94 ⇒

⇐ 92

Prawo Jedności Sesja 93

Ukryj menu

18 sierpnia 1982

93.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

93.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Zniekształcenia kompleksu fizycznego tego instrumentu znacznie bardziej zbliżają się do tego, co można nazwać poziomem zerowym; to znaczy, że instrument, chociaż nie ma naturalnej energii fizycznej, nie znajduje się tak daleko w zniekształceniach deficytu energii fizycznej. Zniekształcenia energii witalnej są nieco wzmocnione od ostatniego pytania.

93.2 Pytający: Jaka jest pozycja i kondycja naszego negatywnego gościa z piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Ta istota jest z tą grupą, ale jest w stanie spoczynku z powodu pewnego zakłopotania, co do odpowiedniej metody rozszerzenia wybranego przez nią zadania.

93.3 Pytający: Dziękuję. Wcześniej stwierdziliśmy, że podstawą naszej obecnej iluzji jest koncepcja biegunowości. Chciałbym zapytać, skoro zdefiniowaliśmy te dwa bieguny jako służenie innym i służenie sobie, czy istnieje bardziej kompletna, wymowna lub pouczająca definicja? A może więcej informacji, których nie mamy w tej chwili na dwóch końcach biegunów, które dałyby nam lepszy wgląd w naturę samej polaryzacji?

Ra: Jestem Ra. Jest mało prawdopodobne, że istnieje bardziej zwięzły lub wymowny opis biegunowości trzeciej gęstości niż „służenie innym” i „służenie sobie” ze względu na naturę zniekształceń kompleksu umysłu/ciała/ducha w kierunku postrzegania pojęć odnoszących się do filozofii w ramach etyki lub działalności. Możemy jednak rozważyć polaryzacje, używając nieco odmiennych terminów. W ten sposób dla niektórych można osiągnąć możliwe wzbogacenie wglądu.

Można rozważyć biegunowość z dosłowną naturą, jaką cieszy się fizyczna biegunowość magnesu. Negatyw i pozytyw, z ich właściwościami elektrycznymi, mogą być postrzegane jako takie same w sensie fizycznym.

W tym kontekście należy zauważyć, że zupełnie niemożliwe jest osądzenie biegunowości działania lub istoty, podobnie jak niemożliwe jest osądzenie względnej dobroci biegunów ujemnych i dodatnich magnesu.

Inny sposób spojrzenia na polaryzacje może obejmować pojęcie promieniowania/absorpcji. To, co pozytywne, jest promienne; to, co jest negatywne, jest absorbujące.

93.4 Pytający: A zatem, jeśli dobrze rozumiem, przed procesem zasłaniania polaryzacje elektryczne, polaryzacje promieniowania i absorpcji, wszystkie istniały w jakiejś części stworzenia, ale biegunowość służenia innym/służenia sobie, którą znamy, nie ewoluowała i pojawiła się dopiero po procesie zasłaniania jako dodatek do listy możliwych polaryzacji, można by powiedzieć, że można je było stworzyć podczas tworzenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie.

93.5 Pytający: Czy mógłbyś mnie poprawić?

Ra: Jestem Ra. Opis biegunowości jako służenia sobie i służenia innym od początku naszego stworzenia zamieszkiwał architekturę pierwotnego Logosu. Przed procesem zasłaniania wpływ działań podejmowanych przez umysły/ciała/duchy na ich świadomość nie był namacalny w wystarczająco istotnym stopniu, aby wyrażenie tej polaryzacji było znacząco użyteczne. W okresie, który nazwalibyście czasem, ta ekspresja polaryzacji rzeczywiście działała na rzecz zmiany uprzedzeń umysłów/ciał/duchów, tak aby mogły one w końcu zostać zebrane. Proces zasłaniania sprawił, że polaryzacja stała się o wiele bardziej efektywna.

93.6 Pytający: Mogę zatem poczynić analogię, że gdy pojawia się polaryzacja w atmosferze, która powoduje burze, błyskawice i dużo aktywności, to bardziej żywe doświadczenie można porównać do polaryzacji w świadomości, która tworzy tym bardziej żywe doświadczenie. Czy byłoby to właściwe?

Ra: Jestem Ra. W tej analogii jest płytkość w tym, że uwaga jednej istoty może być skupiona na burzy przez cały czas trwania burzy. Jednak warunki wywołujące burzę nie są stałe, podczas gdy warunki polaryzacyjne są stałe. Biorąc pod uwagę to zastrzeżenie, możemy zgodzić się z twoją analogią.

93.7 Pytający: Z trzecią kartą tarota dochodzimy do pierwszego dodania archetypów po procesie zasłaniania, jak rozumiem. I zakładam, że ten trzeci archetyp jest, że tak powiem, obciążony w taki sposób, aby wywołać, jeśli to możliwe, polaryzację, ponieważ wydaje się to być jednym z podstawowych zadań tego konkretnego Logosu w procesie ewolucyjnym. Czy mam co do tego rację?

Ra: Jestem Ra. Zanim odpowiemy na Twoje pytanie, prosimy o cierpliwość, ponieważ musimy zbadać kompleks umysłowy tego instrumentu, abyśmy mogli spróbować przesunąć lewą część ręczną instrumentu. Jeśli nie uda nam się ukoić bólu, odejdziemy. Prosimy o cierpliwość, kiedy robimy to, co jest właściwe.

[Trzydziestosekundowa pauza.]

Jestem Ra. Nadal będą pojawiać się przebłyski bólu. Jednakże krytyczna część intensywnego bólu została złagodzona przez zmianę pozycji.

Twoje przypuszczenie jest poprawne.

93.8 Pytający: Wydaje się, że na tym rysunku nie ma dużego śladu polaryzacji, z wyjątkiem możliwego zabarwienia wielu kielichów w kole. Część z nich jest w kolorze czarnym, a część kielichów jest biała. Czy oznaczałoby to, że każde doświadczenie zawiera w sobie możliwe negatywne lub pozytywne wykorzystanie tego doświadczenia, które jest losowo generowane przez to pozorne koło fortuny?

Ra: Jestem Ra. Twoje przypuszczenie jest przemyślane. Opiera się jednak na uzupełnieniu kompleksu pojęciowego, który ma astrologiczne pochodzenie. Dlatego prosimy o zachowanie koncepcji polaryzacji, ale uwolnienie kielichów z ich zawężonej formy. Element, z którym masz do czynienia, nie jest w ruchu w swojej pierwotnej formie, ale w rzeczywistości jest wiecznym słońcem, które z ducha świeci ochroną nad wszystkimi katalizatorami dostępnymi od początku złożoności do wnikliwego kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Rzeczywiście, możesz raczej znaleźć biegunowość wyrażoną, po pierwsze, przez wiele możliwości oferowanych w materialnej iluzji, która jest obrazowana przez nie-biały i nie-ciemny kwadrat, na którym siedzi istota z obrazu; po drugie, od pozycji tej istoty. Nie od razu trafia na okazję, ale odwraca wzrok w jedną lub drugą stronę.

Na obrazie zauważysz sugestię, że oferta iluzji często wydaje się sugerować możliwości leżące na ścieżce lewej strony lub jak można by to określić prościej, ścieżce służenia sobie. To jest część natury Katalizatora Umysłu.

93.9 Pytający: Nogi istoty wydają się być na niestabilnej platformie, która jest ciemna z tyłu i jasna z przodu. Domyślam się, że prawdopodobnie to wskazuje, że istota stojąca na tym może kołysać się w dowolnym kierunku, w lewo lub w prawo. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest bardzo spostrzegawcze.

93.10 Pytający: Ptak, jak mniemam, może być posłańcem, dwie ścieżki przedstawione przez położenie skrzydeł, przynosząc katalizator, który może być użyty do polaryzacji na którąś ze ścieżek. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. To słuszne spostrzeżenie, że pozycja skrzydlatej istoty jest znacząca. Bardziej poprawnym postrzeganiem tej istoty i jej znaczenia jest uświadomienie sobie, że kompleks umysłu/ciała/ducha, po nawiązaniu kontaktu ze swoją wzmocnioną jaźnią, rozpoczyna teraz swój lot w kierunku tego wielkiego Logosu, którego poszukuje adept.

Co więcej, natura skrzydlatego stworzenia jest odzwierciedlona zarówno przez trzymającą ją kobietę, jak i symbol kobiety, na której spoczywają stopy postaci; to znaczy, że natura katalizatora jest w przeważającej mierze nieświadomością, pochodzącą z tego, co nie pochodzi z umysłu i co nie ma związku z intelektem, jak go nazywacie, poprzedzającym lub towarzyszącym działaniu katalitycznemu.

Wszystkie zastosowania katalizatora przez umysł to te, które świadomie stosuje się dla katalizatora. Bez świadomej intencji użycie katalizatora nigdy nie jest przetwarzane przez myślenie, przemyślenia i wyobraźnię.

93.11 Pytający: Chciałbym dostać, jeśli to możliwe, przykład działania, które nazywamy Katalizatorem Umysłu u konkretnej osoby przechodzącej ten proces. Czy Ra mógłby podać przykład?

Ra: Jestem Ra. Wszystko, co atakuje twoje zmysły, to katalizator. Mówiąc do tej grupy wsparcia za pośrednictwem tego instrumentu, oferujemy katalizator. Konfiguracje każdego ciała w grupie oferują katalizator poprzez komfort/dyskomfort. W rzeczywistości wszystko, co nie zostało przetworzone, co pojawiło się przed spostrzeżeniem przez kompleks umysłu/ciała/ducha, jest katalizatorem.

93.12 Pytający: Zatem obecnie otrzymujemy katalizator umysłu, ponieważ jesteśmy świadomi komunikacji Ra, a katalizator ciała, ponieważ nasze ciało wyczuwa wszystkie sygnały wejściowe do ciała, tak jak to rozumiem. Ale czy Ra mógłby wtedy opisać katalizator ducha i czy my w tym czasie otrzymujemy również ten katalizator? A jeśli nie, czy Ra może podać przykład?

Ra: Jestem Ra. Katalizator przetwarzany przez ciało jest katalizatorem dla ciała. Katalizator przetwarzany przez umysł jest katalizatorem dla umysłu. Katalizator przetwarzany przez ducha jest katalizatorem ducha. Indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha może użyć dowolnego katalizatora, który pojawi się przed jego zauważeniem – czy to poprzez ciało i jego zmysły, czy poprzez rozmyślanie, czy przez jakiekolwiek inne, bardziej rozwinięte źródło – i użyć tego katalizatora w jego unikalny sposób, aby utworzyć unikalne dla niego doświadczenie, z jego uprzedzeniami.

93.13 Pytający: Czy miałbym rację mówiąc, że archetypem dla Katalizatora Umysłu jest model Logosu dla jego najskuteczniejszego planu działania lub użycia lub działania katalizatora umysłu?

Ra: Jestem Ra. Tak.

93.14 Pytający: Wtedy adept, zapoznając się w każdym przypadku z archetypem Logosu, mógłby najefektywniej wykorzystać plan ewolucji Logosu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. W umyśle archetypowym dysponujemy nie tyle konkretnym planem ewolucji, ile planem lub architekturą natury ewolucji. Może się to wydawać drobnym rozróżnieniem, ale ma to znaczenie dla jaśniejszego postrzegania korzystania z tego zasobu głębokiego umysłu.

93.15 Pytający: Zatem Ra przedstawił obrazy, które znamy teraz jako tarot, aby ówcześni egipscy adepci mogli przyspieszyć swój rozwój osobisty. Czy to prawda i czy był jakiś inny powód, dla którego Ra przedstawiał te obrazy?

Ra: Jestem Ra. Masz rację.

93.16 Pytający: Czy są jakieś inne zastosowania tych obrazów lub kart tarota w jakikolwiek inny sposób niż to, o którym właśnie wspomniałem?

Ra: Jestem Ra. Dla ucznia obrazy tarota stanowią źródło uczenia się/nauczania procesów ewolucji. Dla jakiejkolwiek innej istoty te obrazy są obrazami i niczym więcej.

93.17 Pytający: Szczególnie myślałem o tym, że Ra na wcześniejszej sesji mówił o tarocie jako systemie wróżenia. Czy mógłbyś mi powiedzieć, co miałeś na myśli mówiąc to?

Ra: Jestem Ra. Pod wpływem Chaldejczyków system archetypowych obrazów został włączony przez kapłanów tego okresu do systemu studiów, nauki i wróżbiarstwa opartego na astrologii. To nie był cel, dla którego Ra opracował tarota.

93.18 Pytający: Trzecia karta również pokazuje różdżkę (zakładam, że jest) w prawej ręce; kula u góry ma okrągły magiczny kształt. Czy w jakikolwiek sposób słusznie zgaduję, że Katalizator Umysłu sugeruje możliwe ewentualne użycie magii przedstawionej przez tę różdżkę?

Ra: Jestem Ra. Różdżka ma astrologiczne pochodzenie i jako obraz może zostać uwolniona z jej zawężenia. Sfera mocy duchowej jest w istocie wskazówką, że każda okazja jest brzemienna w najbardziej ekstrawaganckie magiczne możliwości dla dalekowidzącego adepta.

93.19 Pytający: Czy fakt, że ubranie istoty jest przezroczyste, wskazuje na półprzepuszczalność zasłony dla procesu katalitycznego umysłu?

Ra: Jestem Ra. Znowu musimy się zatrzymać.

[Piętnastosekundowa pauza.]

Jestem Ra. Kontynuujemy w nieco mniej niż optymalnych warunkach. Jednakże ze względu na naturę tego instrumentu otwierającego się dla nas, nasza ścieżka jest dość czysta i będziemy kontynuować. Z powodu napadów bólu musimy prosić o powtórzenie ostatniego zapytania.

93.20 Pytający: Zastanawiałem się właśnie, czy przezroczystość szaty na trzeciej karcie wskazuje na półprzepuszczalność zasłony między świadomością a podświadomością?

Ra: Jestem Ra. Jest to przemyślana percepcja i nie można powiedzieć, że jest niepoprawna. Jednakże zamierzona sugestia, ogólnie rzecz biorąc, jest echem naszej wcześniejszej sugestii, że naturą katalizatora jest nieświadomość; to znaczy, zewnętrzny katalizator przechodzi przez zasłonę.

Wszystko, co postrzegasz, wydaje się być świadomie postrzegane. To nie jest prawidłowe przypuszczenie. Wszystko, co postrzegasz, jest nieświadomie postrzegane jako katalizator. Do czasu, powiedzmy, kiedy umysł zaczyna doceniać katalizator, katalizator ten został przefiltrowany przez zasłonę, a w niektórych przypadkach wiele jest zasłonięte w najbardziej pozornie czystej percepcji.

93.21 Pytający: Nie mogę zrozumieć znaczenia węży, które zdobią głowę istoty na tym rysunku. Czy są one od Ra, a jeśli tak, to co oznaczają?

Ra: Jestem Ra. Mają charakter kulturowy. W kulturze, której te wizerunki zostały dane, wąż był symbolem mądrości. Rzeczywiście, dla ogólnego użytkownika tych obrazów być może najdokładniejszą konotacją tej części kompleksów pojęciowych może być uświadomienie sobie, że wąż jest tym, co ma magiczną moc.

W sensie pozytywnym oznacza to, że wąż pojawi się w miejscu promienia indygo na ciele postaci obrazu. Kiedy zamierzona jest negatywna konotacja, można znaleźć węża w centrum splotu słonecznego.

93.22 Pytający: Czy wąż ma jakieś znaczenie? Czy istnieje jakaś polaryzacja węża, którego doświadczamy w tej iluzji?

Ra: Jestem Ra. Zakładamy, że kwestionujesz węża używanego na tych obrazach, a nie formę życia drugiej gęstości, która jest częścią waszego doświadczenia. Forma węża ma znaczenie w kulturze, która współistnieje z waszą własną, ale nie jest waszą własną; to znaczy wąż jako symbol tego, co niektórzy nazywają kundalini i co omówiliśmy w poprzednim materiale.*

93.23 Pytający: Czy jest jakiś inny aspekt tej trzeciej karty, który Ra mógłby w tej chwili skomentować?

Ra: Jestem Ra. Można powiedzieć, że istnieje wiele aspektów, które inny uczeń mógłby zauważyć i rozważyć na tym obrazie. Jednakże naturą nauczania/uczenia się jest unikanie wkraczania w sferę uczenia się/nauczania ucznia. Zgodziliśmy się komentować wszystkie spostrzeżenia, jakie może poczynić uczeń. Nie możemy powiedzieć więcej niż to, dla jakiegokolwiek ucznia.

Dodamy, że oczekuje się, że każdy uczeń w naturalny sposób będzie miał unikalne doświadczenie percepcyjne dotyczące każdego obrazu. Dlatego nie oczekuje się, że pytający zadaje wyczerpujące pytania w imieniu wszystkich uczniów. Raczej oczekuje się i akceptuje, że pytający zada zestaw pytań, które stworzą serię pojęć dotyczących każdego archetypu, co następnie zaoferuje każdemu następnemu uczniowi możliwość bardziej świadomego studiowania archetypowego umysłu.

Czy możemy teraz poprosić o jeszcze jedno zapytanie. Z przyjemnością informujemy, że ten instrument pamiętał o zarezerwowaniu pewnej ilości przesyłanej energii, aby ułatwić przejście z powrotem do stanu czuwania. Dlatego stwierdzamy, że energii wystarczy na jeszcze jedno zapytanie.

93.24 Pytający: Zakładam, że masz na myśli jedno pełne pytanie i zadam to pytanie: Chciałbym poznać znaczenie kształtu ancha, a jeśli to za dużo na odpowiedź zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Na tym obrazie istnieją matematyczne proporcje, które mogą dostarczyć pouczających informacji dla kogoś kto lubi zagadki. Nie rozwiążemy zagadki.

Możemy wskazać, że anch jest częścią kompleksów pojęciowych archetypowego umysłu: koło wskazujące na magię ducha; krzyż wskazujący na tę naturę manifestacji, która może być doceniona jedynie przez tracących. Zatem anch ma być postrzegany jako obraz wieczności w i poprzez manifestację oraz poza manifestacją, poprzez poświęcenie i transformację tego, co jest manifestowane.

Grupa wsparcia działa dobrze. Wirujące wody doświadczane przez instrument od czasu naszej poprzedniej pracy znacznie pomogły instrumentowi w zmniejszeniu zniekształcenia bólu.

Wszystko jest dobrze. Ustawienia są dobrze strzeżone.

Zostawiamy was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Nieskończonego. Idźcie zatem naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego i Chwalebnego Stwórcy. Adonai.

94 ⇒

⇐ 92

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy