Prawo Jedności Historia Ziemi: Atlantyda

Ukryj menu

Znaleziono 12 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Ziemi” ma 18 podkategorii.

Atlantyda

10.15 Pytający: Zastanawiałem się nad pojawianiem się cywilizacji zwanych Atlantydą i Lemurią, o sposobie, w jaki powstały i skąd się wzięły [niesłyszalne] cywilizacje?

Ra: Jestem Ra. To jest ostatnie pytanie podczas tej pracy. Cywilizacje Atlantydy i Lemurii to nie jedna, ale dwie. Spójrzmy najpierw na istoty Mu.

Były to istoty o nieco prymitywnej naturze, ale te, które miały bardzo zaawansowane duchowe zniekształcenia. Cywilizacja ta była częścią tego cyklu, doświadczanego na początku tegoż cyklu, w czasie około pięć trzy zero zero zero, pięćdziesięciu trzech tysięcy [53 000] lat temu. Było to pomocne i nieszkodliwe miejsce, które zostało zatopione pod powierzchnią oceanu podczas korekty płyt tektonicznych waszej planety bez ich własnego działania.

Wysłali ocalałych do wielu miejsc, które nazywacie Rosją, Ameryką Północną i Ameryką Południową. Indianie, którym zaczęliście współczuć w swoim zniekształceniu kompleksu społecznego, są potomkami tych istot. Podobnie jak inni wcieleni w tym cyklu, przybyli skądś indziej. Jednak te konkretne istoty zostały w dużej mierze zaczerpnięte z planety o drugiej gęstości, która miała pewne trudności ze względu na wiek jej słońca w osiągnięciu warunków życia w trzeciej gęstości. Ta planeta pochodziła z galaktyki Deneb.

Rasa atlantycka była bardzo zlepionym społecznym kompleksem, który zaczął się formować około trzydzieści jeden tysięcy [31 000] lat w przeszłości iluzji kontinuum przestrzeni/czasu. Było to powoli rozwijające się i bardzo rolniczne społeczeństwo aż do około jeden pięć zero zero zero, piętnastu tysięcy [15 000] waszych lat temu. Szybko zdobyło wysokie zrozumienie technologiczne, które spowodowało, że mógło ono wykorzystywać inteligentną nieskończoność w mniej pouczający sposób.

Możemy dodać, że używali również inteligentnej energii, w znacznym stopniu manipulując naturalnym napływem promienia indygo lub szyszynki z boskiej lub nieskończonej energii. W ten sposób byli w stanie tworzyć formy życia. Zaczęli to robić zamiast leczyć i doskonalić własne kompleksy umysłu/ciała/ducha, zwracając swoje zniekształcenia w kierunku tego, co możesz nazwać negatywem.

Około jedenaście tysięcy [11 000] lat temu, pierwsza z tych, które nazywacie wojnami, spowodowała, że około czterdzieści procent tej populacji opuściło gęstość poprzez rozpad ciała. Drugi i najbardziej niszczycielski z konfliktów miał miejsce około jeden zero osiem dwa jeden, dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden [10 821] lat temu, zgodnie z waszą iluzją. Zmieniło to konfigurację powierzchni ziemi i znaczna część Atlantydy przestała istnieć, została zalana. Trzy z pozytywnie zorientowanych grup atlantydzkich opuściły to geograficzne położenie przed tą dewastacją, umieszczając się w górskich obszarach tego, co nazywacie Tybetem, Peru i Turcją.

Czy masz jakieś krótkie pytania, zanim zamkniemy to spotkanie?

22.18 Pytający: Czy była to następna akcja podjęta przez Konfederację, gdy nastąpiło wezwanie?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

22.19 Pytający: Kto lub jaka grupa wywołała to wezwanie i jakie działania podjęła Konfederacja?

Ra: Wezwanie pochodziło od Atlantydów. To wezwanie dotyczyło tego, co nazwalibyście zrozumieniem, ze zniekształceniem w kierunku pomagania innym. Podejmowane działania to takie, w których bierzesz udział w tym momencie: przekazanie informacji przez kanały, jakbyście je nazywali.

22.20 Pytający: Czy było to pierwsze wezwanie zanim Atlantyda stała się technologicznie zaawansowana?

Ra: Jestem Ra. To jest w zasadzie poprawne.

22.21 Pytający: Czy w takim razie postęp technologiczny Atlantydy nastąpił z powodu tego wezwania? Zakładam, że wezwanie zostało odebrane, aby przynieść im Prawo Jedności i Prawo Miłości jako zniekształcenie Prawa Jedności, ale czy oni również otrzymali informacje technologiczne, które spowodowały, że wyrośli na tak wysoce technologiczne społeczeństwo?

Ra: Jestem Ra. Nie na początku. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy po raz pierwszy pojawiliśmy się na niebie nad Egiptem i kontynuowaliśmy później, Atlantydom, którzy osiągnęli poziom filozoficznego zrozumienia, jeżeli możemy naciągnąć znaczenie tego słowa które jest zgodne z komunikacją, pojawiły się inne istoty Konfederacji, aby zachęcić i zainspirować studia nad tajemnicą jedności.

Jednakże w odpowiedzi na prośby o uzdrowienie i inne zrozumienia przekazywano informacje dotyczące kryształów i budowy piramid oraz, jak byście to nazwali, świątyń, które były związane ze szkoleniem.

22.22 Pytający: Czy to szkolenie było tym samym typem szkolenia początkowego, które przeprowadzono z Egipcjanami?

Ra: Jestem Ra. To szkolenie różniło się tym, że kompleks społeczny był, powiedzmy, bardziej wyrafinowany, mniej sprzeczny i barbarzyński w sposobie myślenia. Dlatego świątynie były raczej świątyniami nauki niż próbą całkowitego oddzielenia uzdrowicieli i postawienia ich na piedestale.

22.23 Pytający: Czy więc w tych świątyniach szkoleni byli ci, których nazwalibyśmy kapłanami?

Ra: Jestem Ra. Nie nazwałbyś ich kapłanami w sensie celibatu, posłuszeństwa i ubóstwa. Byli kapłanami w sensie tych oddanych uczeniu się.

Trudności stały się oczywiste, gdy osoby przeszkolone w tej nauce zaczęły próbować używać mocy kryształów do innych rzeczy niż leczenie, ponieważ były zaangażowane nie tylko w naukę ale zaangażowali się w coś, co nazwalibyście strukturą rządową.

22.24 Pytający: Czy wszystkie ich informacje zostały im przekazane w sposób, w jaki obecnie podajesz nasze informacje, za pośrednictwem narzędzia takiego jak ten instrument?

Ra: Jestem Ra. Od czasu do czasu zdarzały się odwiedziny, ale nie miały znaczenia w, powiedzmy, historycznym przebiegu wydarzeń w waszym kontinuum przestrzeni/czasu.

22.25 Pytający: Czy konieczne było, aby mieli jednolity kompleks społeczny, aby te wizyty miały miejsce? Jakie warunki były... Co chcę powiedzieć to, jakie warunki były konieczne, aby te odwiedziny miały miejsce?

Ra: Jestem Ra. Warunki były dwa: powołanie grupy ludzi, których kwadrat pokonał zintegrowany opór tych, którzy nie chcieli szukać ani się uczyć; drugi wymóg, względna naiwność tych członków Konfederacji, którzy uważali, że bezpośrednie przekazywanie informacji byłoby z konieczności równie pomocne dla Atlantydów, jak dla istoty Konfederacji.

22.27 Pytający: Rozumiem. Przedstawię obraz Atlantydy, jaki mam teraz, a ty możesz mi powiedzieć czy mam rację.

Mamy stan, w którym wystarczająco duża liczba istot z Atlantydy zaczęła przynajmniej poruszać się w kierunku Prawa Jedności i żyć zgodnie z Prawem Jedności, aby ich wezwanie zostało usłyszane przez Konfederację. To wezwanie zostało usłyszane, ponieważ używając Prawa Kwadratów, pokonało opór atlantydzkich istot, które nie wzywały. Konfederacja używała wtedy kanałów, takiego jak używamy teraz do komunikacji, a także nawiązała bezpośredni kontakt, ale okazało się to błędem, ponieważ zostało to zniekształcone przez niektóre istoty Atlantydy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jest to poprawne z jednym wyjątkiem. Jest tylko jedno prawo. To jest Prawo Jedności. Inne tak zwane prawa są zniekształceniami tego prawa, niektóre z nich są pierwotne i najważniejsze dla zrozumienia postępu. Jednakże dobrze jest, aby każde tak zwane prawo, które nazywamy także „drogą”, było rozumiane raczej jako zniekształcenie niż prawo. W Prawie Jedności nie ma wielości.

To będzie ostatnie pytanie podczas trwania tej pracy. Proszę zadaj je teraz.

22.28 Pytający: Jakie było - jedyne pytanie, które chciałem zadać, które przychodzi mi do głowy, to: Czy mógłbyś podać mi średnią długość życia populacji Atlantydy?

Ra: Jestem Ra. Jak już powiedzieliśmy, średnia długość życia jest myląca. Atlantydzi we wczesnym okresie swojego doświadczenia kulturowego przywykli do życia od siedemdziesięciu [70] do stu czterdziestu [140] lat, oczywiście w przybliżeniu. Ze względu na rosnące pragnienie władzy, czas życia gwałtownie skrócił się w późniejszych stadiach tej cywilizacji, dlatego poproszono o informację o uzdrawianiu i odmładzaniu.

Czy masz jakieś krótkie pytania, zanim zakończymy?

60.14 Pytający: Czy zatem duża podwodna piramida u wybrzeży Florydy jest jedną z piramid balansujących zbudowanych przez Ra, czy też jakiegoś innego kompleksu pamięci społecznej? A jeśli tak, to którego?

Ra: Jestem Ra. Ta piramida, o której mówisz, była piramidą, której budowa była wspomagana przez istoty kompleksu pamięci społecznej szóstej gęstości, pracujące z Atlantydami przed naszą pracą z, jak ich nazywacie, Egipcjanami.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy