Prawo Jedności Ludzie: Aleister Crowley

Ukryj menu

Znaleziono 2 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Ludzie” ma 27 podkategorii.

Aleister Crowley

18.10 Pytający: Rozumiem. Istota Aleister Crowley napisała: „Czyń, co chcesz, jest całym prawem”. Oczywiście do pewnego stopnia rozumiał Prawo Jedności. Gdzie jest teraz ta istota?

Ra: Jestem Ra. Ta istota jest w waszych wewnętrznych planach. Ta istota jest w procesie leczenia.

18.11 Pytający: Czy zatem ta istota, mimo że intelektualnie rozumiała Prawo Jedności, nadużyła go i dlatego musi przejść przez ten proces uzdrawiania?

Ra: Jestem Ra. Istota ta stała się, pozwólcie że użyjemy kompleksu wibracyjnego dźwięku, nadmiernie stymulowaną przez prawdziwą naturę rzeczy. Ta nadmierna stymulacja skutkowała zachowaniem, które było poza świadomą kontrolą istoty. W ten sposób istota - w wielu próbach przejścia przez proces równoważenia, jak opisaliśmy różne centra energetyczne zaczynając od czerwonego promienia i poruszając się w górę - była pod zbyt dużym wrażeniem lub za bardzo pochłonięta tym procesen i odizolowała się od innych jaźni.

Ta istota była pozytywna. Jednakże jej podróż była trudna ze względu na niezdolność do wykorzystania, syntezowania i zharmonizowania rozumienia własnych pragnień, tak aby mogła dzielić się, w pełnym współczuciu, z innymi jaźniami. W ten sposób istota ta stała się bardzo niezdrowa, jak można to nazwać, w sensie kompleksu duchowego i konieczne jest, aby osoby z tego typu zniekształceniem wewnętrznego bólu były pielęgnowane na planach wewnętrznych, dopóki taka istota nie będzie w stanie spojrzeć na doświadczenia znowu z brakiem zniekształcenia w kierunku bólu.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy