Prawo Jedności Historia Ziemi: Hiroszima i Nagasaki

Ukryj menu

Znaleziono 10 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Ziemi” ma 18 podkategorii.

Hiroszima i Nagasaki

26.21 Pytający: W takim razie zakładam, że stworzyłeś atmosferę tajemnicy ze zjawiskami UFO, jak to nazywamy, a następnie telepatią wysłałeś wiele wiadomości, które można było zaakceptować lub odrzucić w ramach... przestrzegając, oczywiście, Prawa Jedności, aby ludność zaczęła poważnie myśleć o konsekwencjach tego, co robiła. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Istnieją inne usługi, które możemy świadczyć. Po pierwsze, integracja dusz lub duchów, jeśli wolisz, w przypadku użycia tych urządzeń jądrowych w swoim kontinuum przestrzeni/czasu. To Konfederacja już zrobiła.

26.22 Pytający: Nie do końca rozumiem, co przez to rozumiesz. Czy mógłbyś trochę rozwinąć?

Ra: Jestem Ra. Te rodzaje broni używają inteligentnej energii przekształcającej materię w energię w taki sposób, że przejście z trzeciej gęstości przestrzeni/czasu do trzeciej gęstości czasu/przestrzeni lub tego, co możecie nazwać światami niebiańskimi, jest w wielu przypadkach przerywane.

Dlatego oferujemy siebie jako tych, którzy kontynuują integrację duszy, czyli kompleksu duchowego, podczas przejścia z przestrzeni/czasu do czasu/przestrzeni.

26.23 Pytający: Czy mógłbyś podać przykład z, powiedzmy, Hiroszimy lub Nagasaki, jak to się robi?

Ra: Jestem Ra. Ci, którzy zostali zniszczeni nie przez promieniowanie, ale przez traumę uwolnienia energii, stwierdzili, że nie tylko kompleks ciała/umysłu/ducha jest nie do utrzymania, ale także zaburzenie tego wyjątkowego kompleksu wibracyjnego, który nazwaliście kompleksem duchowym, który rozumiemy jako kompleks umysłu/ciała/ducha, jako całkowicie zdezorganizowanego bez możliwości ponownej integracji. Byłaby to strata dla Stwórcy jako części Stwórcy, a zatem otrzymaliśmy pozwolenie, by nie zatrzymywać wydarzeń, ale zapewnić przetrwanie, powiedzmy, bezcielesnego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Zrobiliśmy to w tych wydarzeniach, o których wspominasz, nie tracąc ducha, lub części, lub holografu czy mikrokosmosu makrokosmicznego Nieskończonego.

26.24 Pytający: Czy mógłbyś sprawić, by instrument zakaszlnął, a następnie powiedzieć mi niejasno, jak to osiągnąłeś?

Ra: [Kaszel.] Jestem Ra. Osiąga się to poprzez nasze zrozumienie międzywymiarowych pól energii. Wyższe lub bardziej gęste pole energetyczne będzie kontrolować mniej gęste.

26.25 Pytający: Ale wtedy, mówiąc ogólnie, mówisz że jeśli my... pozwolisz Ziemi, populacji tej planety, na wojnę nuklearną i wiele zgonów z powodu tej wojny, ale będziesz w stanie stworzyć stan, w którym te śmierci nie będą bardziej traumatyczne, że tak powiem, w odniesieniu do wejścia do świata niebiańskiego, lub świata astralnego, czy jakkolwiek go nazwiemy, niż śmierć od kuli lub normalny sposób umierania na starość. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Byłoby to bardziej traumatyczne. Jednakże istota pozostałaby istotą.

26.26 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest stan istot, które, że tak powiem, zabito w Nagasaki i Hiroszimie. Jaki jest w tej chwili ich stan?

Ra: Jestem Ra. Oni z tej traumy nie rozpoczęli jeszcze w pełni procesu leczenia. Pomaga im się tak bardzo, jak to tylko możliwe.

26.27 Pytający: Kiedy proces uzdrawiania tych istot będzie zakończony, czy to doświadczenie śmierci z powodu bomby atomowej spowoduje, że cofną się one, powiedzmy, w ich wspinaczce do czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Takie działania, jak zniszczenie nuklearne, wpływają na całą planetę. Nie ma różnic na tym poziomie zniszczenia, a planeta będzie musiała zostać uzdrowiona.

26.28 Pytający: Zastanawiałem się konkretnie, jeśli istota znajdowała się w Hiroszimie lub Nagasaki w tym czasie i uzyskiwała zdolność do zbioru pod koniec naszego cyklu, czy ta śmierć od bomby atomowej mogłaby stworzyć taką traumę, że nie byłoby możliwości jej zebrać pod koniec cyklu? To było właśnie moje pytanie.

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Gdy nastąpi uzdrowienie, zbiór może odbyć się bez przeszkód. Jednakże cała planeta zostanie poddana uzdrowieniu z powodu tej akcji, bez rozróżnienia między ofiarą a agresorem, ze względu na szkody wyrządzone planecie.

26.30 Pytający: A potem, czy możesz opisać mechanizm planetarnego uzdrawiania?

Ra: Jestem Ra. Uzdrawianie jest procesem akceptacji, przebaczenia i, jeśli to możliwe, restytucji. Restytucja nie jest dostępna w czasie/przestrzeni, wielu pośród waszych narodów próbuje teraz restytucji będąc w ciele fizycznym.

26.31 Pytający: W jaki sposób ci ludzie próbują dokonać restytucji w stanie fizycznym?

Ra: Jestem Ra. Próbują poczuć miłość do sfery planetarnej, pocieszać i leczyć blizny oraz nierównowagę tych działań.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy