96 ⇒

⇐ 94

Prawo Jedności Sesja 95

Ukryj menu

2 września 1982

95.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

95.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono.

95.2 Pytający: Dziękuję. Jaka jest sytuacja w odniesieniu do naszego negatywnego współpracownika z piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Wymieniona istota wybrała różne środki, aby rozwijać swoją służbę i choć każdy z nich jest skuteczny sam w sobie, nie prowadzi do zmniejszenia poświęcenia w służbie innym lub zmniejszenia docenienia harmonijnej interakcji. Dlatego też, istota ta, choć nie jest tak cicha jak wcześniej, jest nieco zdepolaryzowana w równowadze.

95.3 Pytający: Wydaje się, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przeniesiemy się stąd do innego miejsca zamieszkania. Jeśli powinniśmy przenieść się z tej rezydencji i przestać używać tego pokoju do pracy z Ra, czy istnieje jakiś magicznie odpowiedni rytuał na zamknięcie korzystania z tego miejsca pracy? A może jest coś, co powinniśmy zrobić w związku z opuszczeniem tego konkretnego miejsca?

Ra: Jestem Ra. Należałoby usunąć z tego pokoju i, w mniejszym stopniu, z mieszkania naładowanie tego, co można by nazwać zniekształceniem ku świętości. Aby usunąć ten ładunek, warto albo napisać na waszym papierze waszej pracy, albo skorzystać z istniejących rytuałów do dekonsekracji miejsca świętego, takiego jak jeden z waszych kościołów.

95.4 Pytający: Dziękuję. Nowy pokój, który wybierzemy, będzie oczywiście starannie posprzątany, a zniszczone powierzchnie odnowione. Przed pracą użyjemy również Rytuału Wypędzającego Pomniejszego Pentagramu. Czy jest coś jeszcze, co Ra mógłby zasugerować? Chciałbym też wiedzieć, czy jest coś szczególnego, co Ra mógłby zasugerować w odniesieniu do konkretnego miejsca, które zostało wybrane na nową lokalizację.

Ra: Jestem Ra. Skanujemy ostatnie konfiguracje pamięci pytającego.

Po pierwsze, w tym mieszkaniu doszło do mniej niż harmonijnej interakcji. Dynamika tej interakcji była wystarczająco silna, aby przyciągnąć niższy myślokształt. Dlatego proponujemy posolenie i rytualne oczyszczenie wodą święconą wszystkich okien i drzwi, które oferują dostęp do mieszkania lub jakichkolwiek jego budynków gospodarczych.

Ponadto sugerujemy powieszenie pokrojonego ząbka czosnku w części pokoju, która mieściła tych, których radość zamieniła się w ciemniejszą emocję, koncentrując się na obszarze, który nazywamy mokrym barem, również pomieszczeniem przeznaczonym do spania, które można znaleźć w pobliżu kuchni.

Odpowiednie słowa używane do pożegnania się z tymi z niższego astrala powinny być używane w związku z wieszaniem ząbków czosnku na okres około 36 godzin. Uważamy, że jest to równoważne dwóm okresom nocnym i jednemu oświetlonemu. Powinno to oczyścić dom tak, do tego stopnia, że będzie neutralny w swoich wibracjach.

Sugerujemy, abyście poprosili tę żywą istotę, aby była teraz przyjazna i chłonna dla wibracji harmonii, miłości i dziękczynienia, które ta grupa będzie następnie, w miarę postępu doświadczenia inkarnacyjnego, ofiarować miejscu zamieszkania.*

95.5 Pytający: Zakładam, że wodę święconą przygotowalibyśmy tak samo jak wodę do picia przez instrument po sesji, a następnie tą wodą przecierali okna i drzwi... prawdopodobnie trzeba to zrobić w wiadrze. I chciałbym wiedzieć, czy to jest poprawne i co oznacza solenie okien i drzwi?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, możecie sami pobłogosławić wodę lub poprosić o tak zwaną wodę święconą z dowolnego błogosławionego miejsca; to znaczy pobłogosławioną przez intencję.

Po drugie, wodę należy ostrożnie strzepnąć z palców wzdłuż progów wszystkich okien i drzwi po ich otwarciu.

Po trzecie, przed pokropieniem tym oczyszczającym, błogosławiącym sakramentem wody, sól należy nasypać wzdłuż tych progów w linii i ponownie pozwolić istnieć w tej konfiguracji przez 36 do 48 godzin.

Wtedy dziewicza miotła może rytualnie wymiatać sól z każdego okna i drzwi, wymiatając za każdym pociągnięciem mniej szczęśliwe wibracje w mieszkaniu, które mogą mieć trudności z koegzystencją z waszą grupą.

95.6 Pytający: Zakładam, że masz na myśli, że sól powinniśmy kłaść tylko na drzwiach zewnętrznych, a nie na drzwiach wewnętrznych domu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Nie jesteśmy w stanie wyrazić natury soli, wody i czosnku wystarczająco jasno, aby poinformować was o skuteczności, z jaką sól absorbuje wibracje, które zostały poproszone o wejście w sól, gdy sól otrzymała wodę. Nie potrafimy wyrazić w pełni magicznej natury waszej wody ani nie potrafimy wyrazić podobieństwa i atrakcyjności krojonego czosnku dla niższych form astralnych. Atrakcyjność jest negatywna i żadna forma astralna w służbie sobie nie zaakceptuje współistnienia z pokrojonym czosnkiem.

Dlatego proponujemy te sugestie. Prosimy również, aby miotła była czysta, a czosnek spalony. Najskuteczniejsze jest dziewictwo miotły.

95.7 Pytający: Pozwól mi sprawdzić, czy scenariusz jest poprawny. Powtórzę moją wersję tego. Czosnek, świeżo ścięty czosnek powiesilibyśmy w obszarze barku oraz w obszarze sypialni przylegającym do kuchni. Posolilibyśmy wszystkie parapety okienne i wszystkie parapety w ścianach zewnętrznych, a następnie pokropilibyśmy wodą święconą z palców wszystkie zasolone obszary. Wypowiadalibyśmy wtedy odpowiednie słowa, by pożegnać niższe astrale. Tych słów nie jestem pewien. Czy Ra skomentowałby scenariusz, który właśnie przedstawiłem?

Ra: Jestem Ra. Twoje zrozumienie naszych sugestii jest dobre. Zauważamy, że sól należy wsypywać w linii prostej bez przerw. Istnieją różne rytualne słowa błogosławieństwa i pożegnania z istotami, takimi jakie usuwacie. Możemy zaproponować następujące:

Kiedy sól zostanie wysypana, możesz powtórzyć: „Chwalmy Jednego Stwórcę, który dał soli możliwość znalezienia nowego domu tym przyjaciołom, z którymi chcemy się pożegnać”.

Kropiąc wodą możesz powiedzieć: „Dziękujemy Jedynemu Stwórcy za dar wody. Nad nim Stwórca porusza Swoją ręką i pobudza Swoją wolę, aby się stało”.

Zawieszaniu pokrojonego czosnku mogą towarzyszyć słowa: "Chwalimy Jednego Stwórcę za dar czosnku i błogosławimy jego zdolność do ofiarowania tym przyjaciołom, których chcemy pożegnać, strzałkę, która wskazuje im drogę wyjścia".

Po zakończeniu zamiatania możesz powiedzieć: „Wychwalamy Jednego Stwórcę i dziękujemy za duchową czystość tego miejsca zamieszkania”.

Podczas spalania czosnku możesz powiedzieć: „Dziękujemy Jednemu Stwórcy za dar duchowej czystości w naszym miejscu zamieszkania i pieczętujemy odejście wszystkich, którzy odeszli tym wyjściem, poprzez konsumpcję* tej substancji”.

95.8 Pytający: Czy jakiekolwiek inne miejsce jest bardziej odpowiednie do wieszania czosnku w pokojach; na przykład nad oknami czy coś takiego? Wiem, że ma wisieć w okolicy baru, ale chodziło mi o sypialnię. Czy istnieje inne bardziej odpowiednie miejsce?

Ra: Jestem Ra. Okna i drzwi są najbardziej odpowiednie, a ponadto sugerujemy solenie i spryskiwanie dowolnych drzwi, które mogą prowadzić gdzie indziej niż poza mieszkanie, aby dać istotom zrozumienie, że nie są one pożądane w innym miejscu mieszkania.

95.9 Pytający: Dobrze, rozumiem, że czosnek ma być używany przy barze i w sypialni, która jest blisko kuchni i ma wyjście na zadaszenie. Jeśli się nie mylę, to jedyne dwa miejsca, w których można użyć czosnku: bar i to pomieszczenie z wyjściem na wiatę. Zgadza się, prawda?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

95.10 Pytający: Chcielibyśmy wybrać najbardziej odpowiednie pomieszczenie do poświęcenia dla kontaktu Ra. I nie będziemy korzystać z tej sypialni, mimo że ją posprzątaliśmy. Wyobrażam sobie, że lepiej byłoby jej nie używać. Nie jestem pewny. Ale czy jest jakiś pokój, który byłby najbardziej odpowiedni, który Ra mógłby wskazać?

Ra: Jestem Ra. Kiedy zakończycie swoją pracę, mieszkanie będzie jak mieszkanie dziewicze w magicznym sensie. Możecie wybrać tę część mieszkania, która wydaje się wam odpowiednia, a kiedy już ją wybierzecie, możecie zacząć od tego samego rodzaju przygotowania miejsca, z którym byliście zaznajomieni w tym miejscu zamieszkania.

95.11 Pytający: Zakładam, że nowo wybrane miejsce spełnia parametry dla najlepszego kontaktu na zewnątrz domu i chciałbym w tym momencie zapytać Ra, czy są jakieś sugestie odnośnie zewnętrza domu?

Ra: Jestem Ra. Mieszkanie wydaje się być otoczone drzewami i polami waszej wsi. To jest do przyjęcia.

Sugerujemy ogólną zasadę przygotowania każdej części waszego otoczenia, która najlepiej pasuje do każdego w grupie, z pięknem, które każdy może uważać za odpowiednie. W ogrodnictwie i dbaniu o otoczenie jest wiele błogosławieństw, ponieważ kiedy dokonuje się tego z miłości do stworzenia, kwiaty, rośliny i małe zwierzęta drugiej gęstości są świadome tej służby i zwracają ją.

95.12 Pytający: Na jednym końcu domu znajdują się cztery boksy, które były zajęte przez konie. Czy byłoby właściwe lub konieczne modyfikowanie w jakikolwiek sposób stanu tego obszaru, mimo że znajduje się on poza częścią mieszkalną domu?

Ra: Jestem Ra. W tym obszarze nie zgromadzono niepożądanej negatywnej energii. Dlatego dopuszczalne jest fizyczne oczyszczenie.

95.13 Pytający: Czy jest jakiś inny komentarz by zamknąć ten obszar pytań na temat nowej lokalizacji, który Ra mógłby zrobić, inny niż komentarze już zgłoszone do nowej lokalizacji lub jakiejkolwiek jej części?

Ra: Jestem Ra. Cieszymy się, że zadano nam to pytanie, ponieważ nastąpiła koncentracja negatywnych wzorców myślowych w kierunku od północy do 10° od północy, około 45 tego, co nazywacie jardami, rozciągało się na wszystkie cztery kierunki w kształcie prostokąta, ale nieregularnego kształtu.

Prosimy, aby czosnek został nawleczony około 60-70 stóp poza najdalszą krawędź tego obszaru, która znajduje się około 57 jardów od miejsca zamieszkania w kierunku od północy do 10° od północy. Sugerujemy, aby zawiesić czosnek w lejku, tak aby energia była ściągana na południowy, mniejszy koniec lejka i przekazywana na północ, z dala od mieszkania. Procedura powieszenia będzie jedną z metod testowania waszej pomysłowości, ale istnieje kilka sposobów na zawieszenie substancji i dobrze jest to zrobić.

95.14 Pytający: Wyobrażam sobie tekturowy lejek o długości około trzech stóp, a następnie mniejszy tekturowy lejek o tej samej konfiguracji wewnątrz tego lejka; czosnek umieszczony między dwiema kartonowymi powierzchniami, tak aby czosnek był w rzeczywistości lejkiem samego czosnku, a następnie utrzymywany na miejscu przez dwa kartonowe stożki: mniejszy koniec stożka jest w kierunku domu, otwarty lub większy koniec jest z dala od domu.

Chciałbym też mieć pewność, że dokładnie znam pozycję, o której mówimy, wybierając konkretny punkt na domu, na przykład drzwi wejściowe (drzwi z daszkiem rozciągającym się od frontu domu) i biorąc z tego kierunek. Podejrzewam, że kierunek jest skierowany do góry, w kierunku drogi prowadzącej z posesji, a dokładny pomiar od klamki do środka obszaru negatywności, o którym mówimy, byłby pomocny. Czy Ra skomentowałby to, co właśnie powiedziałem?

Ra: Jestem Ra. Pracowaliśmy od drugiej strony mieszkania. Jednakże dokładna odległość nie jest ważna ze względu na uogólnioną naturę astralnych pozostałości. Kurs będzie przebiegał około 10° na wschód od północy do 5° na wschód od północy. To nie jest kurs, przy którym absolutna skrupulatność musi być najważniejsza. Odległość jest w przybliżeniu taka, jak podano.

Jeśli chodzi o wieszanie czosnku, to wiatr musi być w stanie go owiewać. W związku z tym struktura, którą przewidziano, jest mniej niż optymalna. Możemy zasugerować naciąg między dwoma umieszczonymi słupkami po obu stronach lejka nawleczonych ząbków czosnku.

95.15 Pytający: Czy aby zrobić ten lejek ząbków czosnku, czy siatka druciana, taka jak siatka dla drobiu, która ma małe calowe oczka kwadratowe, lub coś podobnego w kształcie stożka, do którego przyczepiony jest czosnek wszystko wokół niego, z małym końcem w kierunku domu, a otwartym z dala od niego, rozpiętym między dwoma słupkami. Czy byłoby to właściwe, czy też wiatr musi owiewać bardziej?

Ra: Jestem Ra. To jest właściwe. Widzicie, że w tym przypadku centrum negatywności jest takie, jak opisano, ale w ten sposób nastąpi ogólne oczyszczenie mieszkania i jego areału.

Jednym z działań, które możecie podjąć, aby poprawić skuteczność oczyszczania środowiska, jest chodzenie po obwodzie z otwartym ząbkiem czosnku w dłoni, machanie ząbkiem. Żadne słowa nie muszą być wypowiadane, chyba że każdy zechce cicho lub ustnie wypowiedzieć te słowa, które wcześniej podano dla czosnku.

95.16 Pytający: Czy jest jakaś inna rzecz, którą możemy zrobić, aby przygotować to nowe miejsce na parametry bytu i komunikacji z Ra w naszych własnych warunkach bytowych lub mieszkalnych, które byłyby właściwe, o czym Ra mógłby w tym czasie wspomnieć?

Ra: Jestem Ra. Nie ma bardziej szczegółowych sugestii dotyczących konkretnej lokalizacji, którą rozważasz.

Ogólnie rzecz biorąc, czystość jest najbardziej pomocna. Najbardziej pomocne jest usunięcie z kompleksu umysłu tych myśli, które nie są harmonijne. A najbardziej pomocne są te praktyki, które zwiększają wiarę i wolę, aby Duch wykonał Swoją pracę.*

95.17 Pytający: Czy po zrealizowaniu sugestii dotyczących oczyszczenia posesji Ra przewiduje, że nasz kontakt z Ra będzie równie sprawny w odniesieniu do parametrów lokalizacji w tamtym konkretnym miejscu, jak w tym konkretnym miejscu?

Ra: Jestem Ra. Wszystkie miejsca, w których ta grupa mieszka w miłości i dziękczynieniu, są dla nas do przyjęcia.

95.18 Pytający: Dziękuję. Zadano pytanie, które teraz zadam. Czy w przetwarzaniu katalizatora snów istnieje uniwersalny język nieświadomego umysłu, który można wykorzystać do interpretacji znaczenia snów? A może każda istota ma unikalny język nieświadomego umysłu, którego może używać do interpretacji znaczenia snów?

Ra: Jestem Ra. Istnieje coś, co można by nazwać częściowym słownikiem snów ze względu na wspólne dziedzictwo wszystkich kompleksów umysłu/ciała/ducha. Ze względu na unikalne doświadczenia wcielenia każdej istoty, istnieje nakładka, która staje się coraz większą częścią słownictwa snów, w miarę jak istota zdobywa doświadczenie.

95.19 Pytający: Dziękuję. Podczas ostatniej sesji powiedziałeś, że niedojrzały mężczyzna spotyka kobietę w związku z tym, co wydarzyło się z powodu zasłony: że wymiana informacji była zupełnie inna. Czy mógłbyś podać przykład wymiany informacji przed zasłoną w tym samym przypadku?

Ra: Jestem Ra. Biorąc pod uwagę ten sam przypadek — to znaczy przypadkowe podniecenie seksualne w czerwonym promieniu aktywowane zarówno u mężczyzny, jak i kobiety — komunikacja byłaby o wiele bardziej prawdopodobna w celu zaspokojenia tego seksualnego impulsu czerwonego promienia. Kiedy to nastąpi, inne informacje, takie jak nazewnictwo, można było przekazać z wyraźną percepcją.

Należy zauważyć, że katalizator, który może być przetworzony przez doświadczenie przed zasłonięciem, jest nieznaczny w porównaniu z katalizatorem oferowanym całkowicie oszołomionym mężczyznom i kobiecie po zasłonie. Zamieszanie, jakie stwarza ta sytuacja, choć jest uproszczona, jest reprezentatywne dla skuteczności rozszerzenia procesów katalitycznych zachodzących po zasłonięciu.

95.20 Pytający: Dla warunku spotkania po procesie zasłaniania, którakolwiek istota wybierze jako funkcję swoich wcześniejszych uprzedzeń (lub, powiem, wybierze jako funkcję karty czwartej, Doświadczenie) sposób, w jaki podejdzie lub poradzi sobie z sytuacją w odniesieniu do polaryzacji, a zatem najprawdopodobniej wytwarza dla siebie więcej katalizatora na wybranej ścieżce polaryzacji. Czy Ra skomentowałby to stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. To stwierdzenie jest poprawne.

95.21 Pytający: Na karcie czwartej podczas ostatniej sesji mówiliśmy o kształcie spódnicy i przyszło nam do głowy, że spódnica istoty reprezentującej archetyp Doświadczenia jest przedłużona w lewo, aby wskazać, że inne jaźnie nie byłyby w stanie zbliżyć się do tej istoty, gdyby wybrała lewą ścieżkę. Nastąpiłoby większe oddzielenie go od innych jaźni. Natomiast gdyby wybrał ścieżkę prawą, separacji byłoby znacznie mniej. Czy Ra skomentowałby tę obserwację?

Ra: Jestem Ra. Student jest spostrzegawczy.

95.22 Pytający: I wydaje się, że kwadrat, na którym siedzi istota, który jest prawie całkowicie czarny, jest reprezentacją materialnej iluzji, a biały kot strzeże prawej ścieżki, która jest teraz oddzielona w doświadczeniu od lewej strony. Czy Ra skomentowałby tę obserwację?

Ra: Jestem Ra. O uczniu, twój wzrok prawie dostrzega to, co było zamierzone. Jednakże polaryzacje nie potrzebują opiekunów. Po co więc, uczniu, strażnik?

95.23 Pytający: Chciałem powiedzieć, że istota jest chroniona na prawej ścieżce (po jej wybraniu) przed skutkami materialnej iluzji, które mają negatywną polaryzację. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. To jest dokładne postrzeganie naszych zamiarów, uczniu. Możemy zauważyć, że wielki kot strzeże wprost proporcjonalnie do czystości manifestacji intencji i czystości wewnętrznej pracy wykonywanej na tej ścieżce.

95.24 Pytający: Z tego stwierdzenia interpretuję następujące znaczenie: Że jeśli Doświadczenie Umysłu w wystarczającym stopniu wybrało ścieżkę prawej ręki – jako że w wyborze ścieżki prawej ręki dąży się do całkowitej czystości – wówczas zbliża się również do całkowitej odporności na działanie katalizatora ścieżki lewej ręki. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niezwykle spostrzegawcze. Poszukiwacz, który wybrał czysto drogę służenia innym, z pewnością nie będzie miał wariantu pozornego doświadczenia wcielenia. W waszej iluzji nie ma zewnętrznego schronienia przed porywami, podmuchami i zamieciami szybkiego i okrutnego katalizatora.

Jednakże dla czystych wszystko, co napotykają, mówi o miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Najokrutniejszy cios jest widziany w otoczeniu oferowanych wyzwań i możliwości, które nadchodzą. W ten sposób wielka intensywność światła jest utrzymywana wysoko nad kimś takim, aby wszelka interpretacja mogła być widziana jako chroniona przez światło.

95.25 Pytający: Nieraz zastanawiałem się nad działaniem losowego i zaprogramowanego katalizatora w stosunku do istoty o bardzo silnej polaryzacji pozytywnej lub negatywnej. Czy któraś z nich byłaby w dużym stopniu wolna od losowych katalizatorów, takich jak wielkie katastrofy naturalne, działania wojenne lub coś w tym rodzaju, które generują dużo losowych katalizatorów w fizycznym sąsiedztwie wysoce spolaryzowanej istoty? Czy zatem ten wielki kot ma wpływ na taki losowy katalizator na prawej ścieżce?

Ra: Jestem Ra. W dwóch przypadkach tak jest:

Po pierwsze, jeśli zaistniał przedinkarnacyjny wybór, żeby np. nie odbierać życia w służbie grupie kulturowej, wydarzenia wypadną w sposób ochronny.

Po drugie, jeśli jakakolwiek istota jest w stanie całkowicie przebywać w jedności, jedyną szkodą, jaka może jej się przydarzyć, jest zmiana zewnętrznego, fizycznego pojazdu żółtego promienia w bardziej wypełniony światłem pojazd kompleksu umysłu/ciała/ducha poprzez proces śmierci. Wszelkie inne cierpienie i ból są niczym dla kogoś takiego.

Możemy zauważyć, że taka doskonała konfiguracja kompleksów umysłu, ciała i ducha podczas przebywania w wehikule trzeciej gęstości jest niezwykle rzadka.

95.26 Pytający: Czy mam zatem rozumieć, że nie ma żadnej ochrony, jeśli Doświadczenie Umysłu stało się negatywne i podąża się negatywną ścieżką? Każdy losowy katalizator może wpływać na osobę spolaryzowaną negatywnie w zależności od statystycznej natury losowego katalizatora. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Możecie zauważyć niektóre z waszych ludów, które w tym węźle przestrzeni/czasu poszukują miejsc do przetrwania. Wynika to z braku ochrony, gdy przywołuje się służbę sobie.

95.27 Pytający: Możliwość, że nogi istoty z karty czwartej znajdują się w przybliżeniu pod kątem prostym, powiązano z tesseraktem* — wspomnianym w znacznie wcześniejszej sesji przez Ra* — jako kierunkiem transformacji z przestrzeni/czasu do czasu/przestrzeni i myślałem, że prawdopodobnie może to być również powiązane z anchem. Czy w jakikolwiek sposób mam rację w tej obserwacji?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie zapytanie tej pracy, gdyż energia transferowana zanika.

Najbardziej spostrzegawcza jest obserwacja kątów prostych i ich znaczenia transformacyjnego. Każdy z obrazów prowadzących do Przemian Umysłu, Ciała i Ducha – i ostatecznie do wielkiego transformującego Wyboru – ma coraz większą intensywność rosnącej artykulacji koncepcji; to znaczy, że każdy obraz, w którym znajdujesz ten kąt, może być coraz bardziej postrzegany jako coraz ostrzejszy głos okazji do wykorzystania każdego zasobu – czy to Doświadczenia, które teraz obserwujesz, czy kolejne obrazy – do wielkiej pracy adepta, która buduje w kierunku transformacji za pomocą obfitego wahadłowca ducha do inteligentnej nieskończoności.

Proszę zadawać wszelkie krótkie pytania w tej przestrzeni/czasie.

95.28 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Obserwujemy niewielkie pogorszenie zniekształceń strony grzbietowej. Wynika to z charakteru początkowego użytkowania wirujących wód. Trudności są fizycznie uwydatnione, gdy wirujące wody zaczynają wspomagać muskulaturę otaczającą węzły zniekształceń. Zachęcamy do używania wirujących wód i zauważamy, że całkowite zanurzenie w nich jest nieco bardziej skuteczne niż obecnie stosowana technika.

Prosimy, aby grupa wsparcia starała się pomóc instrumentowi w pamiętaniu o zachowaniu energii fizycznej i nie wydatkowaniu jej na ruchy związane z pakowaniem, jak nazywacie to działanie, oraz przemieszczanie się pomiędzy lokalizacjami geograficznymi na waszej sferze.

Ustawienia są doskonałe. Wszystko jest dobrze.

Zostawiamy was chlubiących się miłością i światłem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie zatem naprzód, radując się potężnym pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

96 ⇒

⇐ 94

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy