Prawo Jedności Definicje: Wyższa Jaźń

Ukryj menu

Znaleziono 4 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Definicje” ma 20 podkategorii.

Wyższa Jaźń

36.8 Pytający: Przykro mi, że mam tyle problemów z tymi pojęciami, ale jestem pewien, że są one dość trudne do przetłumaczenia na nasze rozumienie i język, a niektóre z moich pytań mogą być dość śmieszne. Ale czy to wyższe ja ma pojazd fizyczny, czy też jakiś typ pojazdu, taki jak nasz pojazd fizyczny? Czy ma kompleks cielesny?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Wyższa jaźń jest na pewnym poziomie zaawansowania w szóstej gęstości, będąc na drodze do siódmej. Długo po wejściu w siódmą, kompleks umysłu/ciała/ducha staje się tak całkowicie kompleksem umysłu/ciała/ducha, że zaczyna gromadzić duchową masę i zbliżać się do gęstości oktawy. W ten sposób patrzenie wstecz jest zakończone w tym momencie.

36.9 Pytający: Czy wyższa jaźń każdej istoty ma naturę szóstej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jest to zaszczyt/obowiązek jaźni wobec siebie, gdy zbliża się do siódmej gęstości.

36.22 Pytający: Nie jestem pewny co do kwestii w odniesieniu do wyższej jaźni. Zakładam, że każdy z nas ma oddzielne lub różne wyższe ja na poziomie pozytywnej szóstej gęstości. Czy to jest poprawne? Każdy z nas w pokoju, czyli tutaj, nasza trójka?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie podczas tej pracy. Postaramy się uchwycić intencję zapytania, tak jak je rozumiemy. Zapytaj o ewentualne dodatkowe informacje.

Po pierwsze, prawdą jest, że każdy w tym miejscu zamieszkania ma jedną nadduszę, jak można to nazwać. Jednakże ze względu na powtarzające się harmonijne interakcje tej triady istot, poza wyższymi jaźniami trzech bytów można zauważyć dalszą harmonijną interakcję; to znaczy, każdy kompleks pamięci społecznej ma nadduszę typu, który jest trudny do opisania słowami. W tej grupie są dwa takie kompleksy pamięci społecznej, które w tym czasie łączą swoje wysiłki z waszymi wyższymi jaźniami.

37.6 Pytający: W takim przypadku przejdziemy do pytań, które tu mamy, kontynuując ostatnią sesję.

Powiedziałeś, że każda istota trzeciej gęstości ma wyższą jaźń w szóstej gęstości, która w razie potrzeby przemieszcza się do kompleksu umysłu/ciała/ducha tej istoty. Czy ta wyższa jaźń również ewoluuje we wzroście poprzez gęstości, począwszy od pierwszej gęstości, i czy każda wyższa jaźń ma odpowiednią wyższą jaźń, zaawansowaną w gęstościach poza nią?

Ra: Jestem Ra. Naszym celem jest uproszczenie tej koncepcji. Wyższa jaźń jest manifestacją daną kompleksowi umysłu/ciała/ducha późnej szóstej gęstości jako dar od jego przyszłej jaźni. Ostatnim działaniem środkowej, siódmej gęstości przed zwróceniem się w stronę całości Stwórcy i zdobyciem duchowej masy jest przekazanie tego zasobu jaźni szóstej gęstości, poruszającej się, w sposób jaki mierzycie czas, w strumieniu czasu.

Ta jaźń, kompleks umysłu/ciała/ducha późnej szóstej gęstości, ma zatem zaszczyt/obowiązek korzystania zarówno z doświadczeń całego swojego żywego banku, lub pamięci, doświadczonych myśli i działań oraz wykorzystanie zasobów całości kompleksu umysłu/ciała/ducha pozostawionej po sobie jako rodzaj nieskończenie złożonego myślokształtu.

W ten sposób możesz postrzegać swoje ja, swoje wyższe ja lub nadduszę oraz całość kompleksu umysłu/ciała/ducha jako trzy punkty w okręgu. Jedyna różnica jest w waszym kontinuum czasu/przestrzeni. Wszyscy są tą samą istotą.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy