100 ⇒

⇐ 98

Prawo Jedności Sesja 99

Ukryj menu

18 listopada 1982

99.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

99.1 Pytający: Proszę o podanie stanu instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Fizyczny deficyt tego instrumentu utrzymuje się, ale może się zmniejszyć z powodu usunięcia w przyszłości produktów spożywczych, na które instrument ma znaczną alergię. Poziomy energii życiowej są nieco niższe niż podczas ostatniego pytania, ale pozostają silne. Zmiana mentalnego/emocjonalnego poziomu energii zmierza w kierunku zniekształcenia osłabienia tego kompleksu.

99.2 Pytający: Jakie środki spożywcze wywołują reakcję alergiczną?

Ra: Jestem Ra. To, co nazywacie maślanką, choć jest odpowiednio używane w uzdrawiającej pracy w obszarze gardła i klatki piersiowej, jest substancją, na którą istota ma alergię.

99.3 Pytający: Instrument pyta, czy będzie w porządku trzymanie małego złotego krzyżyka podczas jednej z tych sesji, czy też spowoduje to jakieś niewskazane zniekształcenie?

Ra: Jestem Ra. Skanujemy mentalne zniekształcenia instrumentu. Chociaż generalnie obecność metalicznej substancji nie jest zalecana, w tym przypadku, ponieważ uważamy, że te zniekształcenia osłabiają mentalny/emocjonalny kompleks instrumentu ze względu na jego empatyczne zniekształcenia, postać ta jest szczególnie zalecana do wykorzystania przez ten instrument. Prosimy, aby w przypadku jakiegokolwiek wzmocnienia łańcuszka (zgodnie z intencją tego instrumentu), ogniwa wzmacniające, które symbolizują wieczność dla tego instrumentu, były takiej samej lub większej czystości jak reszta urządzenia.

W tym węźle to, co ten przyrząd reprezentuje dla tego instrumentu, jest bardzo potrzebnym wzmocnieniem mentalnych/emocjonalnych wzorców, które zostały znacznie zakłócone ze zwykłej konfiguracji zniekształceń.

99.4 Pytający: Czy jest coś jeszcze, co musi być zrobione dla lub przez instrument, aby usunąć magiczne działanie, lub jakiekolwiek jego następstwa, na jej obszarze gardła przez naszego negatywnego towarzysza z piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Nie.

99.5 Pytający: Na koniec, ze wstępnych pytań, jedno od Jima brzmiące: „Przez ostatnie trzy tygodnie często byłem na granicy złości i frustracji, miałem prawie ciągły tępy ból w moim centrum promienia indygo i czułem się całkiem wyczerpanym z energii. Czy Ra skomentowałby źródło tych doświadczeń oraz jakiekolwiek myśli lub działania, które mogłyby je złagodzić?”

Ra: Jestem Ra. Jak we wszystkich zniekształceniach, źródłem jest granica punktu widzenia. Możemy, bez poważnego naruszenia, zaproponować trzy sposoby postępowania, które będą operować na wyrażonym zniekształceniu.

Po pierwsze, byłoby dobrze, gdyby skryba angażował się, jeśli nie codziennie, to tak blisko, jak to tylko możliwe, w samotną, forsowną czynność, która doprowadza tę istotę do prawdziwego fizycznego zmęczenia. Co więcej, chociaż każde działanie może wystarczyć, działanie wybrane do zamierzonego służenia harmonii grupy byłoby całkiem skuteczne.

Druga aktywność to część waszej przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni zajęta przez istotę, bezpośrednio lub jak najbardziej zbliżona do wytężonej aktywności, na samotną kontemplację.

Po trzecie, entuzjastyczne dążenie do balansowania i cichych medytacji nie może być skreślone z listy działań pomocnych dla tej istoty.

Możemy zauważyć, że wielką, mocną stroną skryby jest nieadekwatny kompleks wibracji dźwięku, moc. Przepływ mocy, podobnie jak przepływ miłości czy mądrości, jest możliwy nie dzięki ostrożnemu konserwatorowi jej użycia, ale dzięki stałemu użytkownikowi. Fizyczna manifestacja mocy jest albo konstruktywną, albo destrukcyjną, wyczerpującą działalnością, wypełniona mocą istota musi ćwiczyć tę manifestację.

Ta istota doświadcza zniekształcenia w kierunku nadmiaru zmagazynowanej energii. Dobrze jest znać siebie oraz strzec się i używać tych atrybutów, które jaźń zapewniła dla swojej nauki i służby.

99.6 Pytający: Mamy teraz dodatkowy zestaw obrazków tarota. Nazywamy je obrazami Królewskiej Drogi, bo tak nazywa się książka, z której pochodzą. Są podobne, ale w niektórych przypadkach różnią się od obrazów C.C. Zaina. Który z tych dwóch zestawów jest bliższy pierwotnej intencji Ra? A jeśli są mieszane, daj mi o tym znać.

Ra: Jestem Ra. Zasadą, która porusza się zgodnie z dynamiką nauczania/uczenia się z największą skutecznością, jest stałość. Moglibyśmy zbadać archetypowy umysł używając tego zestawu obrazów stworzonych przez tego znanego jako Fathman lub moglibyśmy użyć tych, które zostały wykorzystane.

W rzeczywistości te, które są używane, mają pewne subtelności, które wzbogacają przepytywanie. Jak powiedzieliśmy, ten zestaw obrazów nie jest tym, który daliśmy. To nie jest istotne. Moglibyśmy użyć dowolnego z wielu wymyślonych zestawów tarota. Chociaż musi to leżeć w gestii pytającego, sugerujemy utrzymanie jednego i tylko jednego zestawu zniekształconych obrazów do wykorzystania w pytaniach i zwracamy uwagę, że obrazy, których teraz używacie, są dobre.

99.7 Pytający: Jedynym problemem jest coś, co na pewno jest całkiem obce sposobowi myślenia Ra, który nazywa się „prawami autorskimi”. Nie byliśmy w stanie uzyskać przywilejów dotyczących praw autorskich od wydawców kart, z którymi zaczęliśmy, i będziemy musieli obejść ten problem w taki czy inny sposób, co może spowodować, że będziemy używać innego zestawu obrazów w miarę postępów.

Zgaduję, że skrzydła karty piątej mają do czynienia z ochroną nad — znajdują się nad Sygnifikatorem Umysłu i domyślam się, że są symbolem ochrony. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. Powiedzmy, że się nie mylisz, ale raczej nie masz całkowitej racji. Sygnifikator posiada przymierze z duchem, które w niektórych przypadkach będzie manifestowane poprzez myśl i działanie adepta. Jeśli w obietnicy jest ochrona, to wybrałeś właściwą wibrację dźwięku dla rozpostartych skrzydeł ducha, wysoko ponad manifestacją, a mimo to pchających naprzód umysł zamknięty w klatce.

99.8 Pytający: Dziękuję. Kartę numer sześć postrzegam jako Przemianę Umysłu; skrzyżowane ramiona mężczyzny reprezentujące transformację, transformacja jest możliwa zarówno w kierunku lewej, jak i prawej ścieżki; ścieżka jest przyzywana lub prowadzona przez kobietę, Wzmacniacza.

Ta po [jego] prawej ma węża mądrości na czole i jest w pełni ubrana; ta po [jego] lewej ma mniej ubrania i wskazuje, że Matryca lub Wzmacniacz byłby bardziej zainteresowany i przyciągany do fizycznej iluzji, gdy wybierana jest ścieżka lewej ręki, a bardziej zainteresowany i przyciągany do mentalności, gdy wybierana jest ścieżka prawej ręki.

Stworzenie powyżej kieruje strzałę na ścieżkę lewej ręki, wskazując, że jeśli ta ścieżka zostanie wybrana, żetony, powiedzmy, spadną tam, gdzie mogą* — ścieżka jest niezabezpieczona, jeśli chodzi o losową aktywność katalizatora. A zdolności intelektualne wybierającego tę ścieżkę byłyby głównym strażnikiem, a nie zaprojektowaną lub wbudowaną ochroną przez Logos dla ścieżki prawej ręki.

Istota wystrzeliwująca strzałę, będąca czymś, co wydaje się być istotą drugiej gęstości, wskazywałaby, że ten katalizator może być wytwarzany przez mniej rozwinięte źródło, można by powiedzieć.

Czy Ra skomentowałby te obserwacje karty szóstej, Transformacji Umysłu?

Ra: Jestem Ra. Będziemy mówić kolejno o kilku aspektach. Najpierw przyjrzyjmy się skrzyżowanym rękom mężczyzny, który ma zostać przemieniony. Co ty, uczniu, myślisz o tym skrzyżowaniu? Co widzisz w tej plątaninie? Jest w tym elemencie twórczy punkt, który nie był zbytnio omawiany przez pytającego.

Przyjrzyjmy się teraz ocenie dwóch kobiet. Obserwacja, że na lewą ścieżkę przenosi się z grubsza fizyczność, a na prawą ścieżkę mentalność ma płytką poprawność. Można poczynić głębsze obserwacje dotyczące związku wielkiego morza nieświadomego umysłu ze świadomym umysłem, które mogą być owocnie kontynuowane. Pamiętaj, uczniu, że te obrazy nie są dosłowne. Raczej figurują niż wyjaśniają.

Wielu używa pnia i korzeni umysłu tak, jakby ta część umysłu była źle wykorzystywaną, prostytuującą się istotą. Wtedy ta istota zyskuje z tego wielkiego magazynu to, co jest szorstkie, nierządne i pozbawione wielkiej cnoty. Ci, którzy zwracają się ku głębokiemu umysłowi, widząc to pod postacią dziewczyny, wychodzą, by się o nią ubiegać. Zaloty nie mają nic wspólnego z grabieżą i mogą być przedłużone, ale skarb zdobyty przez tak staranne zaloty jest ogromny. Prawostronne i lewostronne przemiany umysłu mogą być postrzegane jako różniące się podejściem świadomego umysłu do zasobów własnych, jak również zasobów innych jaźni.

Mówimy teraz o tym dżinie, żywiołaku lub mitycznej postaci, zdeterminowanej kulturowo, która kieruje strzałę w lewostronną transformację. Ta strzała nie jest strzałą, która zabija, ale raczej tym, co na swój sposób chroni. Ci, którzy wybierają separację, która jest cechą najbardziej wskazującą na ścieżkę lewej ręki, są chronieni przed innymi jaźniami siłą i ostrością równoważną stopniowi transformacji, jakiej umysł doświadczył w sensie negatywnym.

Ci na ścieżce prawej ręki nie mają takiej ochrony przed innymi jaźniami, gdyż na tej ścieżce dzielny poszukiwacz znajdzie wiele zwierciadeł dla odbicia siebie w innych, których napotka.

99.9 Pytający: Na poprzedniej sesji wspomniałeś o wykorzystaniu czterdziestopięciominutowej przerwy magnetofonu jako sygnału do zakończenia sesji. Czy to wciąż odpowiedni czas?

Ra: Jestem Ra. Jest to oczywiście w gestii pytającego, ponieważ ten instrument ma pewną przekazaną energię i pozostaje otwarty, jak to czynił niezawodnie. Jednak kruchość instrumentu jest przez nas coraz bardziej dostrzegana. We wstępnych obserwacjach widzieliśmy siłę woli i bardzo przeceniliśmy zdolności regeneracyjne fizycznego kompleksu tej istoty.

Dlatego możemy powiedzieć, że zakończenie pracy przy mniej więcej takim wydatku energetycznym – to jest w pewnym momencie, który nastąpi wkrótce po wibracji dźwiękowej, o której mówisz – byłoby właściwe; i o ile możemy ustalić, może to rozszerzyć ilość inkarnacyjnej przestrzeni/czasu, jaką ten instrument będzie w stanie zaoferować temu kontaktowi.

99.10 Pytający: W takim razie zadam tylko jedno dodatkowe krótkie pytanie, by zakończyć tę sesję. Czy mogę zapytać, czy Logos tego systemu zaplanował proces parowania się, jak prawdopodobnie przedstawiono na karcie szóstej – nie wiem, czy jest to powiązane – przez jakiś rodzaj odcisku DNA, który został zbadany przez naszą naukę? Wiele stworzeń drugiej gęstości wydaje się mieć jakiś rodzaj odcisku, który tworzy relację godową na całe życie, i zastanawiałem się, czy zostało to zaprojektowane przez Logos dla tego konkretnego mechanizmu i czy zostało to również przeniesione do trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Są niektórzy z waszej fauny drugiej gęstości, którzy instynktownie odcisnęli monogamiczne procesy godowe. Fizyczny wehikuł trzeciej gęstości, który jest podstawowym inkarnacyjnym narzędziem manifestacji na waszej planecie, powstał z tak odciśniętych istot, przy czym wszystkie wyżej wymienione zostały zaprojektowane przez Logos.

Wolna wola istot trzeciej gęstości jest znacznie silniejsza niż raczej łagodne przeniesienie z kodowania DNA drugiej gęstości i nie jest częścią świadomej natury wielu kompleksów umysłu/ciała/ducha, by być monogamicznymi ze względu na używanie wolnej woli. Jednakże, jak zauważono, istnieje wiele drogowskazów w głębokim umyśle wskazujących adeptowi ostrzeżenia na bardziej efektywne wykorzystanie katalizatora. Jak już powiedzieliśmy, Logos waszych ludzi ma skłonność do dobroci.

99.11 Pytający: Dziękuję. Na zakończenie zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Zauważamy względny dyskomfort tej grupy w tej przestrzeni/czasie i proponujemy te poprzednie wypowiedzi Ra jako możliwą pomoc w odzyskaniu niezwykłej harmonii, której ta grupa ma możliwość doświadczania w stabilny sposób.

Uważamy, że pomocne jest dodanie wirujących wód. Wyposażenie jest sumiennie ustawione.

Zachęcamy do świadomego wzmacniania tych niewidzialnych wstęg, które wylatują z nadgarstków tych, którzy idą naprzód w poszukiwaniu tego, co możecie nazwać Graalem. Wszystko w porządku, moi przyjaciele. Zostawiamy was w nadziei, że każdy może znaleźć prawdziwy cel w tej wielkiej metafizycznej wyprawie i zachęcamy każdego do zachęcania się nawzajem do miłości, uwielbienia i dziękczynienia.

Jestem Ra. Zostawiamy was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Wspaniałego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

100 ⇒

⇐ 98

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy