Prawo Jedności Definicje: Karma

Ukryj menu

Znaleziono 1 wynik.

⇐ Category list

Kategoria “Definicje” ma 20 podkategorii.

Karma

34.4 Pytający: Dziękuję. Czy zdefiniowałbyś karmę?

Ra: Jestem Ra. Nasze rozumienie karmy jest tym, co można nazwać bezwładnością. Te działania, które zostały wprawione w ruch, będą kontynuowane, wykorzystując sposoby równoważenia, do czasu, aż zasada kotrolowania lub wyższa, którą można porównać do waszego hamowania lub zatrzymywania, zostanie przywołana. To zatrzymanie bezwładności działania można nazwać przebaczeniem. Te dwie koncepcje są nierozłączne.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy