88 ⇒

⇐ 86

Prawo Jedności Sesja 87

Ukryj menu

12 maja 1982

87.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

87.1 Pytający: Najpierw proszę o podanie stanu instrumentu.

Ra: Jestem Ra. Zniekształcenia kompleksu fizycznego pozostają niezmienione. Poziomy energii życiowej są znacznie zwiększone.

87.2 Pytający: Dziękuję. Rozważając to, co zostało wspomniane na ostatniej sesji o kadzielnicy, pomyślałem o tym, że położenie źródła dymu zmienia się w przybliżeniu o sześć cali poziomo. Czy nie byłoby lepiej mieć kadzielnicę w jednej, poziomej pozycji do palenia?

Ra: Jestem Ra. Ta zmiana byłaby pomocna, biorąc pod uwagę, że kadzielnica jest dziewicza.

87.3 Pytający: Jakie byłoby optymalne geometryczne ułożenie kadzielnicy, kielicha i świecy względem Biblii i stołu oraz pozycji na jakich je teraz mamy?

Ra: Jestem Ra. Zarówno kielich, jak i świeca zajmują optymalną konfigurację w stosunku do księgi, która jest najściślej zgodna z Prawem Jedności w kompleksach zniekształceń tego instrumentu. Optymalnie jest mieć kadzielnicę z tyłu tej książki i wyśrodkowaną na grzbiecie jej otwartej konfiguracji.

87.4 Pytający: Czy położenie bezpośrednio między kielichem a świecą byłoby zatem optymalne dla kadzielnicy?

Ra: Jestem Ra. Nie jest to dokładny pomiar, ponieważ zarówno kielich, jak i świeca mają nieregularny kształt. Jednak mówiąc z grubsza, jest to prawda.

87.5 Pytający: Dziękuję. Jaka jest obecna sytuacja w odniesieniu do naszego negatywnego towarzysza z piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Ta istota wycofała się na okres przywrócenia swojej polarności.

87.6 Pytający: Czy mógłbyś rozwinąć koncepcję nabywania biegunowości przez tę konkretną istotę i jej użycie, konkretnie, tej biegunowości w inny sposób niż z prostą, oczywistą potrzebą zbioru szóstej gęstości, jeśli to jest możliwe, proszę?

Ra: Jestem Ra. Moglibyśmy. Naturą gęstości ponad waszą własną jest to, że można powiedzieć, że cel jest wspólny zarówno dla pozytywnych; jak i negatywnych biegunowości. Celem tym jest nabycie umiejętności przyjmowania coraz więcej i więcej coraz mniej i mniej zniekształconej miłości/światła i światła/miłości Jednego Nieskończonego Stwórcy.

Na negatywnej ścieżce, gęstość mądrości to taka, w której władza nad innymi została wyrafinowana tak bardzo, aż zbliża się do władzy absolutnej. Każda siła, taka jak siła oferowana przez waszą grupę i tych z Ra, która nie może być kontrolowana przez moc takiego negatywnego kompleksu umysłu/ciała/ducha piątej gęstości, depolaryzuje istotę, która nie może kontrolować innych jaźni.

Nie macie w waszych świadomych jaźniach przeciwstawiać się takiej wyrafinowanej mocy, ale raczej robić to dzięki harmonii, wzajemnej miłości i szczeremu wzywaniu pomocy sił światła, które dały wam tarczę i puklerz.

87.7 Pytający: Jaka jest sytuacja w otoczeniu tego konkretnego negatywnego bytu piątej gęstości i jak on pracuje z negatywem czwartej gęstości w celu ustanowienia władzy i kontroli? A jaka jest jego szczególna filozofia w odniesieniu do niego samego jako Stwórcy i jego użycia Pierwszego Zniekształcenia i rozszerzenia tego użycia Pierwszego Zniekształcenia na negatyw czwartej gęstości? Mam nadzieję, że nie jest to zbyt skomplikowane pytanie.

Ra: Jestem Ra. Otoczenie waszego towarzysza to skała, jaskinia, miejsce nieurodzajności, bo to jest gęstość mądrości. To, co jest potrzebne, może być pomyślane i otrzymane. Dla tej istoty bardzo niewiele jest potrzebne na fizycznym, jeśli wolisz lub przestrzenno/czasowym kompleksie zniekształceń.

Taka istota spędza swoją świadomość w sferach czasu/przestrzeni, próbując nauczyć się Ścieżek Mądrości poprzez maksymalne wykorzystanie mocy i zasobów jaźni. Ponieważ jaźń jest Stwórcą, gęstość mądrości dostarcza wielu pouczających i fascynujących doświadczeń dla negatywnie spolaryzowanej istoty.

Pod pewnymi względami można dostrzec bardziej klarowne wczesne przywiązanie do mądrości u tych o negatywnej polaryzacji, ponieważ splot pozycji świadomości, na których opiera się mądrość, jest prostszy.

Związek takiej istoty z negatywnymi istotami czwartej gęstości jest relacją potężniejszych i mniej potężnych. Ścieżka negatywna zakłada niewolnictwo słabszych jako środek uczenia się pragnienia służenia sobie w takim stopniu, w jakim wola jest urzeczywistniana. W ten sposób zwiększa się polaryzacja w sensie negatywnym. Zatem istoty czwartej gęstości są chętnymi niewolnikami takiej istoty piątej gęstości, nie ma żadnych wątpliwości co do względnej mocy każdej z nich.

87.8 Pytający: Odbicie tego można było dostrzec w naszej gęstości u wielu z tych przywódców, którzy wszczynają wojnę i mają zwolenników, którzy ich popierają, w całkowitym przekonaniu, że kierunek podboju jest słuszny. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Każda organizacja, która wymaga bezwarunkowego posłuszeństwa na podstawie względnej władzy, funkcjonuje zgodnie z opisanym powyżej planem.

87.9 Pytający: Jeden punkt, który nie jest dla mnie jasny, to zrozumienie i użycie Pierwszego Zniekształcenia przez negatywne istoty z piątej i czwartej gęstości w manipulowaniu istotami z trzeciej gęstości. Chciałbym wiedzieć, jak Pierwsze Zniekształcenie wpływa na próby podboju istot z trzeciej gęstości i próby dodania ich, poprzez lub pod przesłanką Pierwszego Zniekształcenia, do ich społecznych kompleksów pamięci. Czy mógłbyś to rozwinąć, proszę?

Ra: Jestem Ra. Ten ostatni plan nie jest jednym z takich, do których zdolne są negatywne społeczne kompleksy pamięci czwartej gęstości. Zwyczaj czwartej gęstości polega na oferowaniu pokus i energetyzowaniu istniejących wcześniej zniekształceń. Istotom czwartej gęstości brakuje subtelności i magicznej praktyki, jaką oferuje doświadczenie piątej gęstości.

87.10 Pytający: Wydaje się jednak, że w przypadku wielu kontaktów UFO, które miały miejsce na tej planecie, musi istnieć jakaś wiedza i wykorzystanie Pierwszego Zniekształcenia, ponieważ istoty czwartej gęstości przez większość czasu zachowały dystans i anonimowość, aby żaden konkretny dowód na ich istnienie nie był zbyt oczywisty. Jak są nastawieni do tego typu kontaktów?

Ra: Jestem Ra. Źle odebraliśmy Twoje zapytanie, sądząc, że było ono skierowane do tego konkretnego typu kontaktu. Natura przestrzegania Zniekształcenia Wolnej Woli przez czwartą gęstość podczas dążenia do zasiewania wzorców myślowych trzeciej gęstości jest materiałem, który już został omówiony.* Oferowane jest to, co można zaoferować z informacji nastawionych negatywnie. Zmienia się to w zakresie, w jakim istota otrzymująca takie negatywne informacje ma orientację pozytywną. Wiele takich kontaktów ma więc charakter mieszany.

87.11 Pytający: Przepraszam, za zamieszanie w tym pytaniu i że nie zadaję go poprawnie. Jest to dla mnie ważny punkt filozoficzny, który staram się tutaj wyjaśnić. Ma to związek z faktem, że negatywy czwartej gęstości wydają się być świadome Pierwszego Zniekształcenia i są w niezasłoniętym stanie. I wydaje się, że wykorzystują tę wiedzę o Pierwszym Zniekształceniu, aby utrzymać sytuację, którą utrzymują w swoich kontaktach z tą planetą.

Staram się wydobyć ich zdolność rozumienia mechanizmu Pierwszego Zniekształcenia i konsekwencji procesu zasłaniania i nadal pozostawać w mentalnej konfiguracji separacji na ścieżce negatywnej. Mam nadzieję, że wyraziłem się tu jasno. Trudno mi zadać to pytanie.

Ra: Jestem Ra. Odpowiedź może nadal nie zadowolić pytającego. Prosimy, abyś kontynuował to, dopóki nie będziesz zadowolony. Negatywna istota z czwartej gęstości dokonała wyboru dostępnego każdemu podczas zbiorów w trzeciej gęstości. Jest świadoma pełnego wachlarza możliwych metod widzenia wszechświata Jednego Stwórcy i jest przekonana, że ignorowanie i nieużywanie centrum energii zielonego promienia będzie najskuteczniejszą metodą zapewniającą możliwość zebrania w czwartej gęstości. Jej działania wśród tych z trzeciej gęstości, którzy jeszcze nie dokonali tego wyboru, mają na celu zaoferowanie każdemu możliwości rozważenia polaryzacji w służbie sobie i jej możliwej atrakcyjności.

87.12 Pytający: Wydaje mi się, że jest to akcja służenia innym w oferowaniu możliwości ścieżki w służbie sobie. Jaki jest względny efekt polaryzacji tego? Nie rozumiem tego punktu.

Ra: Jestem Ra. W waszych uzbrojonych bandach duża grupa z powodzeniem łupi i grabi. Sukces szeregowych zawłaszczają kaprale, sukcesy kaprali sierżanci, potem porucznikowie, kapitanowie, majorowie a na końcu dowodzący generałowie. Każda udana pokusa, każde udane pozyskanie istoty gotowej do zbioru, jest wzmocnieniem mocy i polaryzacji kompleksu pamięci społecznej czwartej gęstości, który odniósł ten sukces.

87.13 Pytający: Jeśli jeden kompleks umysłu/ciała/ducha jest zbierany z trzeciej gęstości do kompleksu pamięci społecznej czwartej gęstości, czy całkowita moc kompleksu pamięci społecznej przed wchłonięciem tego pojedynczego bytu podwaja się, kiedy ta istota zostanie wchłonięta?

Ra: Jestem Ra. Nie.

87.14 Pytający: Prawo Podwajania nie działa w ten sposób. Jak bardzo wzrasta moc kompleksu pamięci społecznej, gdy ta pojedyncza istota jest zbierana i wchłaniana przez nią?

Ra: Jestem Ra. Jeśli jedna istota w społecznym kompleksie pamięci jest odpowiedzialna za to dodanie do swojego istnienia, ten kompleks umysłu/ciała/ducha wchłonie, w sposób liniowy, moc zawartą w, powiedzmy, rekrucie. Jeżeli odpowiedzialna jest podgrupa, moc jest wtedy mocą tej podgrupy. Bardzo rzadko kompleks pamięci społecznej o negatywnej polaryzacji jest w stanie działać całkowicie jako jedna istota. Utrata biegunowości spowodowana tą trudnością, którą wcześniej nazywaliśmy rodzajem duchowej entropii, jest dość duża.*

87.15 Pytający: Zakładając zatem, że pojedyncza istota negatywnie spolaryzowana jest odpowiedzialna za rekrutację zebranej istoty z trzeciej gęstości i dodaje tę polaryzację do jej negatywnej polaryzacji i mocy, jakiego rodzaju zdolności lub jakiego rodzaju korzyści to są i jak są wykorzystywane przez istotę?

Ra: Jestem Ra. Tak zwana hierarchia jest natychmiast kwestionowana, a istota o zwiększonej mocy wykorzystuję tę moc, aby kontrolować więcej innych jaźni i rozwijać się w strukturze kompleksu pamięci społecznej.

87.16 Pytający: Jak mierzy się tę moc? Skąd wiadomo, że ta istota zyskała tę dodatkową moc?

Ra: Jestem Ra. W niektórych przypadkach toczy się rodzaj bitwy. To jest walka woli, a broń składa się ze światła, którą może stworzyć każdy z rywali. W większości przypadków, w których zmiana władzy była oczywista, jest po prostu uznawana, a ci, którzy widzą korzyści z obcowania z tym nowym potężniejszym bytem, pomagają mu w rozwoju w ramach struktury.

87.17 Pytający: Dziękuję. Zauważyliśmy możliwość pomylenia terminu „umysłu/ciała/ducha” z „kompleksem umysłu/ciała/ducha” podczas ostatniej sesji. Czy było kilka niepoprawnych użyć tych terminów, zamieniając jedno na drugie?

Ra: Jestem Ra. Wystąpił błąd w transmisji. Użycie terminu „umysłu/ciała/ducha” powinno odnosić się do tych istot mieszkających w trzeciej gęstości przed procesem zasłaniania, termin „kompleks umysłu/ciała/ducha” odnosi się do tych istot zamieszkujących w trzeciej gęstości po procesie zasłaniania. Odkrywamy również brak z naszej strony określenia „kompleks”, gdy mówimy o ciele po zasłonie. Popraw te błędy.*

Prosimy również, abyście uważnie obserwowali te transmisje pod kątem wszelkich błędów i zadawali pytania, ponieważ naszą intencją jest zapewnienie jak najbardziej niezakłóconej serii kompleksów wibracji dźwięku.

Istota ta, choć znacznie lepiej oczyszczona ze zniekształceń w kierunku rozbłysków bólu, mimo iż, jest przygotowana przez te mentalne kompleksy wibracji, które nazywacie modlitwą, nadal jest podatna na fluktuacje z powodu zniekształceń przedinkarnacyjnych kompleksu ciała i energetyzujących je przez tych o negatywnej polaryzacji.

87.18 Pytający: Dziękuję. Wprowadzimy poprawki. Podczas ostatniej sesji powiedziałeś, że przed zasłoną zawsze możliwy był transfer energii seksualnej. Chciałabym wiedzieć, co miałeś na myśli przez „zawsze było możliwe” i dlaczego nie zawsze było to możliwe po zasłonięciu, tylko po to by wyjaśnić ten punkt?

Ra: Jestem Ra. Wierzymy, że rozumiemy Twoje zapytanie i zastosujemy analogię do baterii w waszej kulturze, która zapala żarówkę latarki. Dwie pracujące baterie umieszczone szeregowo zawsze oferują potencjał oświetlenia żarówki. Po zasłonięciu, kontynuując tę zgrubną analogię, dwie baterie umieszczone nie szeregowo nie dałyby wtedy żadnego możliwego oświetlenia żarówki. Wiele kompleksów umysłu/ciała/ducha po zasłonięciu, poprzez blokady, dokonało ekwiwalentu odwrócenia baterii.

87.19 Pytający: Jakie było główne źródło blokad, które spowodowały analogię odwrócenia baterii?

Ra: Jestem Ra. Proszę zapytać bardziej szczegółowo o kompleksy umysłu/ciała/ducha lub umysły/ciała/duchy, dla których prosisz o informacje.

87.20 Pytający: Przed zasłoną była, powiedzmy, znajomość techniki oświetlenia żarówkami. Po zasłonie kilka eksperymentów stworzyło światło żarówki; niektóre skutkowały brakiem światła żarówek. Poza faktem, że nie były dostępne informacje o sposobach zapalenia żarówki, czy istniała jakaś podstawowa przyczyna eksperymentów, które zakończyły się brakiem świecenia żarówki?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

87.21 Pytający: Jaka była ta podstawowa przyczyna?

Ra: Jestem Ra. Podstawową przyczyną blokady jest brak zdolności postrzegania drugiego ja jako Stwórcy lub mówiąc inaczej, braku miłości.

87.22 Pytający: OK. Wydaje się, że w naszej szczególnej iluzji potencjał seksualny mężczyzny osiąga szczyt gdzieś przed osiągnięciem dwudziestego roku życia, a kobiety jakieś dziesięć lat później. Jaka jest przyczyna tej różnicy w szczytowej energii seksualnej?

Ra: Jestem Ra. Musimy wyraźnie rozróżnić pomiędzy żółtym promieniem, chemicznym kompleksem ciała trzeciej gęstości, a kompleksem ciała, który jest częścią kompleksu umysłu/ciała/ducha. Samiec, jak nazywacie tę biegunowość, ma niezwykle aktywne pożądanie żółtego promienia w przestrzeni/czasie w swoim wcieleniu, kiedy jego plemniki są najbardziej żywotne i pełne życiodajnych spermat. W ten sposób promień czerwony stara się rozmnażać najgęściej w czasie, gdy ciało to jest w stanie najlepiej spełnić wymagania dotyczące promienia czerwonego.

Żółto-promienny, chemiczny kompleks ciała samicy, jak nazywacie tę biegunowość, musi mieć ciągłe i rosnące pragnienie współżycia seksualnego, ponieważ może począć tylko raz na piętnaście do osiemnastu miesięcy, biorąc pod uwagę, że nosi poczęty kompleks ciała, rodzi go i karmi piersią. To jest wyczerpujące dla fizycznego ciała żółtego promienia. Aby to zrekompensować, pragnienie wzrasta, tak że ciało żółtego promienia jest predysponowane do kontynuacji kongresu seksualnego, spełniając w ten sposób swoje zadanie czerwonego promienia, aby rozmnażać się tak gęsto, jak to możliwe.

Tym bardziej, że powiedzmy, integralna seksualność lub biegunowość kompleksu ciała, który jest częścią kompleksu umysłu/ciała/ducha, nie zajmuje się tymi manifestacjami żółtego promienia, ale raczej podąża drogami poszukiwania transferu energii i szerzenia pomocy i służby innym lub sobie.

87.23 Pytający: Dodatkowo, dlaczego proporcja orgazmów męskich do żeńskich jest tak mocno dociążona po stronie mężczyzny?

Ra: Jestem Ra. Odnosimy się teraz do żółtego promienia, ciała fizycznego lub, jeśli wolisz, kompleksu ciała (na tym poziomie rozróżnienie nie ma znaczenia). Męski orgazm, który motywuje plemnik do zbliżenia się do komórki jajowej, jest niezbędny do spełnienia pragnienia rozmnażania gatunku. Kobiecy orgazm jest niepotrzebny. Ponownie, gdy kompleksy umysłu/ciała/ducha zaczynają wykorzystywać transfer energii seksualnej do uczenia się, służenia i gloryfikowania Jednego Nieskończonego Stwórcy, funkcja kobiecego orgazmu staje się bardziej jasna.

87.24 Pytający: Jaka była ta proporcja przed zasłoną?

Ra: Jestem Ra. Proporcja męskich orgazmów do żeńskich przed zasłoną była znacznie bliższa jeden do jednego, ponieważ metafizyczna wartość kobiecego orgazmu była jasna i bez cienia.

87.25 Pytający: Czy ma sens podawanie tej proporcji we wczesnej czwartej gęstości, a jeśli tak, czy zrobiłbyś to?

Ra: Jestem Ra. Pod wieloma względami mówienie o orgazmie mężczyzny i kobiety w wyższych gęstościach jest zupełnie pozbawione sensu, ponieważ charakter i natura orgazmu staje się coraz bardziej naturalnie funkcją kompleksu umysłu/ciała/ducha jako zespołu.

Można powiedzieć, że zasłona w czwartej gęstości została zdjęta i wybór został dokonany. W biegunowościach pozytywnych prawdziwe dzielenie się jest niemal powszechne. W negatywnych biegunowościach prawdziwa blokada, dzięki której zdobywca osiąga orgazm, a pokonany prawie nigdy, jest niemal powszechna.

W każdym przypadku możesz postrzegać funkcję seksualnej części doświadczenia jako najskuteczniejszy środek polaryzacji.

87.26 Pytający: W naszej iluzji mamy fizyczne definicje możliwych transferów energii. Nazywamy je konwersją potencjału na kinetyczny lub kinetyczny na ciepło i badamy to w odniesieniu do jego rosnącej entropii. Kiedy mówimy o transferach energii seksualnej i innych bardziej podstawowych formach energii, nigdy nie potrafię właściwie użyć, można powiedzieć, terminów, ponieważ nie rozumiem i prawdopodobnie nie mogę zrozumieć podstawowej formy energii, o której mówimy.

Jednakże wyczuwam, że jest to energia czystej wibracji; to znaczy, na podstawowym poziomie naszej iluzji, ta wibracja pomiędzy częścią przestrzeni i czasu kontinuum przestrzeni/czasu, a jednak jest w jakiś sposób przenoszona do naszej iluzji w bardziej podstawowej formie. Czy mógłbyś poszerzyć dla mnie ten obszar?

Ra: Jestem Ra. Tak.

87.27 Pytający: Zrobiłbyś to?

Ra: Jestem Ra. Masz rację zakładając, że energia, o której mówimy, omawiając transfery energii seksualnej, jest formą wibracyjnego mostu między przestrzenią/czasem a czasem/przestrzenią. Chociaż to rozróżnienie nie różni się od tego, co następuje, to, co następuje, może rzucić światło na to podstawowe stwierdzenie:

Ze względu na proces zasłaniania, energia przekazywana od mężczyzny do kobiety jest inna niż energia przekazywana od kobiety do mężczyzny. Ze względu na różnicę biegunowości kompleksu umysłu/ciała/ducha mężczyzny i kobiety, mężczyzna przechowuje energię fizyczną; kobieta, energię mentalną i mentalno-emocjonalną. Kiedy transfer energii seksualnej trzeciej gęstości zostanie zakończony, mężczyzna zaoferuje wyładowanie energii fizycznej. Kobieta jest dzięki temu odświeżona, mając znacznie mniejszą witalność fizyczną. W tym samym czasie, jeśli użyjesz tego terminu, kobieta wyładowuje wypływ swojej zmagazynowanej energii mentalnej i mentalno-emocjonalnej, oferując w ten sposób inspirację, uzdrowienie i błogosławieństwo dla mężczyzny, który z natury jest mniej żywotny w tej dziedzinie.

W tej chwili prosimy o jeszcze jedno pełne zapytanie.

87.28 Pytający: Dlaczego natura męska i kobieca jest różna?

Ra: Jestem Ra. Kiedy proces zasłaniania został zakończony, do męskiej biegunowości została przyciągnięta Matryca Umysłu, a do żeńskiej Wzmacniacz Umysłu; do mężczyzny Wzmacniacz Ciała, do kobiety Matryca Ciała.

Czy możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania, zanim zakończymy tę pracę?

87.29 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Pomocna będzie sugerowana korekta kadzielnicy. Ustawienia są dobre. Byliście sumienni, moi przyjaciele. Pozostawiamy was teraz w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie zatem naprzód, radując się radośnie z mocy i niewysłowionego pokoju Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

88 ⇒

⇐ 86

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy