Prawo Jedności Historia Ziemi: Wysiłki Jahwe

Ukryj menu

Znaleziono 15 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Ziemi” ma 18 podkategorii.

Wysiłki Jahwe

18.14 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób Jahwe komunikował się z ludźmi na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. To dość złożone pytanie.

Pierwsza komunikacja była tak zwana genetyczna. Drugą komunikacją było chodzenie między waszymi ludźmi w celu wywołania dalszych genetycznych zmian w świadomości. Trzecią była seria dialogów z wybranymi kanałami.

18.15 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jakie były te zmiany genetyczne i jak zostały wywołane?

Ra: Jestem Ra. Niektóre z tych zmian genetycznych miały postać podobną do tego, co nazywacie procesem klonowania. W ten sposób istoty inkarnowały się na podobieństwo istot Jahwe. Drugim był kontakt natury, którą znacie jako seksualną, zmieniający kompleks umysłu/ciała/ducha za pomocą naturalnych środków wzorców reprodukcji opracowanych przez inteligentną energię waszego fizycznego kompleksu.

18.16 Pytający: Czy możesz mi dokładnie powiedzieć, co zrobili w tej sprawie?

Ra: Jestem Ra. Odpowiedzieliśmy na to pytanie. Proszę powtórzyć, aby uzyskać dalsze informacje.

18.17 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między... programowaniem seksualnym, powiedzmy, przed interwencją Jahwe i po interwencji?

Ra: Jestem Ra. Jest to pytanie, na które możemy odpowiedzieć jedynie stwierdzając, że interwencja za pomocą środków genetycznych jest taka sama, niezależnie od źródła tej zmiany.

18.18 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaki był cel Jahwe w dokonywaniu genetycznych zmian płciowych?

Ra: Jestem Ra. Celem zmian, siedem pięć zero zero zero [75 000] lat temu, wg tego jak mierzycie czas, które nastąpiły po tym czasie, miały tylko jeden cel: wyrażać w kompleksie umysł/ciało te cechy, które prowadziłyby do dalszego i szybszego rozwoju kompleksu duchowego.

18.19 Pytający: W jaki sposób te cechy prowadziły do bardziej duchowego rozwoju?

Ra: Jestem Ra. Cechy, które były wspierane, to wrażliwość wszystkich zmysłów fizycznych, aby wyostrzyć doświadczenia i wzmocnienie kompleksu umysłu w celu promowania zdolności do analizowania tych doświadczeń.

18.20 Pytający: Kiedy Jahwe podjął działania, aby dokonać zmian genetycznych, których dokonał Jahwe?

Ra: Jestem Ra. Grupa Jahwe współpracowała z tymi z planety, którą nazywacie Marsem, siedem pięć, siedemdziesiąt pięć tysięcy [75 000] lat temu, w ramach tego, co nazwalibyście procesem klonowania. Istnieją różnice, ale leżą one w przyszłości waszego kontinuum czasu/przestrzeni i nie możemy złamać wolnej woli Prawa Pomieszania.

W przybliżeniu dwa sześć zero zero [2600], czasu temu był po raz drugi —poprawiamy się — mniej więcej trzy sześć zero zero [3600] temu, czas prób podejmowanych przez grupę Oriona podczas tego kulturowego kompleksu. To była seria spotkań, w których ci zwani Anak zostali zapłodnieni nowym kodowaniem genetycznym za pomocą waszych kompleksów środków fizycznych, aby organizmy były większe i silniejsze.

18.21 Pytający: Dlaczego chcieli większych i silniejszych organizmów?

Ra: Jahwe próbowali zrozumieć Prawo Jedności, tworząc kompleksy umysłu/ciała zdolne do uchwycenia Prawa Jedności. Eksperyment okazał się zdecydowaną porażką z punktu widzenia pożądanych zniekształceń ze względu na fakt, że zamiast przyswajać sobie Prawo Jedności, wielką pokusą było uznanie tak zwanego kompleksu społecznego lub subkompleksu jako elitarnego lub innego i lepszego niż inne jaźnie, jest to jedna z technik służenia sobie.

18.22 Pytający: Następnie grupa Oriona... nie jestem pewien, czy to rozumiem. Czy masz na myśli, że grupa Oriona stworzyła ten większy kompleks ciała, aby stworzyć elitę, aby Prawo Jedności mogło być stosowane w tym, co nazywamy negatywnym sensem?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Istoty Jahwe były odpowiedzialne za tę procedurę w pojedynczych przypadkach jako eksperymenty w walce z grupą Oriona.

Jednakże grupa Oriona była w stanie wykorzystać to zniekształcenie kompleksu umysłu/ciała do zaszczepienia myśli elity raczej niż jako koncentracja na uczeniu się/nauczaniu jedności.

18.23 Pytający: Cóż, czy Jahwe był wtedy członkiem Konfederacji?

Ra: Jestem Ra. Jahwe należał do Konfederacji, ale mylił się, próbując pomóc.

18.24 Pytający: Zatem komunikacja Jahwe nie pomogła lub nie stworzyła tego, co Jahwe chciał dla nich stworzyć. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Wyniki tej interakcji były dość zróżnicowane. Tam, gdzie istoty miały charakterystykę sumy wibracji, która obejmowała jedność, manipulacje Jahwe były bardzo przydatne. Tam, gdzie istoty wolnej woli wybrały mniej pozytywnie zorientowaną konfigurację sumarycznego kompleksu wibracyjnego, te z grupy Oriona były w stanie po raz pierwszy poważnie wkroczyć w świadomość kompleksu planetarnego.

18.25 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć konkretnie, co pozwoliło grupie Oriona na dokonanie najpoważniejszej z tych inwazji?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie.

W szczególności ci, którzy są silni, inteligentni itd., mają pokusę, by czuć się innymi niż ci, którzy są mniej inteligentni i mniej silni. Jest to zniekształcona percepcja jedności z innymi jaźniami. Pozwoliło to grupie Oriona stworzyć koncepcję świętej wojny, jak można to nazwać. To jest poważnie zniekształcona percepcja. Było wiele takich wojen o niszczycielskim charakterze.

24.6 Pytający: Dziękuję. Zakładam zatem, że Konfederacja przez pewien czas trzymała się z dala od Ziemi. Jaki warunek spowodował następny kontakt Konfederacji?

Ra: Jestem Ra. W przybliżeniu przez trzy sześć zero zero [3600] waszych lat w przeszłości, tak jak mierzycie czas, nastąpił napływ tych z grupy Oriona, jak ich nazywasz. Ze względu na narastające negatywne wpływy na myślenie i zniekształcenia w działaniu, byli w stanie rozpocząć pracę z tymi, którzy mieli wrażenie z dawnych czasów, jak możnaby powiedzieć, takie, że są wyjątkowi lub inni.

Istota Konfederacji, wiele, wiele tysięcy lat temu, ta, którą możesz nazwać Jahwe, przez klonowanie genetyczne stworzyła te szczególne uprzedzenia wśród tych ludów, które stopniowo przybyły, aby zamieszkać w pobliżu Egiptu, jak również w wielu, wielu innych miejscach z powodu rozproszenia po zatonięciu masy lądowej Mu.. Tutaj grupa Oriona znalazła żyzną glebę, na której można było zasiać nasiona negatywności; nasiona te, jak zawsze, należą do elity, odmiennych, tych, którzy manipulują lub zniewalają innych.

Ten znany jako Jahwe czuł wielką odpowiedzialność wobec tych istot. Jednak grupa Oriona była w stanie wpoić ludom imię Jahwe jako odpowiedzialnego za ten elitaryzm. Jahwe był wtedy w stanie przyjąć, jak byście to nazwali, zbiór jego wzorców wibracyjnych i stał się w efekcie bardziej elokwentnie skutecznym kompleksem wibracji dźwiękowych.

W tym kompleksie stary Jahwe, teraz nienazwany, ale oznaczający „On przychodzi”, zaczął wysyłać pozytywnie zorientowaną filozofię. To było w waszej przeszłości, mniej więcej, dwa - poprawiamy ten instrument - trzy trzy zero zero [3300] lat. W ten sposób połączono większą część tego, co stało się znane jako Armageddon.

24.9 Pytający: Zatem Jahwe, próbując naprawić to, co uważał za coś, co mógłbym nazwać błędem (wiem, że nie chcesz tego tak nazywać), zaczął 3300 lat temu od filozofii pozytywnej. Czy zarówno filozofie Oriona, jak i Jahwe były przekazywane telepatycznie, czy też zastosowano inne techniki?

Ra: Jestem Ra. Zastosowano dwie inne techniki: jedna przez istotę, która nie nazywała się już Jahwe, która nadal uważała, że jeśli może wytworzyć istoty, które były lepsze od sił negatywnych, to te nadrzędne istoty mogłyby szerzyć Prawo Jedności. W ten sposób ta istota, Yod Heh Shin Vau Heh, przybyła do waszego ludu w postaci wcielonej istoty i łączyła się w pary w normalny sposób reprodukcji waszych fizycznych kompleksów, w ten sposób rodząc pokolenie znacznie większych istot, istot zwanych „Anak”.*

Inną metodą, którą w dalszej części scenariusza wykorzystano, by uzyskać większy efekt, była forma myślowa, której często używamy wśród waszych narodów, aby zasugerować tajemniczość lub wzniosłość. Być może znasz niektóre z tych przejawów.

24.10 Pytający: Czy mógłbyś podać niektóre z nich po wywołaniu kaszlu w instrumencie?

Ra: [Kaszel.] Jestem Ra. To są informacje, które możesz odkryć. Jednak pokrótce wskażemy drogę, wskazując tak zwane koło w kole i cherubinów z bezsennym okiem.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy