11 ⇒

⇐ 9

Prawo Jedności Sesja 10

Ukryj menu

27 stycznia 1981

10.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

10.1 Pytający: Myślę, że wyjaśniłoby to nam parę spraw, gdybyśmy cofnęli się do czasów tuż przed przeniesieniem dusz z Maledka, aby zobaczyć, jak działało Prawo Jedności w odniesieniu do tego przeniesienia i dlaczego było to konieczne. Co stało się z Maldekiem lub jego mieszkańcami, aby spowodować utratę ich planety? Jak dawno to się stało?

Ra: Jestem Ra. Ludy planety Maldek miały cywilizację nieco podobną do kompleksu społecznego znanego jako Atlantyda, w tym że zdobyły wiele informacji technologicznych i wykorzystały je bez dbania o zachowanie swojej planety, kierując się w przeważającej mierze kompleksem myśli, idei oraz działania, które możesz kojarzyć z tak zwaną negatywną polarnością lub służbą sobie.

To było jednak w przeważającej części oparte na szczerej strukturze przekonań/myśli, która wydawała się postrzeganiu kompleksów umysł/ciało tej planety jako pozytywna i służąca innym. Dewastacja, która zniszczyła ich biosferę i spowodowała jej dezintegrację, wynikała z tego, co nazywacie wojną.

Eskalacja objęła najszerszy zakres technologii, jaką ten kompleks społeczny dysponował w obecnym czasie/przestrzeni . To był czas około siedem zero pięć zero zero zero, siedemset pięć tysięcy [705 000] waszych lat temu. (Cykle zaczęły się znacznie, znacznie wcześniej na tej planecie ze względu na jej względną zdolność do wspierania pierwszo-wymiarowych [pierwszej gęstości] form życia we wcześniejszym punkcie kontinuum czasoprzestrzennego waszego Układu Słonecznego.) Istoty te były tak zszokowane tym zjawiskiem, że znajdowali się w czymś, co można nazwać węzłem komplesku społecznego lub plątaniną strachu. Część twojego czasu minęła. Nikt nie mógł do nich dotrzeć. Żadna istota nie mogła im pomóc.

Około sześćset tysięcy [600 000] z twoich lat temu obecni członkowie Konfederacji byli w stanie wdrożyć kompleks pamięci społecznej i rozwiązać węzeł strachu. Istoty były wówczas w stanie przypomnieć sobie, że były świadome. Ta świadomość doprowadziła ich do tego, co nazwalibyście niższymi płaszczyznami astralnymi, gdzie mogliby być pielęgnowani, dopóki każdy kompleks umysł/ciało/duch nie był w stanie ostatecznie wyleczyć się z tej traumy do tego stopnia, że każda istota była w stanie zbadać zniekształcenia, których doświadczyła w poprzednim kompleksie iluzji życia.

Po tym doświadczeniu uczenia się/nauczania, decyzja grupy polegała na przyjęciu na siebie czegoś, co można nazwać łagodzeniem karmy. W tym celu wcielili się w waszej sferze planetarnej w niedopuszczalnych formach ludzkich. Tak się dzieje, dopóki zniekształcenia destrukcji nie zostaną zastąpione zniekształceniami w kierunku pragnienia mniej zniekształconej wizji służby innym.

Ponieważ była to świadoma decyzja znacznej większości tych istot w doświadczeniu Maledka, przejście na tę planetę rozpoczęło się około pięćset tysięcy [500 000] waszych lat temu i wykorzystano rodzaj kompleksu ciała dostępnego w tym czasie.*

10.2 Pytający: Czy w tym czasie dostępny był kompleks ciała, który nazywamy typem małpy?

Ra: To się zgadza.

10.3 Pytający: I czy któryś z Maldeków się teraz przekształcił? Czy są teraz jeszcze drugiej gęstości, czy też tworzą teraz jakąś planetę trzeciej gęstości?

Ra: Świadomość tych istot zawsze była trzeciej gęstości. Mechanizm łagodzenia został zaprojektowany przez umieszczenie tej świadomości w drugowymiarowych [drugiej gęstości] fizycznych kompleksach chemicznych, które nie są zdolne do zręczności ani manipulacji w zakresie odpowiednim dla działania zniekształceń kompleksu umysłu trzeciej gęstości.

10.4 Pytający: Cóż, czy któryś z tych bytów przeszedł dalej, czy powiedzmy, że ukończył naukę pod koniec cyklu siedemdziesięciu pięciu tysięcy lat i wydostał się z ciała drugiej gęstości do ciała typu trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Wiele z tych istot było w stanie usunąć nagromadzenie tego, co nazywacie karmą, tym samym będąc w stanie zaakceptować cykl trzeciej gęstości w ciele trzeciej gęstości. Większość tych istot, które odniosły taki sukces, wcieliła się w inne miejsce stworzenia dla kolejnego cyklu w trzeciej gęstości. Gdy ta planeta osiągnęła trzecią gęstość, niektóre z tych istot stały się zdolne do przyłączenia się do wibracji tej planety w formie trzeciej gęstości. Istnieje kilka osób, które jeszcze nie złagodziły, poprzez koordynację zniekształceń umysłu/ciała/ducha, wcześniejszych działań przez nich podjętych. Dlatego pozostają.

10.5 Pytający: Czy to te Bigfooty, o których mówiłeś?

Ra: Jestem Ra. Są jednym rodzajem Bigfoota.

10.6 Pytający: Zatem nasza obecna rasa składa się z kilku, którzy pierwotnie pochodzili z Maldeka i całkiem sporej liczby, którzy przybyli z Marsa. Czy są tu istoty z innych miejsc?

Ra: Jestem Ra. Istnieją byty doświadczające waszego kontinuum czasu/przestrzeni, które przybyły z wielu, wielu miejsc, jak byście to nazwali, w stworzeniu, ponieważ gdy następuje zmiana cyklu, ci, którzy muszą powtarzać, znajdują planetę odpowiednią do tego powtórzenia. Jest dość niezwykłe, że planetarny kompleks umysł/ciało/duch zawiera tych z wielu, wielu różnych miejsc, ale to wiele wyjaśnia, ponieważ, jak widać, doświadczacie trzeciego wymiaru [trzeciej gęstości] z dużą liczbą tych, którzy muszą powtarzać cykl. Tak więc ujednolicenie orientacji było trudne, nawet z pomocą wielu waszych nauczycieli/uczniów.

10.7 Pytający: Kiedy Maldek został zniszczony, czy wszyscy mieszkańcy Maldeka mieli problem, czy też niektórzy byli na tyle zaawansowani, aby przenieść się na inne planety?

Ra: Jestem Ra. Nikt nie uciekł w przypadku rozkładu planetarnego, ponieważ jest to działanie, które łączy się z kompleksem społecznym samego kompleksu planetarnego. Żaden nie uniknął węzła ani plątaniny.

10.8 Pytający: Czy w tej chwili istnieje niebezpieczeństwo takiego wydarzenia na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Uważamy, że ocena tak zwanej przyszłości waszego planetarnego kopmleksu umysłu/ciała/ducha może być mniej niż nieszkodliwa. Powiedzmy tylko, że istnieją warunki umysłu dla takiego rozwoju technologii i takiego wdrożenia.

To jest zniekształcenie naszej wizji/zrozumienia, że kompleksy umysłu i ducha tych z waszego ludu potrzebują orientacji, a nie „zabawek” wymagających demontażu, bo czyż nie wszystkie rzeczy są częścią Stwórcy? Dlatego waszym zaszczytem/obowiązkiem jest swobodny wybór.

10.9 Pytający: Kiedy nastąpi ukończenie nauki i istota lub istoty przemieszczają się z jednej planety na drugą pod koniec cyklu, w jakiej formie podróżują z jednej planety na drugą?

Ra: Jestem Ra. W zamyśle Stwórcy pierwszym krokiem całości bytu umysł/ciało/duch jest umieszczenie zniekształcenia kompleksu umysł/ciało/duch we właściwym miejscu miłości/światła. Odbywa się to w celu zapewnienia prawidłowego uzdrowienia kompleksu i ostatecznego dopasowania do kompleksu istoty. Zajmuje to bardzo zmienną długość twojego czasu/przestrzeni.

Po tym, doświadczenie cyklu jest rozpuszczane i filtrowane, aż pozostanie tylko destylacja zniekształceń w czystej postaci. W tym momencie zebrana całość istoty umysłu/ciała/ducha ocenia potrzeby poziomu jego istoty i wybiera bardziej odpowiednie nowe środowisko, aby albo powtórzyć cykl, albo przejść do następnego cyklu. Taki jest sposób zbierania, strzeżony i obserwowany przez wielu.

10.10 Pytający: Kiedy istota jest przenoszona z jednej planety na drugą, czy porusza się w myślach czy w pojeździe?

Ra: Jestem Ra. Całość istoty umysłu/ciała/ducha jest jednym ze Stwórcą. Nie ma zniekształceń czasu/przestrzeni. Dlatego należy zastanowić się nad właściwym miejscem w nieskończonym zakresie czasu/przestrzeni.

10.11 Pytający: Podczas gdy istota jest wcielona w tej trzeciej gęstości w tym czasie, może albo uczyć się, nie wiedząc świadomie co robi albo może się uczyć, gdy już jest świadoma, że uczy się zgodnie z Prawem Jedności. W drugim przypadku, istota może znacznie przyspieszyć swój wzrost. Czy to nie jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

10.12 Pytający: I chociaż wiele istot nie jest tego świadomych, tak naprawdę pragną przyspieszyć swój wzrost, a ich zadaniem jest odkrycie tego podczas wcielenia. Czy to prawda, że mogą znacznie przyspieszyć swój wzrost, gdy inkarnują w trzeciej gęstości niż pomiędzy inkarnacjami tej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Postaramy się wypowiedzieć na temat tej koncepcji.

Jedno z pierwotnych zniekształceń to zniekształcenie Wolnej Woli. W ten sposób każda istota ma swobodę akceptowania, odrzucania lub ignorowania kompleksów umysł/ciało/duch otaczające ją i ignorowania samego stworzenia. Jest wielu spośród waszych zniekształceń kompleksu pamięci społecznej, którzy w tym czasie/przestrzeni angażują się codziennie, jak to ująłbyś, w pracę nad Prawem Jedności w jednym z jego pierwotnych zniekształceń; to znaczy, Drogi Miłości.

Jeśli jednak ten sam byt - w głębi swojego kompleksu umysłu/ciała/ducha jest skrzywiony w kierunku miłości/światła - miałby wówczas przyjąć odpowiedzialność za każdą chwilę akumulacji czasu/przestrzeni dostępnych dla niej chwil, taka istota może wzmocnić swój postęp w taki sam sposób, jak opisaliśmy wzmocnienie wezwania Konfederacji waszego zniekształcenia kompleksu społeczenego.*

10.13 Pytający: Czy mógłbyś opisać w nieco inny sposób, jak wzmocnić to wezwanie?

Ra: Jestem Ra. Rozumiemy, że mówisz teraz o naszych poprzednich informacjach. Wezwanie zaczyna się od jednego. To wezwanie jest równe nieskończoności i, jak byście powiedzieli, nie jest liczone. To jest kamień węgielny. Kolejne wezwanie zostanie dodane. Trzecie wezwanie wzmacnia lub podwaja drugie, i tak dalej, każdy dodatkowy rozmówca podwaja lub przyznaje moc dla wszystkich poprzednich wezwań. Tak więc wezwanie wielu waszych ludzi jest bardzo, bardzo wzmocnione i przytłaczająco słyszane w nieskończonych zasięgach Jednego Stworzenia.

10.14 Pytający: Czy w ramach ogólnego rozwoju czytelnika tej książki mógłbyś podać niektóre praktyki lub ćwiczenia, które należy wykonać, aby przyspieszyć w kierunku Prawa Jedności?

Ra: Jestem Ra.

Ćwiczenie pierwsze. Jest to najbardziej wypośrodkowane i użyteczne w twoim kompleksie iluzji. Ten moment zawiera miłość. To jest lekcja/cel tej iluzji lub gęstości. Ćwiczenie polega na świadomym szukaniu tej miłości w świadomości i w zniekształceniach zrozumienia. Pierwsza próba jest kamieniem węgielnym. Na tym wyborze opiera się reszta doświadczenia życiowego istoty. Drugie poszukiwanie miłości w danej chwili rozpoczyna dodawanie. Trzecie poszukiwanie wzmacnia drugie, czwarte wzmacnia lub podwaja trzecie. Podobnie jak w przypadku poprzedniego rodzaju wzmocnienia, nastąpi pewna utrata mocy z powodu wad w poszukiwaniu w zniekształceniu nieszczerości. Jednak świadome oświadczenie przed samym sobą o pragnieniu szukania miłości jest tak ważne, że utrata mocy z powodu tego tarcia jest nieistotna.

Ćwiczenie drugie. Wszechświat jest jedną istotą. Kiedy kompleks umysł/ciało/duch widzi inny kompleks umysł/ciało/duch, widzi Stwórcę. Jest to pomocne ćwiczenie.

Ćwiczenie trzecie. Spójrz w lustro. Zobacz Stwórcę.

Ćwiczenie czwarte. Spójrz na stworzenie, które otacza kompleks umysł/ciało/duch każdej istoty. Zobacz Stwórcę.

Podstawą lub warunkiem tych ćwiczeń jest upodobanie do tego, co można nazwać medytacją, kontemplacją lub modlitwą. Przy takim nastawieniu można wykonywać te ćwiczenia. Bez niego dane nie zagłębią się w korzenie drzewa umysłu, w ten sposób aktywując i uszlachetniając ciało oraz dotykając ducha.

10.15 Pytający: Zastanawiałem się nad pojawianiem się cywilizacji zwanej Atlantydą i Lemurią, o sposobie, w jaki te cywilizacje powstały i skąd się wzięły [niesłyszalne] cywilizacje?

Ra: Jestem Ra. To jest ostatnie pytanie podczas tej pracy. Cywilizacje Atlantydy i Lemurii to nie jedna, ale dwie. Spójrzmy najpierw na byty Mu.

Były to istoty o nieco prymitywnej naturze, ale te, które miały bardzo zaawansowane duchowe zniekształcenia. Cywilizacja ta była częścią tego cyklu, doświadczanego wcześniej w ciągu cyklu w czasie około pięć trzy zero zero zero, pięćdziesiąt trzy tysiące [53 000] waszych lat temu. Było to użyteczne i nieszkodliwe miejsce, które zostało zatopione pod oceanem podczas korekty płyt tektonicznych twojej planety bez ich własnego działania.

Wysłali ocalałych do wielu miejsc, które nazywacie Rosją, Ameryką Północną i Ameryką Południową. Indianie, którym zaczęliście współczuć w swoim zniekształceniu kompleksu społecznego, są potomkami tych bytów. Podobnie jak inni wcieleni w tym cyklu, przybyli skądś indziej. Jednak te szczególne byty zostały w dużej mierze zabrane z planety drugiej gęstości, która z powodu wieku swojego Słońca miała pewne trudności w osiągnięciu warunków życia trzeciej gęstości. Ta planeta pochodzi z Galaktyki Deneb.

Rasa Atlantydzka była bardzo zlepionym kompleksem społecznym, który zaczął tworzyć około trzy jeden zero zero zero, trzydzieści jeden tysięcy [31 000] lat w przeszłości waszej iluzji kontinuum przestrzeni/czasu. Było to powoli rozwijające się i bardzo rolniczne społeczeństwo aż do około jedn pięć zero zero zero, piętnastu tysięcy [15 000] waszych lat temu. Szybko zdobyło wysokie zrozumienie technologiczne, które spowodowało, że mógło ono wykorzystywać inteligentną nieskończoność w mniej pouczający sposób.

Możemy dodać, że używali również inteligentnej energii, doskonale manipulując naturalnym napływem promieni indygo lub szyszynki z boskiej lub nieskończonej energii. W ten sposób mogli tworzyć formy życia. Zaczęli to robić zamiast leczyć i doskonalić własne kompleksy umysł/ciało/duch, zwracając swoje zniekształcenia w stronę tego, co można nazwać negatywnym.

Około jedenastu tysięcy [11 000] waszych lat temu, pierwsza z tak zwanych przez was wojen spowodowała, że około czterdziestu procent tej populacji opuściło tą gęstość z powodu rozpadu ciała. Drugi i najbardziej niszczycielski z konfliktów miał miejsce w przybliżeniu jeden zero osiem dwa jeden, dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden [10 821] lat w przeszłości, zgodnie z waszą iluzją. Zmieniło to konfigurację powierzchni ziemi i znaczna część Atlantydy przestała istnieć, została zalana. Trzy z pozytywnie zorientowanych grup Atlantyckich opuściły to położenie geograficzne przed tą dewastacją, umieszczając się na obszarach górskich tego, co nazywacie Tybetem, Peru i Turcją.

Czy masz jakieś krótkie pytania przed zakończeniem tego spotkania?

10.16 Pytający: Tylko jedno, co możemy zrobić, aby narzędziu było bardziej komfortowo. Mam tylko jedno inne pytanie. Chciałbym uzyskać krótką informację o używanym słowie „galaktyka”.

Ra: Jestem Ra. Używamy terminu znanego waszemu ludowi przez dźwiękowy kompleks wibracyjny „galaktyka”. Akceptujemy to, że niektóre galaktyki zawierają jeden układ grup planetarnych i słonecznych, a inne zawierają kilka. Jednak znaczenie lokalizacji w nieskończonej wymiarowości czasowej/przestrzennej jest tak małe, że uwzględniamy zniekształcenie, które może być zawarte w tak dwuznacznym znaczeniu.

10.17 Pytający: Czy zatem dziewięć planet i nasze Słońce, które mamy tutaj w naszym układzie, czy nazwałbyś to galaktyką słoneczną?

Ra: Nie zrobilibyśmy tego.

10.18 Pytający: Ile w przybliżeniu gwiazd byłoby w galaktyce?

Ra: To zależy od układu galaktycznego. Jak wiecie, wasza własna zawiera wiele, wiele milionów planet i ciał gwiezdnych.

10.19 Pytający: Próbowałem właśnie dojść do definicji, której używasz dla galaktyki. Wspomniałeś o nich kilka razy i wydawało mi się, że [niesłyszalne] to, co nazywasz galaktyką, my nazywamy układem planetarnym. Czy jest jakiś sposób, aby instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument mógłby czuć się nieco bardziej komfortowo, gdyby zapewnić większe wsparcie dla kompleksu ciała. Poza tym możemy tylko powtórzyć prośbę o dokładne wyrównanie symboli używanych w celu ułatwienia zbalansowania tego instrumentu. Nasz kontakt jest wąskopasmowy, więc napływ, który przynosimy ze sobą, musi być precyzyjny.

Jestem Ra. Pozostawiam was w miłości i świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc, radujcie się mocą i pokojem Jedynego Stwórcy. Adonai.

11 ⇒

⇐ 9

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2021 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy