12 ⇒

⇐ 10

Prawo Jedności Sesja 11

Ukryj menu

28 stycznia 1981

11.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

11.1 Pytający: Czy powinniśmy zawrzeć rytuał, który zasugerowałeś do łączenia się z tobą, w książce, która będzie wynikiem tych sesji?

Ra: Jestem Ra. Ta sprawa ma niewielkie znaczenie, ponieważ zasugerowaliśmy to w celu nawiązania kontaktu za pośrednictwem tego instrumentu z tą grupą.

11.2 Pytający: Czy obecność [imię] i [imię] jest pomocna dla instrumentu? Czy liczba osób w grupie ma znaczenie w tych sesjach?

Ra: Jestem Ra. Najważniejszymi istotami są pytający i kompleks wibracyjny dźwięku, Jim. Te dwie istoty dodatkowo wspomagają komfort instrumentu, energetyzując instrument swoimi zdolnościami do dzielenia się kompleksem energii fizycznej, który jest częścią waszej wibracji miłości.

11.3 Pytający: Powiedziałeś wczoraj, że Maldek został zniszczony w wyniku działań wojennych. Gdyby Maldek nie został zniszczony z powodu działań wojennych, czy stałby się planetą ewoluującą w służbie sobie? I czy istoty zwiększyłyby swoją gęstość, przechodząc, powiedzmy, do czwartej, piątej gęstości w sensie negatywnym czyli w sensie służby sobie?

Ra: Jestem Ra. Planetarny kompleks pamięci społecznej, Maldek, miał cechę wspólną z waszą planetą, sytuację mieszanki kierunku energii. Tak więc, choć niewiadomo, najprawdopodobniej byłyby to zbiory mieszane - niewielu przenosi się do czwartej gęstości, niewielu przenosi się do czwartej gęstości w służbie sobie, a zdecydowana większość powtarza trzecią gęstość. Jest to przybliżone ze względu na fakt, że równoległe wiry możliwości/prawdopodobieństwa ustają, gdy pojawia się działanie i rozpoczynają się nowe wiry prawdopodobieństwa/możliwości.

11.4 Pytający: Czy istnieje planeta za naszym słońcem, na orbicie naprzeciw nas, o której nie wiemy?

Ra: Jestem Ra. W obszarze naprzeciw twojego Słońca znajduje się kula o bardzo, bardzo zimnej naturze, ale wystarczająco duża, by wypaczyć pewne dane statystyczne. Sfery tej nie należy właściwie nazywać planetą, ponieważ jest zamknięta w pierwszej gęstości.

11.5 Pytający: Powiedziałeś, że byty z Maldeka mogą trafić do... niektórzy mogą przejść do negatywnej czwartej gęstości. Czy są ludzie, którzy wychodzą z naszej obecnej trzeciej gęstości do miejsc we wszechświecie i służą, które są czwartej gęstości w służbie sobie lub planetami typu negatywnego?

Ra: Jestem Ra. Twoje pytanie jest niejasne. Proszę powtórzyć.

11.6 Pytający: Kiedy nasz cykl się kończy i następuje ukończenie nauki, czy jest możliwe, aby ktokolwiek mógł przejść z trzeciej gęstości na planetę czwartej gęstości, która jest typem planety w służbie sobie lub typem negatywnym?

Ra: Jestem Ra. Teraz rozumiemy specyfikę Twojego zapytania. W przypadku tych zbiorów wir prawdopodobieństwa/możliwości wskazuje na zbiór tego rodzaju, choć niewielki. To się zgadza.

11.7 Pytający: Czy możesz nam powiedzieć, co stało się z Adolfem Hitlerem?

Ra: Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/ducha, znany [jako] Adolf, znajduje się obecnie w procesie uzdrawiania na środkowych płaszczyznach astralnych waszego sferycznego pola siłowego. Istota ta była bardzo zdezorientowana i chociaż była świadoma okoliczności zmiany poziomu wibracji związanej z ustaniem chemicznego kompleksu ciała, niemniej jednak wymagała wiele uwagi.

11.8 Pytający: Czy w naszej historii jest ktoś, kto jest powszechnie znany, kto udał się na planetę czwartej gęstości służby sobie lub na planetę typu negatywnego albo czy ktoś tam pójdzie?

Ra: Jestem Ra. Liczba zebranych w ten sposób istot jest niewielka. Niemniej jednak kilku spenetrowało ósmy poziom, który jest dostępny jedynie przez otwarcie siódmego poprzez szósty. Przebicie się do ósmego poziomu, czyli inteligentnej nieskończoności, pozwala na zebranie kompleksu umysłu/ciała/ducha, jeśli sobie tego życzy, w dowolnym czasie/przestrzeni podczas cyklu.

11.9 Pytający: Czy któraś z tych osób jest znana w historii naszej planety z imienia i nazwiska?

Ra: Jestem Ra. Wymienimy kilku. Ten znany jako Taras Bulba, ten znany jako Czyngis-chan, ten znany jako Rasputin.

11.10 Pytający: Jak tego dokonali? Co było im potrzebne, żeby to osiągnąć?

Ra: Wszystkie z wyżej wymienionych istot były świadome, poprzez wspomnienia, atlantydzkich koncepcji związanych z wykorzystaniem różnych centrów napływu energii do kompleksu umysłu/ciała/ducha w celu osiągnięcia bramy do inteligentnej nieskończoności.

11.11 Pytający: Czy to umożliwiło im robienie tego, co nazywamy magią? Czy podczas inkarnacji tutaj robili rzeczy paranormalne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Pierwsze dwie wymienione istoty w niewielkim stopniu świadomie wykorzystywały te umiejętności. Byli jednak nastawieni jednomyślnie na służbę sobie, nie szczędząc wysiłków w osobistej dyscyplinie, aby podwoić, ponownie podwoić i w ten sposób wzmocnić tę bramę. Trzeci był świadomym adeptem i również nie szczędził wysiłków w dążeniu do służby sobie.

11.12 Pytający: Gdzie są teraz te trzy istoty?

Ra: Jestem Ra. Te istoty są w wymiarze znanym wam jako czwarty. Dlatego kontinua czasu/przestrzeni nie są kompatybilne. Przybliżenie lokalizacji w przestrzeni/czasie każdego z nich nie dałoby żadnego rzeczywistego zrozumienia. Każda [istota] wybrała planetę czwartej gęstości, która była oddana pogoni za zrozumieniem Prawa Jedności poprzez służbę sobie: jedna w tym, co znacie jako grupę Oriona, jedna w tym, co znacie jako Kasjopeja, jedna w tym, co znacie jako Krzyż Południa. Jednak te lokalizacje nie są zadowalające. Nie mamy słownictwa na potrzeby obliczeń geometrycznych niezbędnych do przekazania wam tego zrozumienia.

11.13 Pytający: Kto poszedł do grupy Oriona?

Ra: Jestem Ra. Ten znany jako Czyngis-chan.

11.14 Pytający: Czym on się tam obecnie zajmuje? Jaka jest jego praca lub zawód? Co on robi?

Ra: Jestem Ra. Ta istota na swój sposób służy Stwórcy.

11.15 Pytający: Czy nie możesz nam dokładnie powiedzieć, w jaki sposób wykonuje tę służbę?

Ra: Jestem Ra. Możemy odpowiedzieć na to pytanie. Jednak wykorzystujemy każdą okazję, by powtórzyć podstawowe zrozumienie/naukę, że wszystkie istoty służą Stwórcy.

Ten, o którym mówisz jako Czyngis-chan, jest obecnie wcielony w fizycznym ciele świetlistym, którego zadaniem jest rozpowszechnianie materiału kontroli myśli wśród tych, których możesz nazwać krzyżowcami. Jest, jak można by to nazwać, urzędnikiem przewozowym.

11.16 Pytający: Czym zajmują się krzyżowcy?

Ra: Jestem Ra. Krzyżowcy poruszają się w swoich rydwanach, by podbijać planetarne kompleksy społeczne umysłu/ciała/ducha, zanim osiągną etap uzyskania pamięci społecznej.

11.17 Pytający: Na jakim etapie planeta osiąga pamięć społeczną?

Ra: Jestem Ra. Kompleks społeczny umysłu/ciała/ducha staje się kompleksem pamięci społecznej, gdy cała grupa istot ma jedną orientację lub poszukiwanie. Pamięć grupowa utracona przez jednostki w korzeniach drzewa umysłu staje się wtedy znana kompleksowi społecznemu, tworząc w ten sposób kompleks pamięci społecznej. Zaletami tego kompleksu jest względny brak zniekształceń w rozumieniu bytu społecznego i względny brak zniekształceń w kierunku poszukiwania, ponieważ wszelkie zniekształcenia zrozumienia są dostępne dla istot społeczeństwa.

11.18 Pytający: Mamy więc krzyżowców z Oriona przybywających na tę planetę w celu kontroli umysłu. Jak oni to robią?

Ra: Jak wszyscy, przestrzegają Prawa Jedności, szanując wolną wolę. Nawiązywany jest kontakt z tymi, którzy wzywają. Ci na sferze planetarnej działają podobnie jak wy, aby szerzyć postawy i filozofię ich szczególnego rozumienia Prawa Jedności, które jest służbą sobie. Ci stają się elitą. Dzięki nim, to staranie zaczyna tworzyć stan, w którym reszta planetarnych istot zostaje zniewolona z własnej woli.

11.19 Pytający: Czy potrafisz wymienić któregokolwiek z odbiorców krzyżowców - to znaczy nazwiska, które mogą być znane dzisiaj na planecie?

Ra: Jestem Ra. Pragnę nie naruszać Zniekształcenia Wolnej Woli. Wymienienie osób zaangażowanych w przyszłość waszej przestrzeni/czasu jest naruszeniem; dlatego wstrzymujemy te informacje. Prosimy o waszą kontemplację owoców działań tych istot, które możecie obserować, które cieszą sie zniekształceniem w kierunku władzy. W ten sposób możecie samodzielnie rozpoznać te informacje. Nie będziemy ingerować w, powiedzmy, grę planetarną. Nie jest to kluczowe dla zbiorów.

11.20 Pytający: W jaki sposób krzyżowcy przekazują swoje koncepcje wcielonym jednostkom na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Są dwa główne sposoby, tak jak są dwa główne sposoby, powiedzmy, polaryzacji w kierunku służby innym. Na waszej płaszczyźnie istnieją kompleksy umysłu/ciała/ducha, które wykonują ćwiczenia i dyscypliny, aby szukać kontaktu ze źródłami informacji i mocy prowadzącymi do otwarcia bramy do inteligentnej nieskończoności.

Są inni, których kompleks wibracyjny jest taki, że ta brama jest otwarta, a kontakt z całkowitą służbą sobie, z jej pierwotnym zniekształceniem manipulacji innymi, uzyskuje się z niewielkimi lub żadnymi trudnościami, bez szkolenia i bez kontroli.

11.21 Pytający: Jakie informacje są przekazywane tym ludziom przez krzyżowców?

Ra: Jestem Ra. Grupa Oriona przekazuje informacje dotyczące Prawa Jedności z ukierunkowaniem na służbę sobie. Informacje mogą stać się technicznymi, tak jak niektóre osoby w Konfederacji, próbując pomóc tej planecie w służbie innym, dostarczyły coś, co nazwalibyście informacjami technicznymi. Technologia dostarczana przez tę grupę ma postać różnych środków kontroli lub manipulacji innymi w celu służenia sobie.

11.22 Pytający: Czy masz na myśli to, że niektórzy naukowcy otrzymują informacje techniczne, powiedzmy, telepatycznie, które pojawiają się jako użyteczne gadżety?

Ra: Jestem Ra. To się zgadza. Jednak bardzo pozytywnie, jak nazwalibyście to zniekształcenie, zorientowani tak zwani naukowcy otrzymali informacje mające na celu odblokowanie pokojowych środków postępu, które przyczyniły się do ostatnich ech potencjalnego zniszczenia z powodu dalszego odbioru przez innych naukowców o negatywnym zniekształceniu/orientacji.

11.23 Pytający: Czy w ten sposób dowiedzieliśmy się o energii jądrowej? Czy była to mieszana orientacja, zarówno pozytywna, jak i negatywna?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Istoty odpowiedzialne za zgromadzenie naukowców miały mieszaną orientację. Naukowcy byli zdecydowanie pozytywni w swojej orientacji. Naukowcy, którzy śledzili ich prace, mieli mieszaną orientację, w tym jedną skrajnie negatywną istotę, jak można to określić.

11.24 Pytający: Czy ta skrajnie negatywna istota jest wciąż inkarnowana na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

11.25 Pytający: Zakładam więc, że nie możesz go nazwać i chciałbym zapytać cię, skąd Nikola Tesla otrzymał swoje informacje?

Ra: Jestem Ra. Ten znany jako Nikola otrzymał informacje ze źródeł Konfederacji, pragnących pomóc tej niezwykle, powiedzmy, anielsko pozytywnej istocie w polepszaniu istnienia jej bliźnich kompleksów umysłu/ciała/ducha. To niefortunne, powiedzmy, że jak wielu wędrowców, wibracyjne zniekształcenia iluzji trzeciej gęstości spowodowały, że ta istota stała się ekstremalnie zniekształcona w postrzeganiu jej bliźnich kompleksów umysłu/ciała/ducha, tak że jej misja była utrudniona, a w wyniku tego, zboczyła z celu.

11.26 Pytający: W jaki sposób praca Tesli miała przynieść korzyści człowiekowi na Ziemi i jakie były jej cele?

Ra: Jestem Ra. Najbardziej pożądanym celem kompleksu umysłu/ciała/ducha, Nikola, było uwolnienie wszystkich planetarnych istot z ciemności. W ten sposób usiłował przekazać planecie nieskończoną energię sfery planetarnej do wykorzystania w oświetleniu i dostarczaniu energii.

11.27 Pytający: Poprzez uwolnienie planetarnych istot z ciemności, co dokładnie masz na myśli?

Ra: Jestem Ra. [Odpowiedź Ra nie mogła być transkrybowana z powodu awarii magnetofonu. Poniżej znajduje się istota ich odpowiedzi.] Chcieliśmy powiedzieć o uwolnieniu mieszkańców waszej planety z dosłownej ciemności.

11.28 Pytający: Czy to uwolnienie się z ciemności byłoby współmierne z Prawem Jedności, czy też ma to jakiś realny wpływ?

Ra: Jestem Ra. Wynik takiego uwolnienia stworzyłby dwa doświadczenia.

Po pierwsze, doświadczenie braku konieczności szukania niezbędnego wynagrodzenia na opłaty w waszych pieniądzach za energię.

Po drugie, zapewniony czas wolny, w następstwie dający możliwość i ulepszający prawdopodobieństwo wolności aby w efekcie poszukać w sobie początków odkrywania Prawa Jedności.

Niewielu jest pracujących fizycznie od świtu do nocy, jak to nazywacie, na waszej płaszczyźnie, którzy mogą świadomie kontemplować Prawo Jedności.

11.29 Pytający: A co ogólnie z rewolucją przemysłową? Czy było to w jakikolwiek sposób zaplanowane?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie tej sesji.

To się zgadza. Wędrowcy inkarnowali się w kilku falach, jak można je nazwać, aby wywołać stopniowe uwalnianie się od wymogów cykli dobowych i braku swobody wypoczynku.

11.30 Pytający: Cóż, to było ostatnie pytanie, więc jak zwykle zapytam, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrumentowi było bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Dobrze wam idzie. Najważniejsze jest staranne wyrównanie symboli. Regulacja wprowadzona w tym konkretnym czasie/przestrzeni pomoże fizycznemu kompleksowi tego instrumentu w zniekształceniu w kierunku komfortu.

Czy możemy zapytać, czy masz jakieś krótkie pytania, na które możemy odpowiedzieć przed zamknięciem sesji?

11.31 Pytający: Nie wiem, czy to krótkie pytanie, czy nie, więc możemy je zachować do następnego razu, ale moje jedyne pytanie brzmi: dlaczego krzyżowcy z Oriona to robią. Jaki jest ich ostateczny cel? To prawdopodobnie za długie, aby odpowiedzieć.

Ra: Jestem Ra. Nie jest za długie aby odpowiedzieć. Służyć sobie, to służyć wszystkim. Służba sobie, widziana z tej perspektywy, wymaga coraz szerszego wykorzystywania energii innych do manipulacji z korzyścią dla siebie ze zniekształceniem w kierunku władzy.

Jeśli pojawią się dalsze pytania, które pozwolą pełniej wyjaśnić ten temat, będziemy z wami następnym razem.

11.32 Pytający: Zapomniałem o jednej rzeczy. Czy można dziś zrobić kolejną sesję późno?

Ra: Jestem Ra. Można.

11.33 Pytający: Dziękuję.

Ra: Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

12 ⇒

⇐ 10

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy