36 ⇒

⇐ 34

Prawo Jedności Sesja 35

Ukryj menu

6 marca 1981

35.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

35.1 Pytający: Chciałbym powiedzieć, że uważamy to za wielki przywilej wykonywania tej pracy i mamy nadzieję, że będziemy zadawać pytania w kierunku, który będzie wartościowy dla czytelników tego materiału.

Pomyślałem sobie, że podczas tej sesji zbadanie wpływu na promienie różnych dobrze znanych postaci w naszej historii może być pomocne w zrozumieniu, w jaki sposób katalizator iluzji tworzy wzrost duchowy. Sporządziłem tutaj listę i pierwszym, o którym pomyślałem, że prawdopodobnie najszybciej osiągniemy ten cel (co do wpływu katalizatora życia zawodowego danej osoby) byłby ten, którego znamy jako Franklin D. Roosevelt. Czy mógłbyś coś powiedzieć o tej istocie?

Ra: Jestem Ra. Należy zauważyć, że podczas omawiania tych, którzy są dobrze znani pośród waszych narodów, istnieje możliwość, że informacje mogą być postrzegane jako specyficzne dla danej istoty, podczas gdy w rzeczywistości wielki projekt doświadczenia jest prawie taki sam dla każdej istoty. Mając to na uwadze, omówilibyśmy siły doświadczenia, które stanowiły katalizator dla jednostki.

Należy ponadto zauważyć, że w przypadku tych istot, które ostatnio inkarnowały się na waszej płaszczyźnie, mogło dojść do wielu zniekształceń związanych z dezinformacją i błędną interpretacją myśli lub zachowań istoty.

Przejdźmy teraz, powiedzmy, do omówienia podstawowych parametrów tego znanego jako Franklin. Kiedy jakakolwiek istota wchodzi w inkarnację trzeciej gęstości, każde z jej centrów energetycznych zostaje wzmocnione, ale musi zostać aktywowane przez jaźń za pomocą doświadczenia.

Ten znany jako Franklin rozwinął się bardzo szybko poprzez czerwone, pomarańczowe, żółte i zielone i zaczął pracować w centrum energii niebieskiego promienia w młodym wieku, jak to można powiedzieć. Ten szybki wzrost wynikał, po pierwsze, z wcześniejszych osiągnięć w aktywacji tych promieni; po drugie, ze względnego komfortu i wolnego czasu jego wczesnego istnienia; po trzecie, z powodu silnego pragnienia postępu ze strony istoty. Istota ta sparowała się z istotą, której wibracje niebieskiego promienia były mocniejsze niż jej własne, uzyskując w ten sposób katalizator dalszego rozwoju w tym obszarze, który miał trwać przez całe wcielenie.

Istota ta miała pewne trudności z kontynuacją aktywności zielonego promienia ze względu na nadmierną energię, która została włożona w działania dotyczące innych ja w zniekształceniu w kierunku zdobycia władzy. Miało to wpływ na fizyczny pojazd, jak można to nazwać.

Ograniczenie braku ruchu części fizycznego pojazdu ponownie otworzyło tej istocie możliwość skupienia się na bardziej, powiedzmy, uniwersalnych lub idealistycznych aspektach władzy; to znaczy nienadużywanie władzy. Tak więc na początku wojowniczej akcji istota ta straciła pewną pozytywną polaryzację z powodu nadmiernego użycia energii pomarańczowego i żółtego promienia kosztem energii zielonego i niebieskiego promienia, a następnie odzyskała biegunowość z powodu efektów katalitycznych bolesnego ograniczenia kompleksu fizycznego.

Istota ta nie miała wojowniczej natury, a podczas konfliktu nadal wibrowała zielonym promieniem, pracując z energiami niebieskiego promienia. Istota znana jako nauczyciel Franklina również bardzo dobrze działała w tym okresie jako aktywator niebieskiego promienia, nie tylko dla swojego partnera, ale także w bardziej uniwersalnej ekspresji. Istota ta nieustannie polaryzowała się w pozytywny sposób w uniwersalnym sensie, podczas, gdy w mniej uniwersalnym sensie rozwijała wzór tego, co można nazwać karmą; ta karma ma związek ze zniekształceniami nieharmonijnej relacji z partnerem/nauczycielem.

35.2 Pytający: Dwie rzeczy, które chciałbym wyjaśnić. Czy zatem nauczycielem Franklina była jego żona? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

35.3 Pytający: Po drugie, czy Franklin sam nałożył ograniczenie na swoje fizyczne ciało?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Podstawowe wytyczne dotyczące lekcji i celów inkarnacji zostały dokładnie określone przed wcieleniem przez całość kompleksu umysłu/ciała/ducha. Gdyby ten znany jako Franklin unikał nadmiernego czerpania przyjemności lub przywiązania do współzawodnictwa, która może być postrzegana jako nieodłączna część procesów tego zawodu, podmiot ten nie miałby ograniczeń.

Jednakże chęć służenia i rozwoju była silna w tym programie, a kiedy możliwości zaczęły zanikać z powodu tych zniekształceń w kierunku zamiłowania do władzy, uaktywnił się czynnik ograniczający istotę.

35.4 Pytający: Chciałbym teraz prosić o tego samego rodzaju informacje w odniesieniu do Adolfa Hitlera. Podałeś już trochę tego. Nie jest konieczne ponowne opisywanie tego, co już podałeś, ale gdybyś mógł uzupełnić te informacje to byłoby to pomocne.

Ra: Jestem Ra. Mówiąc o tym, którego nazywasz Adolfem, mamy pewne trudności ze względu na intensywną ilość zamieszania obecnego we wzorcach życia tej istoty, jak również wielkie zamieszanie, które wita każdą dyskusję o tej istocie.

Tutaj widzimy przykład osoby, która próbując aktywować najwyższe promienie energii bez klucza zielonego promienia, uwsteczniła się tak bardzo, aż do punktu polaryzacji w kierunku pozytywnym lub negatywnym. Ta istota była w zasadzie negatywna. Jednakże jej zamęt był tak duży, że osobowość rozpadła się, pozostawiając kompleks umysłu/ciała/ducha nie do zebrania i wymagała uzdrowienia.

Istota ta postępowała zgodnie ze schematem negatywnej polaryzacji, która sugeruje elitę i zniewolonych, co jest postrzegane przez jednostkę jako pomocne dla struktury społecznej. Jednakże, dryfując od świadomej polaryzacji do tego, co możesz nazwać światem zmierzchu, gdzie sen zajął miejsce wydarzeń w waszym kontinuum przestrzeni/czasu, ta istota nie zdołała służyć Stwórcy w możliwym do zbioru stopniu na ścieżce służby samemu sobie. W ten sposób widzimy tak zwane szaleństwo, które często może pojawić się, gdy istota próbuje spolaryzować się szybciej, niż może zostać zintegrowane doświadczenie.

Doradzaliśmy i sugerowaliśmy ostrożność i cierpliwość w poprzednich komunikatach i robimy to ponownie, używając tej istoty jako przykładu zbyt pośpiesznego otwarcia polaryzacji bez należytej uwagi na zsyntetyzowany i zintegrowany kompleks umysłu/ciała/ducha. Poznać siebie, to mieć fundament na twardym gruncie.

35.5 Pytający: Dziękuję. Uważam to za ważny przykład. Zastanawiałem się, czy któryś z tych, którzy byli wówczas podporządkowani Adolfowi, był w stanie się spolaryzować, aby być możliwym do zbioru na negatywnej ścieżce?

Ra: Jestem Ra. Możemy mówić tylko o dwóch istotach, które mogą być zebrane w negatywnym sensie, podczas gdy inne wciąż są w fizycznej inkarnacji: ten znany wam jako Hermann; drugi znany jako, jak wolał być nazywanym, Himmler.

35.6 Pytający: Dziękuję. Wcześniej omawialiśmy Abrahama Lincolna jako raczej wyjątkowy przypadek.* Czy możesz nam powiedzieć, jaka była orientacja i dlaczego istota czwartej gęstości używała ciała Abrahama i kiedy miało to miejsce w odniesieniu do wydarzeń, które miały miejsce w naszym społeczeństwie w tamtym czasie?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe.

35.7 Pytający: Czy wg twoich szacunków byłoby przydatne, gdyby czytelnik wiedział o tym?

Ra: Jestem Ra. Musisz kształtować swoje pytania zgodnie ze swoim rozeznaniem.

35.8 Pytający: Cóż, w takim razie chciałbym poznać motywację takiego wykorzystania ciała Abrahama Lincolna w tamtym czasie?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie w tej sesji, ponieważ instrument ma dość niskie energie życiowe.

Ten znany jako Abraham miał pod wieloma względami ogromne trudności i z powodu bólu fizycznego, psychicznego i duchowego był zmęczony życiem, ale nie był nastawiony na samozniszczenie. W waszych czasach, 1853 roku, istota z czwartej gęstości skontaktowała się z tą istotą we śnie. Ta istota zajmowała się bitwą pomiędzy siłami światła i siłami ciemności, które toczyły się w czwartej gęstości przez wiele waszych lat.

Ta istota przyjęła zaszczyt/obowiązek dopełnienia wzorców karmicznych tego znanego jako Abraham, a ten znany jako Abraham odkrył, że ta istota będzie próbowała robić rzeczy, które ten znany jako Abraham chciał zrobić, ale czuł, że nie może. W ten sposób dokonano zamiany.

Istota, Abraham, została zabrana na płaszczyznę zawieszenia, aż do wygaśnięcia jej fizycznego pojazdu, podobnie jakbyśmy my z Ra zaaranżowali z tym instrumentem pozostanie w pojeździe, wyjście ze stanu transu i działanie jako ten instrument. pozostawiając kompleks umysłu i ducha tego instrumentu w stanie zawieszenia.

Energie planetarne w tym czasie znajdowały się w tym, co wydawało się tej istocie, jako punkt krytyczny, ponieważ to, co znacie jako wolność, zyskało akceptację jako możliwość pośród wielu ludów. Ta istota widziała pracę wykonaną przez tych, którzy zapoczątkowali demokratyczną koncepcję wolności, jak ją nazywasz, zagrożoną ograniczeniem lub unieważnieniem przez wzrastającą wiarę i stosowanie zasady zniewolenia istot. Jest to negatywna koncepcja o dość poważnej naturze w waszej gęstości. Dlatego istota ta weszła w to, co uważała za walkę o światło, o uleczenie rozerwania w koncepcji wolności.

Ta istota nie zyskała ani nie straciła karmy przez te czynności z powodu jej odcięcia się od jakiegokolwiek wyniku. Jej postawa przez cały czas była nastawieniem służenia innym, a szczególnie uciskanym lub zniewolonym. Biegunowość jednostki została nieco, ale niezbyt poważnie, osłabiona przez skumulowane uczucia i myślokształty, które powstały z powodu dużej liczby istot opuszczających plan fizyczny w wyniku traumy bitwy.

Czy możemy zapytać, czy są to informacje, o które prosiłeś, lub czy możemy dostarczyć dodatkowe informacje?

35.9 Pytający: Jeśli będą jeszcze jakieś pytania, zadam je w następnym okresie, który powinien nastąpić za około cztery dni. Nie chcę przemęczać instrumentu. Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest w porządku. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie dalej, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

36 ⇒

⇐ 34

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy