98 ⇒

⇐ 96

Prawo Jedności Sesja 97

Ukryj menu

15 września 1982

Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono.

Pytający: Jaka jest sytuacja z naszym negatywnym przyjacielem z piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono.

Pytający: Rozważałem wygląd jastrzębia i dokonałem tej analizy ptaka na karcie trzeciej:

Ptak jest przesłaniem od wyższego ja, a położenie skrzydeł na karcie trzeciej, jedno skrzydło skierowane w stronę kobiety, wskazuje, że jest to przesłanie dla kobiety działającej jako katalizator dla umysłu. Pozycja dolnego skrzydła wskazuje, że wiadomość ma charakter negatywny lub wskazuje na niestosowność określonej aktywności umysłowej lub planu. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Nie.

Pytający: Czy powodem tego braku komentarza jest Pierwsze Zniekształcenie?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Pytający: Przeanalizowałem jastrzębia, którego zobaczyłem zaraz po powrocie z domu w Atlancie jako wiadomość (najprawdopodobniej od mojego wyższego ja) wskazującą, że plan przeprowadzki nie był najlepszy, nie był zbyt właściwy, ponieważ bez jastrzębia wszystko potoczyłoby się zgodnie z planem, bez dodanego katalizatora. Ten pojedynczy katalizator o niezwykłej naturze, logicznie, z mojego punktu widzenia, mógł tylko oznaczać, że istniał komunikat o niestosowności planu z jakiegoś powodu, który nie został jeszcze odkryty. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Stąpamy tak blisko Prawa Pomieszania jak to tylko możliwe sugerując, że nie wszystkie skrzydlate istoty mają archetypowe znaczenie. Możemy zasugerować, że dostrzeganie wspólnych, subiektywnie godnych uwagi zjawisk jest powszechne, gdy w innym doświadczeniu inkarnacyjnym, praca znacząca dla służby zwiększonej biegunowości była współdzielona.

Te subiektywnie interesujące współdzielone zjawiska działają następnie jako środek komunikacji, którego natura nie może być dyskutowana przez osoby spoza wspólnego doświadczenia wcielenia bez ingerencji w wolną wolę każdego podmiotu zaangażowanego w kompleks subiektywnie znaczących wydarzeń.

Pytający: Czy Ra może nam powiedzieć o źródle niezwykłego zapachu w tym pokoju dziś rano?

Ra: Jestem Ra. Ten zapach składa się z dwóch składników. Jednym z nich jest, jak przypuszczano, rozkładający się fizyczny pojazd jednej z waszych rodentii drugiej gęstości. Drugi to żywiołak, który próbuje zamieszkać w gnijących szczątkach tego małego stworzenia.

Oczyszczenie pokoju i palenie kadzidła zniechęciło żywiołaka. Proces rozkładu powinien, w krótkim okresie waszej przestrzeni/czasu, usunąć mniej niż harmonijne odczucia dostarczane przez nos.

Pytający: Jestem obecnie w trudnej sytuacji do podjęcia decyzji, przede wszystkim z powodu pojawienia się wspomnianego jastrzębia po powrocie z Atlanty. Jedynym celem o jakiejkolwiek wartości jest praca, którą wykonujemy, która obejmuje nie tylko kontakt, ale także komunikację i rozpowszechnianie informacji do tych, którzy mogą o to poprosić.

Ponieważ przeprowadzka była z tym związana, a jastrząb był dla mnie oczywiście funkcją tego procesu, jestem obecnie w rozterce co do optymalnej sytuacji, ponieważ nie zdecydowałem jeszcze definitywnie o znaczeniu jastrzębia lub korzyści lub skuteczności przeprowadzki i nie chcę tworzyć procesu, który jest w zasadzie nieodwracalny, jeśli ma to skutkować brakiem naszej zdolności do służenia tym, którzy szukaliby tego, co jesteśmy w stanie zamanifestować dzięki naszym wysiłkom tutaj. Czy Ra skomentowałby tę sytuację?

Ra: Jestem Ra. Pytający dużo zakłada, a komentowanie jest naruszeniem jego wolnej woli. Możemy zasugerować zastanowienie się nad naszymi wcześniejszymi komentarzami dotyczącymi skrzydlatych stworzeń, o których mówisz. Powtarzamy, że każde miejsce pracy, odpowiednio przygotowane przez tę grupę, jest dla Ra do zaakceptowania. Rozróżnianie wyboru należy do was.

Pytający: Czy są jakieś elementy w pierwszych czterech kartach, które nie są intencją Ra, które moglibyśmy usunąć, aby przedstawić mniej zagmatwaną kartę podczas tworzenia naszych nowych rysunków?

Ra: Jestem Ra. W zapytaniu tym znajdujemy wiele materiału, który stanowiłby powtórzenie. Czy możemy zasugerować przeformułowanie zapytania?

Pytający: Prawdopodobnie nie wyraziłem tego tak, jak chciałem, czyli: już ustaliliśmy, jakie przedmioty należy usunąć z pierwszych czterech kart. Pytanie brzmiało: czy przegapiłem coś, co powinno zostać usunięte, co nie było pierwotnym zamiarem Ra podczas ostatnich kilku sesji określania, co powinno zostać usunięte?

Ra: Jestem Ra. Powtórzymy naszą opinię, że istnieje kilka pojęć, które na każdym obrazie są oparte na astrologii. Jednakże koncepcje te nie są pozbawione wartości w kompleksie konceptów zamierzonym przez Ra, biorąc pod uwagę postrzeganie tych konceptów przez ucznia w odpowiedni sposób.

Nie chcemy tworzyć tego, co każdy kompleks umysłu/ciała/ducha może uznać za kompletną i nieomylną serię obrazów. W tym względzie należy poczynić istotne uwagi. Z pomocą pytającego badamy kompleksy koncepcyjne wielkiej architektury archetypowego umysłu. Aby lepiej uchwycić naturę, proces i cel archetypów, Ra dostarczył szereg kompleksów pojęć.

W żaden sposób nie powinniśmy, jako pokorni posłańcy Jednego Nieskończonego Stwórcy, chcieć stawiać przed rozważaniem jakiegokolwiek kompleksu umysłu/ciała/ducha, który dąży do swojej ewolucji, najbledszego odcienia idei, że te obrazy nie są niczym innym jak zasobem do pracy w obszarze rozwoju wiary i woli.

Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, musimy zatem spojrzeć na oszałamiającą tajemnicę Jednego Nieskończonego Stwórcy. Archetypowy umysł nie rozwiązuje żadnego paradoksu ani nie doprowadza wszystkiego do jedności. Nie jest to własność żadnego zasobu, który jest trzeciej gęstości.

Dlatego prosimy ucznia, aby spojrzał z wewnętrznej pracy i ujrzał chwałę, potęgę, majestat, tajemnicę i pokój jedności. Niech żadne uwzględnienie ptaka lub bestii, ciemności lub światła, kształtu lub cienia nie powstrzymuje tego, który szuka, od centralnego rozważania jedności.

Nie jesteśmy posłańcami kompleksu. Niesiemy przesłanie jedności. Tylko w tej perspektywie możemy potwierdzić poszukiwaczowi umiejętności pojęcie, artykulację i korzystanie z tego zasobu głębokiego umysłu, którego przykładem są kompleksy pojęciowe archetypów.

Pytający: Dziękuję. Karta numer pięć, Sygnifikator Umysłu, wskazuje, po pierwsze, jak ja to widzę, po prostu mężczyznę w prostokątnej strukturze. Sugeruje mi to, że istota umysłu w trzeciej gęstości jest dobrze związana z iluzją, co sugeruje również fakt, że podstawa mężczyzny jest prostokątną formą, nie wykazującą zdolności do ruchu. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. O uczniu, pojąłeś najprostszą esencję natury pełnego objęcia Sygnifikatora w prostokącie. Zastanów się, uczniu, czy twoje myśli mogą chodzić. Zdolności najdoskonalszej mentalności nie będą znane bez użycia fizycznego pojazdu, który nazywacie ciałem. Przez usta umysł może mówić. Poprzez kończyny umysł może spowodować działanie.

Pytający: Istota spogląda w lewo, wskazując, że umysł ma tendencję do łatwiejszego dostrzegania negatywnego katalizatora lub negatywnej esencji swojego otoczenia. Czy Ra skomentowałby tę obserwację?

Ra: Jestem Ra. To jest zasadniczo poprawne.

Pytający: Na dole siedzenia znajdują się dwie małe istoty, jedna czarna i jedna biała. Najpierw zapytałbym Ra: czy ten rysunek jest poprawny w kolorystyce? Czy czarny znajduje się we właściwej pozycji w stosunku do oryginalnych rysunków Ra?

Ra: Jestem Ra. To, co postrzegasz jako czarne, było najpierw czerwone. Poza tą różnicą istoty w kompleksie koncepcji są umieszczone prawidłowo.

Pytający: Czerwone zabarwienie jest więc dla mnie zagadką. Pierwotnie zdecydowaliśmy, że reprezentują one polaryzację umysłu, pozytywną lub negatywną, ponieważ jego znacząca jaźń byłaby albo istotna jako jedna, albo druga polaryzacja. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Wskazania polaryzacji są zgodne z założeniami pytającego. Dawną symboliką dla ścieżki lewej ręki było rdzawe zabarwienie.

Pytający: Czy—

Ra: W tym momencie przerwiemy, jeśli pytający będzie cierpliwy. Z gardłem instrumentu są dość poważne problemy. Postaramy się poprawić sytuację i zasugerować ponowne przejście Kręgu Jedności.

[Kaszel.]

[Kaszel.]

[Krąg Jedności został ponownie wykonany, a oddech wydalony dwie stopy nad głową instrumentu.]

Jestem Ra. Proszę kontynuuj.

Pytający: Jaki był charakter problemu? Co go spowodowało?

Ra: Jestem Ra. Istota piątej gęstości, która pozdrawia ten instrument, wpłynęła na poprzednią trudność zniekształcenia obszaru gardła i klatki piersiowej instrumentu. Pewna część tego zniekształcenia pozostała niewspomniana przez instrument. Pomocne jest, aby instrument jak najdobitniej przemawiał do grupy wsparcia o wszelkich trudnościach, na które można zwrócić większą uwagę.

Jednakże w obszarze klatki piersiowej instrumentu pozostaje bardzo niewiele zniekształceń. Jednak tuż przed rozpoczęciem pracy instrumentowi zaproponowano ekstremalną aktywację tego, co można nazwać alergią, a śluz z przepływu, który powoduje to zniekształcenie, zaczął powodować trudności dla gardła.

W tym momencie wcześniejszy potencjał zaciskania gardła został nieco aktywowany przez odruch ciała chemicznego żółtego promienia, nad którym mamy tylko ogólną kontrolę.

Będziemy wdzięczni za przypomnienie nam, aby spowodować kaszel przed lub po każdym zapytaniu przez pozostałą część tej pracy. Gdy odzyska przytomność, instrument ten nie powinien mieć większych trudności.

Pytający: Zastanawiałem się, dlaczego ciemna istota znajduje się po prawej stronie karty, jeśli chodzi o postać męską, który jest Sygnifikatorem, a jasna, biała istota po lewej. Czy mógłbyś to skomentować po spowodowaniu kaszlu u instrumentu, proszę?

Ra: [Kaszel.] Charakter— Zatrzymujemy się.

[Dziesięciosekundowa pauza.]

Jestem Ra. Nastąpił poważny rozbłysk bólu. Możemy teraz kontynuować.

Charakter polaryzacji jest interesujący, ponieważ te doświadczenia oferowane Sygnifikatorowi jako pozytywne często są rejestrowane jako produktywne uprzedzenia, które mogą być postrzegane jako negatywne, podczas gdy owoce tych doświadczeń pozornie negatywnych często okazują się pomocne w rozwoju nastawienia na służenie innym. Ponieważ jest to być może przewodnia cecha tego, co umysł przetwarza i zapisuje, te symbole biegunowości zostały w ten sposób umieszczone.

Możesz zauważyć, że ręce na środkowym obrazie wskazują odpowiednie nastawienie do pracy prawo- i leworęcznej; to znaczy prawa ręka gestykuluje w służbie innym, oferując swoje światło na zewnątrz. Lewa ręka usiłuje wchłonąć moc ducha i skierować go wyłącznie do użytku.

Pytający: Osiem kartuszy na dole prawdopodobnie oznaczałoby centra energetyczne i ewolucję przez te centra... możliwość polaryzacji pozytywnej lub negatywnej ze względu na biało-czarne zabarwienie figur. Czy Ra skomentowałby to po spowodowaniu kaszlu u instrumentu?

Ra: [Kaszel.] Jestem Ra. Obserwacje studenta są spostrzegawcze. Pouczające jest kontynuowanie badań oktaw w związku z tym kompleksem pojęciowym. Wiele z nich to oktawy bytu kompleksu umysłu/ciała/ducha. Nie ma takiego, który nie skorzystałby na rozmyślaniu w związku z rozważaniami na temat natury rozwoju biegunowości, czego przykładem jest kompleks pojęciowy waszej karty numer pięć.

Pytający: Czy symbole na awersie każdego z tych małych kartuszów, takie jak ptaki i inne symbole, mają znaczenie na tej karcie, które mają wartość przy rozważaniu archetypu? Czy odpowiedziałbyś na to po spowodowaniu kaszlu u instrumentu?

Ra: [Kaszel.] Jestem Ra. Te symbole to litery i słowa, podobnie jak w waszym języku odebralibyście takie belkowanie. Są one w dużej mierze inkulturowane przez ludzi nie z waszego pokolenia. Zasugerujmy z grubsza, aby informacje zapisane na tych kartuszach były rozumiane jako wyrażenie: „I narodzisz się na nowo do życia wiecznego”.

Pytający: Dziękuję. Pomyślałem, że skrzydła u góry karty mogą wskazywać na ochronę ducha nad procesem ewolucji. Czy Ra skomentowałby to po spowodowaniu kaszlu u instrumentu?

Ra: [Kaszel.] Jestem Ra. Zakończymy tę sesję, ponieważ mamy znaczne trudności z używaniem współczulnego układu nerwowego, aby pomóc instrumentowi w dostarczaniu wystarczającej ilości powietrza do oddychania. Dlatego przedwcześnie sugerujemy zakończenie tej sesji.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

Pytający: Nie musisz odpowiadać, jeśli chcesz zakończyć teraz dla dobra instrumentu, ale czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić kontakt lub sprawić by instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Grupa wsparcia działa dobrze.

Sugeruje się, aby instrument był zachęcany do podjęcia kroków w celu całkowitego wyzdrowienia ze zniekształcenia w kierunku bólu gardła i w mniejszym stopniu, klatki piersiowej. W żaden sposób ani my, ani wy, nie możemy usunąć tego działania, które zostało wykonane. Po prostu musi zostać usunięte przez fizyczne przywrócenie normalnego zniekształcenia. Nie jest to łatwe ze względu na skłonność tego instrumentu do alergii.

Ustawienia są dokładnie przemyślane.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, chlubiących się i radujących w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc w wielkim tańcu, wzmocnieni pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

98 ⇒

⇐ 96

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy