92 ⇒

⇐ 90

Prawo Jedności Sesja 91

Ukryj menu

26 czerwca 1982

91.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

91.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono.

91.2 Pytający: Wymieniłem różne umysły i chciałbym wiedzieć, czy mają one zastosowanie w tym konkretnym aspekcie: po pierwsze, mamy kosmiczny umysł, który jest, jak sądzę, taki sam dla wszystkich sub-Logosów, takich jak nasze słońce. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

91.3 Pytający: Sub-Logos, taki jak nasze słońce, następnie, tworząc swoją szczególną ewolucję doświadczenia, uszlachetnia kosmiczny umysł lub powiedzmy, wyraża go własnym dodatkowym uprzedzeniem lub uprzedzeniami. Czy to słuszna obserwacja?

Ra: Jestem Ra. Jest to słuszna obserwacja z jednym wyjątkiem, który dotyczy użycia terminu „dodatek”, który sugeruje pojęcie tego, co jest czymś więcej niż wszechumysłem. Zamiast tego archetypowy umysł jest udoskonaleniem wszech-umysłu według wzoru charakterystycznego dla wyboru sub-Logosu.

91.4 Pytający: Zatem, kolejnym udoskonaleniem, które pojawia się, gdy kosmiczny umysł zostaje oczyszczony, jest to, co nazywamy umysłem archetypowym. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

91.5 Pytający: To z kolei tworzy, jak przypuszczam, umysł planetarny lub rasowy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie.

91.6 Pytający: Skąd pochodzi umysł planetarny lub rasowy?

Ra: Jestem Ra. Ten rasowy czy planetarny umysł jest dla tego Logosa składnicą uprzedzeń pamiętanych przez kompleksy umysłu/ciała/ducha, które cieszyły się doświadczeniem tego planetarnego wpływu.

91.7 Pytający: Niektóre istoty na tej planecie ewoluowały z drugiej gęstości do trzeciej, a niektóre zostały przeniesione z innych planet, aby ponownie powtórzyć trzecią gęstość tutaj. Czy ci, którzy zostali przeniesieni tutaj, aby poddać się recyklingowi w trzeciej gęstości, wzbogacili umysł planetarny lub rasowy?

Ra: Jestem Ra. Nie tylko każda rasa wzbogaciła umysł planetarny, ale także każda rasa posiada umysł rasowy. W ten sposób dokonaliśmy tego rozróżnienia, omawiając tę część umysłu.

Ta część umysłu jest formowana w serii pozornie niejednoczesnych doświadczeń, które są wybierane w wolności woli przez kompleksy umysłu/ciała/ducha wpływu planetarnego. Dlatego też, chociaż ten Akaszowy, planetarny lub rasowy umysł jest rzeczywiście korzeniem umysłu, można go dostrzec w ostrym odróżnieniu od głębszych korzeni umysłu, które nie są funkcją zmiany pamięci, jeśli wolisz.

W tej chwili musimy poprosić o cierpliwość. Ten kanał stał się nieco niewyraźny z powodu ruchu okrycia, które dotyka tego instrumentu. Prosimy o powtórzenie zdań początkowych i wypuszczenie oddechu.

[Mikrofony przymocowane do okrycia instrumentu zostały lekko pociągnięte, ponieważ koc został umieszczony nad głośnym magnetofonem. Krąg Jedności został wykonany; oddech został wydmuchany dwie stopy nad głową instrumentu od jej prawej do lewej; i Krąg Jedności został ponownie wykonany zgodnie z prośbą.]

Jestem Ra. Komunikujemy się teraz.

91.8 Pytający: Czy udało nam się przywrócić czysty kontakt?

Ra: Jestem Ra. Nastąpił błąd, który następnie trzeba było powtórzyć. To zostało wykonane. Komunikacja znów jest czysta. Podobały nam się humorystyczne aspekty niezbędnych powtórek.

91.9 Pytający: Co się stało, gdy przewody mikrofonu zostały lekko poruszone?

Ra: Jestem Ra. Połączenie między kompleksem umysłu/ciała/ducha instrumentu a jego żółtym, chemicznym, fizycznym nośnikiem zostało zachwiane. Spowodowało to pewne niedopasowanie organu, który nazywasz płucami, i gdyby naprawa nie została wykonana, doprowadziłoby to do zniekształcenia stanu kompleksu fizycznego tej części fizycznego pojazdu instrumentu.

91.10 Pytający: Jakie zniekształcenie?

Ra: Jestem Ra. Stopień zniekształcenia zależałby od stopnia zaniedbania. Ostateczną karą, powiedzmy, za zakłócenie fizycznego pojazdu jest śmierć, w tym przypadku przez coś, co nazwalibyście zastoinową niewydolnością serca. Ponieważ grupa wsparcia była szybka, nie powinno być żadnych zniekształceń doświadczanych przez instrument.

91.11 Pytający: Dlaczego tak bardzo drobny efekt jak lekkie poruszenie przewodu mikrofonowego skutkuje taką sytuacją? Nie mechanicznie czy chemicznie, ale filozoficznie, czy potrafisz odpowiedzieć na to pytanie?

Ra: Jestem Ra. Możemy odpowiedzieć tylko mechanicznie, ponieważ nie ma filozofii na odruchy fizycznej funkcji pojazdu.

Jest coś, co można nazwać odruchem srebrnego sznurka; to znaczy, gdy kompleks umysłu/ciała/ducha przebywa bez otoczenia fizycznej powłoki, a fizyczna powłoka jest naruszona, fizyczna powłoka odruchowo przywoła nieobecnego ożywiciela; to znaczy kompleks umysłu/ciała/ducha, który jest połączony z czymś, co może być metafizycznie postrzegane jako to, co niektórzy z waszych filozofów nazwali srebrnym sznurem.

Jeśli zostanie to zrobione nagle, kompleks umysłu/ciała/ducha spróbuje wejść w sieć energetyczną fizycznego pojazdu bez należytej staranności, a efekt jest taki, jak gdyby ktoś rozciągnął jedną z waszych elastycznych taśm i pozwolił jej szybko się skurczyć. Powstałe zerwanie uderzy mocno w zakotwiczoną część elastycznej taśmy.

Proces, przez który przechodzicie jako grupa w przywoływaniu sobie tego instrumentu, można przyrównać do chwytania tej taśmy i delikatnego zmniejszania jej napięcia, aż będzie ona bez dostrzegalnego rozciągnięcia.

91.12 Pytający: Wracając do tego, o czym rozmawialiśmy: czy prawdopodobnie różne rasy zamieszkujące tę planetę pochodzą z różnych planet w naszym lokalnym sąsiedztwie, czy też z planet pobliskich Logosów, które wyewoluowały przez swoje doświadczenie drugiej gęstości, aby stworzyć dużą liczbę różnych ras, których doświadczamy na tej planecie? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Są prawidłowości w twoim przypuszczeniu. Jednakże nie wszystkie rasy i podrasy mają różne pochodzenie planetarne. Sugerujemy, że patrząc na pochodzenie planetarne, obserwujemy nie pigmentację powłoki, ale uprzedzenia dotyczące interakcji z innymi jaźniami i definicje dotyczące natury jaźni.

91.13 Pytający: Ile różnych planet dostarczyło osobników, którzy obecnie zamieszkują tę planetę w tej trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest to przez nas postrzegane jako nieistotna informacja, ale nieszkodliwa. Istnieją trzy główne wpływy planetarne na waszą sferę planetarną, poza wpływami waszego pochodzenia z drugiej gęstości oraz trzynaście mniejszych grup planetarnych w uzupełnieniu do powyższego.

91.14 Pytający: Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy do szczegółowych pytań dotyczących archetypów. Czy wszystkie Logosy ewoluujące po zasłonie mają dwadzieścia dwa archetypy?

Ra: Jestem Ra. Nie.

91.15 Pytający: Czy to powszechne, że Logosy mają dwadzieścia dwa archetypy, czy jest to stosunkowo wyjątkowe w stosunku do naszego Logosu?

Ra: Jestem Ra. System siódemek jest najbardziej wyartykułowanym systemem, jaki został dotychczas odkryty przez jakikolwiek eksperyment dowolnego Logosu w naszej oktawie.

91.16 Pytający: Jaka jest największa liczba archetypów, według wiedzy Ra, używanych przez Logos?

Ra: Jestem Ra. Siódemki plus Wybór to największa liczba, z której, według naszej wiedzy, skorzystały Logosy. Jest wynikiem wielu, wielu wcześniejszych eksperymentów w artykulacji Jednego Stwórcy.

91.17 Pytający: Zakładam zatem, że dwadzieścia dwa to najwięcej archetypów. Zapytam również, jaka jest minimalna liczba obecnie używana przez jakikolwiek Logos, według wiedzy Ra?

Ra: Jestem Ra. Najmniej to dwa systemy po pięć, które uzupełniają cykle lub gęstości doświadczenia.

Musisz pojąć ideę, że archetypy nie powstały od razu, ale krok po kroku, i nie w kolejności, jaką znacie w tej przestrzeni/czasie, ale w różnych porządkach. Dlatego te dwa systemy piątek wykorzystywały dwa różne sposoby postrzegania archetypowej natury wszelkiego doświadczenia. Każdy oczywiście używał Matrycy, Wzmacniacza i Sygnifikatora, ponieważ jest to żniwo, od którego rozpoczęło się nasze tworzenie.

Jeden sposób lub system eksperymentowania dodał do nich Katalizator i Doświadczenie. Inny system, jeśli wolisz, dodał Katalizator i Transformację. W jednym przypadku metody przetwarzania doświadczenia były dalej wspomagane, ale owoce doświadczenia były mniej wspomagane. W drugim przypadku może się wydawać, że jest odwrotnie.

91.18 Pytający: Dziękuję. Mamy następujące obserwacje dotyczące archetypów. Po pierwsze, Matryca Umysłu jest przedstawiona w egipskim tarocie przez mężczyznę, i to traktujemy jako inteligentnie kierowaną twórczą energię. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Jest to niezwykle przemyślane postrzeganie, ponieważ mężczyzna nie jest konkretnie biologicznym mężczyzną, ale męską zasadą.

Zauważysz, że na obrazach są bardzo wyraźne uprzedzenia seksualne. Mają one funkcjonować zarówno jako informacja o tym, która istota biologiczna lub energia przyciągnie dany archetyp, ale także jako bardziej ogólny pogląd, który postrzega polaryzację jako klucz do archetypowego umysłu trzeciej gęstości.

91.19 Pytający: Po drugie, mamy różdżkę, która była postrzegana jako siła woli. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Pojęcie woli rzeczywiście wypływa z każdego aspektu obrazu Matrycy Umysłu. Różdżka, podobnie jak wola, jest jednak, powiedzmy, astrologiczną pochodną wyciągniętej ręki, tworzącej, powiedzmy, magiczny gest.

Znaczącą częścią tego obrazu — którą można postrzegać wyraźnie jako oddzieloną od koncepcji różdżki — jest ta kula, która wskazuje duchową naturę obiektu woli osoby pragnącej dokonywać magicznych aktów w obrębie manifestacji waszej gęstości.

91.20 Pytający: Ręka skierowana w dół była postrzegana jako poszukiwanie od wewnątrz, a nie zewnętrznie aktywnej dominacji nad światem materialnym. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Spójrz jeszcze raz, uczniu. Czy ręka sięga do wnętrza? Nie. Bez wzmocnienia świadomy umysł nie ma wnętrza. Ta ręka, uczniu, sięga w stronę tego, co poza swym niewzmocnionym wpływem jest przed nią odcięte.

91.21 Pytający: Kwadratowa klatka może przedstawiać materialną iluzję, niemagiczny kształt. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Kwadrat, gdziekolwiek jest widziany, jest symbolem iluzji trzeciej gęstości i może być postrzegany jako niemagiczny lub, we właściwej konfiguracji, jako zamanifestowany wewnątrz; to znaczy świat materialny, który otrzymał życie.

91.22 Pytający: Ciemny obszar wokół kwadratu byłby wtedy ciemnością podświadomości. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Nie ma nic więcej do powiedzenia spostrzegawczemu uczniowi.

91.23 Pytający: Część w szachownicę reprezentowałaby biegunowość?

Ra: Jestem Ra. To też jest zadowalające.

91.24 Pytający: Ptak jest posłańcem, po którego ręka sięga w dół, aby go uwolnić. Czy Ra może to skomentować?

Ra: Jestem Ra. W skrzydlatych wizjach czy obrazach w tym systemie należy zwrócić uwagę nie tyle ze względu na ich odrębny rodzaj, ile ze względu na położenie skrzydeł. Wszystkie ptaki mają za zadanie sugerować lot, wiadomości i ruch, a w niektórych przypadkach ochronę.

Złożone skrzydło na tym obrazie ma sugerować, że tak jak postać Matrycy, Mag, nie może działać bez dotarcia do swojego uskrzydlonego ducha, tak samo duch nie może latać, aby nie został uwolniony do świadomej manifestacji a tym samym nie został urzeczywistniony.

91.25 Pytający: Gwiazda mogłaby reprezentować potęgującą siłę podświadomości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Ta konkretna część tego obrazu jest najlepiej widoczna w kategoriach astrologicznych. Skomentowalibyśmy w tej przestrzeni/czasie, że Ra nie umieścił astrologicznych fragmentów tych obrazów w systemie obrazów, które mają przywoływać archetypowe lejtmotywy.

91.26 Pytający: Czy są jakieś inne dodatki do karty numer jeden, poza gwiazdą, które mają inne niż podstawowe archetypowe aspekty?

Ra: Jestem Ra. Istnieją szczegóły każdego obrazu widzianego kulturowym okiem czasu zapisu. Tego można było się spodziewać. Dlatego przyglądając się, powiedzmy, egipskim strojom i systemom mitologicznym użytych na obrazach, o wiele lepiej jest przeniknąć do sedna znaczenia kostiumów lub znaczenia stworzeń, niż trzymać się kultury, która nie jest waszą własną.

W każdej istocie obraz będzie wybrzmiewał nieco inaczej. Dlatego ze strony Ra istnieje chęć umożliwienia kreatywnego wyobrażenia każdego archetypu przy użyciu ogólnych wytycznych, a nie konkretnych i ograniczających definicji.

91.27 Pytający: Kielich może przedstawiać mieszankę namiętności pozytywnych i negatywnych. Czy Ra mógłby skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Uszne części fizycznego nośnika tego instrumentu nie odebrały znacznej części Twojego zapytania. Proszę ponownie zapytać.

91.28 Pytający: Wydaje się, że jest kielich, który mamy jako zawierający mieszankę pozytywnych i negatywnych wpływów. Jednak osobiście w to wątpię. Czy Ra mógłby skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Nie wątp w biegunowość, uczniu, ale uwolnij kielich z jego ograniczenia. Jest to rzeczywiście zniekształcenie oryginalnego obrazu.

91.29 Pytający: Jaki był oryginalny obraz?

Ra: Jestem Ra. Oryginalny obraz miał szachownicę jako sugestię biegunowości.

91.30 Pytający: Czy była to więc reprezentacja czekającej na posmakowanie przez Matrycę Umysłu polaryzacji?

Ra: Jestem Ra. To jest znakomicie spostrzegawcze.

91.31 Pytający: Wymieniłem tutaj miecz jako walkę. Nie jestem pewien, czy cokolwiek na tym schemacie mogę nazwać mieczem. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Nie wątp w walkę, uczniu, ale uwolnij miecz z jego ograniczenia. Obserwuj zmagania ptaka w klatce, by latać.

91.32 Pytający: Wymieniłem monetę jako wykonaną pracę. Mam też wątpliwości co do istnienia monety na tym schemacie. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Ponownie, nie wątpcie w to, co ma przedstawiać moneta, bo czyż Mag nie dąży do realizacji poprzez zamanifestowany świat? Uwolnij monetę z jej ograniczeń.

91.33 Pytający: I wreszcie Magik reprezentuje świadomy umysł. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Prosimy ucznia o rozważenie koncepcji niekarmionego, świadomego umysłu, umysłu bez żadnych zasobów poza świadomością. Nie myl niekarmionego świadomego umysłu z masą złożoności, której doświadczacie jako studenci, ponieważ tak wiele, wiele razy zanurzaliście się już w procesach wzmacniania, katalizatora, doświadczania i transformacji.

91.34 Pytający: Czy to wszystkie elementy tego pierwszego archetypu?

Ra: Jestem Ra. To wszystko, co widzi student. W ten sposób dopełnienie jest dla Ciebie kompletne. Każdy uczeń może zobaczyć inny niuans.

Jak powiedzieliśmy, nie oferowaliśmy tych obrazów wraz z granicami, a jedynie jako wskazówki mające pomóc adeptowi i ustalić architekturę głębokiej lub archetypowej części głębokiego umysłu.

91.35 Pytający: Jak wiedza o aspektach archetypowego umysłu jest wykorzystywana przez jednostkę do przyspieszenia jej ewolucji?

Ra: Jestem Ra. Podamy przykład oparty na tym pierwszym zbadanym archetypie lub kompleksie koncepcji.

Świadomy umysł adepta może być przepełniony najbardziej zawiłymi i niemożliwymi do opanowania ideami, tak że dalsze myślenie staje się niemożliwe, a praca w niebieskim promieniu lub indygo jest zablokowana przez nadmierną aktywację. Wtedy adept wezwałby nowy umysł, nietknięty i dziewiczy i zamieszkał w archetypie nowego i nieskazitelnego umysłu, bez uprzedzeń, bez polaryzacji, pełen magii Logosu.

91.36 Pytający: A zatem mówisz, że (jeśli dobrze rozumiem to, co właśnie powiedziałeś), że świadomy umysł może być wypełniony niemal nieskończoną liczbą pojęć, ale jest zestaw podstawowych pojęć, które są tym, co nazwałbym ważnymi po prostu dlatego, że są podstawą ewolucji świadomości i jeśli zostaną starannie zastosowane, przyspieszą ewolucję świadomości. Podczas gdy szeroki wachlarz pojęć, idei, doświadczeń, które spotykamy w naszym codziennym życiu, może mieć niewielki lub żaden wpływ na ewolucję świadomości z wyjątkiem bardzo pośredniego sposobu. Innymi słowy, staramy się tutaj znaleźć wielkie motywatory ewolucji i wykorzystać je do poruszania się po naszej ewolucyjnej ścieżce. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Niezupełnie. Archetypy nie są podstawą ewolucji duchowej, ale raczej narzędziem do uchwycenia w niezakłócony sposób natury tej ewolucji.

91.37 Pytający: Więc dla osoby, która chce świadomie poszerzyć swoją własną ewolucję, umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania archetypów byłaby korzystna w uporządkowaniu tego, czego chciał szukać i tego, co znalazł – i to które wówczas uznano by za nie tak skuteczne narzędzie poszukiwania. Czy to byłoby dobre stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. To całkiem adekwatne stwierdzenie. Termin „wydajny” można również owocnie zastąpić terminem „nie zniekształcony”. Umysł archetypowy, gdy świadomie przeniknięty, jest planem zbudowanej struktury wszystkich wydatków energetycznych i wszelkich poszukiwań, bez zniekształceń. To jako zasób w głębokim umyśle, jest potencjalnie wielką pomocą dla adepta.

Poprosilibyśmy o jeszcze jedno pytanie w tej przestrzeni/czasie, ponieważ ten instrument doświadcza ciągłych fal zniekształceń, które nazywacie bólem i chcemy zrezygnować z pracy, podczas gdy instrument nadal posiada wystarczającą ilość przekazanej energii, aby złagodzić przejście do stanu przebudzenia, jeśli można to tak nazwać.

91.38 Pytający: Skoro jesteśmy na końcu Matrycy Umysłu, zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić kontakt lub sprawić by instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Każdy jest bardzo sumienny. Instrumentowi może być nieco bardziej komfortowo dodając wirujące wody z wyprostowanym kręgosłupem. Wszystkie inne rzeczy, które można wykonać dla dobra instrumentu, są wykonywane z najwyższą starannością.

Pochwalamy nieustanną wierność grupy ideałom harmonii i dziękczynienia. To będzie wasza wielka ochrona. Wszystko w porządku, przyjaciele. Wyposażenie i ustawienia są doskonałe.

Jestem Ra. Zostawiam was chlubiących się miłością i światłem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

92 ⇒

⇐ 90

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy