52 ⇒

⇐ 50

Prawo Jedności Sesja 51

Ukryj menu

13 maja 1981

51.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

51.1 Pytający: Rozpoczynając tę sesję, Tom III Prawa Jedności, jest kilka pytań, jedno o dość nieprzemijającym znaczeniu i jedno, które uważam za nieco ulotne, które czuję się zobowiązany zadać z powodu komunikacji z innymi.

Pierwsze to tylko wyjaśnienie ostatnich punktów dotyczących zbiorów dla naszego przyjaciela Leo Sprinkle’a. Zastanawiałem się, czy istnieje nadzór nad zbiorami, a jeśli tak, to dlaczego ten nadzór jest konieczny i jak to działa, skoro zdolność istoty do zbioru to promień fioletowy? Czy konieczne jest, aby istoty nadzorowały zbiory, czy też jest to automatyczne? Czy możesz na to odpowiedzieć?

Ra: Jestem Ra. W czasie zbiorów zawsze są żniwiarze. Owoc jest formowany tak, jak będzie, ale należy zachować pewien nadzór, aby zapewnić, że plon zostanie umieszczony tak, jak powinien, bez obicia lub skazy.

Istnieją trzy poziomy, które czuwają nad zbiorami.

Pierwszy poziom jest planetarny i można go nazwać anielskim. Ten typ opiekuna obejmuje całość kompleksu umysłu/ciała/ducha lub wyższą jaźń istoty oraz te istoty płaszczyzny wewnętrznej, które zostały przyciągnięte do tej istoty poprzez jej wewnętrzne poszukiwanie.

Drugą klasą tych, którzy strzegą tego procesu, są ci z Konfederacji, którzy mają zaszczyt/obowiązek stać w małych miejscach na krawędzi stopni światła/miłości, aby te istoty, które są zbierane, nie potknęły się i nie odpadły z jakiegokolwiek innego powodu niż siła światła, bez względu na to, jak bardzo są zdezorientowane lub nie potrafią nawiązać kontaktu ze swoim wyższym ja. Te istoty Konfederacji łapią tych, którzy się potykają, i ustawiają ich w odpowiedniej pozycji, aby mogli dalej iść w stronę światła.

Trzecią grupą czuwającą nad tym procesem jest grupa, którą nazywacie Strażnikami. Ta grupa pochodzi z oktawy powyżej naszej i służy w ten sposób jako nosiciele światła. Ci Strażnicy zapewniają precyzyjne emisje światła/miłości w niezwykle starannym rozróżnianiu, aby można było ustalić dokładną wibrację światła/miłości każdej istoty.

Zatem zbiory są automatyczne, ponieważ osoby zebrane będą reagować zgodnie z tym, co jest niezmienne podczas zbioru. A tym jest emanacja fioletowego promienia. Jednakże, ci pomocnicy są w pobliżu, aby zapewnić właściwe zbiory, aby każda istota miała najpełniejszą okazję do wyrażenia swojej osobowości fioletowego promienia.

51.2 Pytający: Dziękuję. To następne pytanie wydaje mi się niestotne; jednak zapytał mnie o to ktoś, z kim się komunikowałem, a kto był intensywnie zaangażowany w część zjawiska związanego z UFO. Jeśli uznasz to za zbyt ulotne lub nieważne, pominiemy to, ale zapytano mnie, jak to możliwe, aby statek, powiedzmy, czwartej gęstości mógł tu dotrzeć, tak że wydaje się, że gdy zbliżasz się do prędkości światła, masa dąży do nieskończoności. Rozmawialiśmy o wzroście masy duchowej i było to tylko pytanie, w jaki sposób odbywa się ten transfer z bardzo odległych planet przy pomocy statków. A moje pytanie brzmiałoby, dlaczego statek byłby w ogóle potrzebny? To nie jest ważne pytanie.

Ra: Jestem Ra. Zadałeś kilka pytań. Odpowiemy po kolei.

Po pierwsze, zgadzamy się, że ten materiał jest ulotny.

Po drugie, ci, którzy w większości pochodzą z odległych punktów, jak je nazywasz, nie potrzebują statków, jakie znacie. Samo zapytanie wymaga zrozumienia, którego nie posiadasz. Spróbujemy stwierdzić, co można powiedzieć.

Po pierwsze, jest kilka istot trzeciej gęstości, które nauczyły się używać statków do podróżowania między systemami gwiezdnymi, doświadczając ograniczeń, które teraz rozumiesz. Jednakże takie istoty nauczyły się używać wodoru w sposób inny niż jak to obecnie rozumiecie. Te istoty wciąż potrzebują dość długich okresów czasu, według tego jak je mierzycie, aby się przemieszczać. Niemniej jednak istoty te są w stanie wykorzystać hipotermię do spowolnienia procesów kompleksów fizycznych i psychicznych, aby wytrzymać czas trwania lotu. Ci, którzy są z Syriusza, są tego typu.

Istnieją dwa inne typy:

Jednym z nich jest typ, który, pochodzący z czwartej, piątej lub szóstej gęstości w waszej własnej galaktyce, ma dostęp do rodzaju systemu energetycznego, który wykorzystuje prędkość światła jako procę, a zatem dociera tam, gdzie chce, bez odczuwalnego upływu czasu z waszego punktu widzenia.

Innym rodzajem doświadczenia są doświadczenia czwartej, piątej i szóstej gęstości innych galaktyk, a także niektórych w waszej własnej galaktyce, którzy nauczyli się dyscypliny osobowości niezbędnej do postrzegania wszechświata jako jednej istoty i dlatego są zdolni do przechodzenia z miejsca na miejsce za pomocą samej myśli, materializując niezbędny statek, jeśli można tak powiedzieć, aby zamknąć ciało świetliste istoty.

51.3 Pytający: Zakładam, że ten drugi typ jest typem, którego doświadczamy w większości naszych lądowań z grupy Oriona. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Grupa Oriona jest mieszanką przedostatniej i ostatniej grupy.

51.4 Pytający: Dlaczego pojazd jest potrzebny do tego transferu? Kiedy ty, jako Ra, udałeś się do Egiptu wcześniej, użyłeś statku w kształcie dzwonu, ale robiłeś to przy pomocy myśli. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego użyłeś pojazdu, a nie tylko zmaterializowałeś ciało?

Ra: Jestem Ra. Pojazd lub statek to myślokształt, na którym nasza koncentracja może działać jako motywator. Nie zdecydowalibyśmy się użyć naszych kompleksów umysłu/ciała/ducha jako skupienia w takiej pracy.

51.5 Pytający: Dziękuję. Chciałbym wygłosić stwierdzenie. Jestem przekonany, że w pewnym sensie odbiegam od tematu. Jest to dla mnie bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę nie wiem, o czym mówię. Ale wydaje mi się - i możesz mi powiedzieć, gdzie się mylę w tym stwierdzeniu - że mamy siedem ciał, z których każde odpowiada jednemu z siedmiu kolorów widma. A ta energia, która tworzy te siedem ciał, jest uniwersalnym typem energii, która napływa do naszego środowiska planetarnego i przechodzi przez siedem centrów energii, które nazwaliśmy czakrami, aby rozwijać i doskonalić te ciała.

I to jest… Każde z tych ciał jest w jakiś sposób związane z mentalną konfiguracją, którą posiadamy, z doskonałością każdego z tych ciał oraz możnaby powiedzieć, że całkowite przeistoczenie tej energii jest funkcją tej mentalnej konfiguracji. Poprzez tę mentalną konfigurację możemy do pewnego stopnia zablokować napływy energii, które tworzą każde z tych siedmiu ciał. Czy mógłbyś skomentować, gdzie się mylę i poprawić mnie w tym, co powiedziałem?

Ra: Jestem Ra. Twoje stwierdzenie jest zasadniczo poprawne. Używanie terminu „konfiguracja umysłowa” jest nadmiernym uproszczeniem sposobów blokowania napływów, które występują w waszej gęstości. Kompleks umysłu ma związek z kompleksami ducha i ciała, który nie jest stały. Tak więc blokady mogą wystąpić między duchem a umysłem lub ciałem i umysłem na wielu różnych poziomach. Powtarzamy, że każde centrum energetyczne ma, powiedzmy dla wygody, siedem sub-kolorów. Zatem duchowe/mentalne blokady połączone z umysłowymi/cielesnymi blokadami mogą wpływać na każde z ośrodków energetycznych na kilka różnych sposobów. W ten sposób możesz zobaczyć subtelną naturę równoważenia i procesu ewolucji.

51.6 Pytający: Nie jestem pewien, czy zapewni to linię zadawania pytań, która będzie owocna, czy też nie. Zadam jednak to pytanie, ponieważ wydawało mi się, że jest tu prawdopodobnie związek.

Na odwrocie książki, Sekrety Wielkiej Piramidy, znajduje się kilka reprodukcji rysunków lub prac egipskich, niektóre przedstawiające ptaki przelatujące nad bytami poziomymi. Czy możesz mi powiedzieć, co to jest i czy ma to jakiś związek z Ra?

Ra: Jestem Ra. Te rysunki, o których mówisz, są jednymi z wielu, które zniekształcają nauczanie naszego postrzegania śmierci jako bramy do dalszego doświadczenia. Zniekształcenia dotyczą rozważań o specyficznym charakterze procesów tzw. „martwego” kompleksu umysłu/ciała/ducha. W waszej filozofii można to nazwać zniekształceniem Gnostycyzmu: to znaczy przekonaniem, że można osiągnąć wiedzę i właściwą pozycję za pomocą starannie dostrzeżonych i zaakcentowanych ruchów, pojęć i symboli.

W rzeczywistości proces fizycznej śmierci jest taki, jak opisaliśmy wcześniej: taki, w którym dostępna jest pomoc, a jedyną potrzebą w chwili śmierci jest uwolnienie tej istoty z jej ciała przez osoby wokół niej i chwalenie tego procesu przez tych, którzy się smucą. W ten sposób można wspomóc umysł/ciało/ducha, który doświadczył śmierci fizycznej, a nie poprzez różne wyobrażenia starannych i powtarzanych rytuałów.

51.7 Pytający: Mówiłeś wcześniej o prędkościach obrotowych centrów energetycznych. Czy mam rację zakładając, że jest to funkcja blokady centrum energii, a im mniej jest ono zablokowane, tym wyższa prędkość obrotowa, co wskazuje na większą napływającą energię?

Ra: Jestem Ra. Częściowo masz rację. W pierwszych trzech centrach energetycznych pełne odblokowanie tej energii stworzy prędkości obrotowe. Jednak gdy istota rozwija wyższe centra energii, centra te zaczną wyrażać swoją naturę poprzez tworzenie struktur kryształowych. Jest to wyższa lub bardziej zrównoważona forma aktywacji centrów energii, ponieważ przestrzenno/czasowa natura tej energii jest transmutowana do czasowo/przestrzennej natury regularyzacji i równoważenia.

51.8 Pytający: Co masz na myśli mówiąc o kryształowych strukturach?

Ra: Jestem Ra. Można zauważyć, że każde z centrów energetycznych kompleksu fizycznego ma charakterystyczną strukturę krystaliczną w bardziej rozwiniętej istocie. Każdy będzie nieco inny, tak jak w waszym świecie nie ma dwóch takich samych płatków śniegu. Niemniej jednak, każdy jest regularny.

Czerwone centrum energii często ma kształt szprychowego koła.

Pomarańczowe centrum energii w kształcie kwiatu zawierającego trzy płatki.

Żółte centrum także ma zaokrąglony kształt, wiele fasetek, jak gwiazda.

Centrum zielonej energii czasami nazywane jest kształtem lotosu, a liczba punktów struktury krystalicznej zależy od siły tego centrum.

Centrum niebieskiej energii, które może mieć około stu faset i być zdolne do olśniewającego blasku.

Centrum indygo jest spokojniejszym centrum, które w wielu przypadkach ma podstawowy trójkątny lub trójpłatkowy kształt, chociaż niektórzy adepci, którzy zbalansowali niższe energie, mogą tworzyć bardziej fasetowe formy.

Centrum energii fioletowej jest najmniej zmienne i czasami jest opisywane w waszej filozofii jako tysiąc płatków, ponieważ jest sumą całości zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha.

51.9 Pytający: W tej chwili odczuwam wrażenie w centrum indygo. Gdyby to centrum było całkowicie aktywowane i wcale nie było zablokowane, czy wtedy nic tam bym nie czuł?

Ra: Jestem Ra. Odpowiedź na to pytanie naruszyłaby Prawo Pomieszania.

51.10 Pytający: Zaraz po śmierci ciała fizycznego stwierdziłeś, że - myślę, że mam rację, gdy to mówię - pierwotnym aktywowanym ciałem jest indygo, a ty stwierdziłeś, że jest to twórca formy. Dlaczego tak jest? Możesz na to odpowiedzieć?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie w tej sesji pracy.

Ciało indygo może być postrzegane jako odpowiednik inteligentnej energii. To jest, w mikrokosmosie, Logos. Inteligentna energia całości kompleksu umysłu/ciała/ducha czerpie swe istnienie z inteligentnej nieskończoności, czyli Stwórcy. Tego Stwórcę należy rozumieć, zarówno w makrokosmosie, jak i mikrokosmosie, jako posiadającego, jak powiedzieliśmy, dwie natury: niewzmocnioną nieskończoność, która jest inteligentna - to wszystko, co istnieje.*

Wolna wola wzmocniła zarówno Stwórcę nas wszystkich, jak i nas samych jako współ-Stwórców, dzięki inteligentnej nieskończoności, która ma wolę. Wola ta może zostać wykorzystana przez ciało indygo, czyli ciało formujące, a jego mądrość użyta do wybrania odpowiedniego miejsca i rodzaju doświadczenia, które ten współ-Stwórca lub sub-sub-Logos, którego tak beztrosko nazywacie osobą, zajmie.

Jestem Ra. To jest czas na wszelkie krótkie pytania.

51.11 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Jesteście sumienni. Zostawiam was teraz, moi bracia, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

52 ⇒

⇐ 50

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy