Prawo Jedności Definicje: Słońce

Ukryj menu

Znaleziono 2 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Definicje” ma 20 podkategorii.

Słońce

41.4 Pytający: Próbując zbudować zrozumienie od samego początku, można by powiedzieć, że zaczynając od inteligentnej nieskończoności i dochodząc do naszego obecnego stanu istnienia, mam pewne trudności, ale myślę, że powinienem wrócić i zbadać nasze Słońce, ponieważ to sub-Logos tworzy wszystko, czego doświadczamy w tym konkretnym układzie planetarnym.

Czy podasz mi opis Słońca, naszego Słońca?

Ra: Jestem Ra. Jest to pytanie, na które nie jest łatwo odpowiedzieć w waszym języku, gdyż Słońce ma różne aspekty w odniesieniu do inteligentnej nieskończoności, inteligentnej energii i każdej gęstości każdej planety, jak nazywacie te sfery. Co więcej, te różnice rozciągają się na sferę metafizyczną czy też czasową/przestrzenną część waszego stworzenia.

W odniesieniu do inteligentnej nieskończoności ciało słoneczne jest, na równi ze wszystkimi częściami nieskończonej kreacji, częścią tej nieskończoności.

W odniesieniu do wzmocnionej inteligentnej nieskończoności, która wykorzystuje inteligentną energię, jest to, powiedzmy, potomstwo Logosu dla znacznie większej liczby sub-Logosów. Relacja jest hierarchiczna w tym sensie, że sub-Logos używa inteligentnej energii w sposób określony przez Logos i używa swojej wolnej woli do współtworzenia, powiedzmy, pełnych niuansów waszych gęstości tak jak ich doświadczacie.

W odniesieniu do gęstości, ciało słoneczne może fizycznie, jakbyście powiedzieli, być postrzegane jako duży zbiór pierwiastków gazowych podlegających procesom syntezy i promieniujących ciepło i światło.

Metafizycznie, Słońce osiąga znaczenie od czwartej do siódmej gęstości, zgodnie z rosnącymi zdolnościami istot w tych gęstościach do uchwycenia żywej kreacji i natury współistoty lub innej jaźni, tego ciała słonecznego. Tak więc w szóstej gęstości słońce może być odwiedzane i zamieszkane przez tych, którzy mieszkają w czasie/przestrzeni, a nawet może być częściowo tworzone z chwili na chwilę przez procesy ewolucji istot szóstej gęstości.

41.7 Pytający: Dziękuję. To, co chcę teraz zrobić, to zbadać, kiedy tworzy się pierwsza gęstość, co się dzieje i jak najpierw powstają centra energii w istotach. Pozwól, że najpierw zapytam, , czy samo Słońce ma jakąś gęstość, czy też może wszystkie gęstości?

Ra: Jestem Ra. Sub-Logos składa się z całej oktawy i nie jest tym bytem, który doświadcza uczenia się/nauk istot takich jak wy.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy