Prawo Jedności Różne: Sny

Ukryj menu

Znaleziono 10 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Różne” ma 35 podkategorii.

Sny

86.7 Pytający: Stwierdziłeś, że śnienie, jeśli jest dostępne dla świadomego umysłu, bardzo pomoże w polaryzacji. Czy zdefiniowałbyś śnienie lub powiedziałbyś nam, co to jest i jak pomaga w polaryzacji?

Ra: Jestem Ra. Śnienie jest czynnością komunikacji przez zasłonę umysłu nieświadomego i umysłu świadomego. Natura tej aktywności jest całkowicie zależna od sytuacji dotyczącej blokad, aktywacji i krystalizacji centrum energetycznego danego kompleksu umysłu/ciała/ducha.

U osoby, która jest zablokowana w dwóch z trzech niższych ośrodków energetycznych, śnienie będzie miało wartość w procesie polaryzacji, ponieważ będą powtarzać się te porcje niedawnego katalizatora, a także głębiej utrzymywane blokady, dając w ten sposób przebudzonemu umysłowi wskazówki co do charakteru tych blokad oraz wskazówki co do możliwych zmian w percepcji, które mogą prowadzić do odblokowania.

Ten rodzaj śnienia lub komunikacji poprzez zawoalowane części umysłu występuje również z tymi kompleksami umysłu/ciała/ducha (które funkcjonują ze znacznie mniejszą blokadą i cieszą się aktywacją zielonego promienia lub wyższą aktywacją) w tych momentach, w których kompleks umysłu/ciała/ducha doświadcza katalizatora, chwilowego ponownego blokowania lub zakłócającego lub w inny sposób zaburzającego przepływ dopływu energii.

Dlatego we wszystkich przypadkach jest przydatne dla kompleksu umysłu/ciała/ducha zastanowienie się nad treścią i emocjonalnym rezonansem snów.

Dla tych, których centra energii zielonego promienia zostały aktywowane - jak również dla tych, którym jest oferowane niezwykłe odblokowanie centrum energii zielonego promienia z powodu ekstremalnego katalizatora, takiego jak to, co jest określane jako fizyczna śmierć jaźni lub tego, który jest ukochanym, występujący w tym, co możecie nazwać waszą bliską przyszłością - śnienie nabiera innej aktywności. To jest to, co można luźno nazwać prekognicją lub wiedzą, która jest wcześniejsza od tego, co ma nastąpić w fizycznej manifestacji w waszej przestrzeni/czasie trzeciej gęstości żółtego promienia. Ta właściwość umysłu zależy w dużym stopniu od jego umiejscowienia w czasie/przestrzeni, tak że terminy teraźniejszość, przyszłość i przeszłość nie mają żadnego znaczenia. To, jeśli zostanie właściwie użyte przez kompleks* umysłu/ciała/ducha, umożliwi tej istocie pełniejsze wejście w wszechwspółczującą miłość każdej okoliczności, łącznie z tymi okolicznościami, wobec których istota może mieć silne zniekształcenie w kierunku tego, co możesz nazwać nieszczęściem.

Ponieważ kompleks* umysłu/ciała/ducha świadomie wybiera ścieżkę adepta i przy każdym zbalansowanym w minimalnym stopniu ośrodku energetycznym zaczyna otwierać centrum energii promienia indygo, tak zwane śnienie staje się najskuteczniejszym narzędziem polaryzacji; bo jeśli adept wie, że praca może być wykonywana w świadomości, podczas gdy tak zwany świadomy umysł odpoczywa, ten adept może odwołać się do tych, którzy nim kierują, te obecności, które go otaczają, a przede wszystkim magiczne osobowości (które są wyższą jaźnią w odpowiedniku przestrzeni/czasu), gdy przechodzi ona w stan uśpienia świadomości. Po uwzględnieniu tych afirmacji, aktywność śnienia osiąga ten potencjał uczenia się/nauczania, który jest najbardziej pomocny do zwiększenia zniekształceń adepta w kierunku wybranej przez niego polaryzacji.

Istnieją inne możliwości śnienia, które nie są tak ściśle powiązane ze wzrostem biegunowości, których nie omawiamy w tej konkretnej przestrzeni/czasie.

86.8 Pytający: Jak się projektuje lub programuje sen? Czy robi to wyższe ja, czy kto jest za to odpowiedzialny?

Ra: Jestem Ra. We wszystkich przypadkach kompleks umysłu/ciała/ducha czyni użytek ze zdolności śnienia. On sam jest odpowiedzialny za tę działalność.

86.9 Pytający: A zatem mówisz, że podświadomość jest odpowiedzialna za to, co nazwałbym projektowaniem lub pisaniem scenariuszy do snu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

86.10 Pytający: Czy pamięć, którą dana osoba ma po przebudzeniu ze snu jest zazwyczaj w miarę dokładna? Czy sen jest łatwy do zapamiętania?

Ra: Jestem Ra. Musisz zdać sobie sprawę, że nadmiernie uogólniamy, aby odpowiedzieć na twoje pytania, ponieważ istnieje kilka rodzajów snów. Jednakże ogólnie można zauważyć, że tylko wyszkolony i zdyscyplinowany obserwator ma dość dobrą pamięć śnienia. Tej zdolności można się nauczyć dzięki dyscyplinie zapisywania natychmiast po przebudzeniu każdego szczegółu, który można sobie przypomnieć. Trening ten wyostrza zdolność przypominania sobie snu. Najczęstsze postrzeganie kompleksu umysłu/ciała/ducha w jego snach jest niejasne, zagmatwane i szybko gubione.

86.11 Pytający: W tym zapamiętywaniu snów mówisz, że dana osoba może znaleźć konkretne wskazówki dotyczące aktualnych blokad ośrodków energetycznych i może w ten sposób zredukować lub wyeliminować te blokady. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak właśnie jest.

86.12 Pytający: Czy istnieje jakaś inna funkcja śnienia, która ma wartość w procesie ewolucyjnym?

Ra: Jestem Ra. Chociaż jest ich wiele, które mają pewną wartość, wybralibyśmy dwie do odnotowania, ponieważ te dwie, chociaż nie mają wartości w polaryzacji, mogą mieć wartość w bardziej uogólnionym sensie.

Czynność śnienia jest czynnością, w której tworzy się misternie wykonany i doskonale ukształtowany most od świadomości do podświadomości. W tym stanie zostają wyleczone różnego rodzaju zniekształcenia, które wystąpiły w sieci energetycznej kompleksu ciała, spowodowane nieprecyzyjnością* z jaką odbierane są dopływy energii. Wraz z odpowiednią ilością śnienia przychodzi uzdrowienie tych zniekształceń. Ciągły brak tej możliwości może powodować poważne zniekształcenia kompleksów umysłu/ciała/ducha.

Inną funkcją śnienia, która jest pomocna, jest ten rodzaj snu, który jest wizjonerski i którego prorocy i mistycy doświadczali od dawna. Ich wizje przebijają się przez korzenie umysłu i przemawiają do głodnego świata. Tak więc sen ma służyć bez osobistego charakteru polaryzującego. Jednakże u tego mistyka lub proroka [który] pragnie służyć, taka służba zwiększy polaryzację istoty.

86.13 Pytający: Istnieje część snu, która została nazwana R.E.M. Czy jest to stan śnienia?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

86.14 Pytający: Zauważono, że zdarza się to w nocy w małych jednostkach z przerwami pomiędzy nimi. Czy jest jakiś szczególny powód tego?

Ra: Jestem Ra. Tak.

86.15 Pytający: Jeśli wiedza o tym ma jakąkolwiek wartość, czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego proces śnienia działa w ten sposób?

Ra: Jestem Ra. Te części procesu śnienia, które są pomocne dla polaryzacji, a także dla wizji mistyka, odbywają się w czasie/przestrzeni, a w konsekwencji używają mostu od metafizyczności do fizyczności przez to, co wydaje się być krótkim okresem waszej przestrzeni/czasu. Ekwiwalent czasowy/przestrzenny jest znacznie większy.

Most pozostaje jednak i przekazuje każde zniekształcenie umysłu, ciała i ducha, ponieważ otrzymał zniekształcenia napływu energii, aby mogło nastąpić uzdrowienie. Ten proces uzdrawiania nie zachodzi w przypadku REM, ale raczej zachodzi w dużej mierze w części przestrzeni/czasu kompleksu umysłu/ciała/ducha, wykorzystując most do czasu/przestrzeni, aby umożliwić proces uzdrawiania.

95.18 Pytający: Dziękuję. Zadano pytanie, które teraz zadam. Czy w przetwarzaniu katalizatora snów istnieje uniwersalny język nieświadomego umysłu, który można wykorzystać do interpretacji znaczenia snów? A może każda istota ma unikalny język nieświadomego umysłu, którego może używać do interpretacji znaczenia snów?

Ra: Jestem Ra. Istnieje coś, co można by nazwać częściowym słownikiem snów ze względu na wspólne dziedzictwo wszystkich kompleksów umysłu/ciała/ducha. Ze względu na unikalne doświadczenia wcielenia każdej istoty, istnieje nakładka, która staje się coraz większą częścią słownictwa snów, w miarę jak istota zdobywa doświadczenie.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy