16 ⇒

⇐ 14

Prawo Jedności Sesja 15

Ukryj menu

30 stycznia 1981

15.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

15.1 Pytający: Chciałbym przeprosić za moje przeszłe i przyszłe głupie pytania ze względu na fakt, że szukam właściwego podejścia w badaniu Prawa Jedności. Będziemy eliminować te głupie z książki.*

Chciałbym zapytać, czy użycie instrumentu jest funkcją czasu, w którym używamy instrumentu, czy też ilości informacji, czy też liczby słów, które podaje instrument? Innymi słowy, czy muszę się spieszyć i zadawać pytania, czy też mogę poświęcić trochę czasu na zadawanie pytań?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie składa się z dwóch części. Po pierwsze, rezerwa energii witalnej tego instrumentu, która jest produktem zniekształceń ciała, umysłu i ducha w różnych kompleksach, jest kluczem do długości czasu, jaki możemy spędzić używając tego instrumentu. Przebadaliśmy waszą grupę, kiedy się z wami skontaktowaliśmy, ponieważ każda osoba w waszej grupie posiada znacznie więcej energii witalnej kompleksu ciała. Jednakże ten instrument został dostrojony najbardziej odpowiednio przez zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha jego bytu w tej iluzji. Dlatego pozostaliśmy przy tym instrumencie.

Po drugie, komunikujemy się w ustalonym tempie, które zależy od naszej starannej manipulacji tym instrumentem. Nie możemy być szybsi, jak byście powiedzieli. Dlatego możesz szybko zadawać pytania, ale odpowiedzi, które mamy do zaoferowania, są podawane w ustalonym tempie.

15.2 Pytający: Nie do końca o to mi chodziło. Jeśli zajmie mi, powiedzmy, czterdzieści pięć minut, by zadać moje pytania, czy to daje instrumentowi tylko piętnaście minut na odpowiedź, a nie godzinę, czy też ciągniemy to ponad godzinę, a instrument może odpowiedzieć na więcej?

Ra: Jestem Ra. Energia potrzebna do tego kontaktu jest wprowadzana do tego instrumentu w funkcji czasu. Dlatego czas jest czynnikiem, jak rozumiemy twoje zapytanie.

15.3 Pytający: Tak więc powinienem szybko zadawać pytania, aby nie skracać czasu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zrobisz, co uznasz za stosowne. Możemy jednak zasugerować, że uzyskanie wymaganych odpowiedzi może oznaczać, że zainwestujesz część tego, co doświadczasz jako czas. Chociaż tracisz czas na odpowiedź, zyskujesz przez to na szczegółowości odpowiedzi, ponieważ wielokrotnie w przeszłości potrzebowaliśmy wyjaśnienia pospiesznie formułowanych pytań.

15.4 Pytający: Dziękuję. Pierwsze pytanie brzmi: dlaczego na tej planecie następuje szybkie starzenie się?

Ra: Jestem Ra. Gwałtowne starzenie występuje na tej planecie trzeciej gęstości z powodu ciągłego braku równowagi kompleksu sieci receptorów w eterycznej części pola energetycznego tej planety. Zniekształcenia form myślowych waszych narodów spowodowały, że strumienie energii dostały się do planetarnej atmosfery magnetycznej - jeśli tak nazwalibyście tę sieć wzorców energii - w taki sposób, że właściwe strumienie nie są odpowiednio nasycone zrównoważonym wibracyjnym światłem/miłością z powiedzmy kosmicznego poziomu tej oktawy istnienia.

15.5 Pytający: Czy prawidłowo zakładam, zakładając, że jedną z twoich prób w służbie tej planecie było pomóc ludności tej planety w pełniejszym zrozumieniu i stosowaniu Prawa Jedności, aby to starzenie się, szybkie starzenie się, mogło zmienić się na normalne starzenie?

Ra: Jestem Ra. W dużym stopniu zakładasz poprawnie.

15.6 Pytający: Wtedy bardzo korzystne byłoby, aby ludzie na tej planecie, praktykując Prawo Jedności, uczyli się sposobów służby. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jeśli będziesz obserwował osoby zorientowane poprzez kompleks zniekształceń życiowych doświadczeń od samego początku tego doświadczenia, zobaczysz stosunkowo młodzieńczy, jakbyś to nazwał, wygląd.

15.7 Pytający: Jaka jest największa służba, którą nasza populacja na tej planecie mogłaby wykonywać indywidualnie?

Ra: Jestem Ra. Jest tylko jedna służba. Prawo jest Jedno. Ofiarowanie siebie Stwórcy jest największą służbą - jednością, źródłem. Istota, która szuka Jednego Stwórcy, ma nieskończoną inteligencję. Z tego poszukiwania, z tej ofiary, wyłoni się wielka różnorodność możliwości, w zależności od zniekształceń kompleksu umysłu/ciała/ducha w odniesieniu do różnych iluzorycznych aspektów lub centrów energii różnych kompleksów waszej iluzji.

W ten sposób niektórzy zostają uzdrowicielami, niektórzy robotnikami, niektórzy nauczycielami i tak dalej.

15.8 Pytający: Gdyby istota była doskonale zrównoważona na tej planecie w odniesieniu do Prawa Jedności, czy przejdzie proces starzenia się?

Ra: Jestem Ra. Idealnie zrównoważona istota byłaby raczej zmęczona niż widocznie postarzała. Po wyciągnięciu lekcji istota odejdzie. Jest to jednak właściwe i jest to forma starzenia się, której wasze narody nie doświadczają. Zrozumienie przychodzi powoli, kompleks ciała rozkłada się szybciej.

15.9 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć coś o definicji słowa „równoważenie”, gdy go używamy?

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, Jednego Nieskończonego. Nie masz żadnego obrazu. W ten sposób rozpoczyna się proces. Miłość tworząca Światło, stając się miłością/światłem, napływa do sfery planetarnej zgodnie z elektromagnetyczną siecią punktów lub węzłów wejściowych. Te strumienie są następnie dostępne dla jednostki, która podobnie jak planeta jest siecią pól elektromagnetycznych z punktami lub węzłami wejściowymi.

U zrównoważonej osoby każde centrum energetyczne jest zrównoważone i działa jasno i w pełni. Blokady waszej sfery planetarnej powodują pewne zniekształcenie inteligentnej energii. Blokady kompleksu umysłu/ciała/ducha dodatkowo zniekształcają lub zaburzają tę energię. Jest jedna energia. Można to rozumieć jako miłość/światło lub światło/miłość lub inteligentną energię.

15.10 Pytający: Czy mam rację zakładając, że jedna z blokad kompleksu umysłu/ciała/ducha może wynikać z braku równowagi, powiedzmy, ego, a to można zrównoważyć, powiedzmy, równowagą godności/niegodności?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne.

15.11 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jak równoważyć ego?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy pracować z tą koncepcją, ponieważ jest ona niewłaściwie zastosowana, a zatem zrozumienie nie może z niej wynikać.

15.12 Pytający: W jaki sposób dana osoba stara się zachować równowagę? Jaki jest pierwszy krok?

Ra: Jestem Ra. Krok jest tylko jeden; to znaczy zrozumienie centrów energii, które składają się na kompleks umysłu/ciała/ducha. Zrozumienie to można pokrótce podsumować w następujący sposób.

Pierwsze równoważenie dotyczy kompleksu energii wibracyjnej Malkuth, czyli Ziemi, zwanego kompleksem czerwonego promienia. Zrozumienie i akceptacja tej energii ma fundamentalne znaczenie.

Kolejnym kompleksem energetycznym, który może zostać zablokowany, jest kompleks emocjonalny lub osobisty, znany również jako kompleks pomarańczowego promienia. Ta blokada często przejawia się jako osobiste ekscentryczności lub zniekształcenia w odniesieniu do samoświadomego zrozumienia lub akceptacji siebie.

Trzecia blokada najbardziej przypomina to, co nazwaliście ego. Jest to centrum żółtego promienia lub splotu słonecznego. Blokady w tym centrum często objawiają się jako zniekształcenie w kierunku manipulacji władzą i innych zachowań społecznych dotyczących bliskich i pozwiązanych z kompleksem umysłu/ciała/ducha.

Ci, którzy mają blokady w tych pierwszych trzech ośrodkach energetycznych lub węzłach, będą mieli ciągłe trudności ze zdolnością do dalszego poszukiwania Prawa Jedności.

Centrum serca lub zielonego promienia jest centrum, z którego istoty trzeciej gęstości mogą wyskoczyć, powiedzmy, ku nieskończonej inteligencji. Blokady w tym obszarze mogą objawiać się trudnościami w wyrażaniu tego, co można nazwać uniwersalną miłością lub współczuciem.

Centrum niebieskiego promienia strumieni energii jest centrum, które po raz pierwszy jest wypływające jak i napływające. Osoby zablokowane w tym obszarze mogą mieć trudności w uchwyceniu kompleksów ducha/umysłu własnej istoty, a także trudności z wyrażeniem takiego zrozumienia siebie. Istoty zablokowane w tym obszarze mogą mieć trudności z zaakceptowaniem komunikacji pochodzących od innych kompleksów umysłu/ciała/ducha.

Następnym centrum jest szyszynka lub centrum promienia indygo. Osoby zablokowane w tym centrum mogą doświadczyć zmniejszenia napływu inteligentnej energii z powodu manifestacji, które przejawiają się jako niegodność. To jest to, o czym mówiłeś. Jak widać, jest to tylko jedno z wielu zniekształceń spowodowanych kilkoma punktami napływu energii do kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Równoważenie promieni indygo jest dość kluczowe dla rodzaju pracy, która obraca się wokół kompleksu ducha (który wpływa następnie na transformację lub transmutację trzeciej gęstości do czwartej gęstości), ponieważ jest to centrum energii otrzymujące najmniej zniekształcone, wypływające strumienie miłości/światła z inteligentnej energii i posiadające potencjał klucza do bramy inteligentnej nieskończoności.

Ostatnie centrum napływu energii jest po prostu całkowitym wyrazem kompleksu wibracyjnego istoty umysłu, ciała i ducha. Tak jest i tak będzie. „Zrównoważony” lub „niezrównoważony” nie ma znaczenia na tym poziomie energii, ponieważ daje ono i przyjmuje swoją własną równowagę. Bez względu na to, jakie to może być zniekształcenie, nie można nim manipulować, tak jak innymi, a zatem nie ma szczególnego znaczenia w postrzeganiu równowagi bytu.

15.13 Pytający: Wcześniej przekazałeś nam informacje o tym, co powinniśmy zrobić w równoważeniu.* Czy są jakieś informacje, które możemy teraz opublikować na temat konkretnych ćwiczeń lub metod równoważenia tych centrów?

Ra: Jestem Ra. Ćwiczenia podane do publikacji, porównane z materiałem, który teraz podano, są w sumie dobrym początkiem. Ważne jest, aby pozwolić każdemu poszukiwaczowi oświecić siebie samego, a nie posłańcowi, by próbował przy pomocy języka nauczać/uczyć się za istotę, a zatem być nauczającym/uczniem i uczącym się/nauczycielem. To nie jest w równowadze z waszą trzecią gęstością. Uczymy się od was. Nauczamy was. W ten sposób nauczamy/uczymy się. Gdybyśmy się tego nauczyli za was, spowodowałoby to nierównowagę w kierunku zniekształcenia wolnej woli.

Istnieją inne dozwolone informacje. Jednakże nie osiągnąłeś jeszcze tych punktów w swoich pytaniach, a naszym kompleksem przekonania/poczucia jest to, że pytający ukształtuje ten materiał w taki sposób, aby wasze kompleksy umysłu/ciała/ducha miały do niego dostęp. W ten sposób odpowiadamy na pytania, które pojawiają się w Twoim kompleksie umysłu.

15.14 Pytający: Wczoraj powiedziałeś: „Zbiory są teraz. W tej chwili nie ma żadnego powodu, aby uwzględniać wysiłki związane z tymi zniekształceniami prowadzącymi do długowieczności, ale raczej zachęcać do zniekształceń w kierunku poszukiwania serca samego siebie. Ponieważ to, co wyraźnie znajduje się w polu energii fioletowego promienia, będzie determinować zbiór każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha.” Czy możesz nam powiedzieć, jak szukać lub jak najlepiej szukać serca samego siebie?

Ra: Jestem Ra. Podaliśmy te informacje w kilku sformułowaniach.* Możemy jednak powiedzieć, że materiałem do zrozumienia jest jaźń: kompleks umysłu/ciała/ducha. Otrzymałeś informacje o uzdrawianiu, jak nazywasz to zniekształcenie.* Informacje te mogą być postrzegane w bardziej ogólnym kontekście jako sposoby na zrozumienie siebie.

Zrozumienie, doświadczanie, akceptowanie i łączenie siebie ze sobą i z innymi, a wreszcie ze Stwórcą, jest ścieżką do serca siebie. W każdej nieskończenie małej części twojej jaźni mieszka Jeden w całej Swojej mocy. Dlatego możemy jedynie zachęcać do tych sposobów kontemplacji, zawsze określając warunek wstępny medytacji, kontemplacji lub modlitwy jako środek subiektywnego/obiektywnego używania lub łączenia różnych sposobów rozumienia w celu wzmocnienia procesu poszukiwania. Bez takiej metody odwracania procesu analitycznego nie można byłoby zintegrować w jedności wielu zrozumień zdobytych podczas takiego poszukiwania.

15.15 Pytający: Nie mam zamiaru zadawać tego samego pytania dwa razy, ale są pewne obszary, które uważam za tak ważne, że można je lepiej zrozumieć poprzez ewentualne powtórzenie innymi słowami. Bardzo dziękuję za cierpliwość.

Wczoraj wspomniałeś również, że kiedy nie było zbioru pod koniec ostatnich 25 000 lat: „ Były istoty nadające się do zbioru, które mogły wybrać sposób wejścia do czwartej gęstości.” Czy możesz mi powiedzieć, co masz na myśli, mówiąc, że „wybiorą sposób wejścia do czwartej gęstości”?

Ra: Jestem Ra. Ci pasterze lub, jak niektórzy ich nazywali, „Starsza Rasa”, wybiorą czas/przestrzeń swojego odejścia. Jest mało prawdopodobne, że odejdą, dopóki ich inne ja również nie będą gotowe do zbioru.

15.16 Pytający: Co masz na myśli mówiąc, że ich inne ja będą gotowe do zbioru?

Ra: Jestem Ra. Innymi jaźniami, którymi zajmują się te istoty, są te, które nie zostały zebrane w drugim głównym cyklu.

15.17 Pytający: Czy mógłbyś mi opowiedzieć tylko niewielką część historii tego, co nazywasz Starszą Rasą?

Ra: Jestem Ra. Pytanie jest niejasne. Proszę powtórzyć.

15.18 Pytający: Zadaję to pytanie, ponieważ słyszałem już wcześniej o Starszej Rasie w książce „Road in the Sky” autorstwa George'a Hunta Williamsona i zastanawiałem się, czy ta Starsza Rasa była tą samą, o której mówił?

Ra: Jestem Ra. Pytanie teraz rozwiązuje się samo, ponieważ mówiliśmy wcześniej* o sposobie podejmowania decyzji, który spowodował, że istoty te pozostały tutaj po zakończeniu drugiego głównego cyklu twojego obecnego wielkiego cyklu.

Istnieją pewne zniekształcenia w opisach tego znanego jako Michel* ; jednakże te zniekształcenia mają głównie związek z faktem, że istoty te nie są kompleksem pamięci społecznej, ale raczej grupą kompleksów umysłu/ciała/ducha oddanych służbie. Te istoty współpracują ze sobą, ale nie są całkowicie zjednoczone; w ten sposób nie widzą w pełni swoich myśli, uczuć i motywów. Niemniej jednak ich pragnienie służenia jest czwartowymiarowym typem pragnienia, w ten sposób łącząc ich w coś, co możesz nazwać bractwem.

15.19 Pytający: Dlaczego nazywasz ich Starszą Rasą?

Ra: Jestem Ra. Nazwaliśmy ich w ten sposób, aby zapoznać ciebie, pytającego, z ich tożsamością tak jak jest rozumiana przez twoje zniekształcenia kompleksu umysłu.

15.20 Pytający: Czy są jacyś wędrowcy z tą Starszą Rasą, czy nie?

Ra: Jestem Ra. Są to zebrane istoty planetarne - wędrowcy tylko w tym sensie, że w miłości czwartej gęstości zdecydowali się natychmiast odrodzić w trzeciej gęstości zamiast przejść do czwartej gęstości. To powoduje, że są oni swego rodzaju wędrowcami, którzy nigdy nie opuścili planu ziemskiego z powodu swojej wolnej woli, a nie z powodu poziomu wibracji.

15.21 Pytający: Dobrze, we wczorajszym materiale stwierdziliście: „Oferujemy Prawo Jedności, rozwiązywanie paradoksów”. Wspomniałeś także wcześniej, że pierwszym paradoksem lub pierwszym zniekształceniem, które miałem na myśli, było zniekształcenie wolnej woli.

Czy możesz mi powiedzieć, czy jest jakaś sekwencja? Czy istnieje pierwsze, drugie, trzecie, czwarte zniekształcenie Prawa Jedności?

Ra: Jestem Ra. Tylko w bardzo małym zakresie. Po tym zakresie różnorodność zniekształceń jest równa sobie. Pierwsze Zniekształcenie, Wolna Wola, znajduje się w centrum uwagi. Drugie Zniekształcenie to znane wam jako Logos, Zasada Stwórcza lub Miłość. Ta inteligentna energia tworzy w ten sposób zniekształcenie znane jako Światło.

Z tych trzech zniekształceń pochodzi wiele, wiele hierarchii zniekształceń, z których każda ma swoje własne paradoksy do zsyntetyzowania, a żadna nie jest ważniejsza od drugiej.

15.22 Pytający: Powiedziałeś również, że zaoferowałeś Prawo Jedności, które jest równoważeniem miłości/światła i światła/miłości. Czy jest jakaś różnica między miłością/światłem a światłem/miłością?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie tego czasu/przestrzeni. Istnieje taka sama różnica między miłością/światłem i światłem/miłością, jak między nauczaniem/uczeniem się a uczeniem się/nauczaniem. Miłość/światło jest bodźcem, mocą, dawcą energii. Światło/miłość to manifestacja, która pojawia się, gdy Światło jest pod wrażeniem Miłości.

15.23 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo? Czy możemy dziś mieć kolejną sesję?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument wymaga pewnej ilości manipulacji kompleksu fizycznego lub cielesnego ze względu na sztywność. Poza tym wszystko jest w porządku, energie są zrównoważone. Występuje niewielkie zniekształcenie energii mentalnej tego instrumentu z powodu troski o ukochaną osobę, jak to nazywacie. To tylko nieznacznie obniża energię życiową instrumentu. Po manipulacji instrument ten nada się do kolejnej pracy.

15.24 Pytający: Przez manipulację masz na myśli to, że powinna iść na spacer, czy powinniśmy ją masować?

Ra: Jestem Ra. Chodziło nam o to drugie. Trzeba dodać, że manipulację tę musi wykonać osoba pozostająca w harmonii z istotą. Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

15.25 Pytający: Czy możesz nam powiedzieć cokolwiek na temat naszej poprzedniej gęstości - skoro jesteśmy wędrowcami? Z jakiej gęstości pochodzimy?

Ra: Przeszukuję każdego z was i stwierdzam, że dopuszczalne jest udostępnienie tych informacji. Wędrowcy w tej pracy są dwóch gęstości: jedną jest piąta gęstość, czyli światła; jedną jest gęstość miłości/światła lub jedności. Uważamy, że określnie tożsamości tych którzy są z jakiej gęstości mogłoby być naruszeniem wolnej woli każdego z was. Dlatego stwierdzamy po prostu dwie gęstości, z których obie są harmonijnie ukierunkowane na współpracę.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

16 ⇒

⇐ 14

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy