38 ⇒

⇐ 36

Prawo Jedności Sesja 37

Ukryj menu

12 marca 1981

37.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

37.1 Pytający: Czy Ra zna rezultat naszych dzisiejszych starań o wydanie pierwszej książki, którą zrobiliśmy?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

37.2 Pytający: Nie wiem, czy możesz skomentować trudność, jaką będziemy mieli w udostępnieniu Prawa Jedności tym, którzy będą go potrzebować i będą go chcieli. Nie jest to coś, co jest łatwe do rozpowszechnienia wśród tych, którzy chcą tego w tej chwili. Jestem pewien, że jest wielu, zwłaszcza wędrowców, którzy chcą tych informacji, ale obawiam się, że będziemy musieli zrobić coś innego, aby móc dotrzeć do nich w postaci dodatkowego materiału.

Czy możesz to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Tak mogę.

37.3 Pytający: Czy skomentujesz to?

Ra: Jestem Ra. Tak zrobimy.

Po pierwsze, wybór tej grupy do wykonania trochę pracy w służbie innym miał charakter intensywny. Każdy z obecnych poświęcił wiele bez namacalnego rezultatu. Każdy może zbadać swoje serce w poszukiwaniu rodzaju ofiary, wiedząc, że ofiary materialne są najmniej ważne; intensywne zaangażowanie w połączenie się w harmonijną grupę jest szczytem poświęcenia.

W takiej sytuacji znaleźliśmy waszą wibrację. Obserwowaliśmy wasze wibracje. To nie zdarza się często. Nie chcemy nadymać dumy, ale nie będziemy targować się z okolicznościami koniecznymi dla naszego szczególnego kontaktu.* W ten sposób otrzymaliście a my chętnie podejmujemy się zaszczytu/obowiązku dalszego przekazywania idei, które w miarę naszych możliwości są precyzyjne w swej naturze i ugruntowane w dążeniu do zjednoczenia wielu z tych rzeczy, które was dotyczą.

Po drugie, sposób, w jaki korzystacie z tych transmisji, jest zależny całkowicie od waszego uznania. Sugerujemy przepływ naturalnych intuicyjnych zmysłów i minimum zniekształcenia w kierunku troski. Jak powiedzieliśmy, cieszymy się, że możemy pomóc w ewolucji choćby jednego z waszych ludzi. Wszelkie wysiłki, jakie podejmiecie, nie mogą nas zawieść, ponieważ ta liczba już dawno przekracza jeden.

37.4 Pytający: Bardzo wahałem się, czy zadawać pewne pytania z obawy, że zostałyby one uznane, w moim rozumieniu, za kwestie nieistotne lub zbyt szczegółowe, a tym samym ograniczyć nasz kontakt z Wami. W celu rozpowszechnienia niektórych informacji, które uważam za niezwykle ważne - to znaczy informacji nieprzemijających, związanych z ewolucją umysłu, ciała i ducha - wydaje się to prawie konieczne w naszym społeczeństwie, aby uwzględnić informacje o niewielkiej wartości, po prostu dlatego, że tak właśnie nasze... nasze społeczeństwo działa i jak system dystrybucji ocenia to, co jest oferowane do dystrybucji.

Czy mógłbyś przekazać wiadomość - Czy... czy skomentujesz ten problem, który mam?

Ra: Jestem Ra. Komentujemy to w następujący sposób: Jest całkiem słuszne, że poziom i czystość tego kontaktu zależy od poziomu i czystości poszukiwanych informacji. W związku z tym ciągłe prośby o konkretne informacje z tego konkretnego źródła są szkodliwe dla istoty twojego celu.

Co więcej, kiedy przeskanowaliśmy twój umysł, aby uchwycić twoją sytuację w odniesieniu do maszynopisu niektórych naszych słów, stwierdziliśmy, że byłeś krytykowany za rodzaj konstrukcji języka używanej do przekazywania danych. Ze względu na naszą orientację w zakresie danych, nawet najbardziej szczegółowa odpowiedź na pytanie byłaby sformułowana przez naszą grupę w taki sposób, aby zmaksymalizować dokładność niuansów odpowiedzi. To ogranicza to, czego pragnie twój krytyk, w postaci prostej, klarownej prozy.

Nie możemy powiedzieć nic ponad to. To są nasze obserwacje waszej sytuacji. To, co chcesz zrobić, jest całkowicie Twoją decyzją, a my pozostajemy do Twojej dyspozycji, niezależnie od tego, w jaki sposób, nie naruszając Drogi Pomieszania.

37.5 Pytający: Postaramy się obejść te problemy w rozpowszechnianiu Prawa Jedności. Będzie to wymagało starannej pracy, ale tak zrobimy. Osobiście nie zaprzestanę, będąc jeszcze wcielonym, próbować to rozpowszechniać. Uważam, że konieczne będzie napisanie książki, najprawdopodobniej o UFO, ponieważ z tym zjawiskiem powiązane jest Prawo Jedności. Jest to związane ze wszystkimi zjawiskami, ale to jest... wydaje się być najłatwiejszym sposobem rozpowszechniania.

Moim pierwszym planem jest, używając UFO w sensie reklamy, tak jak rozumiała ją Konfederacja, jako wstępu do wyjaśnienia procesu ewolucji, który zachodził na tej planecie i jak reszta... albo Konfederacja była zaangażowana w bardziej zrozumiały sposób, powiedziałbym, dla ludności, która będzie ją czytać, używając materiału Ra w niezniekształconej formie, tak jak zostało to zapisane tutaj w różnych miejscach w książce, aby wzmocnić i wyjaśnić to, co mówimy w książce. To jedyny sposób, jaki widzę w tej chwili, aby stworzyć wystarczające rozpowszechnienie wśród ludzi, którzy chcieliby mieć Prawo Jedności, aby mogli je zdobyć. Mógłbym po prostu wydrukować materiał, który mamy z magnetofonu i opublikować go, ale nie bylibyśmy w stanie go dobrze rozpowszechnić z powodu problemów z dystrybucją.

Czy możesz skomentować mój drugi pomysł zrobienia ogólnej książki o UFO, zawierającej materiał z Prawa Jedności?

Ra: Jestem Ra. Skomentujemy. Mamy nadzieję, że Twoje plany Ra się urzeczywistnią. To kosmiczny żart. Prosiliście o taki przykład humoru i uważamy, że jest to raczej odpowiedni węzeł, w który można go wstawić. Kontynuujcie swoje intencje zgodnie z waszymi naturami i możliwościami. Co więcej można zrobić, przyjaciele?

37.6 Pytający: W takim przypadku przejdziemy do pytań, które tu mamy, kontynuując ostatnią sesję.

Powiedziałeś, że każda istota trzeciej gęstości ma wyższą jaźń w szóstej gęstości, która w razie potrzeby przemieszcza się do kompleksu umysłu/ciała/ducha tej istoty. Czy ta wyższa jaźń również ewoluuje we wzroście poprzez gęstości, począwszy od pierwszej gęstości, i czy każda wyższa jaźń ma odpowiednią wyższą jaźń, zaawansowaną w gęstościach poza nią?

Ra: Jestem Ra. Naszym celem jest uproszczenie tej koncepcji. Wyższa jaźń jest manifestacją daną kompleksowi umysłu/ciała/ducha późnej szóstej gęstości jako dar od jego przyszłej jaźni. Ostatnim działaniem środkowej, siódmej gęstości przed zwróceniem się w stronę całości Stwórcy i zdobyciem duchowej masy jest przekazanie tego zasobu jaźni szóstej gęstości, poruszającej się, w sposób jaki mierzycie czas, w strumieniu czasu.

Ta jaźń, kompleks umysłu/ciała/ducha późnej szóstej gęstości, ma zatem zaszczyt/obowiązek korzystania zarówno z doświadczeń całego swojego żywego banku, lub pamięci, doświadczonych myśli i działań oraz wykorzystanie zasobów całości kompleksu umysłu/ciała/ducha pozostawionej po sobie jako rodzaj nieskończenie złożonego myślokształtu.

W ten sposób możesz postrzegać swoje ja, swoje wyższe ja lub nadduszę oraz całość kompleksu umysłu/ciała/ducha jako trzy punkty w okręgu. Jedyna różnica jest w waszym kontinuum czasu/przestrzeni. Wszyscy są tą samą istotą.

37.7 Pytający: Czy każda istota ma indywidualną całość kompleksu umysłu/ciała/ducha, czy też kilka istot współdzieli tę samą całość kompleksu umysłu/ciała/ducha?

Ra: Jestem Ra. Oba te stwierdzenia są poprawne, biorąc pod uwagę odpowiednie warunki czasu/przestrzeni. Każda istota ma swoją całość, a w punkcie, w którym byt planetarny staje się kompleksem pamięci społecznej, całość tego zjednoczenia istot ma również swoją nadduszę i całość kompleksu pamięci społecznej jako zasób. Jak zawsze, suma,* duchowo mówiąc, jest większa niż suma jego części, tak więc naddusza kompleksu pamięci społecznej nie jest sumą naddusz jego bytów członkowskich, ale działa na drodze tego, co nazywaliśmy kwadratowaniem a co wy jak rozumiemy, wolicie nazywać dublowaniem.

37.8 Pytający: Dziękuję. Dziękuję również za wyjaśnienie matematyki. Przeszkadzało mi to.

Czy mógłbyś zdefiniować duchową masę?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji.

Masa duchowa to ta, która zaczyna przyciągać wychodzące i trwające wibracyjne oscylacje bytu do, mówiąc w duchowym sensie, studni grawitacyjnej Wielkiego Centralnego Słońca, jądra lub Stwórcy nieskończonych wszechświatów.

37.9 Pytający: Ponieważ nie chcemy męczyć instrumentu, po prostu zapytam, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest w porządku. Zostawiamy was teraz w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

38 ⇒

⇐ 36

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy