Prawo Jedności Medytacja

Ukryj menu

Znaleziono 14 wyników.

⇐ Category list

17.40 Pytający: Czy jest jakiś najlepszy sposób medytacji?

Ra: Jestem Ra. Nie.

36.11 Pytający: Te kanały mogą być otwierane przez medytację i zakładam, że pomogłaby w tym intensywna polaryzacja. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Intensywna polaryzacja niekoniecznie rozwija w kompleksie umysłu/ciała/ducha wolę lub potrzebę kontaktu z nadduszą. Każda ścieżka doświadczenia życiowego jest wyjątkowa. Jednak biorąc pod uwagę polaryzację, wola jest znacznie bardziej wzmocniona i na odwrót.

42.13 Pytający: Czy możesz wspomnieć o niektórych ćwiczeniach, które pomagają zwiększyć koncentrację uwagi?

Ra: Jestem Ra. Takie ćwiczenia są powszechne wśród wielu mistycznych tradycji waszych istot. Wizualizacja kształtu i koloru, które są osobistą inspirującą jakością dla medytującego, jest sercem tego, co nazwalibyście religijnymi aspektami tego rodzaju wizualizacji.

Wizualizacja prostych kształtów i kolorów, które nie mają wrodzonej inspirującej jakości dla istoty, stanowi podstawę tego, co możesz nazwać waszymi magicznymi tradycjami.

Nie ma znaczenia, czy wyobrażasz sobie różę, czy koło. Sugeruje się jednak, aby wybrać jedną lub drugą ścieżkę wizualizacji, aby ćwiczyć tę zdolność. Dzieje się tak dzięki starannemu ułożeniu kształtów i kolorów, które przez osoby przesiąknięte magiczną tradycją określane były jako wizualizacje.

43.31 Pytający: Naprawdę starałem się dojść do tego, czy zbudowanie lepszego miejsca dla naszych medytacji miałoby duże znaczenie. Mamy tu do czynienia z typami, o których wspomniałem, i wiem, że mamy całkowicie wolną wolę, czy skonstruujemy to, czy nie, ale po prostu starałem się zrozumieć zasady. Na przykład klatka Faradaya byłaby dość dużą konstrukcją i zastanawiałem się, czy miałaby jakąkolwiek realną wartość?

Ra: Jestem Ra. Bez naruszania wolnej woli możemy stwierdzić, że klatka Faradaya i zbiornik izolacyjny to gadżety.

Otaczanie siebie w leśnej atmosferze, poza rozproszeniami, w miejscu pracy nieużywanym do żadnego innego celu, w którym ty i twoi towarzysze zgadzacie się odłożyć na bok wszystkie cele, z wyjątkiem medytacyjnego poszukiwania Nieskończonego Stwórcy, powiedzmy, nie gadżety, ale korzystanie ze stworzenia Ojca w miłości drugiej gęstości oraz w miłości i wsparciu innych jaźni.

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim ta praca dobiegnie końca?

49.7 Pytający: Czy polecisz jakąś technikę medytacji?

Ra: Jestem Ra. Nie.

49.8 Pytający: Czy lepiej, albo powinienem powiedzieć, czy pozostawienie umysłu, że tak powiem, tak pustego, jak to tylko możliwe - niech płynie w swoim rytmie, że tak powiem - przyniesie bardziej użyteczne rezultaty w medytacji - czy też lepiej jest skupić się w medytacji na jakimś przedmiocie lub na czymś w celu koncentracji?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie w tym czasie pracy.

Każdy z dwóch rodzajów medytacji jest przydatny z określonego powodu. Bierna medytacja obejmująca oczyszczanie umysłu - usuwanie mentalnej mieszaniny, która jest charakterystyczna dla aktywności kompleksu umysłu wśród waszych ludzi - jest skuteczna dla tych, których celem jest osiągnięcie wewnętrznej ciszy jako podstawy do słuchania Stwórcy. Jest to użyteczne i pomocne narzędzie i jest zdecydowanie najbardziej użytecznym rodzajem medytacji w przeciwieństwie do kontemplacji czy modlitwy.

Ten rodzaj medytacji, który można nazwać wizualizacją, ma na celu nie to, co jest zawarte w samej medytacji. Wizualizacja jest narzędziem adepta. Ci, którzy uczą się trzymać w pamięci obrazy wizualne, rozwijają wewnętrzną moc koncentracji, która może pokonać nudę i dyskomfort. Kiedy ta zdolność wykrystalizowała się u adepta, może on wtedy polaryzować świadomość bez zewnętrznych działań, które mogą wpłynąć na świadomość planetarną. To jest powód istnienia tak zwanego białego maga. Tylko ci, którzy chcą świadomie podnosić wibracje planety, uznają wizualizację za szczególnie satysfakcjonujący rodzaj medytacji.

Kontemplacja, czyli rozważenie w stanie medytacji inspirującego obrazu lub tekstu, jest niezwykle pożyteczna również wśród waszych ludzi, a zdolność woli zwana modlitwą ma również potencjalnie pomocny charakter. To, czy rzeczywiście jest to pomocna czynność, zależy całkowicie od intencji i celu modlącego się.

Czy możemy zapytać, czy w tej chwili są jakieś krótkie pytania?

50.12 Pytający: Każdy z nas podczas medytacji odczuwa energię na głowie w różnych miejscach. Czy możesz mi powiedzieć, co to jest i co oznacza, i co oznaczają różne miejsca, które odczuwamy?

Ra: Jestem Ra. Zapomnienie o piramidzie będzie pomocne w badaniu tych doświadczeń. Napłwające strumienie energii są odczuwane przez centra energetyczne, które potrzebują i są przygotowywane do aktywacji. Zatem ci, którzy odczuwają stymulację na poziomie promienia fioletowego, właśnie to otrzymują. Ci, którzy czują to na czole między brwiami, doświadczają promienia indygo i tak dalej. Osoby doświadczające mrowienia i obrazów wizualnych mają pewną blokadę w aktywowanym centrum energii, a zatem ciało elektryczne rozprowadza tę energię, a jej efekt jest rozproszony.

Ci, którzy nie proszą szczerze o tę energię, mogą ją jeszcze poczuć, jeśli istoty nie są dobrze wyszkolone w obronie psychicznej. Ci, którzy nie chcą doświadczać tych wrażeń, aktywacji i zmian, nawet na poziomie podświadomości, nie doświadczą niczego ze względu na swoje umiejętności obrony i pancerza przed zmianami.

50.13 Pytający: W tej chwili dostaję dwa uczucia jednocześnie. Czy to normalne, aby dostawać dwa na raz?

Ra: Jestem Ra. Najbardziej normalne dla adepta jest to co następuje: stymulacja indygo, aktywacja tej wielkiej bramy do uzdrawiania, pracy magicznej, modlitewnej uwagi i blasku istnienia; oraz pobudzenie fioletowego promienia, który jest duchowym dawaniem i braniem od i do Stwórcy, od Stwórcy do Stwórcy.

To jest pożądana konfiguracja.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

60.25 Pytający: Czy mam zatem rozumieć, że istota Konfederacji potrzebuje sprzętu komunikacyjnego i statku, aby komunikować się z wcielonym bytem trzeciej gęstości proszącym o informacje?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Jednakże wielu z waszych narodów prosi o te same podstawowe informacje powtarzając to w ogromnych ilościach, a mówienie w nieskończoność przez kompleks pamięci społecznej o potrzebie medytacji jest marnotrawstwem znacznych zdolności takich kompleksów pamięci społecznej.

Tak więc, niektóre istoty zatwierdziły przy pomocy Rady Saturna umieszczenie i utrzymanie tych przekaźników wiadomości dla tych, których potrzeby są proste, w ten sposób rezerwując zdolności członków Konfederacji dla tych, którzy już medytują i przyswajają informacje, którzy są następnie gotowi na dodatkowe informacje.

60.26 Pytający: Przez ostatnie 30 lat było dużo informacji i wiele zamieszania, i tak naprawdę powiedziałbym, że Prawo Pomieszania, pozwalając sobie na mały żart, [chichot] pracowało po godzinach, dostarczając informacje do katalizy duchowej grupom, które o to proszą. Wiemy, że zarówno pozytywnie, jak i negatywnie nastawione kompleksy pamięci społecznej dokładały się do tych informacji, jak tylko mogą. Doprowadziło to do pewnego stanu apatii w wielu przypadkach w odniesieniu do informacji przez wielu, którzy naprawdę szukają, ale zostali powstrzymani przez stan tego, co mógłbym nazwać duchową entropią w tych informacjach.

Czy możesz skomentować to i mechanizmy łagodzenia tych problemów?

Ra: Jestem Ra. Możemy to skomentować.

60.27 Pytający: Tylko jeśli uznasz to za ważne, proszę o komentarz. Jeśli uznasz to za nieważne, pominiemy to.

Ra: Jestem Ra. Ta informacja jest do pewnego stopnia znacząca, ponieważ dotyczy naszej własnej misji w tym czasie.

My, członkowie Konfederacji, jesteśmy na wezwanie tych na waszej planecie. Jeśli wezwanie, choć szczere, ma dość niski poziom, powiedzmy, świadomości systemu, za pomocą którego może nastąpić duchowa ewolucja, wówczas możemy zaoferować tylko te informacje, które są przydatne dla tego konkretnego wzywającego. To jest podstawowa trudność. Istoty otrzymują podstawowe informacje o Pierwotnej Myśli i środkach - to jest medytacji i służbie innym - dzięki którym można uzyskać tę Pierwotną Myśl.

Zwracamy uwagę, że jako członkowie Konfederacji mówimy o istotach zorientowanych pozytywnie. Uważamy, że grupa Oriona ma dokładnie te same trudności.

Po otrzymaniu tej podstawowej informacji nie jest ona wprowadzana w życie w sercu ani w doświadczeniu życiowym, ale zamiast tego grzechota w zniekształceniach kompleksu umysłu, jak klocek, który stracił swoje miejsce i po prostu bezużytecznie toczy się z boku na bok, a jednocześnie istota wciąż wzywa. Dlatego te same podstawowe informacje są powtarzane. Ostatecznie istota decyduje, że jest zmęczona powtarzającymi się informacjami. Jeśli jednak istota zastosuje w praktyce to, co jest jej dane, nie znajdzie powtórzenia, chyba że jest to potrzebne.

66.18 Pytający: Wtedy w przypadku istoty, która zdaje sobie sprawę z jej polaryzacji w służbie innym, może znaleźć paradoksalną sytuację w przypadku, gdy nie byłaby w stanie w pełni służyć z powodu zniekształceń wybranych by osiągnąć zrozumienie, do którego doszło. W tym momencie wydawałoby się, że istota, która byłaby świadoma mechanizmu, mogłaby, poprzez medytację, zrozumieć niezbędną konfigurację umysłową dla złagodzenia fizycznych zniekształceń, tak aby mogła być bardziej użyteczna dla innych w tym konkretnym miejscu. Czy mam rację w tym myśleniu?

Ra: Jestem Ra. Masz rację, chociaż możemy zauważyć, że często istnieją złożone powody programowania zniekształconego wzorca kompleksu fizycznego. W każdym razie medytacja jest zawsze pomocą w poznaniu siebie.

66.19 Pytający: Czy pionowe ustawienie kręgosłupa jest przydatne lub pomocne w procedurze medytacyjnej?

Ra: Jestem Ra. To jest trochę pomocne.

75.39 Pytający: Czy to prawda, że dobrą sekwencją dla rozwijania inwokacji magicznej osobowości są naprzemienne medytacje, najpierw nad mocą, potem nad miłością, a następnie nad mądrością i kontynuowanie tego cyklu w ten sposób? Czy to właściwa technika?

Ra: Jestem Ra. To jest rzeczywiście odpowiednia technika. W tej konkretnej grupie dodatkowa pomoc polega na tym, że każda istota manifestuje jedną z tych cech w sposób zbliżony do archetypu. W ten sposób wizualizacja może być spersonalizowana i może być generowane dużo miłości i wsparcia w grupie.

[Między końcem tej odpowiedzi a początkiem następnego pytania jest 48-sekundowa przerwa.]

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy