35 ⇒

⇐ 33

Prawo Jedności Sesja 34

Ukryj menu

4 marca 1981

34.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

34.1 Pytający: Instrument chciałby wiedzieć, czy dwa krótkie okresy ćwiczeń dziennie byłyby dla niej lepsze niż jeden długi?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Prawidłowa konfiguracja kompleksu fizycznego podczas trzymiesięcznego okresu, w którym instrument jest podatny na intensyfikację zniekształceń kompleksu fizycznego, wymaga wzmocnienia kompleksu fizycznego. Można to właściwie postrzegać jako jeden główny okres ćwiczeń, po którym późną częścią waszego cyklu dziennego, przed wieczorną medytacją, następuje okres ćwiczeń w przybliżeniu równy połowie długości pierwszego. Będzie to postrzegane jako męczące dla instrumentu. Jednakże będzie to miało wpływ na wzmocnienie kompleksu fizycznego i zmniejszenie podatności, którą można by wykorzystać.

34.2 Pytający: Dziękuję bardzo. Teraz zaczniemy zadawać pytania ogólne. Powiedziałeś wcześniej, że penetracja ósmego poziomu, czyli poziomu inteligentej nieskończoności, pozwala na zbiór kompleksu umysłu/ciała/ducha, jeśli sobie tego życzy, w dowolnym czasie/przestrzeni trwania cyklu. Kiedy dochodzi do penetracji ósmego poziomu, czego doświadcza istota, która przenika ten poziom? Możesz mi to powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Doświadczenie każdej istoty jest wyjątkowe pod względem postrzegania inteligentnej nieskończoności. Postrzeganie waha się od nieograniczonej radości do silnego oddania służbie innym w stanie wcielenia. Istota, która osiągnie inteligentną nieskończoność, najczęściej odbierze to doświadczenie jako doświadczenie o niewypowiedzianej głębi. Jednak nie jest typowe, aby istota od razu pragnęła przerwania wcielenia. Chęć przekazania lub wykorzystania tego doświadczenia do pomocy innym jest niezwykle silna.

34.3 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, czego doświadczyłem około 1964 r., jak sądzę, kiedy podczas medytacji stałem się świadomy tego, co uważam za inną gęstość i inną planetę, i wydawało mi się doświadczać przeniesienia na tę planetę? Czy możesz mi powiedzieć, jakie to było doświadczenie?

Ra: Jestem Ra. Widzimy szkodę w pełnym ujawnieniu z powodu naruszenia. Zadowalamy się sugerowaniem, że ten byt, który nie jest w stanie łatwo poddać się procesowi regresji hipnotycznej wywołanej przez innych, mimo wszystko, miał szansę zrozumienia swojego bytu.

34.4 Pytający: Dziękuję. Czy zdefiniowałbyś karmę?

Ra: Jestem Ra. Nasze rozumienie karmy jest tym, co można nazwać bezwładnością. Te działania, które zostały wprawione w ruch, będą kontynuowane, wykorzystując sposoby równoważenia, do czasu, aż zasada kotrolowania lub wyższa, którą można porównać do waszego hamowania lub zatrzymywania, zostanie przywołana. To zatrzymanie bezwładności działania można nazwać przebaczeniem. Te dwie koncepcje są nierozłączne.

34.5 Pytający: Jeśli istota rozwinie to, co nazywa się karmą we wcieleniu, to czy istnieje takie programowanie, które czasami występuje, aby doświadczyć katalizatora, który umożliwi jej osiągnięcie punktu przebaczenia, łagodząc w ten sposób karmę?

Ra: Jestem Ra. Ogólnie jest to poprawne. Jednakże zarówno jaźń, jak i każda zaangażowana inna jaźń mogą w dowolnym momencie, poprzez proces zrozumienia, akceptacji i przebaczenia, poprawić te wzorce.

Jest to prawdziwe w każdym momencie wcielenia. Zatem ten, kto wprawił w ruch działanie, może wybaczyć sobie i nigdy więcej nie popełnić tego błędu. To również hamuje lub zatrzymuje to, co nazywacie karmą.

34.6 Pytający: Dziękuję. Czy możesz podać przykłady działania katalitycznego w celu wytworzenia uczenia się pod każdym z poniższych podziałów z ostatniej sesji, którą mieliśmy... Czy możesz mi podać przykład własnego niezamanifestowanego katalizatora uczenia się?

Ra: Jestem Ra. Zaobserwowaliśmy, że interesujesz się katalizatorem bólu. To doświadczenie jest najbardziej powszechne wśród waszych istot. Ból może mieć podłoże fizyczne. Częściej ma podłoże w kompleksie psychicznym i emocjonalnym. W kilku przypadkach ból ma charakter duchowy. Stwarza to potencjał do nauki. Lekcje, których należy się nauczyć, są różne. Niemal zawsze te lekcje obejmują cierpliwość, tolerancję i umiejętność bycia pogodnym.

Bardzo często katalizator bólu emocjonalnego, czy to śmierć fizycznego kompleksu drugiego ja, który jest kochany, czy jakaś inna pozorna strata, będzie po prostu skutkować czymś przeciwnym: goryczą, zniecierpliwieniem, zgorzknieniem. To jest katalizator, który się nie udał. W takich przypadkach zapewniony zostanie dodatkowy katalizator, który zaoferuje niezamanifestowanemu ja dalsze możliwości odkrycia siebie jako samowystarczalnego Stwórcy zawierającego wszystko co istnieje oraz pełnego radości.

34.7 Pytający: Czy to, co nazywamy chorobami zakaźnymi, odgrywa jakąkolwiek rolę w tym procesie w odniesieniu do niezamanifestowanego ja?

Ra: Jestem Ra. Te tak zwane choroby zakaźne to te istoty drugiej gęstości, które dają szansę na tego typu katalizator. Jeśli ten katalizator jest niepotrzebny, wtedy te stworzenia drugiej gęstości, jak byście je nazwali, nie mają żadnego efektu. W każdym z tych uogólnień możesz zauważyć, że istnieją anomalie, tak że nie możemy mówić o wszystkich okolicznościach, a jedynie o ogólnym przebiegu lub sposobie rzeczy, tak jak ich doświadczacie.

34.8 Pytający: Jaką rolę odgrywa w tym procesie to, co nazywamy wadami wrodzonymi?

Ra: Jestem Ra. Jest to część programowania całości kompleksu umysłu/ciała, która przejawia się w umyśle/ciele/duchu trzeciej gęstości. Te wady są planowane jako ograniczenia, które są częścią kompleksowego doświadczenia zamierzonego przez jednostkę. Obejmuje to predyspozycje genetyczne, jak można je nazwać.

34.9 Pytający: Dziękuję. Czy mógłbyś podać mi ten sam rodzaj informacji o jaźni w odniesieniu do jaźni społecznej?

Ra: Jestem Ra. Niezamanifestowane ja może znaleźć lekcje, które rozwijają którekolwiek z ośrodków napływu energii kompleksu umysłu/ciała/ducha. Interakcje społeczne oraz jaźni najczęściej koncentrują się na drugim i trzecim ośrodku energetycznym. Tak więc najbardziej aktywni w próbach przebudowy lub zmiany społeczeństwa są ci, którzy pracują z poczucia bycia poprawnym osobiście lub posiadania odpowiedzi, które nadadzą władzy bardziej poprawną konfigurację. Może to być postrzegane jako pełna podróż od negatywu do pozytywu w orientacji. W obu sytuacjach aktywują się te centra promieni energii.

Jest kilku, których pragnienia pomocy społeczeństwu mają charakter zielonego promienia lub wyższego. Tych istot jest jednak niewiele ze względu na zrozumienie, można powiedzieć, czwartego promienia, że uniwersalna miłość ofiarowana dobrowolnie jest bardziej pożądana niż księstwa, a nawet przekształcanie struktur ludzkich lub politycznych.

34.10 Pytający: Jeśli istota miałaby być silnie nastawiona na pozytywne skutki społeczne, co to zrobiłoby z jej żółtym promieniem w aurze, w porównaniu do istoty, która chciałaby stworzyć imperium społeczeństwa i rządzić nim za pomocą żelaznej pięść? Jaka byłaby różnica w aktywności żółtych promieni tych dwóch istot?

Ra: Jestem Ra. Weźmy dwie tak pozytywnie zorientowane, aktywne dusze, które nie znajdują się już w waszym fizycznym czasie/przestrzeni. Ten znany jako Albert, który wszedł do obcego i dla niego barbarzyńskiego społeczeństwa, aby mogło się uleczyć. Ta istota była w stanie zmobilizować ogromne ilości energii i to, co nazywacie pieniędzmi. Ta istota zużywała dużo energii zielonego promienia zarówno jako uzdrowiciel, jak i jako miłośnik waszego instrumentu zwanego organami. Żółty promień tej istoty był jasny i skrystalizowany dzięki wysiłkom potrzebnym do zdobycia funduszy na rozpowszechnianie jej wysiłków. Jednakże zielone i niebieskie promienie miały również olśniewający charakter. Im wyższe poziomy, jak możecie je nazwać, są aktywowane, tym niższe, jak możecie je nazwać, punkty energii pozostają, w zrównoważonej istocie, całkiem, całkiem jasne.

Innym przykładem jest podmiot, Martin. Istota ta radziła sobie w dużym stopniu z raczej negatywnymi wzorcami wibracyjnymi pomarańczowego i żółtego promienia. Jednakże istota ta była w stanie utrzymać otwartą energię zielonego promienia i ze względu na surowość jej testowania, można zauważyć, że ta istota spolaryzowała się bardziej w kierunku pozytywnym ze względu na swoją wierność służeniu innym w obliczu wielkiego katalizatora.

34.11 Pytający: Czy mógłbyś podać nazwiska Alberta i Martina?

Ra: Jestem Ra. Te istoty są wam znane jako Albert Schweitzer i Martin Luther King.

34.12 Pytający: Tak myślałem, ale nie byłem pewien. Czy możesz podać mi ten sam typ informacji, które otrzymaliśmy w odniesieniu do niezamanifestowanej interakcji jaźni pomiędzy sobą a gadżetami, zabawkami itp.... wynalazkami?

Ra: Jestem Ra. W tym konkretnym przypadku ponownie koncentrujemy się w większości na pomarańczowych i żółtych centrach energii.

W negatywnym sensie wiele gadżetów pośród waszych ludzi - to znaczy to, co nazywasz urządzeniami komunikacyjnymi i innymi rozrywkami, takimi jak mniej konkurencyjne gry - mogą być postrzegane jako zniekształcenie utrzymywania kompleksu umysłu/ciała/ducha nieaktywowanego, tak że aktywność żółtego i pomarańczowego promienia jest znacznie osłabiona, a tym samym starannie zmniejsza możliwość ewentualnej aktywacji zielonego promienia.

Inne z waszych gadżetów mogą być postrzegane jako narzędzia, dzięki którym istota bada możliwości swoich fizycznych lub psychicznych kompleksów oraz, w kilku przypadkach, kompleksu duchowego, aktywując w ten sposób pomarańczowy promień w tym, co nazywasz sportami zespołowymi, oraz w innych gadżetach, takich jak środki transportu. Można to postrzegać jako sposoby badania poczucia władzy; a zwłaszcza władzy nad innymi lub władzy grupy nad inną grupą innych ja.

34.13 Pytający: Jaki jest generalnie ogólny wpływ telewizji na nasze społeczeństwo w odniesieniu do tego katalizatora?

Ra: Jestem Ra. Nie ignorując prób zielonego promienia podejmowanych przez wiele osób w celu przekazania za pośrednictwem tego medium takich informacji jak, prawda i piękno, które mogą być pomocne, musimy zasugerować, że sumarycznym efektem tego gadżetu jest rozproszenie uwagi i sen.

34.14 Pytający: Czy możesz podać mi ten sam rodzaj informacji, nad którymi pracowaliśmy teraz w odniesieniu do relacji jaźni a wojną i plotkami o wojnie?

Ra: Jestem Ra. Możesz to zobaczyć w odniesieniu do waszych gadżetów. Ta relacja między wojną a jaźnią jest fundamentalną percepcją dojrzewającej istoty. Jest duża szansa na przyspieszenie w dowolnym pożądanym kierunku. Ktoś może spolaryzować się negatywnie, przyjmując postawy wojownicze z jakiegokolwiek powodu. Ktoś może znaleźć się w sytuacji wojny i nieco polaryzować się w kierunku pozytywnym, aktywizując pomarańczowy, żółty, a potem zielony [promień] przez heroiczne, jeśli można je tak nazwać, działania mające na celu zachowanie kompleksów umysłu/ciała/ducha innych ja.

Wreszcie trzeci promień* można bardzo mocno spolaryzować, wyrażając zasadę uniwersalnej miłości kosztem zniekształcenia w kierunku zaangażowania w działania wojownicze. W ten sposób istota może stać się świadomą istotą w bardzo krótkim czasie/przestrzeni. Może to być postrzegane jako traumatyczny postęp. Należy zauważyć, że wśród waszych istot duży procent całego postępu ma traumę jako katalizator.

34.15 Pytający: Właśnie użyłeś terminu trzeci promień w tym stwierdzeniu. Czy to był termin, którego chciałeś użyć?

Ra: Jestem Ra. Mieliśmy na myśli zielony promień. Nasza trudność polega na tym, że postrzegamy czerwone i fioletowe promienie jako stałe; tak więc promienie wewnętrzne to te, które są zmienne i należy je obserwować jako oznaki starszeństwa w próbach uformowania zbioru.

34.16 Pytający: Czy czerwony promień, intensywny czerwony promień, byłby następnie użyty jako wskaźnik starszeństwa, starszeństwa systemu inkarnacji, tak samo jak intensywny fioletowy promień?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Podczas kończenia nauki lub zbioru do pozytywnej czwartej gęstości czerwony promień jest postrzegany tylko jako ten, który po aktywacji jest podstawą wszystkiego, co zachodzi na poziomach wibracji, a suma tego jest energią fioletowego promienia.

Ten fioletowy promień jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy pozytywnej czwartej gęstości. Oceniając nadający się do zbioru negatyw czwartej gęstości, intensywność czerwonych, pomarańczowych i żółtych promieni jest bardzo uważnie obserwowana, ponieważ duża ilość wytrzymałości i energii tego typu jest potrzebna do postępu negatywu, jest niezwykle trudno otworzyć wrota do inteligentnej nieskończoności z centrum splotu słonecznego. Jest to konieczne do zbioru w negatywnej czwartej gęstości.

34.17 Pytający: Czy moższ użyć jako przykładu naszego generała Pattona i powiedzieć mi, jaki wpływ wywarła na niego wojna w jego rozwoju?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. Ten, o którym mówisz, znany jako George, był tym, w którym programowanie poprzednich wcieleń stworzyło wzór lub bezwładność, której nie można było się oprzeć w jego wcieleniu w waszym czasie/przestrzeni. Istota ta miała silną aktywację żółtego promienia z częstymi otwarciami zielonego promienia i sporadycznymi otwarciami niebieskiego promienia. Nie potrafił jednak przełamać schematu wcześniejszych traumatycznych przeżyć o charakterze wojowniczym.

Ta istota w swoim wcieleniu spolaryzowała się nieco w kierunku pozytywu ze względu na swoją niepodzielną wiarę w prawdę i piękno. Ta istota była dość wrażliwa. Czuła wielki zaszczyt/obowiązek zachowania tego, co istota uważała za prawdę, piękno i potrzebę ich obrony. Ta istota postrzegała siebie jako postać dzielną. Istota spolaryzowała się nieco w kierunku negatywu w swoim niezrozumieniu zielonego promienia, który niosła ze sobą, odrzucając zasadę przebaczenia, która jest zawarta w uniwersalnej miłości.

Suma tego wcielenia, wibracyjnie, była niewielkim wzrostem pozytywnej polaryzacji, ale spadkiem podatności na zbiór z powodu odrzucenia Prawa lub Drogi Odpowiedzialności; to znaczy widząc uniwersalną miłość, wciąż walczyła.

34.18 Pytający: Czy mamy wystarczająco dużo czasu, abym zapytał, czy śmierć, prawie natychmiast po zakończeniu wojny, tej istoty... czy to mogło być tak, że mógł zostać natychmiast reinkarnowany, aby mieć szansę na zbiór?

Ra: Jestem Ra. Dokładnie tak jest.

34.19 Pytający: Dziękuję. Zatem zapytam po prostu, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest w porządku. Zostawiamy was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Tego, który jest Wszystkim we Wszystkim. Zostawiam was w wiecznym pokoju. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

35 ⇒

⇐ 33

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy