51 ⇒

⇐ 49

Prawo Jedności Sesja 50

Ukryj menu

6 maja 1981

50.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

50.1 Pytający: Czy mógłbyś mi teraz podać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono.

50.2 Pytający: Na ostatniej sesji stwierdziłeś, że istota przyciąga doświadczenia poprzez biegun południowy. Czy mógłbyś to rozwinąć i podać nam definicję tego, co masz na myśli?

Ra: Jestem Ra. Aby uchwycić sens powyższej informacji, trzeba wziąć pod uwagę właściwą perspektywę. Biegun południowy lub ujemny to taki, który przyciąga. Przyciąga do siebie namagnesowane rzeczy. Tak więc w przypadku kompleksu umysłu/ciała/ducha napływ doświadczenia jest napływem bieguna południowego. Możesz to uznać za uproszczone stwierdzenie.

Jedyną specyficzną częścią tej poprawności jest to, że czerwony promień, czyli podstawowe centrum energii, będące najniższym lub rdzennym centrum energii fizycznego pojazdu, będzie miało pierwszą okazję zareagować na każde doświadczenie. Tylko w ten sposób możesz zobaczyć fizyczne miejsce bieguna południowego identyfikowane z centrum energii korzenia. W każdym aspekcie umysłu i ciała korzeń, czyli podstawa, otrzyma możliwość funkcjonowania jako pierwszy.

Co to za szansa, jeśli nie przetrwanie? To jest podstawowa możliwość reakcji i może być uznana za charakterystyczną dla podstawowych funkcji zarówno umysłu, jak i ciała. Ten instynkt jest najsilniejszy, a gdy zostanie zrównoważony, wiele pozostaje otwarte dla poszukiwacza. Biegun południowy przestaje wtedy blokować dane empiryczne, a wyższe ośrodki energetyczne umysłu i ciała zyskują możliwość wykorzystania przyciągniętego do niego doświadczenia.

50.3 Pytający: Dlaczego mówisz, że doświadczenie jest przyciągane do istoty?

Ra: Jestem Ra. Mówimy to, ponieważ rozumiemy, że taka jest natura zjawiska katalizatora empirycznego i jego wejścia w świadomość kompleksu umysłu/ciała/ducha.

50.4 Pytający: Czy mógłbyś podać przykład, w jaki sposób istota ustanawia warunek przyciągania określonego katalizatora empirycznego i w jaki sposób ten katalizator jest następnie dostarczany lub wyuczany.

Ra: Jestem Ra. Można podać taki przykład.

50.5 Pytający: Czy możesz go podać?

Ra: Jestem Ra. Zatrzymaliśmy się, aby zeskanować świadomość tego instrumentu w celu uzyskania pozwolenia na użycie jego empirycznego katalizatora jako przykładu. Możemy kontynuować.

To jest jeden przykład i można dokonać ekstrapolacji na inne istoty, które są świadome procesu ewolucji. Ta istota wybrała, przed wcieleniem, środki, dzięki którym katalizator miał duże prawdopodobieństwo bycia pozyskanym. Ta istota pragnęła wyrażenia miłości i światła nie oczekując niczego w zamian. Ten instrument zaprogramowano również do podejmowania wysiłków duchowych i pocieszania się towarzystwem w wykonywaniu tej pracy.

Umowy zostały zawarte przed wcieleniem; pierwsza, z tzw. rodzicami i rodzeństwem tej istoty. Stanowiło to empiryczny katalizator dla sytuacji oferowania blasku istnienia bez oczekiwania niczego w zamian. Drugi program obejmował porozumienia z kilkoma istotami. Umowy te zapewniły i zapewnią w waszym kontinuum czasu/przestrzeni i przestrzeni/czasu możliwości empirycznego katalizatora pracy i koleżeństwa.

Są wydarzenia, które były częścią programu dla tej istoty tylko w tym sensie, że były to wiry możliwości/prawdopodobieństwa mające związek z waszą kulturą społeczną. Wydarzenia te obejmują charakter życia lub standard życia; rodzaj relacji zawartych w waszych ramach prawnych; oraz klimat społeczny podczas wcielenia. Przyjęto, że wcielenie nastąpi podczas zbiorów.

Powiedzmy, że te dary odnoszą się do milionów waszych ludzi: tych, którzy są świadomi ewolucji i skrajnie pragną osiągnięcia serca miłości i blasku, który daje zrozumienie. Bez względu na to, jakie lekcje są zaprogramowane, mają one do czynienia z innymi jaźniami a nie z wydarzeniami. Mają do czynienia z dawaniem, a nie otrzymywaniem; ponieważ lekcje miłości mają ten charakter zarówno dla pozytywu jak i negatywu. Ci, którzy są gotowi do negatywnego zbioru w tym czasie, będą starać się dzielić swoją miłością do siebie.

Są tacy, których lekcje są bardziej przypadkowe ze względu na ich obecną niezdolność do zrozumienia natury i mechanizmu ewolucji umysłu, ciała i ducha. O tych możemy powiedzieć, że proces ten jest strzeżony przez tych, którzy nigdy nie przestają czuwać, oczekując, że będą służyć. Nie ma istoty bez pomocy, albo poprzez samoświadomość jedności stworzenia, albo poprzez strażników jaźni, którzy chronią mniej wyrafinowany umysł/ciało/duch przed jakimkolwiek permanentnym oddzieleniem od jedności, podczas gdy lekcje waszej gęstości trwają.

50.6 Pytający: Czy możesz podać przykład dzielenia się miłością do siebie w negatywnej polaryzacji? Wydawałoby mi się, że to wyczerpałoby negatywną polaryzację. Czy mógłbyś rozwinąć tę koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy używać przykładów znanych istot ze względu na naruszenie, jakie mogłoby to spowodować. Dlatego musimy mówić ogólnikowo.

Istotą zorientowaną negatywnie będzie ta, która czuje, że znalazła moc, która nadaje sens jej istnieniu dokładnie tak, jak odczuwa pozytywna polaryzacja. Ta negatywna istota będzie dążyć do zaoferowania tego zrozumienia innym jaźniom, najczęściej poprzez proces formowania elity, uczniów oraz nauczanie potrzeby i słuszności zniewolenia innych jaźni dla własnego dobra. Te inne jaźnie są postrzegane jako zależne od tej jaźni i potrzebują przewodnictwa oraz mądrości tej jaźni.

50.7 Pytający: Dziękuję. Czy możesz rozwinąć taką oto koncepcję: że koniecznym jest, aby istota podczas inkarnacji w fizyczności, jak to nazywamy, uległa polaryzacji lub właściwie współdziałała z innymi istotami i dlaczego nie jest to możliwe pomiędzy inkarnacjami, kiedy jest świadoma tego, co chce zrobić, ale dlaczego musi wejść w inkarnację i stracić pamięć, świadomą pamięć, tego, co chce zrobić, a następnie działać w sposób, w jaki ma nadzieję działać? Czy mógłbyś to rozwinąć?

Ra: Jestem Ra. Podajmy przykład człowieka, który widzi wszystkie karty w pokerze. On wtedy zna grę. Gra jest dziecinnie prosta, ponieważ nie ma ryzyka. Pozostałe karty są znane. Możliwości są znane, a karty zostaną rozegrane poprawnie, ale bez zaangażowania.

W czasie/przestrzeni i w gęstości prawdziwego koloru zielonego, karty wszystkich są dostępne dla oczu. Myśli, uczucia, kłopoty: wszystko to można zobaczyć. Nie ma oszustwa ani pragnienia oszustwa. Tak więc wiele można osiągnąć w harmonii, ale umysł/ciało/duch zyskuje niewielką polaryzację dzięki tej interakcji.

Przeanalizujmy ponownie tę metaforę i pomnóżmy ją w najdłuższą grę w pokera, jaką możesz sobie wyobrazić: całe życie. Karty to miłość, niechęć, ograniczenie, nieszczęście, przyjemność itp. Są one rozdawane i ponownie rozdawane i ponownie rozdawane w sposób ciągły. Możesz podczas tego wcielenia zacząć - i podkreślamy zacząc - poznawać swoje własne karty. Możesz zacząć odnajdywać w sobie miłość. Możesz zacząć równoważyć swoją przyjemność, swoje ograniczenia itp. Niemniej jednak jedyną wskazówką dotyczącą kart innych jaźni jest patrzenie w oczy.

Nie możesz pamiętać swojej ręki, ich rąk, a może nawet zasad tej gry. Tę grę mogą wygrać tylko ci, którzy przegrywają swoje karty w rozpuszczającym wpływie miłości; mogą wygrać tylko ci, którzy kładą swoje przyjemności, ograniczenia, wszystko na stół twarzą do góry i mówią wewnętrznie: "Wszyscy, wy wszyscy gracze, każda inna jaźń, niezależnie od tego, jaki macie układ ręki, kocham was".

Oto ta gra: wiedzieć, akceptować, wybaczać, balansować i otwierać siebie w miłości. Nie można tego zrobić bez zapominania, ponieważ nie miałoby to żadnego znaczenia w życiu całości istoty umysłu/ciała/ducha.

50.8 Pytający: Dziękuję. W jaki sposób zdolność utrzymywania w pamięci obrazów wizualnych pozwala adeptowi dokonywać polaryzacji w świadomości bez zewnętrznych działań?

Ra: Jestem Ra. To nie jest proste pytanie, ponieważ adept to ktoś, kto wykracza poza zielony promień, który sygnalizuje wejście w zdolność do zbioru. Adept nie będzie po prostu podłączał się do inteligentnej energii jako środka gotowości do zbiorów, ale będzie podłączał się zarówno do inteligentnej energii jak i inteligentnej nieskończoności w celu transmutacji planetarnej zdolności do zbioru i świadomości.

Sposobności do tej pracy leżą wewnątrz. Kluczem jest po pierwsze cisza, a po drugie jedność myśli. W ten sposób wizualizacja, która może być utrzymywana nieruchomo w wewnętrznym oku przez kilka minut, wg tego jak mierzycie czas, zasygnalizuje wzrost w jedności myśli adepta. Tę jedność myśli może zatem użyć pozytywny adept do pracy w grupowych rytualnych wizualizacjach w celu podniesienia pozytywnej energii, a przez negatywnych adeptów w celu zwiększenia osobistej mocy.

50.9 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jak wtedy adept, po utrzymywaniu obrazu przez kilka minut, co robi, aby wpłynąć na planetarną świadomość lub zwiększyć pozytywną biegunowość? Nadal nie całkiem to rozumiem.

Ra: Jestem Ra. Kiedy pozytywny adept dotyka inteligentnej nieskończoności od wewnątrz, jest to najpotężniejsze połączenie, ponieważ jest to połączenie całego mikrokosmosu kompleksu umysłu/ciała/ducha z makrokosmosem. To połączenie umożliwia, powiedzmy, prawdziwemu kolorowi zielonego promienia w czasie/przestrzeni, zamanifestowanie się w waszym czasie/przestrzeni.* W zielonym promieniu myśli są istotami. W waszej iluzji zwykle tak nie jest.

Adepci stają się wtedy żywymi kanałami miłości i światła i są w stanie skierować ten blask bezpośrednio do planetarnej sieci węzłów energii. Rytuał zawsze kończy się ugruntowaniem tej energii w uwielbieniu i dziękczynieniu oraz uwolnieniem tej energii do całości planetarnej.

50.10 Pytający: Znam osoby, które niedawno przeszły szkolenie w zakresie medytacji, które po bardzo krótkim okresie intensywnej medytacji, trwającej kilka dni lub więcej, są w stanie wywołać akcję na odległość, wpływając na metal, zginając go. Z tego co wiem, robiąc to, noszą na głowach drut w kształcie piramidy. Zostałem zaproszony na jedną z tych sesji medytacyjnych kilka lat temu, ale nie mogłem się tam dostać. Czy mógłbyś skomentować ten proces i czy osiągają coś wartościowego, czy nie?

Ra: Jestem Ra. Nie. Proszę zadać jeszcze jedno pełne zapytanie w tej pracy.

50.11 Pytający: Czy mógłbyś podać mi więcej informacji na temat pól energetycznych ciała w odniesieniu do prawego i lewego mózgu i czy jest to w jakiś sposób związane z kształtem piramidy w zakresie skupiania energii? Jestem trochę pogubiony w tym, jak dostać się do tej linii pytań, więc zadam to pytanie.

Ra: Jestem Ra. Podobnie i my jesteśmy pogubieni w tej linii odpowiedzi. Możemy powiedzieć, że kształt piramidy jest tylko tym, który skupia napływające strumienie energii do wykorzystania przez istoty, które mogą zdać sobie sprawę z tych napływających strumieni. Możemy dalej powiedzieć, że kształt twojego fizycznego mózgu nie jest istotny jako kształt do koncentracji napływających strumieni energii. Jeśli możesz, zapytaj bardziej szczegółowo jakich informacji szukasz.

50.12 Pytający: Każdy z nas podczas medytacji odczuwa energię na głowie w różnych miejscach. Czy możesz mi powiedzieć, co to jest i co oznacza, i co oznaczają różne miejsca, które odczuwamy?

Ra: Jestem Ra. Zapomnienie o piramidzie będzie pomocne w badaniu tych doświadczeń. Napłwające strumienie energii są odczuwane przez centra energetyczne, które potrzebują i są przygotowywane do aktywacji. Zatem ci, którzy odczuwają stymulację na poziomie promienia fioletowego, właśnie to otrzymują. Ci, którzy czują to na czole między brwiami, doświadczają promienia indygo i tak dalej. Osoby doświadczające mrowienia i obrazów wizualnych mają pewną blokadę w aktywowanym centrum energii, a zatem ciało elektryczne rozprowadza tę energię, a jej efekt jest rozproszony.

Ci, którzy nie proszą szczerze o tę energię, mogą ją jeszcze poczuć, jeśli istoty nie są dobrze wyszkolone w obronie psychicznej. Ci, którzy nie chcą doświadczać tych wrażeń, aktywacji i zmian, nawet na poziomie podświadomości, nie doświadczą niczego ze względu na swoje umiejętności obrony i pancerza przed zmianami.

50.13 Pytający: W tej chwili dostaję dwa uczucia jednocześnie. Czy to normalne, aby dostawać dwa na raz?

Ra: Jestem Ra. Najbardziej normalne dla adepta jest to co następuje: stymulacja indygo, aktywacja tej wielkiej bramy do uzdrawiania, pracy magicznej, modlitewnej uwagi i blasku istnienia; oraz pobudzenie fioletowego promienia, który jest duchowym dawaniem i braniem od i do Stwórcy, od Stwórcy do Stwórcy.

To jest pożądana konfiguracja.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

50.14 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Jesteście sumienni, a wasze wyrównania [przyborów] są staranne. Dobrze byłoby zadbać o to, aby szyja tego instrumentu była starannie umieszczona na podporze.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

51 ⇒

⇐ 49

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy