27 ⇒

⇐ 25

Prawo Jedności Sesja 26

Ukryj menu

17 lutego 1981

26.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

26.1 Pytający: Pierwsze pytanie brzmi: czy jakakolwiek zmiana tego, co tutaj zrobiliśmy dla instrumentu, wpłynie w jakikolwiek sposób na komunikację z instrumentem? Czy dobrze się tu ustawiliśmy?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

26.2 Pytający: A czy uważasz, że wszystko jest zadowalające dla dalszej komunikacji?

Ra: Jestem Ra. Chcieliśmy, żeby zmiany wpłynęły na tę komunikację.

26.3 Pytający: Czy powinniśmy przerwać tę komunikację z powodu tych zmian, czy kontynuować?

Ra: Jestem Ra. Możesz robić, co zechcesz. Jednakże nie bylibyśmy w stanie używać tego instrumentu w tym węźle przestrzeni/czasu bez tych modyfikacji.

26.4 Pytający: Zakładając, że można kontynuować, dotarliśmy do ostatnich 3000 lat obecnego cyklu i zastanawiałem się, czy Prawo Jedności w formie pisemnej lub ustnej zostało udostępnione w ciągu ostatnich 3000 lat w jakimkolwiek kompletnym zakresie tak jak to teraz robimy? Czy jest ono dostępne w jakimkolwiek innym źródle?

Ra: Jestem Ra. W tej gęstości nie ma możliwości uzyskania pełnego źródła informacji o Prawie Jedności. Jednakże niektóre z waszych pism przekazanych wam jako tak zwane święte dzieła zawierają części tego prawa.

26.5 Pytający: Czy Biblia, jaką znamy, zawiera fragmenty tego prawa?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

26.6 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, czy Stary Testament zawiera cokolwiek z Prawa Jedności?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

26.7 Pytający: Który ma w sobie więcej Prawa Jedności, Stary Testament czy Nowy Testament?

Ra: Jestem Ra. Wyciągając z każdej kolekcji, o której mówisz, części związane z Prawem Jedności, zawartość jest w przybliżeniu równa. Jednak tak zwany Stary Testament zawiera większą ilość negatywnie nacechowanego materiału, jak byście to nazwali.

26.8 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaki procent stanowi wpływ Oriona zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie?

Ra: Wolimy, aby pozostawić to uznaniu tych, którzy szukają Prawa Jedności. Nie mówimy po to, by osądzać. Takie wypowiedzi zostałyby zinterpretowane przez niektórych z tych, którzy mogą odczytać ten materiał jako osądzający. Możemy jedynie zasugerować uważną lekturę i wewnętrzne przetrawienie treści. Zrozumienia staną się oczywiste.

26.9 Pytający: Dziękuję. Czy mógłbyś spowodować kaszel instrumentu?

Ra: [Kaszel.]

26.10 Pytający: Dziękuję. Czy ty komunikowałeś się w ostatnich czasach z którąkolwiek z naszych populacji w stanie inkarnacji trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Proszę powtórzyć, określając „ostatnie czasy” i zaimek „ty”.

26.11 Pytający: Czy Ra porozumiewał się z którąkolwiek z naszych populacji w tym stuleciu, powiedzmy w ostatnich osiemdziesięciu latach?

Ra: Jestem Ra. Nie.

26.12 Pytający: Czy w ciągu ostatnich osiemdziesięciu lat Prawo Jedności było przekazane jakiejś istocie naszej populacji przez jakiekolwiek inne źródło?

Ra: Jestem Ra. Drogi Jedności rzadko były przekazywane, chociaż zdarzyły się rzadkie przypadki w poprzednich osiem zero [80] waszych lat, wg tego jak mierzycie czas.

Było wiele komunikacji z czwartej gęstości z powodu przyciągania w kierunku zbiorów do czwartej gęstości. To są Drogi Uniwersalnej Miłości i Zrozumienia. Inne nauki są zarezerwowane dla tych, których głębia zrozumienia, jeśli wybaczycie to błędne określenie, zasugeruje i przyciągnie taką dalszą komunikację.

26.13 Pytający: Czy Konfederacja kiedykolwiek zintensyfikowała swój program pomocy planecie Ziemia, jakiś czas później w tym ostatnim głównym cyklu? Wygląda na to, że to robili, na podstawie poprzednich danych, zwłaszcza w przypadku Rewolucji Przemysłowej. Czy możesz mi opowiedzieć o postawach i powodach stojących za tym krokiem? Czy jest jakiś inny powód niż to, że chcieli po prostu wytworzyć więcej wolnego czasu w ostatnich, powiedzmy, stu latach cyklu? Czy to jest całkowity powód?

Ra: Jestem Ra. To nie jest całkowity powód. W przybliżeniu dwa zero zero [200] waszych lat w przeszłości, wg tego jak mierzycie czas, pojawiła się znaczna liczba istot, które ze względu na staż inkarnowały się raczej w celach uczenia się/nauczania niż dla pomniejszych nauk/nauczania tych, którzy są mniej świadomi procesu. To był nasz sygnał, aby umożliwić komunikację.

Wędrowcy, którzy przybyli do was, zaczęli dawać o sobie znać mniej więcej w tym czasie, najpierw oferując idee lub myśli zawierające zniekształcenie Wolnej Woli. Był to warunek wstępny dla późniejszych wędrowców, którzy mieli do zaoferowania informacje o bardziej szczegółowym charakterze. Myśl musi poprzedzać działanie.

26.14 Pytający: Czy mógłbyś wywołać kaszel instrumentu?

Ra: [Kaszel.]

26.15 Pytający: Zastanawiam się, czy ten, Abraham Lincoln, mógł być wędrowcem?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Ta istota była, powiedzmy, normalną istotą ziemską, która zdecydowała się opuścić pojazd i pozwolić jakiejś istocie używać go na stałe. Jest to stosunkowo rzadkie w porównaniu do zjawiska wędrowców.

Lepiej byś zrobił, rozważając inkarnacje wędrowców, takich jak ten znany jako Tomasz, ten znany jako Benjamin.

26.16 Pytający: Zakładam, że masz na myśli Thomasa Edisona i Benjamina Franklina?

Ra: To jest niepoprawne. Zamierzaliśmy przekazać kompleks wibracji dźwiękowych, Thomas Jefferson. Ten drugi, poprawny.

26.17 Pytający: Dziękuję. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie był byt, który używał ciała Lincolna - Abrahama - z jakiej gęstości pochodził i skąd?

Ra: Jestem Ra. Ta istota była czwartej wibracji.

26.18 Pytający: Zakładam, że pozytywnej?

Ra: Zgadza się.

26.19 Pytający: Czy na jego zabójstwo wpłynął w jakikolwiek sposób Orion lub jakakolwiek inna negatywna siła?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

26.20 Pytający: Dziękuję. W niedawnej przeszłości ostatnich trzydziestu do czterdziestu lat, zjawisko UFO stało się znane naszej populacji. Jaki był pierwotny powód… Wiem, że w historii istniały UFO, ale jaki był pierwotny powód wzrostu tego, co nazywamy aktywnością UFO, w ciągu ostatnich czterdziestu lat?

Ra: Jestem Ra. Informacje, które źródła Konfederacji przekazały waszemu bytowi, Albertowi [Einsteinowi], zostały wypaczone i zaczęto tworzyć instrumenty zniszczenia, czego przykładem jest Projekt Manhattan i jego produkt.

Informacje przekazywane przez wędrowca, wibracja dźwiękowa, Nikola [Tesla], również poddawane eksperymentom w celu potencjalnej destrukcji: przykład, twój tak zwany Eksperyment Filadelfijski.

W związku z tym my z Konfederacji odczuliśmy silną potrzebę zaangażowania naszych form myślowych w jakikolwiek sposób, który mógłby się przydać, aby zrównoważyć te zniekształcenia informacji, które mają pomóc waszej sferze planetarnej.

26.21 Pytający: W takim razie zakładam, że stworzyliście atmosferę tajemnicy ze zjawiskami UFO, jak to nazywamy, a następnie telepatią wysyłaliście wiele wiadomości, które można było zaakceptować lub odrzucić w ramach... przestrzegając, oczywiście, Prawa Jedności, aby ludność zaczęła poważnie myśleć o konsekwencjach tego, co robiła. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Istnieją inne usługi, które możemy świadczyć. Po pierwsze, integracja dusz lub duchów, jeśli wolisz, w przypadku użycia tych urządzeń jądrowych w waszym kontinuum przestrzeni/czasu. To Konfederacja już zrobiła.

26.22 Pytający: Nie do końca rozumiem, co przez to rozumiesz. Czy mógłbyś trochę rozwinąć?

Ra: Jestem Ra. Te rodzaje broni używają inteligentnej energii przekształcającej materię w energię w taki sposób, że przejście z trzeciej gęstości przestrzeni/czasu do trzeciej gęstości czasu/przestrzeni lub tego, co możecie nazwać światami niebiańskimi, jest w wielu przypadkach przerywane.

Dlatego oferujemy siebie jako tych, którzy kontynuują integrację duszy, czyli kompleksu duchowego, podczas przejścia z przestrzeni/czasu do czasu/przestrzeni.

26.23 Pytający: Czy mógłbyś podać przykład z, powiedzmy, Hiroszimy lub Nagasaki, jak to się robi?

Ra: Jestem Ra. Ci, którzy zostali zniszczeni nie przez promieniowanie, ale przez traumę uwolnienia energii, stwierdzili, że nie tylko kompleks ciała/umysłu/ducha jest nie do utrzymania, ale także zaburzenie tego wyjątkowego kompleksu wibracyjnego, który nazwaliście kompleksem duchowym, który rozumiemy jako kompleks umysłu/ciała/ducha, jako całkowicie zdezorganizowanego bez możliwości ponownej integracji. Byłaby to strata dla Stwórcy jako części Stwórcy, a zatem otrzymaliśmy pozwolenie, by nie zatrzymywać wydarzeń, ale zapewnić przetrwanie, powiedzmy, bezcielesnego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Zrobiliśmy to w tych wydarzeniach, o których wspominasz, nie tracąc ducha, lub części, lub holografu czy mikrokosmosu makrokosmicznego Nieskończonego.

26.24 Pytający: Czy mógłbyś sprawić, by instrument zakaszlał, a następnie powiedzieć mi mniej więcej, jak to osiągnąłeś?

Ra: [Kaszel.] Jestem Ra. Osiąga się to poprzez nasze zrozumienie międzywymiarowych pól energii. Wyższe lub bardziej gęste pole energetyczne będzie kontrolować mniej gęste.

26.25 Pytający: Ale wtedy, mówiąc ogólnie, mówisz że jeśli my... pozwolicie Ziemi, populacji tej planety, na wojnę nuklearną i wiele zgonów z powodu tej wojny, ale będziecie w stanie stworzyć stan, w którym te śmierci nie będą bardziej traumatyczne, że tak powiem, w odniesieniu do wejścia do świata niebiańskiego, lub świata astralnego, czy jakkolwiek go nazwiemy, niż śmierć od kuli lub normalny sposób umierania na starość. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Byłoby to bardziej traumatyczne. Jednakże istota pozostałaby istotą.

26.26 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest stan istot, które, że tak powiem, zabito w Nagasaki i Hiroszimie. Jaki jest w tej chwili ich stan?

Ra: Jestem Ra. Oni z tej traumy nie rozpoczęli jeszcze w pełni procesu leczenia. Pomaga im się tak bardzo, jak to tylko możliwe.

26.27 Pytający: Kiedy proces uzdrawiania tych istot będzie zakończony, czy to doświadczenie śmierci z powodu bomby atomowej spowoduje, że cofną się one, powiedzmy, w ich wspinaczce do czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Takie działania, jak zniszczenie nuklearne, wpływają na całą planetę. Nie ma różnic na tym poziomie zniszczenia, a planeta będzie musiała zostać uzdrowiona.

26.28 Pytający: Zastanawiałem się konkretnie, jeśli istota znajdowała się w Hiroszimie lub Nagasaki w tym czasie i uzyskiwała zdolność do zbioru pod koniec naszego cyklu, czy ta śmierć od bomby atomowej mogłaby stworzyć taką traumę, że nie byłoby możliwości jej zebrać pod koniec cyklu? To było właśnie moje pytanie.

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Gdy nastąpi uzdrowienie, zbiór może odbyć się bez przeszkód. Jednakże cała planeta zostanie poddana uzdrowieniu z powodu tej akcji, bez rozróżnienia między ofiarą a agresorem, ze względu na szkody wyrządzone planecie.

26.29 Pytający: Czy mógłbyś wywołać kaszel instrumentu? A...

Ra: [Kaszel.]

26.30 Pytający: A potem, czy możesz opisać mechanizm planetarnego uzdrawiania?

Ra: Jestem Ra. Uzdrawianie jest procesem akceptacji, przebaczenia i, jeśli to możliwe, restytucji. Restytucja nie jest dostępna w czasie/przestrzeni, wielu pośród waszych narodów próbuje teraz restytucji będąc w ciele fizycznym.

26.31 Pytający: W jaki sposób ci ludzie próbują dokonać restytucji w stanie fizycznym?

Ra: Jestem Ra. Próbują poczuć miłość do sfery planetarnej, pocieszać i leczyć blizny oraz nierównowagę tych działań.

26.32 Pytający: Kiedy zjawisko UFO stało się oczywiste dla wielu ludzi, wiele grup ludzi zgłaszało kontakt; wiele grup ludzi zgłaszało komunikację telepatyczną z istotami UFO i wielu zapisało rezultaty tego, co uważali za komunikację telepatyczną.

Czy można powiedzieć, że Konfederacja była nastawiona na wywarcie wrażenia telepatycznej komunikacji na grupach, które zainteresowały się UFO?

Ra: Jestem Ra. To prawda, chociaż niektórzy z naszych członków usunęli się z czasu/przestrzeni za pomocą projekcji form myślowych w waszej przestrzeni/czasie i od czasu do czasu, za zgodą Rady, wybierają pojawienie się na waszym niebie bez lądowania.

26.33 Pytający: W takim razie czy wszystkie lądowania, które miały miejsce - z wyjątkiem lądowania, kiedy skontaktowano się z Eisenhowerem - czy wszystkie te lądowania należały do grupy Oriona lub podobnych grup?

Ra: Jestem Ra. Z wyjątkiem pojedynczych przypadków, powiedzmy, braku przynależności, jest to poprawne.

26.34 Pytający: Czy w każdym przypadku konieczne jest, aby istota, z którą nawiązano kontakt podczas jednego z tych lądowań, wzywała grupę Oriona, czy też niektóre z tych istot mają kontakt z grupą Oriona, mimo że nie wzywają tej grupy?

Ra: Jestem Ra. Musisz zgłębić zrozumienie negatywnej czwartej gęstości. To jest dla ciebie trudne. Po osiągnięciu kontinuum przestrzeni/czasu trzeciej gęstości poprzez wasze tak zwane okna, ci krzyżowcy mogą łupić, jak chcą, a wyniki są całkowicie funkcją polaryzacji, powiedzmy, świadka, podmiotu lub ofiary.

Wynika to ze szczerego przekonania negatywnych z czwartej gęstości, że kochać siebie to kochać wszystkich. Każda inna jaźń, która jest w ten sposób uczona lub zniewolona, ma w ten sposób nauczyciela, który uczy miłości do siebie. Po zapoznaniu się z tą nauką, zamierzone jest doprowadzenie do owocu zbioru negatywnych lub służących sobie kompleksów umysłu/ciała/ducha czwartej gęstości.*

26.35 Pytający: Czy mógłbyś sprawić by instrument zakaszlał?

Ra: [Kaszel.]

26.36 Pytający: Zakładam zatem, że wszystkie grupy UFO, które otrzymywały kontakt telepatyczny z Konfederacji były, powiedzmy, priorytetowymi celami krzyżowców z Oriona i przypuszczam, że duży procent powiedzmy, że ich informacje zostały wówczas skażone.

Czy możesz mi powiedzieć, czy masz pojęcie, jaki procent tych grup był silnie zanieczyszczony przez informacje Oriona i czy którakolwiek z nich mogła pozostać wyłącznie kanałem Konfederacji?

Ra: Jestem Ra. Przekazanie Ci tych informacji byłoby naruszeniem wolnej woli lub wprowadzeniem zamętu u niektórych żyjących osób. Możemy jedynie poprosić każdą grupę o rozważenie względnego wpływu filozofii i tak zwanych szczegółowych informacji. To nie specyfika informacji jest tym co przyciąga negatywne wpływy; to znaczenie, jakie się jej przypisuje.

Dlatego dość często powtarzamy, pytani o konkretne informacje, które są mało istotne, tak jak trawa która więdnie i umiera, podczas gdy miłość i światło Jednego Nieskończonego Stwórcy powraca do nieskończonych rzeczywistości stworzenia na wieki wieków, tworząc i tworząc się w nieskończoność.

Po co więc przejmować się trawą, która kwitnie, więdnie i umiera w swoim czasie tylko po to, by urosnąć raz znowu z powodu nieskończonej miłości i światła Jednego Stwórcy? Oto przesłanie, które niesiemy. Każda istota jest tylko powierzchownie tym, co kwitnie i umiera. W głębszym sensie istnienie nie ma końca.

26.37 Pytający: Dziękuję bardzo. Czy mógłbyś spowodować kaszel instrumentu?

Ra: [Kaszel.]

26.38 Pytający: Jak już wcześniej wspomniałeś, jest to ciasna i wąska ścieżka. Jest wiele rzeczy, które mogą cię rozpraszać.

Planuję stworzyć wprowadzenie, że tak powiem, do Prawa Jedności, przechodząc przez najważniejsze punkty tego 75 000-letniego cyklu, być może kilka pytań dotyczących ogólnej przyszłości. Po tym wprowadzeniu do Prawa Jedności, jak to nazywam, chciałbym przejść bezpośrednio do pracy głównej, jaką jest stworzenie zrozumienia, które może zostać przekazane tym, którzy o to proszą - i tylko tym, którzy proszą o to - dla zrozumienia, które pozwoli im znacznie przyspieszyć ich ewolucję. Jestem bardzo wdzięczny i czuję, że to wielki zaszczyt i przywilej, że mogę to robić i mam nadzieję, że uda nam się zakończyć ten następny etap.

Mam pytanie zadane przez instrument i chciałbym zapytać o instrument. Ona mówi: „Mówisz o różnych typach blokad i transferów energii, pozytywnych i negatywnych, które mogą mieć miejsce z powodu udziału w naszym seksualnym reprodukcyjnym kompleksie działań”. Stwierdza: „Proszę wyjaśnić te blokady i transfery energii, z naciskiem na to, co osoba starająca się być zgodna z Prawem Jedności może pozytywnie zrobić w tej dziedzinie”. Czy możesz odpowiedzieć na to pytanie?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo możliwe, biorąc pod uwagę zaprezentowane przez nas tło. To właściwie jest bardziej zaawansowane pytanie. Ze względu na specyfikę pytania możemy udzielić odpowiedzi ogólnej.

Pierwszym transferem energii jest czerwony promień. Jest to losowy transfer, który dotyczy tylko waszego układu rozrodczego.

Pomarańczowo- i żółto-promienne próby odbycia stosunku płciowego tworzą po pierwsze blokadę, jeśli tylko jedna istota wibruje w tym obszarze, powodując w ten sposób, że istota wibrująca seksualnie w tym obszarze będzie mieć niekończący się apetyt na tę aktywność. To, czego szukają te poziomy wibracji, to aktywność zielonego promienia. Istnieje możliwość pomarańczowo- i żółto-promiennego transferu energii; taka istota polaryzuje się w kierunku tego co negatywne: jedna jest postrzegana raczej jako przedmiot niż inna jaźń, druga postrzega siebie jako grabieżcę lub pana sytuacji.

W trzecim promieniu* są dwie możliwości. Po pierwsze, jeśli oboje wibrują w trzecim promieniu, nastąpi wzajemnie wzmacniający się transfer energii. Negatyw lub kobieta, jak to nazywacie, czerpiąc energię z korzeni bytu w górę poprzez centra energetyczne, zostaje w ten sposób fizycznie zrewitalizowana; pozytywna lub męska biegunowość, jak to się określa w waszej iluzji, znajduje w tym transferze energii inspirację, która zaspokaja i karmi duchową część kompleksu ciała/umysłu/ducha; w ten sposób będąc zarówno spolaryzowanym, jak i uwalniając nadmiar tego, co każdy ma w obfitości z powodu natury inteligentnej energii, to znaczy negatywne/intuicyjne, pozytywne/fizyczne energie, jak możesz je nazwać - ten transfer energii blokowany jest tylko wtedy, gdy jedna lub obie istoty mają w sobie strach przed posiadaniem, przed byciem posiadanym, przed pragnieniem posiadania lub przed pragnieniem bycia posiadanym.

Inną możliwością zielonego promienia jest to, że jedna istota oferuje energię zielonego promienia, a druga nie oferuje energii uniwersalnej energii miłości, co skutkuje blokadą energii dla tej [istoty], która nie jest zielonym promieniem, zwiększając w ten sposób frustrację lub apetyt; istota zielonego promienia polaryzuje się nieco w kierunku służby innym.

Transfer energii niebieskiego promienia jest obecnie dość rzadki wśród waszych ludzi, ale jest bardzo pomocny ze względu na transfery energii związane z możliwością wyrażania siebie bez zastrzeżeń i strachu.

Transfer promienia indygo jest niezwykle rzadki wśród waszych ludzi. Jest to sakramentalna część kompleksu ciała, dzięki której poprzez fioletowy promień można nawiązać kontakt z inteligentną nieskończonością. Na tych dwóch ostatnich poziomach nie mogą wystąpić żadne blokady, ponieważ jeśli oba byty nie są gotowe na tę energię, to nie jest ona widoczna i nie może nastąpić ani transfer, ani blokada. To tak, jakby cewka zapłonowa została usunięta z potężnego silnika.

Ten instrument był w stanie, jako przykład tego działania, zbić z tropu grupę Oriona podczas doświadczeń z [pusta taśma], jak nazywacie tę substancję, ze względu na fakt, że skutecznie i całkowicie otworzyła inną jaźń na trzeci promień - poprawiamy ten instrument, obniża się jego energia życiowa - na energię zielonego promienia i częściowo otwiera inną jaźń na interakcję niebieskiego promienia.**

Czy możemy zapytać, czy masz jakieś pytania, zanim zamkniemy?

26.39 Pytający: Czy możesz sprawić, by instrument zakaszlał, zapytam o jedną - dwie szybkie rzeczy.

Ra: [Kaszel.]

26.40 Pytający: Instrument pyta: „Jak długo trwają osłabiające mnie skutki stosowania LSD i czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo?”

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, okres słabości kompleksu cielesnego to w przybliżeniu trzy z waszych księżycowych cykli, przy czym pierwsze spożycie powoduje w przybliżeniu jeden z waszych księżycowych cykli; drugie ma efekt kumulacyjny lub podwojony.

Po drugie, ten instrument jest w dobrym stanie. Jesteście bardzo sumienni.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, weseli i radośni, ciesząc się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

27 ⇒

⇐ 25

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy