95 ⇒

⇐ 93

Prawo Jedności Sesja 94

Ukryj menu

26 sierpnia 1982

94.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

94.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Następuje niewielki wzrost deficytu energii fizycznej. To nie jest istotne. Wszystko inne jest jak przy poprzednim pytaniu.

94.2 Pytający: Mam tu pytania od instrumentu. Po pierwsze: „Czy nasz przyjaciel z piątej gęstości jest odpowiedzialny za skrajne zniekształcenie instrumentu w kierunku bólu podczas i tuż po sesjach?”

Ra: Jestem Ra. Tak.

94.3 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, czego nie robimy, aby zaradzić tej sytuacji, aby instrument nie odczuwał tego bólu lub aż tak bardzo?

Ra: Jestem Ra. Niewiele można zrobić ze względu na zespół wcześniej istniejących zniekształceń. Zniekształcenia mają potrójne źródło:

Istnieje, powiedzmy, mniej niż odpowiednia praca waszych chirurgów, która pozwala na różne zniekształcenia w obszarze lewego nadgarstka.

Istnieje zniekształcenie zwane układowym toczniem rumieniowatym, które powoduje, że mięśnie dolnego lewego i prawego ramienia pozwalają na zniekształcenia w normalnej, powiedzmy, konfiguracji obu.

Na koniec, jest uszkodzenie nerwu, zwłaszcza po lewej stronie, ale w obu przydatkach od ujścia klatki piersiowej.

W trakcie zachowania na jawie może reagować na różne sygnały wywołujące ból, alarmując w ten sposób kompleks umysłowy, który z kolei porusza kompleks fizyczny w wielu subtelnych konfiguracjach, które łagodzą różne zniekształcenia. Wasz przyjaciel pozdrawia te zniekształcenia, jak już zostało powiedziane, tuż przed rozpoczęciem pracy.

Jednakże w czasie pracy instrument nie jest wyposażony w pojazd chemiczny żółtego promienia, a tym samym wiele małych ruchów, które mogłyby najskuteczniej pomóc w zmniejszeniu tych zniekształceń, nie jest możliwe. Ra musi dokładnie zbadać mentalne konfiguracje kompleksu umysłu, aby dokonać nawet najbardziej zwyczajnej manipulacji. Nie jest naszą umiejętnością posługiwanie się pojazdem żółtego promienia.

Ciężar okrycia ma w niektórych przypadkach pewien szkodliwy wpływ na te zniekształcenia i dlatego wspomnieliśmy, że jest pewna mała rzecz, którą można zrobić; to jest obramowanie tego, co podnosi nieco okrycie z ciała. Aby zrekompensować utratę ciepła, wskazane byłoby wtedy noszenie materiału ocieplającego ręczne przydatki.

94.4 Pytający: Od razu przychodzi mi na myśl instrument, który ma na sobie długą bieliznę pod szatą, którą teraz nosi i niezwykle lekką, białą narzutę. Czy to byłoby satysfakcjonujące?

Ra: Jestem Ra. Ze względu na brak promieniującej energii fizycznej tego instrumentu sugerowana jest cięższa osłona.

94.5 Pytający: W swoim oświadczeniu, tuż na początku, powiedziałeś „niewystarczająca twoja praca” i było słowo, którego w ogóle nie zrozumiałem. Czy znasz słowo, które próbuję zrozumieć?

Ra: Jestem Ra. Nie.

94.6 Pytający: Zatem będziemy musieli poczekać, aż przepiszemy materiał. Zakładam, że nasz negatywny przyjaciel z piątej gęstości nie powoduje zniekształceń przez cały czas tylko dlatego, że chce podkreślić fakt, że instrument zostanie zniekształcony tylko wtedy, gdy spróbuje jednej z tych czynności w służbie innym, a zatem usiłuje stłumić pracę. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Niepoprawna część jest taka: istota, o której mówisz, uznała swoją moc za mniej niż wystarczającą do przeprowadzenia ciągłego ataku na fizyczny pojazd tego instrumentu i wybrała, powiedzmy, bardziej efektywne węzły przestrzeni/czasu doświadczenia tego instrumentu w zakresie jego służby.

94.7 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego czułem się tak bardzo zmęczony przy kilku ostatnich okazjach?

Ra: Jestem Ra. Zostało to omówione w poprzednim materiale.*

Kontakt, którego teraz doświadczasz, kosztuje pewną ilość energii, którą każdy z grupy zamanifestował w obecnym wcieleniu. Chociaż ciężar tego kosztu spada na instrument, to jest on przyozdobiony przedinkarnacyjnym projektem z lekką i radosną zbroją wiary i woli w znacznie bardziej świadomym stopniu niż większość kompleksów umysłu/ciała/ducha jest w stanie się cieszyć bez większego treningu i inicjacji.

Ci z grupy wsparcia oferują również esencję woli i wiary w służbę innym, wspierając instrument, gdy całkowicie oddaje się on służbie Jednemu Stwórcy. Dlatego też każdy z grupy wsparcia doświadcza również zmęczenia duchowego, które jest nie do odróżnienia od deficytu energii fizycznej, z tym wyjątkiem, że jeśli każdy eksperymentuje z tym zmęczeniem, każdy odkryje energię fizyczną w jej zwykłym zniekształceniu.

94.8 Pytający: Dziękuję. Naprawdę nie chciałem wracać do poprzedniego materiału. Powinienem był sformułować pytanie dokładniej, aby... tego się spodziewałem. Próbowałem uzyskać potwierdzenie, na to co podejrzewam. Od teraz będę bardziej ostrożny w zadawaniu pytań.

Od instrumentu mamy pytanie: „Podczas wakacji odkryłam wiele o sobie, czego wcześniej nie wiedziałem świadomie. Wydaje mi się, że opieram się na duchowych darach danych przy narodzinach i nigdy nie poświęciłam czasu na poznanie mojego ludzkiego ja, które wydaje się być dzieckiem, niedojrzałym i irracjonalnym. Czy tak jest?"

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne.

94.9 Pytający: Potem mówi: „Jeżeli tak jest, to wydaje się to być częścią zagadki o sposobie bycia, o którym mówił Ra. Obawiam się, że jeśli nie uda mi się pracować nad moimi ludzkimi zniekształceniami, będę odpowiedzialna za utratę kontaktu. Jednak również Ra sugeruje, że nadmierne poświęcenie się jakimkolwiek wynikom jest niemądre. Czy Ra mógłby skomentować te myśli?"

Ra: Jestem Ra. Skomentujemy ogólnie, najpierw pytanie o kontakt, które ponownie wskazuje, że instrument patrzy na kompleks umysłu/ciała/ducha z uprzedzeniem.

Każdy kompleks umysłu/ciała/ducha, który poszukuje, prawie na pewno będzie wykazywał niedojrzałe i irracjonalne zachowania. Bywa też tak, że ta istota – jak i prawie wszyscy poszukiwacze – wykonała w ramach doświadczenia inkarnacyjnego poważną pracę i rzeczywiście rozwinęła dojrzałość i racjonalność. Można zauważyć, że ten instrument nie dostrzega tego, co zostało dokonane, a widzi tylko to, co pozostaje do wykonania. Rzeczywiście, każdy poszukiwacz, który odkryje w sobie ten kompleks mentalnych i mentalno-emocjonalnych zniekształceń, powinien zastanowić się nad możliwą nieskutecznością osądu.

Zbliżając się do drugiej części zapytania, dostrzegamy możliwość naruszenia wolnej woli. Wierzymy jednak, że możemy udzielić odpowiedzi w granicach Prawa Pomieszania.

Ten konkretny instrument nie był szkolony ani nie studiował, ani nie pracował w żadnej dyscyplinie, aby móc skontaktować się z Ra. Mogliśmy, jak wielokrotnie mówiliśmy, skontaktować się z tą grupą za pomocą tego instrumentu ze względu na czystość oddania tego instrumentu w służbie Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy, a także ze względu na ogromną ilość harmonii i akceptacji, jaką każdy z was cieszył się w grupie; sytuacja ta umożliwia grupie wsparcia funkcjonowanie bez znaczących zniekształceń.

Jesteśmy pokornymi posłańcami. Jak jakakolwiek myśl może być przyjęta przez instrument co do woli Stwórcy?

Dziękujemy tej grupie, że możemy przez nią przemówić, ale przyszłość jest zamglona. Nie wiemy, czy nasz geste może, po ostatniej pracy, być kompletny.

Czy zatem instrument może przez chwilę pomyśleć, że przestanie służyć Jednemu Nieskończonemu Stwórcy? Prosimy, aby instrument rozważył te zapytania i obserwacje.

94.10 Pytający: Na poprzedniej sesji padło stwierdzenie, że wiele jest przesłonięte dla nawet pozornie wyraźnej obserwacji. Czy Ra rozwinąłby to, co oznaczało to stwierdzenie? Zakładam, że oznacza to zasłonięcie tego wszystkiego, co znajduje się poza granicami tego, co nazywamy naszą fizyczną percepcją, mającą związek ze spektrum światła itp., ale wyczuwam też, że jest coś więcej niż to co ukryte. Czy Ra rozwinąłby tę koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy w swoich przypuszczeniach. Rzeczywiście, nie mieliśmy na myśli żadnych sugestii, że fizyczny aparat waszej obecnej iluzji był ograniczony w ramach procesu zasłaniania. Wasze fizyczne ograniczenia są takie, jakie są.

Jednakże, ze względu na wyjątkowe uprzedzenia każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha, czasami zdarzają się całkiem proste przypadki zniekształcenia, gdy nie ma wyraźnej przyczyny takiego zniekształcenia. Posłużmy się przykładem męskiego i niedojrzałego mężczyzny, który spotyka się i rozmawia otwarcie z młodą kobietą, której fizyczna forma ma odpowiednią konfigurację, by wywołać u tej męskiej istoty aktywację podniecenia seksualnego czerwonego promienia.

Wypowiadane słowa mogą dotyczyć prostego tematu, takiego jak nazewnictwo, informacje dotyczące zawodu i różne inne popularne wymiany dźwiękowego kompleksu wibracyjnego. Męska istota jednak wykorzystuje prawie całą dostępną świadomość, jaką posiada, aby rejestrować pożądanie kobiety. Może to dotyczyć również kobiety.

W ten sposób cała wymiana informacji może być bez znaczenia, ponieważ faktycznym katalizatorem jest ciało. Jest to nieświadomie kontrolowane i nie jest świadomą decyzją. Ten przykład jest uproszczony.

94.11 Pytający: Narysowałem mały schemat, na którym po prostu pokazuję strzałkę przedstawiającą katalizator przebijający linię pod kątem prostym do strzałki, którą jest zasłona, a następnie osadzający się w jednym z dwóch magazynów: jeden który nazwałbym na ścieżce prawej strony, jeden na ścieżce lewej strony. I nazwałem te dwa repozytoria dla działania katalitycznego filtrowanego przez zasłonę „Doświadczeniem”. Czy byłaby to bardzo przybliżona analogia sposobu, w jaki katalizator jest filtrowany przez zasłonę, aby stać się doświadczeniem?

Ra: Jestem Ra. Ponownie masz częściowo rację. Głębsze uprzedzenia kompleksu umysłu/ciała/ducha kierują katalizatorem wokół wielu wysp pozytywności i negatywności wyrażonych w archipelagu głębszego umysłu. Jednakże analogia jest błędna, ponieważ nie uwzględnia dalszej polaryzacji, która z pewnością jest dostępna świadomemu umysłowi po tym, jak dostrzeże częściowo spolaryzowany katalizator z głębszego umysłu.

94.12 Pytający: Wydaje mi się, że Doświadczenie Umysłu działałoby w taki sposób, aby zmienić naturę zasłony, tak aby katalizator został przefiltrowany, aby był bardziej akceptowalny w uprzedzeniu, które jest coraz częściej wybierane przez istotę. Na przykład, gdyby istota wybrała ścieżkę prawej ręki, Doświadczenie Umysłu zmieniłoby przepuszczalność zasłony, aby zaakceptować coraz więcej pozytywnego katalizatora, a także ta druga byłaby prawdziwa dla akceptowania bardziej negatywnych, jeśli ścieżka lewej ręki była tą, która była wielokrotnie wybierana. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to nie tylko poprawne, ale ma dalsze konsekwencje. W miarę jak istota wzrasta w doświadczeniu, coraz częściej wybiera pozytywną interpretację katalizatora, jeśli znajduje się na ścieżce służenia innym oraz negatywne interpretacje katalizatora, jeśli jej doświadczenie było na ścieżce służenia sobie.

94.13 Pytający: Wtedy zaprojektowany przez Logos mechanizm działania katalizatora skutkującego doświadczeniem miał być samoprzyspieszający w tym sensie, że wytworzy ten proces, że tak powiem, zmiennej przepuszczalności, który był funkcją wybranej ścieżki. Czy to adekwatne stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. W pojęciach, które właśnie omówiliśmy, nie ma zmiennej przepuszczalności. Poza tym masz rację.

94.14 Pytający: Potrafię zrozumieć, używając znowu kiepskiego określenia, konieczność archetypu dla Katalizatora lub modelu dla Katalizatora Umysłu, ale jaki jest powód posiadania planu lub modelu Doświadczenia Umysłu inny niż ten prosty model podwójnego repozytorium katalizatora negatywnego i pozytywnego? Wydawało mi się, że Pierwsze Zniekształcenie Wolnej Woli byłoby lepsze, gdyby nie powstał żaden model doświadczenia. Jestem nieco zdezorientowany tym. Czy możesz to wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. Twoje pytanie jest z pewnością interesujące, a zdezorientowanie, miejmy nadzieję, produktywne. Nie możemy uczyć się/nauczać za ucznia. Zwrócimy tylko uwagę na, tak jak poprzednio* , atrakcyjność różnych archetypów dla mężczyzn i kobiet. Sugerujemy, że ta linia rozważań może okazać się produktywna.

94.15 Pytający: W czwartym archetypie karta przedstawia mężczyznę, którego ciało jest zwrócone do przodu. Zakładam, że świadczy to o tym, że Doświadczenie Umysłu sięgnie po katalizator. Niemniej jednak, twarz jest po lewej stronie, co wskazuje na to, że sięgając po katalizator, katalizator negatywny będzie bardziej widoczny w swojej mocy i działaniu niż pozytywny. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Archetyp Doświadczenia Umysłu nie sięga, o uczniu, lecz mocnym autorytetem pojmuje to, co jest mu dane. Pozostała część twoich uwag jest spostrzegawcza.

94.16 Pytający: Doświadczenie siedzi na kwadracie materialnej iluzji, który jest pokolorowany znacznie ciemniej niż na karcie trzeciej. Jednakże w środku jest kot. Domyślam się, że w miarę zdobywania doświadczenia rozumie się drugą gęstość iluzji, a negatywne i pozytywne aspekty są rozdzielone. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Ta interpretacja różni się znacznie od intencji Ra. Zwracamy uwagę na kulturowe znaczenie wielkiego kota, który strzeże. Czego, uczniu, strzeże? I z jaką oriflamą* rozjaśnia ciemność manifestacji?

Rzeczywiście, polaryzacje są obecne; oddzielenie nie istnieje, chyba że poprzez przesiewanie, które jest wynikiem kumulującego się doświadczenia. Inne wrażenia były zamierzone przez tę konfigurację obrazu siedzącego z mlecznobiałą nogą i spiczastą stopą.

94.17 Pytający: Jakie było ostatnie słowo, które przekazał Ra? Nie dosłyszałem go.

Ra: Jestem Ra. Powiedzieliśmy kompleks wibracji dźwięku, stopa. Z powodu błysków bólu czasami jesteśmy mniej niż pewni w mowie. Droga jest jednak otwarta, a warunki do tej pracy pozostają dobre. Proszę kontynuować zapytanie, jeśli wystąpią jakiekolwiek trudności z transmisją.

94.18 Pytający: Na karcie trzeciej stopy kobiecej istoty znajdują się na niestabilnej platformie, co swoim kolorem oznacza podwójną biegunowość. Na karcie czwartej wskazana jedna stopa wskazuje, że jeśli męski byt stanie na palcu, będzie starannie zrównoważony. Druga stopa jest skierowana w lewo. Czy Ra mógłby skomentować moją obserwację, że jeśli istota stanie na tej nodze, będzie bardzo, bardzo starannie wyważona?

Ra: Jestem Ra. Jest to ważna percepcja, ponieważ jest kluczem nie tylko do tego kompleksu koncepcji, ale także do innych.

Można zobaczyć kątownik, który z natury doświadczenia jest rozpostarty jak jedna stopa od bezpiecznego fundamentu, a mimo to – z tej samej natury doświadczenia – jest starannie, precyzyjnie i architektonicznie umieszczony w fundamencie tego kompleksu konceptualnego i w rzeczy samej w archetypowym kompleksie umysłu.

Doświadczenie* ma charakter bardziej efektywnego i przejmującego wyrażania architektury doświadczenia, zarówno kruchości struktury, jak i pewności struktury.

94.19 Pytający: Wydaje mi się, że z konfiguracji tego męskiego bytu na karcie czwartej – który patrzy w lewo, a prawa stopa jest skierowana w lewo – ta karta wskazywałaby, że musisz być w pozycji obronnej w stosunku do ścieżki lewej ręki, bez potrzeby troszczenia się o ochronę w stosunku do ścieżki prawej ręki. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Ponownie, nie jest to sugestia, którą chcieliśmy zaproponować, konstruując ten obraz. Nie można jednak powiedzieć, że postrzeganie jest błędne.

94.20 Pytający: Magiczny kształt znajduje się na prawym brzegu karty, wskazując mi, że znaczenie duchowe znajduje się na prawym brzegu karty, wskazując mi, że doświadczenie duchowe byłoby ścieżką po prawej stronie. Czy Ra mógłby to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Tak. Postać wyraża naturę doświadczenia poprzez przykucie jego uwagi przez coś, co można nazwać katalizatorem po lewej stronie. Tymczasem moc, magia jest dostępna na prawej ścieżce.

Natura doświadczenia jest taka, że uwaga powinna być stale poświęcana różnym odmianom doświadczenia. Te, które są uważane za negatywne lub interpretowane jako negatywne, mogą wydawać się obfite. Wzięcie katalizatora i wymyślenie magicznego, pozytywnego doświadczenia to wielkie wyzwanie. To, co jest magiczne w negatywnym doświadczeniu, nadchodzi znacznie dłużej, powiedzmy, w trzeciej gęstości.

94.21 Pytający: Teraz zarówno trzeci, jak i czwarty archetyp, jak ja to widzę, współpracują ze sobą wyłącznie w celu stworzenia biegunowości w możliwie najefektywniejszy sposób. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie można powiedzieć, że jest to niepoprawne. Proponujemy kontemplację tego kompleksu myślowego.

94.22 Pytający: A zatem przed procesem zasłaniania to, co nazywamy katalizatorem po zasłonięciu, nie było katalizatorem po prostu dlatego, że nie tworzyło skutecznie polaryzacji; ponieważ ten proces ładowania, można by powiedzieć, że nakreśliłem diagram przedstawiający katalizator przechodzący przez zasłonę i stający się spolaryzowanym doświadczeniem, nie działał; ponieważ postrzeganie przez istotę tego, co nazywamy katalizatorem, było postrzegane znacznie wyraźniej jako po prostu doświadczenie Jednego Stwórcy, a nie coś, co było funkcją innych kompleksów umysłu/ciała/ducha. Czy Ra skomentowałby to stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Omawiane koncepcje wydają się bez znaczących zniekształceń.

94.23 Pytający: Dziękuję. Następnie spodziewamy się, że na karcie numer cztery zobaczymy wynik działania katalitycznego, a tym samym lepszą definicję między ciemnymi i jasnymi obszarami. Na tej karcie zauważamy, że w niektórych obszarach jest ona zdecydowanie ciemniejsza w niektórych obszarach, a w innych bardziej biała, w sensie ogólnym, niż karta numer trzy, co wskazuje, że nastąpiło rozdzielenie wzdłuż tych dwóch uprzedzeń, a powinno to nastąpić, by móc podążać za planem doświadczenia. Czy Ra mógłby to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy, uczniu.

94.24 Pytający: Ptak na karcie trzeciej wydaje się być teraz zinternalizowany w centrum bytu na karcie czwartej, ponieważ zmienił się z — lot osiągnął wtedy swój cel i stał się częścią, centralną częścią doświadczenia. Czy Ra mógłby to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Ta percepcja jest słuszna, uczniu, ale co uczeń powinien zobaczyć w znaczeniu ptaka?

94.25 Pytający: Domyślam się, że ptak oznacza, że komunikacja, która pojawia się jako katalizator wskazany na karcie trzeciej, jest akceptowana przez kobietę i wykorzystywana, staje się częścią doświadczenia. Wcale nie jestem tego pewien. Czy mam rację?

Ra: Jestem Ra. To nie ma sensu.

94.26 Pytający: Będę musiał nad tym popracować.

Zatem domyślam się, że skrzyżowane nogi istoty w karcie czwartej mają znaczenie podobne do krzyża w anchu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Krzyż utworzony przez żywe kończyny wizerunku oznacza to, co jest naturą kompleksów umysłu/ciała/ducha, które manifestują się w waszej iluzji. Nie ma doświadczenia, które nie zostałoby okupione jakimś wysiłkiem – żaden akt służenia sobie lub innym, który nie ma ceny dla manifestującej istoty, nie jest współmierny do jego czystości.

Wszystkie rzeczy w manifestacji mogą być postrzegane w taki czy inny sposób jako ofiarowujące siebie, aby mogły nastąpić przemiany na poziomie odpowiednim do działania.

94.27 Pytający: Ptak znajduje się w okręgu z przodu istoty na karcie czwartej. Czy miałoby to takie samo znaczenie jak okrągła część ancha?

Ra: Jestem Ra. Jest to wyspecjalizowana forma o tym wymownym kształcie. Specjalizuje się w dużej mierze ze względu na charakter skrzyżowanych nóg manifestacji, o których wcześniej mówiliśmy.*

94.28 Pytający: Istota z karty czwartej nosi spódnicę o dziwnym kształcie. Czy ma znaczenie kształt tej spódnicy?

Ra: Jestem Ra. Tak.

94.29 Pytający: Spódnica jest rozciągnięta w kierunku lewej ręki, ale nieco krótsza w kierunku prawej. Po lewej stronie u pasa istoty wisi czarna torba. Wydaje mi się, że ta czarna torba ma znaczenie zdobywania dóbr materialnych, bogactwa w ramach ścieżki lewej ręki. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Chociaż to znaczenie nie było zamierzone przez Ra jako część tego kompleksu pojęć, uważamy, że interpretacja jest całkiem do przyjęcia.

[Trzydziestosekundowa pauza.]

Jestem Ra. Ponieważ obserwujemy przerwę w pytaniu, skorzystamy z tej okazji, aby powiedzieć, że poziom przekazywanej energii gwałtownie maleje, a jeśli jest to pożądane, zaoferujemy przy tym jeszcze jedno pełne pytanie.

94.30 Pytający: Chciałbym tylko stwierdzić, że ta karta, będąc mężczyzną, wskazywałaby, że w miarę zdobywania doświadczenia umysł staje się motywatorem lub tym, co sięga lub „robi” więcej niż zwykłe doświadczanie przed działaniem katalitycznym. Oznacza to, że umysł ma większą tendencję do kierowania kompleksem umysłu/ciała/ducha.

A poza tym zapytałbym tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. W kontekście Twojego przedostatniego zapytania sugerujemy, abyś ponownie zastanowił się nad kształtem garderoby, którą nosi obraz. Taki strój nie jest naturalny. Kształt jest znaczący i zgodny z Twoim zapytaniem.

Grupa wsparcia dba o instrument. Prosimy o zachowanie ostrożności, ponieważ instrument otrzymał dar zniekształcenia w kierunku skrajnego zimna od przyjaciela z piątej gęstości, który was pozdrawia.

Chociaż można być nie do końca zadowolonym z przyborów, możemy powiedzieć, że wszystko zostało tak starannie przygotowane, jak każdy mógł. Więcej niż to, nikt nie może zrobić. Dlatego dziękujemy każdemu za staranne ustawienia. Wszystko jest dobrze.

Zostawiamy was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Wspaniałego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc, radując się mocą i pokojem Jednego. Adonai.

95 ⇒

⇐ 93

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy