Prawo Jedności Definicje: Galaktyka

Ukryj menu

Znaleziono 8 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Definicje” ma 15 podkategorii.

Galaktyka

10.16 Pytający: Tylko jedno, co możemy zrobić, aby narzędziu było bardziej komfortowo. Mam tylko jedno inne pytanie. Chciałbym uzyskać krótką informację o używanym słowie „galaktyka”.

Ra: Jestem Ra. Używamy terminu znanego waszemu ludowi przez dźwiękowy kompleks wibracyjny „galaktyka”. Akceptujemy to, że niektóre galaktyki zawierają jeden układ grup planetarnych i słonecznych, a inne zawierają kilka. Jednak znaczenie lokalizacji w nieskończonej wymiarowości czasowej/przestrzennej jest tak małe, że uwzględniamy zniekształcenie, które może być zawarte w tak dwuznacznym znaczeniu.

10.17 Pytający: Czy zatem dziewięć planet i nasze Słońce, które mamy tutaj w naszym układzie, czy nazwałbyś to galaktyką słoneczną?

Ra: Nie zrobilibyśmy tego.

10.18 Pytający: Ile w przybliżeniu gwiazd byłoby w galaktyce?

Ra: To zależy od układu galaktycznego. Jak wiecie, wasza własna zawiera wiele, wiele milionów planet i ciał gwiezdnych.

10.19 Pytający: Próbowałem właśnie dojść do definicji, której używasz dla galaktyki. Wspomniałeś o nich kilka razy i wydawało mi się, że [niesłyszalne] to, co nazywasz galaktyką, my nazywamy układem planetarnym. Czy jest jakiś sposób, aby instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument mógłby czuć się nieco bardziej komfortowo, gdyby zapewnić większe wsparcie dla kompleksu ciała. Poza tym możemy tylko powtórzyć prośbę o dokładne wyrównanie symboli używanych w celu ułatwienia zbalansowania tego instrumentu. Nasz kontakt jest wąskopasmowy, więc napływ, który przynosimy ze sobą, musi być precyzyjny.

Jestem Ra. Pozostawiam was w miłości i świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc, radujcie się mocą i pokojem Jedynego Stwórcy. Adonai.

16.34 Pytający: Czy zdefiniowałbyś słowo galaktyka tak, jak go właśnie użyłeś?

Ra: Używamy tego terminu w tym sensie, jak w przypadku systemów gwiezdnych.

16.35 Pytający: Jestem trochę zdezorientowany, ile planet w sumie obsługuje zatem Konfederacja, w której jesteś?

Ra: Jestem Ra. Widzę zamieszanie. Mamy trudności z waszym językiem

Termin galaktyka musi zostać podzielony. Nazywamy galaktykę kompleksem wibracyjnym, który jest lokalny. Zatem wasze słońce jest tym, co nazwalibyśmy centrum galaktyki. Widzimy, że masz inne znaczenie tego terminu.

16.36 Pytający: Tak. W naszej nauce termin galaktyka odnosi się do soczewkowatego układu gwiazd, który zawiera miliony gwiazd, a to miało miejsce wcześniej w naszej komunikacji, w tym obszarze zamieszania. Cieszę się, że udało mi się to wyjaśnić

Używając terminu galaktyka w sensie, który właśnie wam podałem, odnoszącego się do soczewkowego układu gwiazd, który zawiera miliony gwiazd, czy wiecie o ewolucji innych galaktyki inne niż ta?

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy świadomi życia w nieskończonej pojemności. Masz rację w tym założeniu.

52.1 Pytający: W poprzedniej sesji stwierdziłeś, że „innym rodzajem doświadczenia są doświadczenia czwartej, piątej i szóstej gęstości innych galaktyk, a także niektórych w waszej własnej galaktyce, którzy nauczyli się dyscypliny osobowości niezbędnej do postrzegania wszechświata jako jednej istoty i dlatego są zdolni do przechodzenia z miejsca na miejsce za pomocą samej myśli, materializując niezbędny statek”

Chciałbym cię zapytać, kiedy mówisz, że „czwarta, piąta i szósta gęstość innych galaktyk i niektórych w waszej własnej galaktyce”, czy stwierdzasz tutaj, że więcej istot w innych galaktykach rozwinęło zdolności osobowości niż w tej galaktyce do tego typu podróży? Używam terminu galaktyka w odniesieniu do soczewkowatego kształtu 250 miliardów gwiazd.

Ra: Jestem Ra. Po raz kolejny użyliśmy znaczenia tego terminu, galaktyka, które nie mieści się w waszym obecnym słowniku, jeśli tak to nazwiesz. Odnieśliśmy się do wasego systemu gwiezdnego

Błędem jest zakładanie, że inne systemy gwiezdne są w stanie lepiej manipulować wymiarami niż wasz własny. Chodzi po prostu o to, że oprócz waszego własnego istnieje wiele innych systemów.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2021 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy