Prawo Jedności Historia Ziemi: Starsza Rasa

Ukryj menu

Znaleziono 6 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Ziemi” ma 18 podkategorii.

Starsza Rasa

15.15 Pytający: Nie mam zamiaru zadawać tego samego pytania dwa razy, ale są pewne obszary, które uważam za tak ważne, że można je lepiej zrozumieć poprzez ewentualne powtórzenie innymi słowami. Bardzo dziękuję za cierpliwość.

Wczoraj wspomniałeś również, że kiedy nie było zbioru pod koniec ostatnich 25 000 lat: „Były istoty, które można zebrać, które wybiorą sposób ich wejścia do czwartej gęstości.” Czy możesz mi powiedzieć, co masz na myśli, mówiąc, że „wybiorą sposób wejścia do czwartej gęstości”?

Ra: Jestem Ra. Ci pasterze lub, jak niektórzy ich nazywali, „Starsza Rasa”, wybiorą czas/przestrzeń swojego odejścia. Jest mało prawdopodobne, że odejdą, dopóki ich inne ja również nie będą gotowe do zbioru.

15.16 Pytający: Co masz na myśli mówiąc, że ich inne ja będą gotowe do zbioru?

Ra: Jestem Ra. Innymi jaźniami, którymi zajmują się te istoty, są te, które nie zostały zebrane w drugim głównym cyklu.

15.17 Pytający: Czy mógłbyś mi opowiedzieć tylko niewielką część historii tego, co nazywasz Starszą Rasą?

Ra: Jestem Ra. Pytanie jest niejasne. Proszę powtórzyć.

15.18 Pytający: Zadaję to pytanie, ponieważ słyszałem już wcześniej o Starszej Rasie w książce „Road in the Sky” autorstwa George'a Hunta Williamsona i zastanawiałem się, czy ta Starsza Rasa była tą samą, o której mówił?

Ra: Jestem Ra. Pytanie teraz rozwiązuje się samo, ponieważ mówiliśmy wcześniej* o sposobie podejmowania decyzji, który spowodował, że istoty te pozostały tutaj po zakończeniu drugiego głównego cyklu twojego obecnego wielkiego cyklu.

Istnieją pewne zniekształcenia w opisach tego znanego jako Michel* ; jednakże te zniekształcenia mają głównie związek z faktem, że istoty te nie są kompleksem pamięci społecznej, ale raczej grupą kompleksów umysłu/ciała/ducha oddanych służbie. Te istoty współpracują ze sobą, ale nie są całkowicie zjednoczone; w ten sposób nie widzą w pełni swoich myśli, uczuć i motywów. Niemniej jednak ich pragnienie służenia jest czwartowymiarowym typem pragnienia, w ten sposób łącząc ich w coś, co możesz nazwać bractwem.

15.19 Pytający: Dlaczego nazywasz ich Starszą Rasą?

Ra: Jestem Ra. Nazwaliśmy ich w ten sposób, aby zapoznać ciebie, pytającego, z ich tożsamością tak jak jest rozumiana przez twoje zniekształcenia kompleksu umysłu.

15.20 Pytający: Czy są jacyś wędrowcy z tą Starszą Rasą, czy nie?

Ra: Jestem Ra. Są to zebrane istoty planetarne - wędrowcy tylko w tym sensie, że w miłości czwartej gęstości zdecydowali się natychmiast odrodzić w trzeciej gęstości zamiast przejść do czwartej gęstości. To powoduje, że są oni swego rodzaju wędrowcami, którzy nigdy nie opuścili planu ziemskiego z powodu swojej wolnej woli, a nie z powodu poziomu wibracji.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy