Prawo Jedności Historia Ziemi: Drugi cykl

Ukryj menu

Znaleziono 11 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Ziemi” ma 18 podkategorii.

Drugi cykl

14.16 Pytający: Nie było zbioru? A 25 000 lat temu? Czy wtedy były zbiory?

Ra: Jestem Ra. Zbiory miały miejsce w późniejszej części, według waszej miary czasu/przestrzeni, drugiego cyklu, z jednostkami znajdującymi bramę do inteligentej nieskończoności. Zbiory w owym czasie, choć niezwykle małe, były istotami o skrajnym zniekształceniu w kierunku służby istotom, które teraz miały powtarzać główny cykl. Istoty te pozostały zatem w trzeciej gęstości, chociaż mogły w dowolnym momencie/obecnym węźle opuścić tę gęstość poprzez użycie inteligentnej nieskończoności.

14.17 Pytający: Następnie podczas zbiorów 25 000 lat temu istoty, które mogły zostać zebrane do czwartej gęstości, pozostały tutaj, aby służyć tej populacji planetarnej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Tak więc nie było zbioru, ale były istoty nadające się do zbioru, które mogły wybrać sposób wejścia do czwartego wymiaru.

21.28 Pytający: Dziękuję bardzo. Przepraszam za taką głupotę w zadawaniu pytań, ale to mi ładnie wyjaśniło sprawę. Dziękuję.

Czy w drugim głównym cyklu 25 000 lat rozwinęła się jakaś wielka cywilizacja?

Ra: Jestem Ra. W sensie wielkości technologii w tym cyklu nie było wielkich społeczeństw. Nastąpił pewien postęp wśród tych z Deneb, którzy zdecydowali się wcielić w ciało w czymś, co nazwalibyście Chinami.

Były powzięte odpowiednio pozytywne kroki w aktywacji kompleksu energii zielonego promienia w wielu częściach waszej sfery planetarnej, w tym Ameryki, na kontynencie, który nazywacie Afryką, na wyspie, którą nazywacie Australią i w tym, co znacie jako Indie, a także wsród różnych rozproszonych ludów.

Żadne z nich nie stało się tym, co nazwalibyście wspaniałymi, ponieważ wielkość Lemurii lub Atlantydy jest wam znana z powodu tworzenia się silnych kompleksów społecznych, a w przypadku Atlantydy, bardzo wielkiego zrozumienia technologicznego.

Jednak w południowoamerykańskim obszarze waszej sfery planetarnej, jak wiecie, doszło do wielkiego wibracyjnego zniekształcenia w kierunku miłości. Te istoty były możliwe do zebrania pod koniec drugiego głównego cyklu bez tworzenia silnych kompleksów społecznych lub technologicznych.

To będzie ostatnie pytanie na zakończenie tej sesji. Czy jest pytanie, na które możemy szybko odpowiedzieć, zanim zamkniemy pracę, ponieważ ten instrument jest nieco wyczerpany?

22.3 Pytający: Dziękuję. Zadam kilka pytań, aby wyjaśnić koniec drugiego cyklu, drugiego głównego cyklu. A potem przejdziemy do trzeciego i ostatniego z głównych cykli.

Czy możesz podać długość życia, średnią długość życia pod koniec drugiego głównego cyklu?

Ra: Jestem Ra. Pod koniec drugiego głównego cyklu długość życia była taka, jaką znacie, z pewnymi różnicami między geograficznie odizolowanymi ludami, bardziej harmonijnymi z inteligentną energią i mniej wojowniczymi.

22.4 Pytający: Czy możesz podać długość tego... średnią rozpiętość w latach na koniec drugiego głównego cyklu?

Ra: Jestem Ra. Średnia może być myląca. Mówiąc dokładniej, wielu z nich spędziło około trzydziestu pięciu do czterdziestu lat w jednym wcieleniu, z możliwością nieuznawaną za nienormalną, jeśli chodzi o długość życia zbliżającą się do stu lat.

22.5 Pytający: W takim razie czy możesz mi podać - Czy mogę zatem założyć, że ten drastyczny spadek z 700-letniej długości poniżej stu lat w tym drugim 25 000-letnim okresie był spowodowany intensyfikacją... stanu braku służby innym? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo poprawne. Pod koniec drugiego cyklu Prawo Odpowiedzialności zaczęło być urzeczywistniane przez rosnącą zdolność jednostek do pojmowania lekcji, których należy się nauczyć w tej gęstości. W ten sposób istoty odkryły wiele sposobów na ukazanie wojowniczej natury, nie tylko jako plemiona czy to co nazywacie narodami, ale także w relacjach osobistych między sobą: koncepcja barteru ustąpiła w wielu przypadkach koncepcji pieniądza; także koncepcja własności, która zyskała przewagę nad koncepcją braku własności na poziomie indywidualnym lub grupowym.

Każdej istocie zaoferowano więc znacznie bardziej subtelne sposoby zademonstrowania służby innym lub sobie, ze zniekształceniem manipulacji innymi. Ponieważ każda lekcja była rozumiana, te lekcje dzielenia się, dawania, przyjmowania wdzięczności - każda lekcja mogła zostać w praktyce odrzucona.

Bez zademonstrowania owoców takiej nauki/nauczania długość życia uległa znacznemu skróceniu, ponieważ nie akceptowano honoru/obowiązku.

22.6 Pytający: Czy ta skrócona długość życia pomogłaby istocie w jakikolwiek sposób, ponieważ miałaby więcej czasu pomiędzy inkarnacjami na przeglądanie swoich błędów, czy też ta skrócona długość życia przeszkodziłaby jej w tym?

Ra: Jestem Ra. Oba [stwierdzenia] są prawidłowe. Skrócenie długości życia jest zniekształceniem Prawa Jedności, które sugeruje, że istota nie otrzymuje więcej doświadczenia z większą intensywnością, niż może znieść. Dotyczy to tylko poziomu indywidualnego i nie ma wpływu na kompleksy planetarne czy społeczne.

Tak więc skrócenie długości życia wynika z konieczności usunięcia istoty z intensywności doświadczenia, które pojawia się, gdy mądrość i miłość zostaje odrzucona, odzwierciedlona z powrotem w świadomości Stwórcy bez akceptacji jako części jaźni, co powoduje, że istota potrzebuje uzdrowienia i znacznej oceny wcielenia.

Niepoprawność polega na tym, że w odpowiednich okolicznościach znacznie dłuższa inkarnacja w kontinuum przestrzeni/czasu jest bardzo pomocna w kontynuowaniu tej intensywnej pracy, aż do wyciągnięcia wniosków w procesie katalitycznym.

22.7 Pytający: Wspomniałeś o grupie z Ameryki Południowej, którą można było zebrać pod koniec drugiego cyklu. Jaka była ich średnia długość życia pod koniec drugiego cyklu?

Ra: Jestem Ra. Ta izolowana grupa osiągnęła długość życia sięgającą w górę, aż do dziewięciuset letnich [900-letnich] długości życia odpowiednich dla tej gęstości.

22.8 Pytający: Zatem zakładam, że akcja planetarna, której teraz doświadczamy, która skraca, jak się wydaje, całe życie tutaj, nie była w tamtym czasie wystarczająco silna, aby na nie wpłynąć i skrócić ich żywotność mimo wszystko. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Dobrze jest pamiętać, że w tym węźle przestrzeni/czasu możliwa była wielka izolacja.

22.9 Pytający: Około ilu ludzi w całości zamieszkiwało Ziemię w tamtym czasie; to znaczy wcielili się w fizyczność w dowolnym momencie?

Ra: Jestem Ra. Zakładam, że zamierzasz zapytać o liczbę wcielonych kompleksów umysłu / ciała / ducha pod koniec drugiego głównego cyklu, przy czym liczba ta wynosi około trzy cztery pięć zero zero zero, trzysta czterdzieści pięć tysięcy [345 000] istot.

22.10 Pytający: W przybliżeniu, ile z ich ogólnej liczby można było zebrać?

Ra: Jestem Ra. Można było zebrać około stu pięćdziesięciu [150] istot.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy