Prawo Jedności Definicje: Galaktyka

Ukryj menu

Znaleziono 8 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Definicje” ma 20 podkategorii.

Galaktyka

10.16 Pytający: Tylko jedno, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo. Mam jeszcze jedno inne pytanie. Chciałbym otrzymać krótkie informacje o używanym przez Ciebie słowie „galaktyka”.

Ra: Jestem Ra. Używamy terminu znanego waszym ludziom jako kompleks wibracyjny dźwięku „galaktyka”. Akceptujemy fakt, że niektóre galaktyki zawierają jeden system grup planetarnych i słonecznych, a inne kilka. Jednak znaczenie lokalizacji w nieskończonej wymiarowości czasowej/przestrzennej jest tak małe, że uwzględniamy zniekształcenie, które może być zawarte w tak niejednoznacznym terminie.

10.17 Pytający: Czy zatem dziewięć planet i nasze Słońce, które mamy tutaj w naszym układzie, czy nazwałbyś to galaktyką słoneczną?

Ra: Nie zrobilibyśmy tego.

10.18 Pytający: Ile w przybliżeniu gwiazd byłoby w galaktyce?

Ra: To zależy od systemu galaktycznego. Jak wiecie, wasza własna zawiera wiele, wiele milionów planet i ciał gwiezdnych.

10.19 Pytający: Próbowałem tylko dojść do definicji, której użyłeś dla galaktyki. Wspomniałeś o nich kilka razy i wydawało mi się, że [niesłyszalne] to, co nazywasz galaktyką, my nazywamy układem planetarnym. Czy jest jakiś sposób, aby instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument mógłby czuć się nieco bardziej komfortowo, gdyby zapewnić większe wsparcie dla kompleksu ciała. Poza tym możemy tylko powtórzyć prośbę o dokładne wyrównanie symboli używanych w celu ułatwienia zbalansowania tego instrumentu. Nasz kontakt jest wąskopasmowy, więc napływ, który przynosimy ze sobą, musi być precyzyjny.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

16.34 Pytający: Czy zdefiniowałbyś słowo galaktyka tak, jak go właśnie użyłeś?

Ra: Używamy tego terminu w tym sensie, jak w przypadku systemów gwiezdnych.

16.35 Pytający: Jestem trochę zdezorientowany, ile planet w sumie obsługuje zatem Konfederacja, w której jesteś?

Ra: Jestem Ra. Widzę zamieszanie. Mamy trudności z waszym językiem.

Termin galaktyka musi zostać podzielony. Nazywamy galaktykę kompleksem wibracyjnym, który jest lokalny. Zatem wasze słońce jest tym, co nazwalibyśmy centrum galaktyki. Widzimy, że masz inne znaczenie tego terminu.

16.36 Pytający: Tak. W naszej nauce termin galaktyka odnosi się do soczewkowatego układu gwiazd, który zawiera miliony gwiazd, a to miało miejsce wcześniej w naszej komunikacji, ten obszar zamieszania. Cieszę się, że udało mi się to wyjaśnić.

Używając terminu galaktyka w sensie, który właśnie wam podałem, odnoszącego się do soczewkowego układu gwiazd, który zawiera miliony gwiazd, czy wiecie o ewolucji w innych galaktykach poza tą?

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy świadomi życia w nieskończonej ilości. Masz rację w tym założeniu.

52.1 Pytający: W poprzedniej sesji stwierdziłeś, że „innym rodzajem doświadczenia są doświadczenia czwartej, piątej i szóstej gęstości innych galaktyk, a także niektórych w waszej własnej galaktyce, którzy nauczyli się dyscypliny osobowości niezbędnej do postrzegania wszechświata jako jednej istoty i dlatego są zdolni do przechodzenia z miejsca na miejsce za pomocą samej myśli, materializując niezbędny statek”.

Chciałbym cię zapytać, kiedy mówisz, że „czwarta, piąta i szósta gęstość innych galaktyk i niektórych w waszej własnej galaktyce”, czy stwierdzasz tutaj, że więcej istot w innych galaktykach rozwinęło zdolności osobowości niż w tej galaktyce do tego typu podróży? Używam terminu galaktyka w odniesieniu do soczewkowatego kształtu 250 miliardów gwiazd.

Ra: Jestem Ra. Po raz kolejny użyliśmy znaczenia tego terminu, galaktyka, które nie mieści się w waszym obecnym słowniku, jeśli tak to nazwiesz. Odnieśliśmy się do waszego systemu gwiezdnego.

Błędem jest zakładanie, że inne systemy gwiezdne są w stanie lepiej manipulować wymiarami niż wasz własny. Chodzi po prostu o to, że oprócz waszego własnego istnieje wiele innych systemów.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy