Prawo Jedności Definicje: Masa duchowa

Ukryj menu

Znaleziono 1 wynik.

⇐ Category list

Kategoria “Definicje” ma 20 podkategorii.

Masa duchowa

37.8 Pytający: Dziękuję. Dziękuję również za wyjaśnienie matematyki. Przeszkadzało mi to.

Czy mógłbyś zdefiniować duchową masę?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji.

Masa duchowa to ta, która zaczyna przyciągać wychodzące i trwające wibracyjne oscylacje bytu do, mówiąc w duchowym sensie, studni grawitacyjnej Wielkiego Centralnego Słońca, jądra lub Stwórcy nieskończonych wszechświatów.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy