobie nawzajem poprzez pragnienie woli w kompleksie mentalnym lub umysłowym. Możecie postrzegać tę praktykę jako wykorzystywaną do generowania transferów energii w niektórych waszych praktykach, które możecie nazwać innymi niż chrześcijańskie systemy wypaczeń religijnych Prawa Jedności.

84.14 Pytający: Czy mógłbyś podać przykład tego ostatniego stwierdzenia?

Ra: Jestem Ra. Poprzedzimy ten przykład przypomnieniem, że każdy system jest dość zniekształcony, a jego nauki zawsze w połowie zagubione. Jednakże jednym z takich systemów jest joga tantryczna.

84.15 Pytający: Biorąc pod uwagę osobnika A i osobnika B, jeśli osobnik A doświadcza orgazmu, to energia jest przekazywana osobnikowi B w większej ilości? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie jest niekompletne. Proszę powtórzyć.

84.16 Pytający: Próbuję określić kierunek przekazywania energii w funkcji orgazmu. Która istota otrzymuje przekazaną energię? Wiem, że to głupie pytanie, ale chcę mieć pewność, że je wyjaśnię.

Ra: Jestem Ra. Jeśli obie istoty są dobrze spolaryzowane i wibrują w miłości zielonego promienia, każdy orgazm powinien oferować obu równą energię.

84.17 Pytający: Rozumiem. Czy możesz opisać jakąkolwiek inną fizyczną różnicę przed zasłonięciem, o której jeszcze nie rozmawialiśmy, w odniesieniu do transferów energii seksualnej lub związków lub czegokolwiek przed zasłonięciem?

Ra: Jestem Ra. Być może najbardziej krytyczną różnicą zasłaniania, przed i po, było to, że zanim umysł, ciało i duch zostały zasłonięte, istoty były świadome, że każdy transfer energii – i, w rzeczy samej, prawie wszystko, co pochodzi z jakiegokolwiek stosunku, społecznego lub seksualnego między dwoma bytami – ma swój charakter i substancję w czasie/przestrzeni, a nie w przestrzeni/czasie.

Energie przekazywane podczas aktywności seksualnej nie należą, właściwie mówiąc, do przestrzeni/czasu. Jest wielki składnik tego, co można nazwać transferem energii metafizycznej. Rzeczywiście, kompleks ciała jako całość jest bardzo źle rozumiany ze względu na założenie po zasłonięciu, że fizyczna manifestacja zwana ciałem podlega wyłącznie bodźcom fizycznym. Zdecydowanie tak nie jest.

84.18 Pytający: Po zasłonie, w naszym konkretnym przypadku teraz, w obwodach, o których mówiliśmy, mamy coś, co nazwałbyś blokadą, która najpierw pojawia się w pomarańczowym promieniu. Czy mógłbyś opisać, co dzieje się z tą pierwszą blokadą i jakie są jej skutki dla każdej z istot, zakładając, że jedna blokuje, a druga nie lub jeśli obie są zablokowane?

Ra: Jestem Ra. Ten materiał został omówiony już wcześniej.* Jeśli obie istoty zostaną zablokowane, obie będą miały zwiększony głód na tę samą aktywność, dążąc do odblokowania zakłóconego przepływu energii.

Jeśli jedna istota jest zablokowana, a druga wibruje w miłości, zbita z tropu istota nadal będzie głodować, ale będzie miała tendencję do kontynuowania procedury zaspokojenia narastającego głodu z kimś wibrującym zielonym promieniem z powodu wrażenia, że ta istota może okazać się pomocna w tym przedsięwzięciu.

Osoba aktywna w zielonym promieniu powinna lekko spolaryzować się w kierunku służenia innym, ale będzie miała tylko energię, z którą rozpoczynała.

84.19 Pytający: Nie chodziło mi o omawianie wcześniej omówionego materiału. Próbowałem lepiej zrozumieć to, o czym mówimy, z tłem procesu zasłaniania, a to, co właściwie próbowałem zrobić, to odkryć coś nowego w zadaniu pytania, więc proszę, jeśli zadam jakieś pytania w przyszłości, które zostały już omówione, nie kłopocz się powtarzaniem materiału.

Po prostu szukam w tym samym obszarze możliwości większego oświecenia w odniesieniu do konkretnego obszaru, ponieważ wydaje się, że jest to jeden z głównych obszarów doświadczenia w naszym obecnym stanie zasłonienia, który wytwarza bardzo dużą ilość katalizatora. I próbuję zrozumieć, używając tego kiepskiego określenia, jak ten proces zasłaniania stworzył większe doświadczenie i jak to doświadczenie ewoluowało, że tak powiem. Pytania są czasami bardzo trudne do zadawania.

Przyszło mi do głowy, że wiele posągów lub rysunków tego znanego jako Lucyfer lub Diabeł jest pokazanych z erekcją. Czy to funkcja tej blokady pomarańczowego promienia? I czy było to, powiedzmy, znane w jakimś minimalnym stopniu, można powiedzieć, przez tych, którzy wymyślili te posągi, rysunki itp.?

Ra: Jestem Ra. Istnieje oczywiście wiele innych zniekształceń związanych z dyskusją o każdej mitycznej archetypowej formie. Możemy jednak odpowiedzieć twierdząco i zauważyć, że jesteś spostrzegawczy.

84.20 Pytający: Więc w odniesieniu do zielonych, niebieskich oraz indygo transferów energii: Czym różniłby się mechanizm tych transferów w ich umożliwieniu lub ułożeniu podwalin pod nie od pomarańczowego promienia?

Wiem, że bardzo trudno o to zapytać i być może mówię bez sensu, ale staram się zrozumieć podstawy transferów w każdym z promieni i powiedzmy, przygotowania do transferów lub podstawowe wymagania, uprzedzenia i potencjały dla tych transferów. Czy mógłbyś to dla mnie rozwinąć? Przepraszam za to kiepskie pytanie.

Ra: Jestem Ra. Poświęcilibyśmy chwilę, aby w odpowiedzi na poprzedni komentarz oświadczyć, że odpowiemy na każde pytanie, niezależnie od tego, czy zostało wcześniej omówione, czy nie, ponieważ nie zrobienie tego oznaczałoby zakłócenie przepływu całkiem innego transferu energii.

Aby odpowiedzieć na twoje pytanie, najpierw zgadzamy się z twoim przypuszczeniem, że temat, o który teraz pytasz, jest duży, ponieważ zawiera się w nim cały system otwierania bramy do inteligentnej nieskończoności. Możesz zobaczyć, że niektóre informacje są z konieczności owiane tajemnicą przez nasze pragnienie zachowania wolnej woli adepta.

Wielkim kluczem do błękitu, indygo i wreszcie tego wielkiego zwieńczenia kolumny transferu energii seksualnej, transferu energii fioletu, jest metafizyczna więź lub zniekształcenie, które wśród waszych ludzi nazywa się bezwarunkową miłością.

W transferze energii niebieskiego promienia jakość tej miłości zostaje wysubtelniona w ogniu szczerej komunikacji i przejrzystości; to, powiedzmy, zwykle – ogólnie rzecz biorąc – zajmuje to znaczną część waszej przestrzeni/czasu by to osiągnąć, choć zdarzają się przypadki sparowań tak dobrze dopracowanych w poprzednich wcieleniach i tak dobrze zapamiętanych, że niebieski promień może być przeniknięty od razu.

Ten transfer energii jest bardzo korzystny dla poszukującego, ponieważ cała komunikacja od tego poszukiwacza jest w ten sposób udoskonalona, a oczy szczere i przejrzyste spoglądają na nowy świat. Taka jest natura energii niebieskiego promienia i taki jest jeden z mechanizmów jej wzmacniania i krystalizacji.

W miarę zbliżania się do transferu promienia w kolorze indygo znajdujemy się w krainie cieni, gdzie nie możemy podać informacji wprost, gdyż jest to postrzegane przez nas jako naruszenie.

Nie możemy w ogóle mówić o transferze fioletowego promienia, ponieważ ponownie nie pragniemy łamać Prawa Pomieszania.

Możemy powiedzieć, że te klejnoty, chociaż drogo kupione, są bezcenne dla poszukującego; i możemy sugerować, że tak jak każda świadomość jest osiągana poprzez proces analizy, syntezy i inspiracji, tak poszukiwacz powinien zbliżyć się do swojego partnera i ocenić każde doświadczenie, szukając klejnotu.

84.21 Pytający: Czy jest jakiś sposób na stwierdzenie, jakim promieniem był transfer dla osoby po doświadczeniu? Czy osoba może w jakiś sposób stwierdzić, w którym konkretnym promieniu nastąpił transfer?

Ra: Jestem Ra. Jest tylko subiektywna miara tego. Jeśli energie popłynęły tak, że miłość była pełna, nastąpił transfer zielonego promienia.

Jeśli dzięki wymianie tych samych istot doświadczono większej łatwości komunikacji i lepszego widzenia, energia została oczyszczona w centrum energii niebieskiego promienia.

Jeśli spolaryzowane istoty, poprzez to samo doświadczenie transferu energii, odkryją, że zdolności woli i wiary zostały pobudzone, nie na krótką chwilę, ale na długi okres tego, co nazywacie czasem, możecie dostrzec transfer promieni indygo.

Nie możemy mówić o transferze fioletowego promienia, z wyjątkiem odnotowania, że jest to otwarcie bramy do inteligentnej nieskończoności. W rzeczywistości, transfer w kolorze indygo jest również taki, ale, powiedzmy, zasłona nie została jeszcze zdjęta.

84.22 Pytający: Czy było tam przed zasłoną— Powiem tak: Czy Logos, czy też większość Logosów planowała przed zasłoną stworzenie systemu przypadkowej aktywności seksualnej lub konkretnego parowania bytów przez okres czasu, czy też mieli jakiś cel w tym zakresie?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Zbiory z poprzedniego stworzenia były tym, które obejmowały męski i żeński umysłu/ciała/ducha. Intencją pierwotnych Logosów było, aby istoty łączyły się ze sobą w jakikolwiek sposób, który powodowałby większą polaryzację. Stwierdzono, po obserwacji procesu wielu Logosów, że polaryzacja wielokrotnie wzrastała, jeśli kojarzenie nie było nieselektywne. Kolejne Logosy w ten sposób zachowały skłonność do relacji partnerskiej, która jest bardziej charakterystyczna dla bardziej zdyscyplinowanych osobowości i tego, co można nazwać wyższymi gęstościami. Wolna wola każdej istoty była jednak zawsze najważniejsza i można było zaoferować jedynie stronniczość.

Czy możemy zapytać, czy mogą być jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

84.23 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Prosimy, aby każdy z grupy wsparcia był szczególnie czujny w, jak by to nazwać, najbliższej przyszłości, ze względu na nieoczekiwany, ale poważny potencjał tego instrumentu do zwiększenia zniekształceń w kierunku choroby/zdrowia.

Jesteście bardzo sumienni. Dziękujemy wam, moi przyjaciele i zostawiamy was w chwalebnym świetle i miłości Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

85 ⇒

⇐ 83

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy